Laatst bijgewerkt:  22-01-2019    

Lutterade.

          De oudste vermelding van Lutterade is in het jaar 1054 Okt 7 hier wordt Ansfried (van Tüdderen) als begunstigde Clericus van Koningin Richenza
          in haar schenkingsakte aan de Abdij Brauwelier, met XIIII mansis ad Luttenrade beloond.
          In de 18e en 19e eeuw was Lutterade een agrarisch dorp met de daarbij behorende kleine industrie, zoals Leerlooerijen, spijkerindustrie, smidsen enz.
          De komst van de Staatsmijnen, die in 1926 in gebruik werd genomen en later uitgroeide tot de grootste mijn in Europe, heeft verregaande gevolgen
          gehad voor Lutterade. Op haar hoogtepunt leverde de mijn werk aan circa 16000 mijnwerkers en nevenberoepen.
          Wikipedia.

      

   

        36 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Parallelweg;  Stenen kruis zonder corpus. Kruis werd in 1998 geplaatst.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        37 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Kerkhof;  Bronzen kruis. Zeer apart kruis.
        Het kruis is afkomstig van de Kloosterstraat van het zusterklooster.
  

       37A - Geleen-Centrum-Kloosterstraat-Klooster;  Bronzen kruis in de tuin van het klooster in de
       Kloosterstraat. Kruis is verplaatst naar de wijk Lutterade op het kerkhof aan de Groenseykerstraat.
       Het kruis is gemaakt door Jos Hermans uit Nuth en stond voorheen op het kloosterkerkhof van de
        "Arme Dienstmaanden van Jezus Christus". Het kruis is in 2005 verplaatst naar de begraafplaatst
        in Lutterade. Het is een verzamelgraf gemaakt voor de graven die moesten wijken voor de aanleg
        van de randweg.
       
 gegevens: Jos Hulsman-Heemkundevereniging Geleen     

       gemeente Geleen.