Laatst bijgewerkt:  01-05-2019

Gem. Sittard-Geleen-Born

Lutterade.

      LutteradeIs een wijk van de voormalige Nerderlands-Limburgse gemeente Geleen, die op haar beurt sinds 2001 behoort tot de gemeente Sittard-Geleen.
       De naam Lutterade werd in de oude oorkonden geschreven als Littae, Litta, Litterae naar Lutterade waar Rae betekent rade, een rade is een ontginning
       van een bos roden.
       Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

      

   

        36 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Parallelweg;  Stenen kruis zonder corpus. Kruis werd in 1998 geplaatst.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        37 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Kerkhof;  Bronzen kruis. Zeer apart kruis.
        Het kruis is afkomstig van de Kloosterstraat van het zusterklooster.
  

       37A - Geleen-Centrum-Kloosterstraat-Klooster;  Bronzen kruis in de tuin van het klooster in de
       Kloosterstraat. Kruis is verplaatst naar de wijk Lutterade op het kerkhof aan de Groenseykerstraat.
       Het kruis is gemaakt door Jos Hermans uit Nuth en stond voorheen op het kloosterkerkhof van de
        "Arme Dienstmaanden van Jezus Christus". Het kruis is in 2005 verplaatst naar de begraafplaatst
        in Lutterade. Het is een verzamelgraf gemaakt voor de graven die moesten wijken voor de aanleg
        van de randweg.
       
 gegevens: Jos Hulsman-Heemkundevereniging Geleen  
        gemeente Geleen.

=============================================================================================================================================