Laatst bijgewerkt:  01-05-2019

Gem. Sittard-Geleen-Born.

 Oud Geleen.

         Oud Geleen (Limburgs: Awt-Gelaen)  is een wijk van de voormalige Nederlands-Limburgse gemeente Geleen, die momenteel op haar beurt tot de
         gemeente Sittard-Geleen-Born behoort. Oud Geleen is gelegen aan de rivier Geleenbeek waar de plaatsnaam van is afgeleid.  Oud-Geleen is gelegen
         ten zuiden van Sittard aan de spoordijk Sittard-Heerlen. Aan de oostzijde ligt het station Geleen Oost.
         Bron: Wikipedia.

=============================================================================================================================================

    

       

    

        43 - Geleen-Oud Geleen-Leurstraat;  Calvariekapel uit bakstenen opgetrokken. Het
        Missiekruis werd opgericht 28-1-1874. Het houten corpus was uit +/- 1500. Op de grafsteen in de
        kapel staat;  Hier rusten in Godes Heeren de eerwaarde Heeren pastoors P. Salimans 1873,

      
 Kapelaan J.H. Hendriks 1871. Tevens twee priesters M Volders 1871, Chr. Willems 1876.
       
De kapel werd gemaakt in opdracht van Burg. Mathijs Smeets in 1874. In 1989 werd de kapel
        gerenoveerd en op 29 april ingezegend door pastoor van Sloun. De orig. houten beelden van Maria
        en Johannes zijn in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. De beelden van Maria en Johannes zijn
        die er nu staan zijn replica's.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

      44- Geleen-De Haese:  Vroeger stond hier bij de rotonde al een smeedijzeren wegkruis dat helaas verdwenen is door diverse aanpassingen
      aan het wegennet. Samen met de Stichting Kruisen en Kapellen, de projectontwikkelaar van de wijk en de gemeente Sittard-Geleen en diverse
      buurtbewoners is ervoor gezorgd dat hun wens onlangs in vervulling kon gaan en op zaterdag 26 november 2016 door pastoor Verhagen werd
      ingezegend. Wethouder NoŽl Lebens prees het initiatief dat voor hem symbool mag staan voor veel meer burgerinitiatieven in de gemeente.
      Het waren Margriet Tan-Teewen en haar man en Paul Buysers die er voor gezorgd hebben dat dit kruis hier kwam te staan.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        70 - Geleen-Centrum-Gerardusstraat;   Kleine Maria kapel dezekapel is op zaterdag 19 mei 2007 opnieuw ingezegend door pastoor Janssen
        van de H. Augustinus parochie.
        De oorspronkelijke kapel dateert ui 1898 en is meerdere malen gerestaureerd. In 1963 is de kapel op privť grond herbouwd.
        Toen de bewoner van het huis op welke grond de kapel stond was leiden in last. de kapel moest verhuizen.
        Mede dankzij een financiŽle injectie van de gemeente Sittard-Geleen en de Woningver.
        Zo Wonen kon men met de voorbereidingen beginnen in 2006. Er werd een Maquette gemaakt en een ieder die een geldbedrag gaf kreeg
        op de maquette een naamplaatje bevestigd.
        Het werd geen verplaatsing van de oude plaats oppakken en op de nieuwe neerzetten.
        neen, alles moest opnieuw opgebouwd worden van fundering tot altaartafel.
        Maar er werd een aannemer gevonden om deze bouw te verzorgen. Het resultaat mocht er zijn.
        Jan Dols.
             

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

         

         72 - Geleen-Centrum- Rijksweg Zuid;  Maria kapel. De kapel werd in 1940 gebouwd op de plaats waar eerder een ouder kapelletje stond.
          In deze buurt moet al sinds de 16e eeuw een kapel gestaan hebben die in 1898 werd vervangen. Deze kapel werd, hoewel nog intact,
         in 1940 vervangen door de huidige kapel. De kapel doet dienst als vast rustaltaar tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.
         De kapel wordt omgeven door een hekwerk. Toegang wordt verkregen door twee treden met contrasterende gele baksteen en hardsteen.
         Een sierhek, vervaardigd door de plaatselijke smid J. Frings beschermt de toegang. Het zadeldak is met pannen gedekt en steekt voor
        en achter over de gevels uit. Het koor is recht gesloten en voorzien van een kruis in een andere kleur baksteen.
        Op de voorgevel staat een cementstenen kruis.Het interieur is grotendeels uitgevoerd in schoon metselwerk.
        Het gewelf is wit gepleisterd. Op het altaar voor een spitsboogvormige nis, versierd met marmer staat een polychroom beeld van Maria met Kind.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

   

  

        73-74 -Geleen-De Kluis-Daalstraat; Sint Janskluis, gebouwd in 1699. Het is een bakstenen kapel met
        Mergelbanden en pannenzadeldak. Ze werd gesticht door Maria Dorothea von Dietrichstein von Salm
        als ziekenhuisje. Vanaf 1722 een tehuis voor ruim 15 kluizenaars. Na 1985 ingeruimd als Bidkapel.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        75 - Geleen-Krawinkel-Groenseykerstraat-kerkhof;  De kapel staat op de plaats waar het hoofd-
        altaar stond van de afgebroken kerk. Pastoor van Eijs (1917-1943) liet de kapel bouwen van het
        materiaal van de gesloopte kerk. Het glas in lood ramen werd vervangen door sierstenen. Boven in
        de gevel bevindt zich een kruis.      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================