Laatst bijgewerkt:  2-2-2024

Gemeente Eijsden-Margraten

 Eckelrade

   Eckelrade (Limburgs: Ikkelder)  is een dorp in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Limburg in de gemeente Eijsden-Margraten.
       Het maakte tussen 1982-2010 deel uit van de fusiegemeente Margraten en heeft circa 560 inwoners.
       Het is een typisch Zuid-Limburgs dorp met vele monumentale boerderijen.
       Eckelrade is een van de plaatsen waardoor de Mergellandroute voor fietsers voert. Het bevindt zich hierin tussen Honthem en Gronsveld.
       (Bron"Wikipedia)
 ===========================================================================================================================================

           

        

            

       

       01- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Houten ongevalkruis met porseleinen corpus. Kruis en Kapel zijn door een generaal van Napoleon geplaatst
         uit dank voor de genezing van zijn opgelopen verwondingen. Onderhoud: fam. Quadvlieg- Eckelraderweg no 10.

         30-4-1983-Bindels:  Tegen de achterkant van een kapelletje van een herenhuis staat dit heel oude kruis met schild en kap op een voet van beton.
          Op het kruis een INRI alsmede een porseleinen corpus.  Boven op het kapelletje een kruisje en een klokje.
     
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       

    

       02-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Dorpstraat: Stenen kruis. Afgewerkt met sierpleister. Corpus is van Messing.
       Onderhoud: fam. Reynders-Dorpstraat 150.

       14-09-1986-Bindels:  Alhier staat een muur van bakstenen met een rand van sylexsteen. 
       Daarop een betonnen kruis waarop een klein houten kruisje met corpus,
       geen INRI.  Het geheel staat onder een tuja en een berk.
     
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

        

        

      

          

           

       03-Eckelrade-Eckelraderweg-Linderweg:  Smeedijzeren wegkruis met geverfde bronzen corpus. Het zou een Hagelkruis zijn.
       Tekst: Haw mich ien iere. Het kruis is gemaakt door smid Liëge uit  Eckelrade in 1925. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
        Door een onenigheid werd er een houten kruis bijgeplaatst dat later verwijdert werd en geplaatst werd op het kerkplein.
        Op het huidige kruis staat de tekst; Geloofd zij Jesus Christus.

       30-4-1983-Bindels:  Op een opgemetselde sokkel van vuursteen staat hier een zwaar smeedijzeren kruis waarop een klein houten kruisje met
     I  INRI en klein corpus.  Onder op de kruisboom is een klein houten hartje zonder tekst.
      
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       04- Eckelrade-Honthemerweg:  IJzeren Hagelkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

           

         

      

       05- Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Onderhoud: fam. Heinen-Bex-Klompenstraat no 19.
       Rond 2007 heeft het kruis een goede restauratie ondergaan.

       19-3-1989-Bindels:  Tegen de gevel van deze boerderij hangt een oud gietijzeren kruis met corpus.  Onder het kruis is een bloembakje aangebracht.
       De boerderij is opgetrokken uit mergel.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       06-Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Op de binnenhof van de boerderij, Klompenstraat no 19 hangt dit kleine houten kruisje.
    
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       07- Eckelrade-Klompenstraat-Achter de kerk:  Na het kruisen conflict is dit kruis hier tegenover de kerk terecht gekomen in 1988 op 1 juni. 
    
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       08- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Boomkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.  In 2006 was het kruis danig in verval.
       
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

        

      

        

        

        

       09- Eckelrade-Linderweg: Moordkruis: Bid voor de ziel zaliger Matieu Wijnands die alhier op 7 maart 1859 in den ouderdom van
        28 jaar aan een onverwachte dood gestorven is. Hij was geen dronkaard noch godslasteraar.

       
Daarom hopen wij dat hij moge ruste in den Naam van Jezus Maria-Jozef Amen. Pater noster Ave Maria.
    

       Eckelrade-Linderweg: Tekstplaat met de tekst erop van Matieu Wijnands.
       Matieu Wijnands werd vermoord door Frans Brouwers, notariszoon uit Gronsveld, door een  onenigheid over een meisje Narinx genaamd.
      Hij kreeg slechts één jaar gevangenisstraf, dit duidt voor die tijd ook al op klassenjustitie.

        Moordkruis van Matieu Wijnands te Eckelrade.
       
Halverwege de Linderweg te Eckelrade, gemeente Eijsden-Margraten, die de dorpen Eckelrade, Gronsveld en   St. Geertruid verbindt,
        staat het oude moordkruis ter nagedachtenis aan Matieu Wijnands uit Eckelrade, die  slechts 28 jaren oud is geworden.
         De Linderweg in Eckelrade loopt vanaf de Klompenstr. richting  Eckelraderwege naar Gronsveld en St. Geertruid.
        Wat gebeurde er op 7 maart, carnavalsdinsdag in 1859 hier in Eckelrade?  In het dorp werd flink carnaval gevierd,
        het was het volksfeest nummer één voor men de vastentijd inging. De jongelui gingen flink uit hun bol.
         Het bier en ander alcoholische dranken vloeiden rijkelijk waarbij de bevolking en dan met name de
         boerenmeiden en knechten voor een dag uit de band sprongen.  Het was ieder jaar hèt feest van het jaar.
        Uit de omliggende dorpen  zoals St. Geertruid,  Honthem  of Gronsveld kwamen de jongelui naar Eckelrade om zich te amuseren.
        Zo ook de zonen van notaris Brouwers uit Gronsveld. Zij dachten dat zij van hoger komaf waren, omdat hun vader   notaris was en
         gedroegen zich arrogant en soms zeer kwetsend.  De situatie die avond was nogal gespannen en dreigde meerder keren uit de hand te lopen.
         Er deden zich diverse heftige woordenwisselingen en schermutselingen voor.
         Tegen middernacht, tegen het einde van het feest gingen Matieu Wijnands en een vriend naar de Linderweg
        om de gebroeders Brouwers op te wachten. Na een heftige  woordenstrijd volgde er een flinke vechtpartij,
         waarbij Matieu Wijnands door een twintigtal  messteken om het werd gebracht.
        Het was Frans Brouwers, zoon van de notaris uit Gronsveld, die de dodelijke steken toebracht.
        Hij werd gearresteerd en er volgde een rechtspraak. Omdat hij de zoon was van een van de notabelen uit Gronsveld kreeg hij slechts een jaar
        gevangenisstraf  iets wat toch op klassenjustitie lijkt.
        Na dat jaar kwam Frans Brouwers weer op vrije voeten en hij volgde zijn vader op als notaris in Gronsveld.
        De 7e maart 1859 heeft hem echter nooit losgelaten.
        Hij is nooit getrouwd, omdat hij bang was dat zijn eventuele kinderen hier hinder van zouden ondervinden.
        Een paar jaar na die trieste carnavalsnacht werd dit kruis geplaatst als herinnering aan een nacht vol zinloos geweld;
        iets dat ook al anderhalve eeuw geleden  voorkwam. Het kruis van Eckelrade bevat het opschrift:

        "Bid voor de ziel van Zaliger Matieu Wijnands, die alhier op 7 maart 1859 in den ouderdom van 28 jaar aan eene onverwachte dood gestorven is.
         Hij was geen dronkaard noch Godslasteraar. Daarom hopen wij dat hij moge ruste in de naam van Jezus Maria Jozef Amen
         Noster-Avé Maria. 
 Ongeveer 20 jaar geleden is het kruis vernield.
         De rechterarm was in stukken gebroken. Het kruis is daarna vakkundig gerepareerd: alleen de tekst op de arm
         ontbreekt, wat jammer is. Men heeft er een plaquette naast geplaatst met de volledige tekst erop. Zo leeft Matieu Wijnands hier toch nog voort.
        Boek 50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.           

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

      

       10- Eckelrade-Linderweg-Heilige Geestweg:  Smeedijzeren wegkruis met messing corpus. Het zou een Hagelkruis zijn.
        Onderhoud: mej M. Weerts-Linderweg 24.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

          

        

              

       11- Eckelrade-Klompenstraat-Linderweg:  Houten wegkruis met messing corpus. Het hangt hier tegen een oude Lindeboom. 
       Tekst: Een God is hij voor jou en mij. Onderhoud: St. K.&K. Margraten.

       19-3-1989-Bindels:  Tegen een zware lindeboom is hier een 2m. groot houten kruis vastgemaakt.  Op dit kruis een zwaar metalen corpus, geen INRI.
       een houten bordje de tekst:  Een god is Hij voor jou en mij.  Naast de boom een grot met een levensgroot beeld van de H. Antonius.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

      

     12-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Valkenburgerweg: Smeedijzeren wegkruis met geverfd messing corpus.
     Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Bid voor ons. Onderhoud: St. K. & K. te Sint Geertruid Het kruis is verfraaid met gesmede krullen op balken en op schacht.
      De uiteinden van de balken eindigen in een lier vormige versiering. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts, het rechterbeen over het linker geslagen,
      de lendendoek id op de rechterheup geknoopt. Volgens John Reijnders uit Eckelrade zou dit kruis rond 1980 door Frans Bisscheroux en Pierre van Proemeren
      hier zijn geplaatst. Hier zou al een kruis gestaan hebben voor 1918.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

        

      
       13- Eckelrade-Molenweg-Beezenput:
  Smeedijzeren wegkruis met porceleinen corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Onderhoud: fam. Janssen-Molenweg 11.
        Het kruis is gemaakt van drie in het centrum aan elkaar gelaste ijzeren kokers (10 bij 5 cm).
       Het holle corpus is van een egering. In de boven- en benedenhoeken van de kruisbalken bevinden zich drievoudige stralen bundels.
       In de linker benedenhoek is de middelste straal verdwenen. Het corpus draagt een  bruinrode lendendoek.
       Op tafelhoogte is een bak waarin bloemen geplaatst
       kunnen worden. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts. De voeten staan naast elkaar. Het zou een hagelkruis zijn. 
       Bij de jaarlijkse processie wordt hier een rustaltaar ingericht.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       14- Eckelrade-Molenweg-Dorpstraat:  Op de binneplaats van Hoeve Hemersbach van de fam. Quadvlieg hangt dit gietijzeren kruis.
       Het is afkomstig van het kerkhof van de zusters uit Caberg. Tekst: 1980 Waar liefde daar vrede.
       
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       15- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Stenen kruis, vermoedelijk een oud grafkruis.      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        16- Eckelrade-Molenweg no 17:   Gietijzeren wegkruis dat vermoedelijk verdwenen is. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       17- Eckelrade-Honthemerweg:  Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje.
      
Tekstbord met de tekst op het kruis no 17: Heer geef aan dit dorp Uw zegen opdat  iedereen gaat Uw wegen.
    

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

            

       18- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Houten boomkruis met vliegerkap. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
      

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

       

       19- Eckelrade-Klompenstraat:   Klein houten kruisje in vliegerkap model. het heeft een bronzen  corpus.   
         
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       20- Eckelrade-Klompenstraat:  In de muur van de parochiekerk is dit oude grafkruis
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

      

       21- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Groot houten centraal kerkhofkruis. Opvallend zijn de gespreide armen van het corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      22- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Kruis in toegangspad naar het centraal kruis, uitgevoerd met klinkerstenen.

===========================================================================================================================================

        

    

      23- Eckelrade- Dorpstraat 3A:  Tegen de stal van deze boerderij hangt een gevelkruisje uitgevoerd met afdak en bronzen corpus.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

        

     24- Eckelrade- Dorpstraat no 31:  Volgens Broeder Lambertus uit het klooster te Mamelis het volgende:
     Het kruis neemt door de iconografie een eigenplaats in tussen de Limburgse kruisen. Het geslachte lam liggend op een boek met zeven sloten (zegels),
     het geslachte lam verwijst naar de gekruisigde Christus.
     Dr. Egelie heeft dit kruis beschreven in het boek Gietijzeren kruisen in Limburg en het no gegeven I I I A a 2.  Het heeft geen corpus.

=======================================================================================================================================================================

        

     25- Eckelrade- Linderweg: Bij de ingang van de begraafplaats staat dit gebouw dat vermoedelijk als lijkenhuisje heeft dienst gedaan.
     De nok van het dak is afgesloten met een houten kruis en een voorkruis.

=========================================================================================================================================================================


   

   50- Eckelrade- Klompenstraat:  Maria beeldje in de muur van een woonhuis in de Klompenstraat.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      52- Eckelrade-Dorpstraat;  Klein kapelletje met beeldje.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       53-Eckelrade; Verdwenen kapel.

===========================================================================================================================================