Laatst bijgewerkt:  28-02-2024 

Gemeente Eijsden-Margraten

Margraten

    Margraten  Limburgs:  Mergraote) is een dorp in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Het dorp ligt centraal op het plateau van Margraten
         in Zuid-Limburg, circa 10 kilometer ten oosten van Maastricht. Het is met zijn 3831 (in 2008) inwoners de op een na grootste woonplaats binnen
         de gemeente. Tot 31 december 2010 maakte Margraten deel uit van de voormalige gemeente Margraten.
         De Amerikaanse Begraafplaats Margraten is een Amerikaanse millitaire begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de overleden soldaten
         van de Verenigde Staten van Amerika ten tijde van de strijd in Zuid-Limburg, het Ardennenoffencief en in het Roergebied, gedurende de
         Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats is gelegen tussen de plaatsen Margraten en Cadier en Keer, aan de N278.
         (Bron: Wikipedia)

============================================================================================================================================               

        

           

    

          

       01- Margraten-Amerikaplein:  Houten kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Heer bestuur ons. A.D. 1990. Soortkruis: Devotiekruis.
       Kruis is een schenking van dhr. Willems uit Broekhem-Valkenburg en is geplaatst op 2-11-1990 bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.

       Het werd op zondag 25 november ingezegend. Het kruis is geplaatst door Pierre v. Proemeren - Frans Bisscheroux en Lei Moonen.

       Margraten-Amerikaplein:  Tekst op het tekstbordje: 
Heer bestuur ons. A.D. 1990.

       3-3-1996-Bindels:  Alhier staat op een voetstuk van 20cm. een 2,20m. hoog houten kruis met metalen kap.  Klein metalen corpus en INRI. 
       Op het onderste gedeelte
van het kruis de tekst:  A.D. 1990  Heer bestuur ons. 
      
Op de achtergrond het gemeentehuis.  Aan de achterkant een ijzeren ruggesteun.

       In 2023 is het kruis verplaatst naar de Eijkerstraat.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       02- Margraten-Amerikaplein-Gemeentehuis:  Dit kruis in de burgemeesterkamer op het gemeen tehuis te Margraten is geplaatst en
        ingezegend op 3 nov. 1990.
       Het is afkomstig van een kerkhof van de zusters te Caberg-Maastricht. Ingezegend door Mgr. Castermans. Tekst: 19-11-'90
       Domine dirige nos. Tekstplaatje is gemaakt door Grada Erven uit Kunrade.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       03- Margraten-Appelgaard:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Kruis is afkomstig van het kerkhof te Scheulder.
       Het is geplaatst op 5-6-2005 door de St. K. & K. te Margraten die ook voor het onderhoud zorg draagt.  Type Egelie: I I A b 10.
       

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

            

         

      

           

         

        04- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg: Het oude smeedijzeren kruis in der Broenshem.
       Het is gemaakt door Frke lemmerleijn en werd vervaardigd uit afval materiaal van het Amerikaans leger.
Het werd op 10-7-2002 gestolen.
       04- Margraten-Dobbelsteynstraat- Broenshemweg:  Het vernieuwde kruis in de Broenshem is
       gemaakt en ontworpen door Jan Scheepers. Het is gemaakt van plaatstaal. Het heeft de tekst:
Ich wis datste kaoms.

       7-9-1986-Bindels:  Alhier staat onder hoge bomen een zeer eenvoudig smeedijzeren kruis met corpus zonder INRI. 
       
In het centrum een schijf met stralenkrans waarvan de helft zoek is.
       16-5-1995-Bindels:  Uit een artikel uit het Heuvelland Aktueel blijkt dat dit kruis door vandalen is vernield.  Heden 27 mei 1995 ben ik bij het kruis geweest en heb

     
 Gezien dat het weer in zijn oude glorie is teruggebracht.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       

        

            
       05- Margraten-Holstraat-Scheuldersteeg:
  Gietijzeren kruis op hardstenen sokkel met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1896

     Het kruis is voorzien van een hartvormig plaatje en een stralen krans versierd dit kruis. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten. Type Egelie: I A b 1.

       30-6-1985-Bindels:  Op dit kruispunt van wegen staat op een 65cm. hoge sokkel een 2.50m. hoog gietijzeren kruis met corpus en geen INRI.
       In de linkerzijde van het corpus is een gat.  Op de kruisboom is een bordje in de vorm van een hart, geen tekst. 
      
 Op de sokkel is uitgekapt:  Geloofd zij Jezus Christus
      
1896.  Het talud is afgedekt met betontegels, waarop achter het kruis een bordje met 1896----1977.  Er is een leuke aanplant.
      
Pinksteren 22-23 mei 1994 is het kruis in drie delen stukgeslagen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

           

           

       06- Margraten-Holstraat-Sprinkstraat:  Gietijzeren wegkruis aan een kastanjeboom. Corpus is van gietijzer. Tekst op bordje: I.H.S. 
       Aan de voet van het kruis is een engel afgebeeld. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.  Type Egelie: I I A b 6.2 Tekst: 
Geloofd zij Jezus Christus.

      30-4-1978-Bindels:  In de tuin van pand Sprinkstraat 69 hangt tegen een zware kastanjeboom een gietijzeren kruis met corpus. 
      
Engelenfiguur in de kruisboom. Geen INRI.  Op bordje geen tekst.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

          

      

    

       07- Margraten-Broenshemweg: Smeedijzeren wegkruis met loden corpus.Tekst: I.H.S. die geschilderd is door Jan Scheepers.
       Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.

       25-9-1977-Bindels:  Smeedijzeren kruis met corpus en schildje zonder tekst.  Geheel onder groepje bomen.  Kruisboom gebroken.
     

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

      

          

        

       

       08- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: Aanziet het kruis, Aanbid het niet. Aanbid de Heer dien gij hier ziet, 28-9-1985. 50 jaar geleden stond hier een houten kruis.

       Dit kruis is hier op 28-9-1985 geplaatst en door pastoor Claessens ingezegend.

       7-9-1986-Bindels:  Alhier is onlangs door de Stichting Wegkruisen en Kapellen Margraten een nieuw wegkruis geplaatst niet ver van de plek verdween. 
       waar 10 jaar geleden
een kruis verdween.
       De inzegening vond plaats door Pastoor Claessens van Margraten.  Het is een mooi 1,80m. groot smeedijzeren kruis met corpus, geen INRI.

       Op het bordje de tekst:  Aanziet het kruis - Aanbid het niet - Aanbid de Heer - Dien gij hier ziet - 28-9-1985.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

                           

       09- Margraten-Juliana-Bernhardlaan:   Op een sokkel van silex en hardsteen staat dit Millenniumkruis 1-1-2000.
       Geplaatst door de St. K. & K. te Margraten.
 

       Het is een memoriekruis. De Silex steen is geschonken door mergelbouwer P.Kleijnen uit Sibbe en uitgevoerd door vader Hubert Kleijnen.

       Sjeng Lemmens - Pierre Royen en Jan Scheepers plaatsten dit kruis. Het werd ingezegend door pastoor Frits Janssen op 16 jan 2000.
       Onderhoud: St. K. & K.

      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

        

       10- Margraten-Lammerdel: Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Make love not war. Onderhoud: St. K. & K. Margraten.
       Tekst in 2015- Es God Bleef.

       30-6-1985-Bindels:  Alhier staat op de hoek van de tuin een 1,80m hoog smeedijzeren kruis met klein corpus zonder INRI.  Er is een bordje zonder tekst.
       Onder op de kruisboom is een doodshoofd aangebracht.  Boven in het kruis is het jaartal 1853 ingeklopt.  Ik heb mijn twijfels of dit klopt.

      
Volgens de huidige bewoner van het pand stond het kruis vroeger in de gevel van het inmiddels afgebroken aanbouw.
       De huidige bewoner zorgt voor onderhoud.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

         

       11- Margraten-Papenhei:  Gietijzeren Herdenkingskruis met gegoten bronzen corpus. Tekst: Mat al wat er leefde in jou zal voort leven in ons. 
       Onderhoud: fam Wanders, Bernhardlaan 29. Dit kruis is geplaatst, daar waarop 5-5-1991 Mat Wanders plotseling overleed.
       Mat Wanders Boetseerder van beelden.
       Zijn familie Wanders-Nilwik plaatste dit kruis op de 1-5-1993 en werd  op die dag door pastoor Janssen ingezegend. Type: Egelie: I I B b 2.2.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

        

                   

       12- Margraten-Rijksweg: Het hardstenen ongelukskruis van Franciscus Huinen.
       Tekst: I.H.S. Bid tot troost der ziel van Franciscus Huinen hier dood gebleven in den jeugdigen ouderdom van 17 jaren den 25 juni 1858.
       Franciscus Huinen was afkomstig uit Gulpen en is hier verongelukt met
 paard en kar.
       Kruis is versierd met een doodshoofd en twee gekruiste beenderen. Het kruis is in 1993 verplaatst naar de huidige locatie
         i.v.m. verlegging van het fietspad. Oude standplaats van het kruis voor 1993.

        10-5-1985-Bindels:  Dit kruis herinnert aan het feit dat deze jongeman hier op 24 juni 1858 onder de wielen van een kar terecht kwam en op
         eerstvolgend 1 juni overleed
        Het schijnt dat men vroeger hier ging bidden als men last had van erge kiespijn.  Het kruis staat op het talud van de Rijksweg en draagt de tekst:
        I.H.S.  D.O.M.  Bid tot troost der ziel van Fraciscus Huinen hier dood gebleven in den jeugdigen ouderdom van 17 jaren den 24 juni 1858.
       Het kruis is aan de achterkant omgeven door een muurtje van Bakstenen.      
      
       Een en ander staat ook beschreven in de Natuurgids nr. 6 van 15-9-1984, pag 202.  Onder aan de kruisboom is een doodshoofd uitgekapt.
        27-5-1995-Bindels:  Heden gezien dat het kruis verplaatst is naar de voet van het talud- rand rijwielpad. 

 

        Margraten-Prov. weg: Nieuwe standplaats van het ongelukskruis

        Het Franciscus Huijnen kruis te Margraten.
        De Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht is op twee bochten na vr en na Gulpen een prachtige kaarsrechte weg en na Gulpen tot aan
        de beide zijden van de weg voorzien van flinke dikke dikke eikenbomen. Deze zijn geplaatst in het midden van de 20e eeuw toen de weg ook
        geasfalteerd werd.
        We schrijven het jaar 1858, de Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht was in die tijd een weg die bestond uit steenslag en kiezel,
        diepe karren sporen, niet verhard zoals nu.
         Voor de boeren en vrachtrijders in die tijd een weg waar regelmatig lichamelijke- en dodelijke ongelukken gebeurden.
        Zo ook in 1858 op 25 juni toen de 17 jarige Franciscus Huijnen zoon van Willem Huijnen en Johanna Catharina Mobers in alle vroegte

        'smorgens vanuit Gulpen zich met paard en kar op weg begaf richting Maastricht.
         Wat hier precies gebeurt is, is helaas niet meer te achterhalen maar Frans  kwam onder de wielen
        van de kar terecht en stierf ter plekke. Is het paard op hol geslagen? Is hij van de kar gevallen doordat hij b.v. in slaap was gesukkeld?
        Het zal altijd een raadsel blijven. 'sMorgens om acht uur werd hij gevonden, waarschijnlijk door twee inwoners van Margraten n.l. de landbouwers
        Martinus Brouwers en Gillis Van Laar. Zij hebben ook aangifte gedaan van het dodelijk ongeluk van dhr. Huijnen  bij de Burgerlijke Stand.
        Zij beiden kenden het slachtoffer   persoonlijk.
        We denken dat de naaste familie te zeer  geschokt was door dit ongeval om deze taak op zich te nemen.
        Men heeft er een kruis geplaatst van Naamse steen. Wanneer en door wie dit kruis geplaatst werd is helaas niet  bekend,
        maar aan de steen te zien is deze niet lang na het dodelijke ongeluk geplaatst
        Welk steenhouwer hem gemaakt heeft is eveneens niet bekend. Op het kruis onderaan, is een doodshoofd afgebeeld
        In de H van dit initiaal is een klein kruisje afgebeeld.dat doorkruist is door twee beenderen die staan als symbool voor de dood.
        Soms komen we dit symbool ook tegen op moord kruisen. 
        Verder vinden we op dit kruis de initialen I.H.S. welke staan als symbool voor het Christendom en betekend Jezus.I
        Verder staat in gebeiteld de letters DOM staan voor de Latijnse tekst "Deo Optimo Maximo".

     
  "Aan de beste en hoogste God gewijd".
        De tekst op het kruis luid als volgt: "Bidt tot troost der ziel van Franciscus Huijnen hier dood gebleven in den
jeugdigen ouderdom van
        17 jaren den 25 juni 1858".

        
Het kruis heeft altijd ca. 100m. vanaf het kruispunt Provinciale weg - Dobbelsteinweg gestaan en wel aan de  linkerzijde.

        Toen de weg een reconstructie onderging en het fietspad ook een opknapbeurt kreeg omdat het te  oneffen was geworden door de wortels
        van de eikenbomen werd het kruis ca. 50m naar het noorden  verplaatst richting Amerikaans kerkhof.
        Het kruis is door een bakstenen muurtje omringd en voor het kruis is een bloemperkje aangelegd.
        De aangifte bij de Burgerlijke Stand vermeld de sterfdatum 1 juli 1858. Dit strookt niet met de gegevens op het kruis.
        Ook dit zal altijd een vraagteken blijven. Zo zal Franciscus Huijnen in onze herinnering  voort blijven leven zolang dit kruis langs deze zeer
        drukke weg zal blijven staan.
       
 Boek 50 Kruisen  50 verhalen  Chris Willems.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

         

         

      

       13- Margraten-Rijksweg-Dobbelsteynstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. INRI. Kruis is uitgevoerd met een stralenkrans. Onderhoud: St. K. & K te Margraten.

       18-11-1976-Bindels:  Het kruis staat tegen de gevel van een boerderij uit 1780.Het is gemaakt van smeedijzer, met corpus en INRI. 
        Op het bordje in de vorm van
 een hart staat geen tekst
      .  Volgens de bewoner van de boerderij zou het stammen uit 1780.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

                   

       14- Margraten-Rijksweg-Kerkpad:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen is van gietijzer. Onderhoud: St K. & K. te Margraten.

       20-5-1986-Bindels:  Alhier staat bij een zijpad van de Rijksweg op een tuinuitsparing een zeer mooi smeedijzeren kruis met een ster in het centrum,
         achter een klein gekleurd corpus.  Geen INRI.  Er is een mooie bloemenaanplant.  Het kruis heet het "Kruis Stiphout" naar de aldaar wonende familie.
     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

       

       15- Margraten-Rijksweg- Burg.Ronckersplein:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen. Corpus is van gietijzer.
       Tekst: Zo ver gaat Gods liefde.  Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.  Het in 2011 vernieuwde kruis.
       Het is een  gietijzeren kruis dat hier geplaatst is ter vervanging 
van het oude smeedijzeren
       kruis door de Stichting kruisen en Kapellen afd. Margraten.

       19-11-1978-Bindels: Onder een boom staat een smeedijzeren kruis (in beton)  met een corpus.Op de kruisboom zit een ijzeren hart waarop de tekst:
       
Zo ver gaat Gods liefde.  waaronder een bloem.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

      

       16- Margraten-Rijksweg-Sprinkstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer. Boven het corpus het plaatje met de tekst: R.I.P.
       Onderhoud: Fam. Jef Smeets, Rijksweg 69 te Margraten.  

       7-8-1983-Bindels:  Zeer oud smeedijzeren kruis met corpus en INRI totaal omgeven door Buxus (palmstruik).
       Het geheel staat op het erf van pand 69 vleeshouwerij Kusters.
      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

      

       17- Margraten-Sprinkstraat no 21:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. Het kruis is voorzien van een zadeldak.
       Onderhoud: Bewoners van het pand , de fam. Brouwers.

       12-4-1981-Bindels:  +/- 1,50m. hoog een houten kruis met kap en corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       18- Margraten-Sprinkstraat no 105:  Muurnisje met beeldje van Maria en kruisje. Onderhoud: De bewoners van het pand Sprinkstraat 105 te Margraten.
     

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

          

         

       19- Margraten-Trichterweg-De Koningswinkel:  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: INRI. Een hartvormig plaatje zonder tekst versierd dit kruis.
       Dit kruis stond voorheen tot +/- 1960 op de hoek van de Trichterweg en heeft daarna
       een aantal jaren tegen de woning van de fam. J.Jacobs gestaan, gelegen aan de Trichterweg. In 1984 is het door Mart Huls,  Eijkerweg 117
      op de huidige plaats gezet. Onderhoud: Buurtver. Hoenderstr. i.s.w. St.K.& K.

      9-3-1986-Bindels:  Op deze samenloop van wegen staat een 1,20m. hoog eenvoudig smeedijzeren kruis met mooi corpus en INRI. 
      Op de schacht een bordje in de   vorm van een hart zonder tekst.  Kleine aanplant.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

             

       20- Margraten-Veldekestr.-Pres.Kennedystr.:  Smeedijzeren Devotiekruis met gietijzeren corpus op een hardstenen sokkel.
       Kruis is geschonken door  dhr. Ammerlaan uit de Veldekestraat 29 en deed voorheen dienst als torenkruis op
       een klooster van een kapel in Heerlen.
       Veldekepein heeft dit kruis in juni 1988 opgericht met medewerking van de St. K. & K te Margraten. Onderhoud:  P. v Proemeren.

       3-3-1996-Bindels:  Op een blok hardsteen staat hier een 2m. hoog smeedijzeren kruis.  Geen INRI en met metalen corpus. 
      
Het heeft een ruggesteun van ijzer.   Het geheel is een leuk smeedwerk.
       

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       21- Margraten-Shomonstraat no 2:   Huiskruis aan de woning van Jules Jeukens.
       Jules Jeukens heeft tientallen corpussen gesneden voor de gemeente Valkenburg waar hij in dienst was.
       Het is een eikenhouten corpus. Het kruis hangt hier sinds 2000.
    

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

       

       22- Margraten-Eijkerweg no 117:  Houten kruis in de tuin van pand no 117 in de Eijkerweg.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

       23- Margraten-Past. Brouwersstraat-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

================================================================================================================================================

          

     24- Margraten- Pres. J.F. Kennedystraat-Kerkhof:  Op dit oude gedeelte van het kerkhof staat het centrale kerkhofkruis zonder corpus;

=================================================================================================================================================================

        

     25- Margraten- Heiligerweg:  Stenen kruis met houten voorkruis en bronzen corpus. Het zou geplaatst zijn door een zekere Wanders ?

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     26- Margraten- Eijkerstraat 11: Klein gietijzeren kruis. Dhr Frans Dobbbelsteyn vertelde mij dat hij het kruisje heeft gekocht in het klooster van Steyl,
     25 jaar geleden en het heeft geplaatst op de muur van zijn woning uit geloofovertuiging.

==========================================================================================================================================================================================

      

           

       

      

                   

      50- Margraten Trichterweg-Hoenderstraat:  Mariakapel die in 1961 gebouwd werd. Op een natuurstenen altaar staat een Mariabeeld.
      Een hekwerk versierd het kapelletje.
      De kapel ligt in aan de rand van de bebouwde kom van Margraten op een driesprong en wordt geaccentueerd door een groenvoorziening.
      De kapel dateert uit 1961 en werd gesticht door burgemeester Vrouwenraedts.
      De kapel verbergt een erachter liggend transformatorhuisje, dat door de kapel aan het zicht wordt onttrokken. 
      De zijwanden zijn van natuursteen. Een betonnen afdak beschermt het interieur. Een laag smeedijzeren hek sluit de ingang af.
     Op een natuurstenen altaar, betegeld in verschillende kleuren, staat in een rechte nis een Mariabeeld
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

          

       

       

        

    

       51- Margraten-Eijkerstraat:   Oude kapel die verplaatst is naar een museum in Gelderland in 1950.
       Wegkapel te Margraten: In Zuid-Limburg zijn nog steeds veel van dergelijke kapelletjes te vinden.
       Deze kapel lag aan de rand van de bebouwde kom en werd verzorgd door de boerin die er tegenover woonde. ook vindt nog steeds
       de jaarlijkse processie op Sacramentsdag plaats
       Een stoet gelovigen trekt dan zingend en biddend naar de kapel. De tocht wordt gehouden uit eerbied voor de hostie, die de pastoor
      met zich meedraagt tijdens de tocht. De wegkapel uit Margraten werd verplaatst naar de overkant van de Brabants-Limburgse weg.
      De uit Mergelsteen opgetrokken Mariakapel stamt uit eid 18e eeuw en werd verplaatst in 1950.
      De wanden van de kapel zijn van mergelsteen. Op een altaar staat een Mariabeeld, Mater Dolorosa (Moeder van Smarten),
      omgeven door een boog van roosvormige   lampjes.

================================================================================================================================================== 
        

     52- Margraten-Dobbelsteynstraat:  Maria kapelletje bij het woonwagenkamp.

     Gegevens: br. Lambertus.  Dit is de vierde variant van een kapelletje\ Lourdesgrot, die hier de afgelopen jaren hier is gebouwd.
     Het is niet aan te geven precies om welke Mariaverering het hier gaat en dat zal ook niet de bedoeling zijn, daar het gaat om volkskunst,
     een uiting om zijn  geloof in de verering van O.L.Vrouw uit te drukken.
     Hier is dat gebeurd zonder een band met een speciale verering dan die voor O.L.Vrouw.
     Gezien deze voorstelling geregeld veranderd blijkt ook daaruit dat de betrokkene aan zijn geloof tot O.L.Vrouw steeds weer nieuwe gestalte houdt de
     verering levend en is ook mogelijk,  omdat het niet een gemeenschappelijke verering gaat maar een persoonlijke, al heeft de betrokkene wel de
     behoefte zijn geloof te laten zien en dat is goed.

=================================================================================================================================================