Laatst bijgewerkt  10-11-2022

 Gemeente Beekdaelen

Schinveld

    Schinveld ILimburgs: Sjilvend ) is een landelijk gelegen dorp in de voormalige gemeente Onderbanken in Nederlands-Limburg.
         Het dorp ligt tegen de Duitse grens. In Schinveld bevindt zich het oude gemeentehuis van Onderbanken. Wat bewinkeling betreft is het de belangrijkste
         kern in de gemeente. Het dorp telt een kleine 5000 inwoners en was de grootste kern van Onderbanken (ruim 8000 inwoners).
         Ook de meeste voorzieningen zijn in dit dorp te vinden. 
         ( Bron: Wikipedia)

==============================================================================================================================================

         

          

       

       

        01- Schinveld-Bouwbergstraat-Kloosterlaan:   Geplaatst in 1991 op 21 dec.
         Geschonken door de fam. Joosten-Meis uit Valkenburg aan de Heemkunde Ver. de Veersjprunk.
        Geplaatst door M. Mevis, J. v Tongelen en A Severens. Type Egelie:  I I A B 4.1.

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
        Anderhalf jaar geleden moest een gietijzeren kruis op de hoek Kloosterlaan-Bouwberglaan het ontgelden.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        02- Schinveld-Brunssummerweg no 46:   Houten gevelkruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

                   

        03- Schinveld-Brunssummerstraat:   Nabij het tankstation staat een houten wegkruis met gietijzeren corpus.
         Naast het kruis, dat is geplaatst in 1978, staan nog twee oude lindebomen, die vroeger voor een kapelletje stonden.

         In verband met de reconstructie van de Brunsummerweg is in 1966 besloten tot sloop van het kapelletje, dat in 1890 door
         Hendrik Verhooren werd gebouwd.

        Op 17 augustus 1998 werd het kruis totaal vernield. H.V. de Veersjprunk heeft op 16 september 1998 een nieuw houten kruis
        met het oude corpus geplaatst.

        Het hout werd geschonken door  Houthandel Fa. Diederen. Tekst: 
INRI.
       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        04- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat: RVS boomkruis dat gemaakt en ontworpen door  Dhr. Severens uit Schinveld.   
       Hier is in 1932 een inwoner van Gangelt, dhr. Ploum verongelukt.    Kruis is 55 cm.hoog.
     

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

          

     

        05- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat:   Devotie kruis van graniet. Geplaatst in 1948 door dhr.  Marx.
       Tekst: INRI. Corpus is van een legering van brons en tin gegoten. Het geheel is afgeschermd door een smeedijzeren hekwerk.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

        

      

        

          

        06- Schinveld-Grachtweg-Tommerwegske:   Hier werd in 1991 een nieuw houten wegkruis geplaatst door M. Mevis, J. v Tongelen en A. Severens.
        Dit kruis werd enige tijd later vernield. In 1997 werd er een metalen kruis geplaatst van RVS dat gemaakt werd door dhr. Severens uit Schinveld.

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
       
Van het vernielde houten kruis met Christusbeeldje aan de Merkelbekerstraat -Grachtstraat bleef nog maar weinig  over, zo verklaart J. Severens van de
        werkgroep wegkruisen. De werkgroep wil een nieuw kruis laten plaatsen .Het zelfde kruis was een jaar eerder ook al doelwit van vandalen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

      

        07- Schinveld-Groeneweg:   Hier verongelukte Tim Schloen, 16 jaar oud toen hij met de fiets van school kwam uit Hoensbroek.
        Hij werd op 6 juni 2003 aangereden door een auto en overleed. Tim woonde in Schinveld op de Kloosterlaan en kwam uit een gezin van 5 personen.

        Dit houten kruis is het tweede kruis dat hier geplaatst werd. Wie beide kruisen plaatsten is tot nog toe onbekend bij de familie Schloen.

       

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        

        08- Schinveld-Heerenweg-Emmastraat:   Geplaatst in 1988 door dhr. Ruscher. Kruis staat in de tuin van de fam. Goossens-Meixner.
        Het is een smeedijzeren kruis. Thans staat er een houten kruis.
   
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

        

        09- Schinveld-Heidestraat no 14:   In 1956 geplaatst ter vervanging van een kapelletje. Fam. Verhoren heeft dit kruis geplaatst en ook verzorgd.
       

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

     

        10- Schinveld-Heringsweg-Hoeve Rutten: Voorheen stond dit kruis elders langs de Heringsweg en werd geplaatst door Piet van Megen die dit kruis een
        nieuwe plek gaf in 1990. Het eerste kruis werd in 1935 geplaatst.

       

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

             

           

        

       

        11- Schinveld-Jabeekerstraat-Kievit:   Een mooi versierd gietijzeren kruis. Achter het metalen corpus is een stralenkrans aangebracht.
        Boven het hoofd is een ornament meegegoten met de kapitalen INRI. Onderaan het kruis tussen de voetsteunen staat een vrouwenfiguur die in de
        linkerhand een beker draagt en in de rechterhand een stafkruis. Onder het corpus is een versierde plaats aangebracht met het opschrift: 
        "HieŽr gaef aan dit durp uuge zaege opdat ieŽderee hiej geet uuch waeg". Het kruis is geplaatst door M. Mevis en J. v Tongelen in 1991.
        Het kruis is oorspronkelijk een grafkruis uit 1920 van de fam. Benders-Esters. ieŽderee hiej geet uuch waeg". 
        Het kruis is geplaatst door M. Mevis en J. v Tongelen in 1991.  Type Egelie:  I I B b 6.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        12- Schinveld-Kinkenweg-Leiffenderweg:   Stenen veldkruis. Geplaatst door de fam. Herings-Zillen in 1860.
       Tekst op het Kruis: 
"Om U te redden stierf ik aan het kruis. Ik hou van U".
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

          

      

        

       13- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Bergweg: Gietijzeren wegkruis. In 1920 geplaatst door Antoon  Verhooren.
       Het is eigendom van de fam. Math Roex. het kruis is voorzien van een Barbara beeldje en twee engelen kopjes.
       Aan het voetstuk een afbeelding van de H. Petrus. Type Egelie:  I I I B b 5. In 2016 is het kruis vernield bij verbouwing door de nieuwe bewoners.

 
      De resten zijn bij Heemkunde ver. De Veersjprunk.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

        

    

        14- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Grote Gats:   Stenen wegkruis. Geplaatst in 1935 door de fam. Gooyen.
        De beelden van Maria en Johannes flankeren het kruis.
        Tekst op de sokkel:
"WILT aLtoos CHrIstVs krVIS een plaats Van eere geven zoo Wordt Door CHrIstvs gna ook NV VWkrVIs VerdreVen. INRI".
      

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

          

        

        15- Schinveld-Bouwbergstraat-Nieuwwijkstraat:   Gevelkruis van hout. Geplaatst in 1870 door Peter Jozef Jacobs.
 
      Op de hoek Bouwberg/Nieuwwijkstraat staat aan de Bouwbergstraat no 16 een gevelkruis. Het winkelhuis werd in 1842 gebouwd.
       Dhr. B. Vervlossen  kocht het pand van de fam. Stevelmans. De winkeldeur was niet meer nodig en werd dicht  gemetseld.
       Zo ontstond een nis. De eigenaar kreeg toen het idee om er een kruis in te plaatsen.
       Het kruis met luifel is gemaakt van Eikenhout, dat tijdens de verbouwing is vrijgekomen.
       Het aluminium corpus werd al eerder op een rommelmarkt gekocht. het kruis is geplaatst in 1990.
 
       Kruis is door de huidige bewoners verwijdert en nu geplaatst bij het pand aan Op de Berg no 10.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

    

        16- Schinveld-Pres. Rooseveltstraat-K.v Nuijsstraat:   Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
        Rond de Christusfiguur zijn bij de herplaatsing in 1990 ornamenten aangebracht.
        Het kruis is vermoedelijk rond de vorige eeuwwisseling geplaatst en werd tweemaal vernield.

        Vroeger stonden er lindebomen omheen in de vorm van een kapelletje.
        In verband met de reconstructie van het kruispunt zijn om veiligheidsredenen de bomen gekapt.
        Net zoals vroeger wordt er tijdens de processi
e de zegen gegeven met het Allerheiligste.
       

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

       17- Schinveld-Schoolstraat -Op den Berg: Smeedijzeren wegkruis. Geplaatst in 1885. Tekst: INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


         
  

         

         

        

    

        18- Schinveld-Wilhelminaplein no 13:   Tegen de gevel van het pand Wilhelminaplein no 13 staat een houten gevelkruis met luifel en een
        gietijzeren corpus waar omheen een hartvormige versiering is aangebracht.
        Boven het corpus de letters INRI. Midden in het kruis is een nis met  een Mariabeeldje.
        Daaronder de tekst: J.H.J. (J.H.Janssen) Maire )burgemeester de Schinveld   J.L.B. (J.L.Buysers) Adjoint (Wethouder) de Schinveld.
        MDCCCX (1810) Faire  par  (N Koumans Timmerman uit Brunssum).
       Het was in 1976 dat het oude corpus gestolen werd door dronken feestvierders.
       Het corpus was toen meer dan 150 jaar oud. Het kruis is geplaatst uit dankbaarheid na de grote brand in het begin van de 19e eeuw.

        De Limburger  6 jan. 1976.  Wegcrucifix geroofd.
      
  Het prachtige antieke kruisbeeld tegen de gevel van Huize Wilhelminaplein op het Wilhelminaplein in Schinveld is zijn corpus kwijt.
        Voorbijgangers ontdekten zondagmorgen de verdwijning van het lichaam aan de historisch gezien zeer waardevolle kruis.
        Waarschijnlijk is het beeld tijdens de feestdagen vernield door dronken feestgangers. De wegcrucifix is meer dan 150 jaar oud.
        Een zeer verbouwereerde rector-emeritus Bosch uit Amstenrade, auteur van het lijvige boek "De geschiedenis van Schinveld" :
        Naar alle waarschijnlijkheid was het een dankbaarheidskruis, tegen de gevel van het huis aangebracht nadat de huizenrij op het
        Wilhelminaplein na de   grote brand van Schinveld in het begin van de negentiende eeuw weer opgebouwd was.
        Ik kan me moeilijk   voorstellen dat de storm dit heeft gedaan,    de wind heeft gewoon geen goede invalshoek daar.
       Ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat dit het werk is van vandalen. In-tries is het.
       

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

        19- Schinveld-Broekstraat-Einderstraat: In 1898 werd een wegkruis verplaatst van de Einderstraat-Broekstraat in de tuin v/dfam. M. van Tongelen-Mols.
         Het houten kruis werd in 1935 vervangen door een natuurstenen met een marmeren corpus. In 1944 werd het door een militairvoertuig vernield en
        vervangen door een gietijzeren grafkruis. Dit kruis werd later ook door een voertuig vernield. In 1975 is toen het huidige betonnen wegkruis met bronzen
        corpus geplaatst. In 1993 werd het kruis weggehaald in verband met woningbouw. In augustus 1997 is het herplaatst  langs de Broekstraat door de leden
        van de H.V. de Veersjsprunk. Tekst: Fam. Van Tongel-Mols.        

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

        20- Schinveld-Nonke Buusjke.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        21- Schinveld-Nonke Buusjke.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        22- Schinveld-Nonke Buusjke.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      

        23- Schinveld-Nonke Buusjke.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        24- Schinveld-Nonke Buusjke

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        25- Schinveld-Nonke Buusjke.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        26- Schinveld-Pastoor Greymansstraat:   Gietijzeren wegkruis met links en rechts op consoles de  apostelen Petrus en Paulus.
        In het hart de Christus figuur die het hart toont. Op de zijbalken een Maltheserkruisje. In het voeteneind een kelk met hostie. Type Egelie:  I I I A b 3.
      

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

        27- Schinveld-Julianastraat no 56:  Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1989 door de fam Janssen.  Type Egelie:  I I A b 4.1. Verdwenen kruis  Foto 27

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        28- Schinveld-Heidestraat:   Gietijzeren kruis op de binnenplaats van de boerderij van de fam. Stevelmans.  Type Egelie:  I I A b 4.1
       
      
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        29- Schinveld-Kerkhof:  Houten kruis met stenen corpus, geflanceerd door Maria en Johannes op het kerkhof te Schinveld. Geplaatst in 1895.
       

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        30- Schinveld-Kerkstraat:  Het kruis en corpus zijn van R.V.S. en 1,25 m hoog. Het is gemaakt door  dhr. Severens uit Schinveld.
        Het R.V.S. materiaal is verkregen van Staalbouw uit Eijsden. Het kruis is geplaatst omstreeks Pasen 1997 door de H.V. de Veersjprunk.

       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

        31- Schinveld-Nonke Buusjke:
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        32-Schinveld-Heerenweg-Bovenste Heiweg: Boomkruis van +/- 55 cm hoog. Het kruis en het corpus is gemaakt door Dhr. Severens uit Schinveld.  
        Tekst INRI. Aan de overkant stond vroeger een wegkruis

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        33- Schinveld-Heringsbosch:  Gietijzeren wegkruis

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        34- Schinveld- Bouwbergstraat-Nieuwwijkstraat:  Houten kruis in nis van woonhuis. 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

      

        

        

      

        35- Schinveld-Duikerweg:   R.V.S. kruis. Gemaakt door dhr. Severens.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        36- Schinveld- Pastoor Brounsstraat- In de Meigraaf:   R.V.S kruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

    37- Schinveld-Grote Gats-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis, de plek waar afscheid wordt genomen van de overledene.
    In 2015 was er geen Christushoofd op het kruis, maar in 2022 wel.

=====================================================================================================================================================================================

        

     39- Schinveld- Wilhelminaplein:  Kunstwerk uitgevoerd met een kruis.

======================================================================================================================================================

        

     40- Schinveld- Kerkstraat: Aan de zijgevel van de kerk staat dit oude smeedijzeren kruis.

======================================================================================================================================================================

        

     41- Schinveld- Kerkstraat:  Aan de zijgevel van de kerk staat dit oud stenen grafkruis

============================================================================================================================================================================

      

      

      

      50- Schinveld- In de Leuper:  De  kapel, die midden in de woonwijk Laevenweide ligt, is ingeboud in een lange muur, die het erf van boerderij
      Laeven scheidt van de omgeving. Ervoor is een grasperk met speeltoestellen voor kinderen.
      Op de huidige splitsing Provinciale weg/Brunsummerstraat, op de plek waar nu een staat, stond eeuwenlang, ten minste sinds 1706, een kapel.
      Deze kapel verdween toen de Provinciale weg werd verbreed. De buurtvereniging Laevenweide stichtte in 1995 samen met boer Laeven een
      nieuwe kapel in de voormalige toegangspoort tot het erf. Die overdekte poort werd eerder als een soort zomerhuisje gebruikt.
      De kapel werd ingezegend door pastoor Martin, die even later Schinveld verliet en naar WŁrtzburg (D) vertrok.
     
Wikipedia.     

======================================================================================================================================================================================================

      

    

      51- Schinveld- Koeweg: Op de leeftijd van 46 jaar kreeg Peter Jozef (Zef) Dohmen pleuris, een toendertijd gevaarlijke ziekte. Hij beloofde een kapel
      te bouwen als hij zou herstellen. Dat lukte mede door het feit dat er peniciline beschikbaar kwam. De hele familie heeft tijden lang geholpen om steentjes
      uit de Schinveldse bossen te verzamelen om daarmee de kapel te kunnen bouwen. Omstreeks 1954 werd met de bouw van de kapel begonnen en  in
      1956 kwam de kapel gereed. In 1958 werd de kapel ingezegend door pastoor Jacobs, een neef van Zef Dohmen. In eerste instantie stonden er klimrozen
      over de kapel heen. maar deze zijn door de droogte kapot gegaan en vervangen door klimop uit het bos. De eerste omheining was van zelfgemaakte
      betonpalen en kippengaas die helaas vernield zijn inclusief het toenmalige Mariabeeld. De jongste dochter van Zef Dohmen, Beb (Berta Dautzenberg)
      heeft een nieuw gezegend Mariabeeld gekocht, dat er anno 2011 nog steeds staat. Het kapelletje incl. 60m2 bijbehorende grond is van alle erven van
      Peter Jozef Dohmen wat is vastgelegd bij de notaris. Zef Dohmen heeft dit kapelletje bedoeld als plek voor iedereen om de bidden en samen te komen.
      Bron: Mondeling overgeleverd door twee dochters van Zef Dohmen, 12 juli 2009 en aangevuld door Ger Dohmen,
      zoon van Peter Jozef Dohmen op 8 aug. 2011.

============================================================================================================================================