Laatst bijgewerkt:  01-05-2019

Lindenheuvel.

      Lindenheuvel is een wijk in het noordwesten van Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk wordt in het zuiden en westen begrensd door
         industriecomplex Chemelot. Ten noorden van Lindenheuvel ligt deN294 en ten zuiden ligt station Geleen-Lutterade. De wijk telt 7880 inwoners
         Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

        

  

        01 - Geleen-Lindenheuvel-Bloemenmarkt;  Wegkruis tegen de zijmuur van de kerk. Het is geplaatst
        in een bakstenen bouwsel met dak. De voetval herinnert aan de 7 voetvallen op de hei te Lutterade.
        Opschrift;  1-10-1991. Ingezegend 27-12-1991 door pastoor Pasing. De herkomst van het kruis is
        niet bekend. Het is jarenlang door de gemeente bewaard. Bij het 60 jarig bestaan van de kerk op de
        Lindenheuvel werd het in 1989 aangeboden door de Heemkunde Vereniging Geleen.
        Type Egelie:  I I B b 2.1.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

  

        02 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat;  Op het plantsoen voor de kerk van de parochie van de
        H. Engelberwaarders staat dit fraaie gietijzeren kruis met gietijzeren corpus op een stenen sokkel.
        In het kruis is INRI verwerkt en beneden een engel. Vroeger stond op het tekstbordje: Mijn Jezus
        Barmhartigheid. 
Type Egelie:  I I B b 2.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

 

        03 - Geleen-Lindenheuvel-Tunnelstraat-Waterstraat; Kruisbeeld op sokkel van natuursteen. Vroeger stond er
        een houten kruis tussen twee bomen aan de andere zijde van het plantsoen. In augustus 1930 werd
        het vernield door dronkenlappen. Als eerherstel werd op 19 oktober 1930 een nieuw stenen kruis
        geplaatst in het tegenwoordigheid van burgemeester Damen. Tekst; Eerherstel 1930.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

        04 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat no 5;  Houten kruis tegen de gevel van het Jeugdhuis.
        Kruis heeft geen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          05 - Geleen-Lindenheuvel-Eikenlaan-Kerkhof;  Betonnen kruis met corpus van metaallegering op
          het kerkhof van Lindenheuvel. Het kruis werd opgericht begin jaren 1920. Bij het kruis is het graf van
          pastoor Leessens, pastoor van 1931 tot 1960.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

        06 - Geleen-Lindenheuvel-Urmonderbaan;  Hardstenen kruis met als opschrift; J.K. W.F. 1942
        De initialen staan voor Jozef Krux en Wilhelmina Frenken. Het kruis werd geplaatst in 1942 en is in
        1943 ingezegend door pastoor Bastin van Einighausen. Voorheen stond hier een ijzeren kruis.
        Opmerking; Familie Krux plaatste vroeger enkele ijzeren kruisen op wegen tussen hun landerijen.
        Alle ijzeren kruisen zijn verdwenen. In 1942 plaatste zij hier dit stenen kruis. Zij woonden op de hoeve
        aan de Bergerweg.

=============================================================================================================================================