Laatst bijgewerkt: 14-10-2022 

Gemeente Eijsden-Margraten

Bemelen

        Bemelen (Limburgs BieŽmele)  is een dorp in de gemeente Eijsden-Margraten, in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen aan de Maasvallei
        rand van net het oosten van Maastricht. In het Zuid-Limburgse dorp wonen ongeveer 372 mensen.
        (Bron: Wikipedia)

      ======================================================================================================================================

          

            

          

        

      

       01-Bemelen-Sint Antoniusbank:Het eerste kruis zou hier geplaatst zijn tussen 1947 en 1948 volgens een oude foto
       In 1973 fotografeerde Camilla Zeguers hier al een oud stenen kruis.
       Gotfried Egelie fotografeerde in 1976 een gietijzeren kruis.
       In 1978 stond er plots weer het stenenkruis. Wat is hier gebeurt??
       12-7-1992-Bindels:  Alhier staat op een taludje van 1m. hoogte een zeer zwaar oud hardstenen kruis met een zeer klein -15cm- metalen corpus. 
       Het kruis is 1,50m. hoog. Geen INRI.  Aan de achterkant een groene haag.

       Volgens de Heemkunde Ver. Bemelen zou het kruis hier geplaatst zijn door de familie Andrien van de Beusdaelhoeve naar aanleiding van de terugkeer
       van een van de zonen uit IndiŽ
      
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

      

       02- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Houten wegkruis. Corpus van gietijzer.

       30-11-1986-Bindels  Alhier staat het talud een 2,10m. hoog houten kruis met een rugwand en kap.  Het corpus is zeer mooi. 
       Achter het kruis staat een jonge es.  Het kruis is aan de voet gevat in ijzer.
       
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       03- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: O zondig mens, ziet toch aan wat ik voor U gedaan heb. 
       Kruis heeft een corpus van gietlegering van lood en tin.

       1-2-1987-Bindels:  Alhier staat onder een zware boom een 2,20m. hoog smeedijzeren kruis met zwaar corpus, geen INRI.  :
       Onder het corpus een bordje met de tekst Geloofd zij Jesus Christus.
       Gezien de verheid van het betonblok waarin het is geplaatst is het onlangs opnieuw geplaatst.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       04- Bemelen-Sint Antoniusbankstraat no 42:  Hier bij de fam. C. Pearce hangt dit gedeelte van een gietijzeren kruis met kleine corpus.
      
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       05-Bemelen-Bemelerberg-Oude Akerstraat: Het gietijzeren kruis aan de voet van de Bemelerberg. Het kruis heeft een houten afdak.

       24-2-1991-Bindels: Alhier staat in een betonnen voet een1,80m. hoog houten kruis met schild en kap.
       Hierop aangebracht een 60cm. groot houten kruisje met een 16cm. groot corpus. Geen INRI.  Rozenperk aan de voorkant.
     
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

               

       06- Bemelen-Bemelerberg:  Het oude herdenkingskruis van J.W. Sleypen.
       Het gerestaureerde kruis van J.W. Sleypen. Vroeger stond hier een gietijzeren kruis. De tekst op het voetstuk van het kruis van J.W. Sleypen.
       Op den 5 febr.1889 is alhier overleden J.W. Sleypen. Geboren te Bemelen den 26 april 1857.

       30-11-1986-Bindels:  Tegenover dit pand is naast de weg een metersdiep dal.  In dit staat een blok hardsteen van 60/35 cm. waarop een ijzeren kruis heeft
        gestaan. Op deze hardsteen de tekst uitgekapt:  Op den 5 febr. 1889 is alhier overleden J.W. Sleypen geb. te Bemelen den 26 april 1857.
        Achter deze sokkel is in november een betonnen kruis geplaatst waarop een klein houten kruisje met metalen corpus en INRI.
        Hierachter zijn twee dennen geplant. 
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

        

       

   

       07- Bemelen-De Steeg:  Houten wegkruis dat jaren later is vervangen door een smeedijzeren.

      1-2-1987-Bindels:   Net binnen de afrastering van een weiland staat hier met ijzer gevat in een betonnen voetstuk een 2m. hoog houten kruis met schild en kap.
       Het kleine ijzeren corpus lijkt mij zeer oud.  Op het kruis een plaats waar vermoedelijk een tekstbordje heeft gezeten.  (Bindels.)

      Kruis is in 2014 gerestaureerd en opnieuw geplaatst door de Heemkunde Ver. Bemelen die ook voor het onderhoud zorgt.
      Vroeger verzorgde dhr. Merken voor het onderhoud.
      De tekst op het tekstbordje van een leiensteen is als volgt:
      Zondaar die hier langs mij gaat geen enkele blik op mij slaat Die voor uw zonden aan den galgenboom gebonden  Die met hand en voet doorboort
      toch voordat gij verder gaat voor mijn rechterstoel eens staat.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


     
        

[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]

     

       08- Bemelen-Wolfskuil:  Oud gevelkruis dat in de loop der jaren verdwenen is.

          9-3-1986-Bindels: Voor 1977 hing hier tegen de gevel van dit pand op de hoek van de weg naar Berg en Terblijt een +/- 60cm groot zwart houten kruis met
       porseleinen corpus en INRI.  In 1977 hing er een klein houten kruisje met metalen corpus van 70cm. groot, bruin hout en kapje. 
       Daarop een klein houten kruisje.


 ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       

      

        09- Bemelen-Gasthuis-Achteromsweg:  Houten kruis met tinnen corpus. Tekst: I.H.S. foto uit 1989

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

        

      

       10- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Op deze pilaar in de Reutjesstraat hangt dit oud smeed ijzeren kruis dat verdwenen is in 1985.
      
Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat: Het vervangende kruis van foto no 10-1985 dat hier hing tot in 1991.
       Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:
  Het vervangende kruis van no 10-2000. Het smeedijzeren kruis hing hier in 2007.  Tekst: Groet Mich.

       17-4-1977-Bindels:  Hier staat een werkelijk zeer mooi smeedijzeren kruis zonder corpus en INRI.  Krul aan de linker kruisbalk ontbreekt.
       Het kruis is draad en een  koe-kettingvast gemaakt aan de pilaar.
       8-6-1980 is het kruis verdwenen.  9-3-1985 hangt hier een kruis gemaakt van een paar boomtakken waarboven een kapje.
       Op dit kruis hangt een klein houten kruisje waarop een corpus. 
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

           

        

        

    

        11-Bemelen-Gasthuis:  Groot houten kruis. Tekst:Loop neet zoe mèr langs mè blief effe bie Mich.
        Bemelen-Gasthuis:  Tekstbord van kruis no 11.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

             

          

         

      

        

      

                                            
       12- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Dit kruis stond vroeger in Caestert-Maastricht maar moest daar verdwijnen vanwege de mergel afgraving.
       Ed de Groot uit Wolfshuis heeft het hier in Wolfshuis geplaatst met tekst.
       De Sint Pietersberg kon ik niet beschermen, maar over het plateau zal ik mij ontfermen.

     
 Dit is hem gelukt, de mergelwinning is gestopt op het Rooth.
       Foto 12 no 1:H
et plateau van het Rooth

        24-3-1985-Bindels:  Dit 2m. hoge smeedijzeren kruis is hier geplaatst door de buurt.
        Een van de buurtbewoners afkomstig uit Maastricht, had het aldaar thuis staan.
        op het kruis is een klein houten kruisje met metalen corpus. Op de kruisboom een bordje met de tekst:  De St. Pietersberg kon ik niet beschermen,
       maar over het plataeu zal ik mij ontfermen:  
(Bindels)

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

        

        

        

      

        

       13- Bemelen-Gasthuis-Welsderweg:
       Een van Limburgs mooiste kruisen geplaatst bij twee grote lindebomen  met rustbank en vuilnisemmer,
       een plek om uit te rusten en na te denken over de tekst
       op het tekstbordje. Tekst op tekstbordje: Bewaar uit het verleden geloof en goede zeden.

       17-4-1977-Bindels;  Mooi houten kruis +/- 1,20m hoog met metalen corpus.
       Vermoedelijk is in 1987 het bordje aangebracht met de tekst:  Jezus Christus. 
       Foto 13-2020-1-2-3-Veldkruus: Waarom staat deze roos tegen de boom bevestigd?  Is hier een dodelijk ongeluk gebeurt?
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

      

      

      

        

      

  
       14- Bemelen-Gasthuis-Tienhovenmolen:  In de muur van de van Tienhoven molen staat dit moordkruis ingemetseld.
        De oude tekst die helaas niet meer leesbaar is luidt als volgt:
        Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten wart hier Claes Goldsmet ermoert van sinen gesten.
       
Claes was een handelsreiziger die in de herberg nabij het Gasthuis overnachte en beroofd en vermoord werd.

         17-4-1977-Bindels:  Kruis geplaatst i.v.m. gepleegde moord. Stond i./d buurt en is later i/d wand van de molen geplaatst. 

        Goldsmid Claes en de Van Tienhovenmolen te Bemelen.
        Tussen sibbe en Bemelen ligt het gehucht "Het Gasthuishuis" Het eerste gebouw vanuit sibbe is de Van
Tienhovenmolen die in 1855 gebouwd werd door de rijke boer
         Joof Meijs. In het jaar 1417 liep hier de verbindingsweg van Tongeren naar Maastricht en Voerendaal-Aken. Langs deze Heirbaan bevonden zich verschillende
        herbergen of plaatsen waar men kon overnachten. Er trok in die tijd veel volk langs dit soort wegen zoalsreizigers die van allerhande spullen bij zich hadden en o.a.   
        boerderijen bezochten om hun waren te slijten. Ze waren soms dagenlang onderweg en waren blij als zij konden overnachten in een herberg. 
        Zo bevond zich op Het Gasthuis ook zo'n herberg, in de buurt van de toen nog niet gebouwde molen. In het jaar 1417 zou hier een zekere Goldsmid Claes vermoord zijn.
        Tot op de dag van vandaag staat op deze plek een zgn.  'moordkruis' ter herinnering aan dit vreselijke voorval uit het verleden.  Wat heeft er zich destijds precies
        afgespeeld? Het juiste verhaal valt natuurlijk niet meer te achterhalen. Er doen drie versies de ronde: twee duiden erop dat Claes de eigenaar van de herberg zou zijn
        geweest, door zijn gasten vermoord en vervolgens van zijn bezittingen werd beroofd.
        Het derde verhaal vertelt dat Claes een Handelsreiziger was die in de herberg overnachtte. Hij zou de hele avond
        stevig gedronken en opgeschept hebben over de goederen die hij probeerde te slijten. Vooral voor het goud en zilver hadden de andere gasten en de herbergier
        speciale belangstelling. Bijna laveloos door de drank werd Claes  vermoord en van zijn goederen beroofd. De buit werd verdeeld onder de andere gasten en ook de
        waard  kreeg zijn deel. Dit vreselijke drama vond plaats op Sint Johannes dag- 24 juni 1417.
        Het was alsof er een vloek rustte op de herberg na de moord op Claes. De klanten meden de herberg omdat men vreesde het zelfde lot te zullen treffen.
        Na enige tijd verliet de waard de herberg, geheel berooid. Er is daarna nooit meer iemand bereid gevonden deze herberg over te nemen. Het gebouw raakte in verval 
        en stortte in.  Uit de drempel vande voordeur lieten kooplieden een kruis hakken en plaatsten het op de plek waar de heer Claes vermoord werd.
        Het kruis stond eeuwen in de buurt van de oude herberg totdat Joof Meijs in 1855 de  Van Tienhovenmolen liet bouwen, en het kruis inmetselde in de muur van de 
        molen om het zo voor het nageslacht  te bewaren. Tevens als eerbetoon aan Goldsmid Claes. Zo is dit kruis bewaard gebleven. Jammer genoeg enigszins  verweerd,
        dat wel. Hierdoor is de tekst bijna niet meer te lezen. De tekst luidt:

        "Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten (26Juni) wart hier Claes
 Goldsmet ermoert van sinen gesten".
       
of in hedendaags Nederlands: "Bid God voor de ziel van Claes, de goudsmid
die hier op de feestdag van St. jan de Doper vermoord werd door zijn gasten".
        Volgens gegevens over kruisen wordt aangenomen dat dit het oudste of een van de oudste kruisen van Limburg is. 

       
  Boek: Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

          

          

              

       15- Bemelen-Oude Akerstraat: Het smeedijzeren kruis aan de Oude Akerweg.

       1-2-1987-Bindels:  In de tuin is aan de zijkant afgedekt met silex.  In dit taludje staat een smeedijzeren kruis met mooi corpus, geen INRI. 
       Voor het kruis is eveneens van silex een bloembakje gemaakt.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

        16- Bemelen-Oude Akerstraat:  Tegen over de kerk in Bemelen staat een oude waterput met een houten kruisje erop.
       Deze werden vroeger opgehangen ter bescherming van het drinkwater dat vroeger zo belangrijk was voor zowel mens als vee.

       1-2-1987-Bindels:  Alhier staat tegenover de ingang van de kerk een mooi puthuisje de onderbouw is van baksteen, de bovenkant van hout.
       De put is afgedekt met een  betonnen plaat.
      Achter het wiel hangt een 70cm. groot houten kruis met een metalen corpus en INRI.  Uit een krantenfoto uit 1928 blijkt dat de put er toen al was.
       Zij had toen ook een buurtfunctie, er hing n.l. de brievenbus en het gemeentelijk aanplakbord aan. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       17- Bemelen-Wolfshuis-Oude Akerstraat:  Houten wegkruis. Tekst: Een God is hij voor jou en mij.
       
Afbeelding is uit 1989. Kruis is in 1991 vervangen.

        17-4-1977-Bindels: Houtenkruis met corpus en INRI tegen een boom.Tegen een andere kant van de boom hangt een houten kapelletje met
        Mariabeeldje. Ruit gebroken.
        Dit kruis met kapelletje siert de voorkant van de kalender "Langs paden en Wegen" welke voor 1984 is uitgegeven door de Serviceclub
       Kiwanis Heerlen/Maastricht met het doel de meeropbrengst te besteden aan onderhoud kruisen en kapellen in Limburg.
     
       5-6-1983-Bindels:  Er hangt nu een nieuw houten kruis met (lelijk) metalen corpus en INRI.
        Rond het corpus is een plastic slang gebogen in de vorm van een hart waarin plastic bloemen.
        Terzijde is de rest van het oude kruis nog te zien.
       24-3-1985-Bindels:  Het vorige kruis zou zijn vernield.  Er hangt nu op de plaats van het eerste kruis een 1.10m groot eenvoudig houten kruis met kap.
       Het 25 cm. groot corpus zal wel gemaakt zijn van cement.
       30-11-1986-Bindels:  Wederom heeft hier een verandering plaatsgevonden  De zware boomstam is verdwenen, alsmede het kruis. 
       Daarvoor in de plaats nu een nieuwe boom +/- 3cm. doorsnee en een nieuw houten kruis waarop een klein houten kruis met een metalen corpus
       waarboven een kapje van schaalhout.
       Dit nieuwe 1,70m. hoog houten kruis is met metalen steunen vastgezet in een betonnen voet.
      Op het titelblad van de kalender "Langs wegen en Paden" in 1984  uitgegeven door de Kiwani"s  Heerlen/Maastricht staat een foto van dit kruis.
     
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       18- Bemelen-Sint Laurentiusstraat-R.K. Kerk.
    
  Groot houten kruis ter nagedachtenis aan den overledenen der fam.Neys.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

          

          

         

                  
                                                    
       19- Bemelen-Parallelweg:
  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

      

       20- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:  Houten wegkruis met de volgende tekst: Geloofd zij Jezus Christus. 
       De afbeelding is uit 1991 en kruis is inmiddels verdwenen.

   
   Voorheen stond hier een houten kruis met vliegerdak. Dit kruis staat   hier sinds +/- 2005.
       Het is een gietijzeren kruis met aan het voeteneind de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.

       15-5-1977-Bindels: Op de hoek van het Gasthuis-Franse Steeg staat een 1,60m. hoog houten kruis met schildje en kap (1986)
        Op het kruis zijn enkele houtversieringen aangebracht. Het is een typisch corpus
        1996-Op een hardstenen voet staat nu een gietijzeren kruis met in het centrum de Goede Herder en naast de kruisboom twee
        vrouwenfiguren met krans en op het einde van het kruis engelenkopjes.


====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       21- Bemelen-Oude Molenweg:  Apart smeedijzeren wegkruis. Tekst: Jezus ik vertrouw op U.
      
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

           

          

           

          

    

       22- Bemelen-Bemelerberg:  Ongeluks-Memoriekruis van Petrus Kicken.
       Tekst: Wees bereid want gij weet dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken, hier plotseling overleden den 26 april
       1867 na 40 jaren tot  genoegenvan zijnen Heer, vrienden en betrekkingen te Gasthuis op Droogenberg te hebben doorgebracht. R.I.P.

       Dhr. Kicken overleed hier aan een hartinfarct.

       17-5-1981-Bindels:  Hardstenen voet met nieuw harstenen kruis.  Geheel +/- 2m. hoog.  Tekst:  Wees bereid want gij weet noch dag noch uur. 
        
Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken hier plotseling overleden den 26 april 1867 na 40 jaar tot genoegen van zijnen heer vrienden
        en betrekkingen te Gasthuis op Droogenberg te hebben doorgebracht.  R.I.P.

     
 5-10-1996-Bindels: Gezien dat kruis verdwenen is.
       April 1998-Bindels:  Van kennissen en via krantenfoto's vernomen dat kruis weer aanwezig is.

        Petrus Kicken kruis onder "Het Bemelerbömke" te Bemelen.
       
De Bemelerberg is een zware kluif voor de wielrijders, maar gelukkig niet ze erg als de Cauberg of de Keutenberg
        De fikse helling vanuit het dorp Bemelen omhoog richting Gasthuis nemen we tot aan "Het Bemelerbömke".
        Hier kunnen we na bijvoorbeeld een flinke wandeling rust houden op de bank die onder deze boom staat.

        Het is hier goed toeven, je hebt er een prachtig uitzicht
        over de weilanden en de bossen die zich voor je uitstrekken. 'De Bemelerberg' richting het gasthuis was vroeger maar een landweg
         met diepe karrensporen en bij nat weer ook nog eens spekglad. Naast genoemde bank staat een hardstenen kruis van 'Petrus Kicken'.
         Op het kruis staat gegraveerd:
        "Wees bereid, want hij kent dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken hier plotseling
overleden den 26 april 1867.
        Na 40 jaren tot genoegen van zijnen Heer, vrienden en betrekkingen te Gasthuis op Droogenberg te hebben doorgebracht". RIP.

       
Petrus Kicken, door zijn vrienden Pierre genoemd, wer op de 26e april dood aangetroffen in de nabijheid van deze boom, met het gereedschap
        dat hij bij zich had om het land te bewerken. Hij is vermoedelijk gestorven aan een hartaanval en was 61 jaar oud.
        Hij werd op 6 oktober 1908 geboren als achtste telg uit een gezin van elf kinderen.Zijn vader, Guillaumme Kicken trouwde met
        Maria Vissers en vestigde  zich te Bemelen.  Pierre kicken boerde 40 jarenlang op de boerderij 'Droogenberg' en was in Bemelen een
        graag geziene gast.
        Hij was jarenlang wethouder in de toen nog zelfstandige gemeente Bemelen. Het eerste kruis dat, ter nagedachtenis aan hem,
        geplaatst werd was een eenvoudig  ijzeren kruis op een stenen sokkel
      . Zoals zoveel van deze ijzeren kruisen werd het monument het doelwit van dieven.
        Het werd geplaatst op de plek waar hij gevonden werd. Het huidige hardstenen kruis, afkomstig van een naburig kerkhof,  werd door de
        bewoners van Bemelen onder leiding van Andrť Dreesen ter vervanging van het vernielde kruis onder het Bemelerbömke geplaatst.
        Op de plek waar Pierre Kicken werd gevonden en waar het ijzeren kruis voorheen stond, waren ooit misdadigers zoals de Bokkenrijders
        opgehangen. 
        Men vond deze plaats niet geschikt om Pierre te herdenken en zo gebeurde het dat het stenen kruis enige honderden meters verderop geplaatst werd.
        Zo herdenkt de Bemeler bevolking en  van het Gasthuis nog altijd een van hun inwoners, die al bijna honderd vijftig jaar geleden op de weg
        naar het werk plotseling overleed.
        Boek Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.         

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        

       

         

       23- Bemelen-Bemelerberg no 2:   Aan de voet van de Bemelerberg staat dit houten kruis geplaatst door No op den Noord uit vrome intentie.
      Herplaatst kruis in het bos Bemelerberg volgens Heemkunde ver. Bemelen.
      Zo'n 30 meter boven de Mariagrot in het bos van Bemelen stond vroeger een kruis.  Waarschijnlijk geplaatst door de zusters of broeders van het klooster dat aan
      voet van het bos ligt en de kloostertuin die via een bruggetje verbonden was met het bos.  Hier was lange tijd niet veel meer van over dan een sokkel.
      In 2020 tijdens de eerste coronatijd heeft de Stichting Heemkunde ver. Bemelen hier een nieuw kruis geplaatst op de oorspronkelijke plaats.
     Het is een houten kruis met een bronzen corpus.
      
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

        24- Bemelen-Gasthuis-Kromstraat:
       Aan de rand van deze appel en peren plantage staat dit smeedijzeren Hagelkruis. Hagelkruisen worden geplaatst ter bescherming van have en goed.
      

 
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

     25- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:   Op het terras staat dit gietijzeren kruis van het type Egelie no; I I I A b 4.
     In het hart van het kruis is een afbeelding van God Onze Vader met op de arm het Kindje Jezus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

    

      26- Bemelen-Bosweg:  stenen kruis tegen de gevel van een woonhuis

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

 

      27- Bemelen-Gasthuis:   Boomkruis met klein houten kapelletje. Is helaas verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       Wie helpt:  waar en wanneer stond dit kruis no-29?? 

=======================================================================================================================================================================

        

     29- Bemelen- St. Antoniusstraat no 42:  Eenvoudig kruis zonder corpus.

=========================================================================================================================================================

        

              

      30- Bemelen- St. Laurentiusstraat:  Het oude torenkruis van de St. Laurentiuskerk van Bemelen hier geplaatst in de tuin van de pastorie.

===============================================================================================================================================================

      

  
  
31- Bemelen-Molenweg no 3:  
Klein boomkapelletje met Maria beeldje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      32- Bemelen- Hekkruis.

=======================================================================================================================================================================================

        

     33- Bemelen- Zwarteweg no 1:

============================================================================================================================================================

         

      34 - Bemelen- Zwarteweg no 1:  Stenen Keltisch kruis.

=====================================================================================================================================================================

      

        

   50- Bemelen-Bosweg:   Lourdesgrot.  50m de helling omhoog. Tekst: "Mariagrot uitrusplaats voor Pelgrims Plaats van gebed en bezinning.
       De Mariagrot verkeerde enkele jaren geleden nog in deplorabele toestand.
       Gelukkig heeft een aantal inwoners van Bemelen de grot in 2008 weer opgeknapt.
       In de voormalige groeve is hoog en wand een grot gemaakt met daar in een Mariabeeld.
       Laag in de wand is een nis gehakt waarin bezoekers een zelf mee te
       brengen kaarsje kunnen aan steken.

======================================================================================================================================================================================================