Laatst bijgewerkt:  2-2-2024

Gemeente Eijsden-Margraten

Gronsveld

     MGronsveld: (Limburgs: Groťselt) is een plaats in de gemeente Eijsden-Margraten in het zuidwestelijke deel van de Nederlandse provincie Lmburg.
              Ten noorden bevindt zich de gemeente Maastricht en aan de zuidzijde liggen de plaatsen Eijsden en Rijcholt. 
              Op jan 1uari 2019 had Gronsveld volgens de gemeente 2950 inwoners.
              Gronsveld werd voor het eerst vermeld in 1068. In 1498 werd het een vrije rijksheerlijkheid en omstreeks 1580 werd deze heerlijkheid verheven tot
              graafschap.
              In het dorp, dat gelegen was aan de rijksweg van Maastricht naar Luik, ontstond lintbebouwing.  In 1895 vond er een grote brand plaats.
             In de 20e eeuw  werd het dorp met enkele woonwijken uitgebreid.
             Tot 1982 was Gronsveld een zeldstandige gemeente, waar ook de kernen Rijckholt, Honthem, het noordelijke
             deel van Eckelrade deel van uitmaakten.  In dat jaar ging Gronsveld op in de gemeente Eijsden. 
             Op 1 januari 2011 ging Gronsveld deel uitmaken van de fusie-Eijsden-Margraten. 
             Overigens maakte de nu Maastrichtse wijk Heugem tot 1920 ook deel uit van Gronsveld.
             Geg. Wikipedia.

             Gegevens: Heemkunde ver.Grueles

 =============================================================================================================================================  

            

          

       01- Gronsveld- Broekstraat:  Houten kruisje tegen de gevel van dit woonhuis met I.N.R.I. plaatje 
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

        

         02- Gronsveld- Duysterstraat-Voerenweg:  Het kruis "Aon 't KrŻiske". Vermoedelijk heeft hier vroeger een wegkruis gestaan of gehangen.
         (1911 staat dit al aangegeven op een landkaart). Dit kruisje hangt hier sinds nov. 1989 en is gemaakt door Jef Willems uit Valkenburg.  Het corpus met
         kruisje is van Jo Purnot.  Leon Olislagers heeft het geplaatst.


=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

        03- Gronsveld- Hennemettenstraat- SjnijdersstŤg- Broekstraat:In de tuin van de fam. Huijnen- Gorissen staat dit ijzeren devotiekruis van 2 m hoog.
        Het is door Willy Theunissen gemaakt en samen met Martin Huijnen geplaatst die ook voor het onderhoud zorgt.  Omstreeks 1980 hing Sjarel Jaspers hier
          aan een paal een eenvoudig houten kruis.  Korte tijd later werd dit vervangen door het huidige kruis.
        Volgens een foto uit 1981 stond er vroeger een gietijzeren kruis van 4 gewone balken type Egelie: I A a 1.2.  Vroeger heette deze straat de ""SjnydersstŤg"
         omdat er in deze straat de sjnyder Zjang Willigers heeft gewoond ( Kleermaker).


====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

            

         04- Gronsveld- Holegracht- GloriŽt:  Kruis aan de GloriŽt hangt hier al vele jaren aan deze Mergelstenen muur.
         Het is een ijzeren kruis met een ijzeren corpus. Eigenaar en onderhoud: Jo Reintjens
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

              

                

               

         Kampweg- Pius XII straat:  Het kruis op de hoek van de Kampweg staat hier sinds midden jaren zeventig, of ervoor en is afkomstig uit de nieuwbouwwijk
         de Heeg was eigendom van ZjÍf Schrijnemakers. In 1911 werd er al melding
van dit kruis gemaakt. 
         Frans Dassen redde dit kruis door het terug te kopen van een

         schroothandelaar uit Vinkenslag.  Eigenaar Fam. Hueting- Dassen die ook voor het onderhoud zorgen. 
Type Egelie: I I I B b 8.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

              

              

          

         06- Gronsveld- Kampweg- Holegracht:  Eenvoudig smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.  Tekst: "INRI.    

==============================================================================================================================================
                                                                               

            

              

            

        

         07- Gronsveld- Kampweg- Vroensdalsweg:  Gietijzeren kruis hier op de hoek van de Kampweg-Vroensdalsweg.
         Het is van het type
Egelie: I I A b 3.

============================================================================================================================================

              

              

             

         

         08- Gronsveld- Keerderweg-Grub:  Het kruis "oonder de beuk" is een wegkruis dat hangt aan de haagbeuk.  Eigenaar H. v/d/ Weert die ook voor het
         onderhoud zorgt.  Het kruisje is diverse keren vernield.  Er stonde verschillende teksten op zoals:  Geloofd zy Jezus Christus.  Geef ons de vrede.
         Geef ons de vrede Heer. 
  Het zou best eens een Hagelkruis kunnen zijn.

==============================================================================================================================================

              

         Gronsveld- Keerderweg- Kleine Molenweg:  Het kruis op Sint Amandus is hier in 1988 geplaatst ter vervanging van het oude kruis.
         Het is afkomstig van het kerkhof van Breust.  Heemkunde vereniging Gueles is de eigenaar en zorgt ook voor het onderhoud.

===============================================================================================================================================

              

             

          

         10- Gronsveld- Mgr. Willigersweg no 8:  Dit ongevals kruis is in 1992 herplaatst. Het is een herdenkings kruis aan het verongelukken van de grootvader
         van Pieter Raike (PjŤrke RŽks).  Nicolaas Hubertus Raike zou hier met een ongeluk van een paard en wagen om het leven zijn gekomen, op 18 juni 1888
         is hij begraven.  Dit kruis was plotseling verdwenen.  Het huidige kruis is afkomstig van het kerkhof van Cadier en Keer en zou van voor 1500 stammen.
         Het had jaren dienst gedaan in Cadier en Keer als grenspaaltje op de hoek van de Rijksweg en de Kerkstraat. Nicolaas Hubertus Raike getrouwd met
         Anna Catharina Schiepers werd 76 jaar oud en begraven op 18 juni 1888.

==================================================================================================================================================

            

              

          

        

         11- Gronsveld- Stationsstraat- Oosterbroekweg:  Gietijzeren kruis hier aan de Stationstraat- Oosterbroekweg is van het type Egelie: I I A b 4.1

==============================================================================================================================================

              

              

          

         12- Gronsveld- Rijksweg-Duysterstraat:  Het kruis aan de "Langstraot" staat hier al meer als 100 jaar.  Het is een zg. Devotiekruis.
         Jean Groessens heeft het onderhoud.  Het is een smal van vol staal gemaakt kruis met corpus.

==============================================================================================================================================

           

       13- Gronsveld- Rijksweg:   Groot houten kruis zonder corpus. In de dwarsbalk uitgesneden de tekst: Boe bis diech.
       Het kruis werd in juni 1984 door pastoor F.J.M. Wiertz opgericht. Het is gemaakt door Eddy Goessens uit Gronsveld.

       
Eigenaar en Beheer: Parochie Monulphus en Gondulphus.
        Op de linker dwarsbalk is tevens een vlinder ingesneden. Soortkruis: Devotiekruis. Het kruis staat eigenlijk op Maastrichts grondgebied.

================================================================================================================================================

            

              

            

          

         14- Grondsveld- Rijksweg- Maastrichterweg:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus is van 1963. 
       
 Eigenaar W. Scheepers heeft in 1963 het oude kruis  vervangen door een exacte kopie.  Het is vermoedelijk een devotiekruis.
         Na diverse opknapbeurten is het kruis voor 2018 naar een etage hoger verhuist.

===============================================================================================================================================

            

            

         15- Gronsveld- Schaapbroekweg- Oosterweg:  Het kruis aan het Maasveld.  Hier stond vele jaren tegen een hoekpaal aan een weiland een eenvoudig
         ijzeren kruis zonder corpus.. Na reconstructie aan de weg is het verdwenen.  Leon Olislagers- Harrie Sanders en wegenbouwer
         Lintzen hebben het kruis hier geplaatst en het is afkomstig van het kerkhof van Deigne in de Ardennen.  Test: "Besjerm os".

        ===========================================================================================================================================

               

             

         16- Gronsveld-  Gronsvelder Kerkplein:  Diverse oude grafkruisen langs de kerkmuur staan hier als aandenken.

=============================================================================================================================================

            

            

          

          

              

           

         17- Gronsveld- Slakweg:  Jezus Maria Joseph, bid voor de zielen van Hendrik Roeflaers- A Catharina Beckers-  Petronella Mingels- 
         M Cornelia Beckers-  Maria catharina Duijsens-  Willems Konongs-  Nicolaas Spronck-  Maria Anna Blom, dewelke op den 4 juli 1848 door een
         instorting van den steenkuil alhier zijn doodgebleven R.I.P.  Vroeger stond hier een dubbelkruis.
         Om aan het benodigde steengruis te komen om de buurtwegen goed te kunnen onderhouden, werden door de gemeente Gronsveld enkele kiezelkuilen
         geŽxploiteerd. De kiezelkuil lag in de Slak en was groot 20 bij 4 meter en de zijwanden waren 4 meter hoog.
         Door het uithollen van de kiezel op 4 meter diepte zakte de in elkaar en werd het werkvolk onder de omlaag vallende kiezel bedolven werd..
         Er werden 20 personen bedolven en er zij er nog 12 personen door
         de overige werknemers en voerlieden nog gered. De slachtoffer waren tussen de 15 jaar en de 49 jaar oud.
        

==================================================================================================================================================

        

         18- Gronsveld- Slotstraat- Oosterbroekweg:  Stenen kruis met opschrift.

=============================================================================================================================================

            

          

              

            

        

         19- Gronsveld- Stationsstraat no 4:  Het kruis "Oonder aon de PŲtsjŤg " is een van de twee excemplaren die hiervan zijn gemaakt. 
         Het eerste kruis hing hier voor 1985 en werd gestolen.  Het huidige kruis is hier in april 1987 geplaatst en word gebruikt als processiekruis.
         Voorheen hing dit kruis aan de Putsteeg en was eigendom van Dhr. Gadiot.

=================================================================================================================================================

            

          

          

         20- Gronsveld- Voerenweg:   Stalenkruis hier aan de voerenweg. Kruis heeft een corpus en de tekst I.N.R.I.
         Op het tekstbordje staat de tekst:  Zuus dich Mich neet sjtoŽn?  Wat heb Ich daan gedoŽn?  Een echte mooie Limburgse tekst.

================================================================================================================================================

            

         21- Gronsveld- Hogeweg- Zeepweg:  Stenen kruis met corpus en tekst: I.N.R.I.

=================================================================================================================================================

              

          

          

         22- Gronsveld- Voerenweg-Begraafplaats:  Stalen kruis op de absoute plaats van het kerkhof.

================================================================================================================================================

        

         23- Gronsveld- Gronsvelderweg no 22A:  Een van de weinige kruisen met in het hart een afbeelding van Maria.

============================================================================================================================================

            

            

           

         24- Gronsveld- Voerenweg:  Smeedijzeren weg of hagelkruis. Eigenaar: onbekend. 
        Beheer:Frans Dohmen. Het kruis aan het GŲlleboonder wordt al vermeld in 1901.
 Tekst: Geef ons de vrede.

===================================================================================================================================================

          

        25- Gronsveld- Maarlanderweg-Oudeweg: Houten wegkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.   Het kruis is afkomstig van het kerkhof in Eijsden.
        Dhr. Harry Feijs uit Eijsden heeft het opgeknapt en de gemeente Eijsden heeft het geplaatst.

================================================================================================================================================

            

        

         26- Gronsveld- Schaapbroekweg 7.  Gietijzerenkruis.

================================================================================================================================================   

        

         41- Gronsveld- Parkstraat- Hotel bij de vijver.  Kruis uitgevoerd met kiezelsteentjes is in 2000 verdwenen.

==================================================================================================================================================

        

         50- Aan 't Beeldje no 98.  Klein kapelletje met Mariabeeldje.

================================================================================================================================================

          

        

         51- Gronsveld-Eckelraderweg:  Hier bij het Savelsbos aan een dikke boom hangt dit kleine kapelletje. Thans staat er weer een Mariabeeldje in.

===============================================================================================================================================