Laatst bijgewerkt  11-11-2022

 Gemeente Beekdaelen

Vaesrade
   
Vaesrade
(Limburgs: Voasje) is een klein dorp in het zuiden van Limburg (Nederland). Het is sinds 1821 een deel van de plaats Nuth en na de
         gemeentelijke herindeling van 1982 deel van de gemeente Nuth. 0p1-januari 2019 opgegaan in de gemeente Beekdaelen. 
          ( Bron: Wikipedia )

==============================================================================================================================================

        

       

       

       

     

        01- Vaesrade-Naanhofsweg:   Gietijzeren wegkruis zonder corpus. Type Egelie:  I I I B b 2.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        02- Vaesrade-Op de Vijfbunder:  Gietijzeren wegkruis.  Type Egelie: I I B b 2.2

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

   

        03- Vaesrade-Vaesraderweg:   Gietijzeren kruis dat afkomstig is van een geruimd graf van het Kerkhof te Vaesrade.
        Kruis is geplaatst in mei 2009 en ingezegend door pastoor Jacobs op 17 mei 2009.  Type Egelie:  I I I B b 2.

        

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

    

        04- Vaesrade-Servatiusweg:  Kruis geplaatst in mei 2009 en ingezegend door pastoor Jacobs op 17 mei 2009.
        Kruis is afkomstig van de fam. Kubben-Bruls uit de Tulpstraat 45 te Vaesrade.  Type Egelie:  I I B b 6.

      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        05- Vaesrade-Vaesraderweg tegen kerkmuur:  Groot gevelkruis met afdak en koperen corpus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           06- Vaesrade-Ingang kerk:  Het oude torenkruis met haan.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        07- Vaesrade-kerkhof:   Gietijzeren kruis op het kerkhof te Vaesrade dat geen graf siert.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         08- Vaesrade-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis zonder corpus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      09- Vaesrade-Tulpstraat no 45;  Het houtenkruis dat staat bij huis no 45 is verdwenen. Thans staat er een gietijzeren kruis. Type Egelie: I I I B b 2.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

          

        

        10- Vaesrade-Hommerterweg:  Mariakapel.
        O.L.V. Sterre der Zee kapel te Vaesrade. Deze kapel is in 1953 gebouwd toen O.L.V. Sterre der Zee Vaesrade bezocht. 
        Dit alles geschiedde in opdracht van Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond. In 1987 werd de kapel gerestaureerd.
       

==================================================================================================================================================