Laatst bijgewerkt  2-2-2024

Gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden

     Eijsden (Limburgs: Eèsjde) is een grensplaats aan de rivier de Maas in het uiterste zuidwesten van de Nederlandse regio Zuid-Limburg.
         Tot 1 januari 2011 vormde het dorp samen met Gronsveld en een aantal kernen de gemeente Eijsden.
         Het dorp heeft ruim 4400 inwoners en is daarmee de grootste kern van de gemeente Eijden-Margraten.
         Aan de rand van het dorp bevindt zich het Kasteel van Eijsden, het is een Middeleeuws Mottekasteel gebouwd in 1636.
         Ook werd er in 1849 een klooster gebouwd door de zusters Ursulinen dat in 1973 opgeheven werd. In 1982 werd het verbouwd tot Raadhuis.
         In 2013 kocht de familie Barjesteh van Waalwijk van Doorn Khosrovani en Zwart Khosrovani, de huidige bewoners, het klooster.
         Bron: Wikipedia

 =============================================================================================================================================

          

     01- Eijsden-Boomkensstraat:  Dit Devotie kapelletje werd rond 1920 geplaatst. Eig. fam. Loyens.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

                            

      02- Eijsden-Breusterstraat-Breusterhof: Deze foto is uit 1980 toen hier nog het houten kruis stond.
       Dit is inmiddels vervangen door een gietijzeren kruis. Gietijzeren kruis als vervangend kruis van houten kruis no 02-1993-01.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Geplaatst in 1992 door de fam. Debey en het is afkomstig van het kerkhof van de H. Christina kerk.

     
 Hier op deze plek stond al voor 1945 een kruis.

       13-04-1980-Bindels:  IJzeren kruis met kapje waarop 2 houten kruisen op elkaar, 2x INRI.  Corpus waar achter palmtakje.
      

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                    

     

   

      03- Eijsden-Steegstraat:  Houten wegkruis. Tekst: Het kruis bron van alle troost. Eig. fam. Wolfs.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

    

      04- Eijsden-Breusterstraat:  Dit stalen kruis staat hier al van voor 1920. In de jaren 1960 is het beschadigd en hersteld door smid Harrie Prickartz.
      In 1990 opnieuw gerestaureerd door Eijsdens Verleden in de Gemeente. Eigenaar; Dhr. Jef Caelen. Beheer: fam. Dassen. Tekst: 
Geloofd zij Jezus Christus.

      13-04-1980-Bindels:  Betonnen voet met smeedijzeren kruis met corpus.
   

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        
     05- Eijsden-Caesterdstraat-Kruisstraat:  Smeedijzeren kruis op natuurstenen sokkel met de Letters IHS. Op de sokkel staat het wapen van de
     "Geloes" a.d.1899. De legende zegt dat hier 2 naaisters verliefd zijn geworden op dezelfde jongeman. Zij kregen hierom ruzie en vermoorden elkaar door
      steken met hun naaischaren. Later dwaalde hier een spook of geest rond die verdween toen de toenmalige graaf hier een kruis plaatste.
      Beheer: Kasteel Eijsden, Graaf de Liedekerke.

      13-07-1977-Bindels:  Een +/- 3m. hoog smeedijzeren kruis zonder corpus op hardstenen voetstuk. Tekst op plaat:  Geloof zij Jezus Christus.
     
Op de voet onder wapenschild Ao Dm 1892.  Kruis is gebroken.
     
20-09-1985-Bindels:  Begin 1985 van zijn plaats gestoten.  De eigenaar, Graaf de Liedekerke heeft het iets verder tussen 2 beukenbomen laten plaatsen.
     
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       

      06- Eijsden-De la Margellelaan-Muggenweg:  Begin 1900 stond hier al een houten kruis met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       In de zomer van 1991 werd dit kruis hier verplaatst door de Buurtver. en de Stichting Eijsdens Verleden. Eigenaar: Particulier. Beheer Buurtver.
       Foto 6 -De la Margellelaan-Muggenweg:  Het kruis dat vernield is vervangen door een smeedijzeren kruis.

       13-04-1980-Bindels:  Eenvoudig houten kruis met corpus. Op houten bordje in metaal uitgesneden letters Geloofzij Jesus Christus.
      
Zomer 1991-Bindels:  Is dit kruis vernield. De uitgesneden tekst schijnt afkomstig te zijn van aluminium van een neergestort vliegtuig. 
       De werkgroep Kruisen en Kapellen heeft in 1991 een nieuw kruis geplaatst.
       Het is van gietijzer en afkomstig van het graf van de fam. Molijn-Hermans van het kerkhof aan de Groenstraat.

     geg. Veldkruus:  Op deze plek stond vroeger een houten kruis dat begin 1900 werd geplaatst door Jef van der Cruijs, zonder dat daar een
     
speciale reden voor zou zijn geweest.
      Na het houtenkruis werd er in 1991 een gietijzeren kruis geplaatst door de werkgroep kruisen en Kapellen van het type Egelie I I A b 1
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

          

   

      07- Eijsden-Diepstraat:  Gietijzeren kruis.Tekst:Geloofd zij Jezus Christus.type Egelie: IIAb1.

       3-7-1983-Bindels:  Op dit kruispunt staat op een voetstuk van hardsteen een ongeveer 1,60m. hoog gietijzeren kruis met ingegoten corpus, geen INRI.
       Bordje met de vrijwel onleesbare tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      08- Eijsden-Emmastraat-Groenstraat: Houten wegkruis. Corpus is van gietijzer en is rond 1900 1910.
       Eigenaar: gemeente Eijsden. Beheer:Gemeente Eijsden.
     

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

          

      

       09- Eijsden-Kloppenbergweg-Emmastraat: Het houten wegkruis dat op 19 maart 1993 vernield werd.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Het kruis is vernieuwd door foto no 09-1995-01.
       Kloppenbergweg-Emmastraat:  Het vernieuwde R.V.S. kruis dat in 1994 geplaatst werd.
       Geschiedenis: Op 19 maart 1993 was het goed mis. Het houten kruis werd totaal vernield. Een gedeelte ervan werd, samen met het crucifix, terug
       gevonden in een tuinvijver. Dhr. Jan Lamkin van SBE ergerde zich mateloos aan deze vandalen streek en omdat het bedrijf in 1993 honderd jaar bestond, 

       stelde de directie voor om een nieuw, modern roestvrijstalen kruis te ontwerpen en te maken en dit bij gelegenheid van hun bedrijfsjubileum
       aan de gemeenschap Eijsden aan te bieden
       Jan Lamkin ontwierp iets aparts en gebruikte er rvs elementen voor die door SBE standaard gefabriceerd worden.
       Het oorspronkelijke corpus werd op het nieuwe kruis bevestigd.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       10- Eijsden-Van Geusauplein:  Voorheen hing hier een houten kruis. Dit kruis is een Kerkhofkruis van het St. Martinuskerkhof en is geplaatst op 26 maart   
       1988 en ingezegend door pastoor L.Willems. Voor 2010 hing er een bord met een tekstspreuk op.
       Tekst: O gij allen die hier voorbij gaat, ziet of er 'n smart is gelijk aan de mijne smart.   Tweede tekstbordje: Geloof zij Jezus Christus. 
        Eigenaar en beheer: Kerkbestuur.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       11- Eijsden-Emmastraat no 26: Begin jaren 1920 werd dit kruisje als Devotiekruisje opgehangen aan de nieuwbouw woning door kleermaker
         Hubert Wolfs.  Eigenaar en beheer: fam Wolfs-Rokxs, Emmastraat no 26.
   

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       12- Eijsden-Emmastraat-M. L. Kingstraat: Dit uit St. Truiden (B) afkomstig gietijzeren kruis is hier in juni 1992 geplaatst als Devotiekruis.
        Eigenaar: Jef Peussens, Emmastraat no 33. Beheer: fam. Hofmann-Pinxt.  Het corpus is van gietijzer.  Type Egelie: I I I A b 3.
 
       Sinds 2013 heeft de nieuwe eigenaar en bewoner van het pand de familie Rob Mulleneers de zorg en het onderhoud op zich genomen.
      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

       

     

           13- Eijsden-Groenstraat bij Kerkhof:  IJzeren kruis dat eigenlijk bij de toegangspoort hoort.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

      

       14- Eijsden-Kapelkesstraat no 66:  Gietijzeren wegkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Eigenaar: fam. Richelle. Beheer: fam. Richelle.
         In 1990 is het kruis gerestaureerd en van een tekst voorzien.  Type Egelie: I I A b 2. 
     

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       15- Eijsden-Kennedylaan: Gietijzeren kruis aan de gevel van een woonhuis. Eigenaar: fam. Smeets  Tekst: Geef ons heden ons dagelijks brood.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       16- Eijsden-Ursulinen Kerkhof:  Oud kerkhofkruis van de zusters Urselinen. Het kruis is geplaats op het kerkhof van de zusters in 1945.
        Het is geschonken door Moeder van Mère Catharina Mommers. Eigenaar: Gemeente Eijsden. Tekst:
 INRI.
       

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

   

       17- Eijsden-Marathon-Breusterstraat: Gietijzeren kruis met Maria afbeelding. Geplaatst in 1990 door de Buurtver. van Breuststr.-Treffersteeg.  
       In de jaren 1960 stond dit kruis aan de kloostermuu van het klooster van de zusters Ursulinen. Eigenaar Jaen Beckers zorgt voor het onderhoud.
       Het is afkomstig van het kerkhof te Eijsden-Groenstr. Een zelfde kruis staat in de Venlose Saxenkampstraat.

       Broeder Lambertus uit Mamelis schrijft over dit kruis 'Dit materiaal kruis word wel genoemd  'Type Murillo' een Spaanse 17 de eeuwse schilder die
       O.L. Vrouwzo geschilderd heeft talloze malen, vaak een Maria Hemelvaart.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

       18- Eijsden-Mariaplein:  Dit smeedijzeren kruis bevind zich boven de deur die diende als pastorie in de film "Het dagboek van een Herdershond".

         13-04-1980-Bindels:  Klein houten kruisje zonder corpus. In de film "Dagboek van een Herdershond" was dit huis de woning van de pastoor Bonhomme.
     

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       19- Eijsden-Neutraleweg-Breust:  Klein kruisje op een paal. Corpus is van gietijzer. Kruis heeft een dakje-sierlijst en rugschild.
        Beheer: St. Eijsdens Verleden.

      

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

       20- Eijsden-Parallelweg-Boomkensstraat:  Gietijzeren wegkruis dat op 13 aug. 1988 geplaatst werd.
         Het werd ingezegend door pastoor v.d.Zande. Het kruis is afkomstig uit Hermalle (B) en diende als grafkruis. Eigenaar: Jef Spons.
         Voorheen stond hier voor de oorlog al een kruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

      

       21- Eijsden-Raadhuisstraat-Breusterstraat: Gietijzeren kruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.  Corpus van rond 1900-1901.
        Ontwerp corpus: Fondries de Fer Joseph Davin. Type Egelie: I I A b 4.1

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

         

       22- Eijsden-Stationsplein no 3:  Voor en in 1955 stond hier een houten kruis in vliegermodel. Voor 1987 stond hier een smeedijzeren kruis.
         In 1991 is het kruis vernieuwd zoals het er nu bijstaat. Tekst: Jezus ons heil.
   

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       23- Eijsden-Breusterstraat:   Kerkhofkapel van de zusters Ursulinen in het Ursulinenpark. Dit is de voormalige begraafplaats van de zuster orde.
        Tekst:  "Pro peccatis suae gentis  Vidit Jesum in tormentis". 

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

           

        24- Eijsden-Wilhelminastraat no 28:   Gietijzeren kruis in de tuin bij pand no 28.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        25- Eijsden-Ursulinenstraat no 26:   Fraai bewerkt gietijzeren kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

       26- Eijsden-Bellefleur-Loenen: Het torenkruis van het voormalige Capucijnenklooster dat hier aan deoverzijde van de straat werd gebouwd
        in 1910 en in 1985 werd gesloopt.
        De Stichting Eijsdens Verleden heeft dit kruis hier geplaatst en is door Chrétien Tossing gerestaureerd en door Straatmakersbedrijf P. Frijns en
        zn. hier geplaatst. Op 12 oktober werd het nieuwe kruis ingezegend door pastoor Van Calster onder grote belangstelling.
        Hiermede werd zal het groot seminarie van de paters Capucijnen voor altijd in onze herinnering blijven.
       Tekst: "Torenkruis afkomstig van het voormalige Capucijnenklooster. Bouw 1910 - sloop 1985.

        Dat gelegen was op een terrein aan de overzijde van deze straat".

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       27- Eijsden-Veldweg:  Oud veldkruis uit 1980.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       28- Eijsden- Klein gevelkruisje, verdere gegevens ontbreken.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     29- Eijsden- Kapelkesstraat:  Boomkruis.Foto Guy Piters.

==========================================================================================================================================================

        

        30- Eijsden-Caesterstraat-Begraafplaats:  Dit is de begraafplaats van de Hervormde Gemeente Eijsden.

=======================================================================================================================================================

          

     

      31- Eijsden- Verdistraat- Beethovenstraat: Voormalig grafkruis dat hier geplaatst is in december 2020 door Wiel Soudant uit Eijsden.
      Verkregen van een echtpaar uit de Parrestraat in Oost Maarland.
     Het onderste deel van de voet ontbrak. Het kruis is na reparatie verhuisd naar het klooster van de zusters Ursulinen te Maastricht in de kloosterkapel.
     Vanwege mogelijke nieuwe bestemming van de kapel moest het kruis een nieuwe bestemming krijgen en die werd gevonden in de Verdistraat te Eijsden.
      In het hart van het kruis God onze Vader. In de schacht een Maria figuur op Wolken.  Type Egelie: I I I B b 2.

========================================================================================================================================================================

         

      32-  Eijsden- Van Geusauplein:  Gietijzeren kruis van het type Egelie 1 1 Ab 4.2 . Jammer dat de opening voor een tekst niet benut is.

============================================================================================================================================================================

         

     33- Eijsden- Voerenweg:  Klein kruisje op een oude spoorbiels. Het heeft een lood-tinnen corpus. Wie het geplaatst heeft is onbekend.

=======================================================================================================================================================================================

         

      34- Eijsden- Voerenweg: Herkomst van dit kruisje: : In Sibbe hing aan een woning in de Limietstraat een eenvoudig kruisje dat de bewoners bij hun
    
verhuizing in 1975 meenamen. De nieuwe bewoner, Harry Geurts, kocht op een rommelmarkt een kruis voor aan de gevel in Sibbe. In 2005 verhuisde
    
Geurts naar Eijsden en nam het kruis mee. Het vond daar in het buitengebied, hoog in een eikenboom langs de Voerenweg, een nieuwe plaats.
     Bron: Stichting Eijsdens Verleden

==================================================================================================================================================================

         

          

          

        50- Eijsden-Caesterd-Kruisstraat:   Maria kapel. De kapel ligt op een vijfsprong, die omringd is met oude beukenbomen, even buiten het centrum.
          In het verlengde van de kapel loopt de onverharde toegangsweg naar het kasteel van Eijsden. Rustbanken omgeven de plek met de 'witte pölkes'.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

    

       

       

    

    
    51-Eijsden-Ursulinenpark:   
Lourdesgrot in het Ursulinenpark. De grot is gelegen in het Ursulinenpark in Eijsden. De grot dateert uit 1880.
        Kunstmatige grot van natuursteen zijn twee kunstmatige grotten gebouwd. In de linkse staat een beeld van Bernadette, in de rechtse, die iets hoger ligt,
        staat een beeld van O.L. Vrouw van Lourdes.

===============================================================================================================================================================================================