Laatst bijgewerkt:  01-05-2019

Gem. Sittard-Geleen-Born

Krawinkel.

        Krawinkel (Limburgs: Kraonkel) is een wijk in de voormalige gemeente Geleen die sinds 2001 behoort tot de gemeente Sittard-Geleen-Born.
        De wijk is ontstaan uit de voormalige buurtschap Krawinkel dat samen met de buurtschappen Lutterade, Oud geleen, Spaans Neerbeek en Daniken
        de gemeente Geleen vormde. Sinds 1840 maakt Krawinkel deel uit van de kerkparochie Lutterade-Krawinkel.  Veelal worden beide wijken tezamen
        als één wijk betiteld.
        Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

    

      

  

        28 - Geleen-Krawinkel-Augustinusstraat-Past. van Eijsstraat;  Gietijzeren wegkruis dat in 1979
        geplaatst is door het Comité Kapel 1902 Aowt Kraonkel. Vroeger stond het in een weiland aan de
        Kloosterstraat. Daarna geplaatst tegen de gevel van rijwielzaak Biermans t.o ingang Cokesfabriek.
        In 1970 werd het huis van Biermans afgebroken en schonk Biermans het kruis in 1979 aan de
        gemeente die het op het plantsoen plaatste. In het wegkruis zijn de twee figuren van Maria en van
        Maria Magdalena verwerkt alsmede bloemmotieven.  Type Egelie;  I I A b 10.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

    

  

        29 - Geleen-Krawinkel-Hegstraat-Molenstraat;  Gietijzeren wegkruis en corpus op stenen sokkel
        met opschrift; 1885  Mijn Jezus Barmhartigheid. Het kruis is familiebezit van de familie Tummers.
        In de nacht va 23 op 24 april 1983 werd het kruis vernield en later weer gerestaureerd.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

   

        30 - Geleen-Krawinkel-Spoorstraat;  Gietijzeren wegkruis met corpus. Op de sokkel staan de
       
letters; H.K. 1929 A.L. (Hubert Keulers en Annemarie Leunissen). Zij plaatsten in 1929 het kruis.
        Zij woonden aan de overzijde van de straat. Hier lag ook de schietbaan van de Handboogschutterij
        Vriendschap zij ons doel". In 1983 werd het kruis vernield en later weer hersteld.
        Tekst; Mijn Jezus Barmhartigheid.  Type Egelie;  I I B b 2.1.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

    

 

         31 - Geleen-Krawinkel-Hofkamp-In Den Helmstock;  Aan het oude tracé van de Vouersweg, niet
        ver van 't Kempke, staat sinds honderd jaar het enige zogenaamde 'ongelukskruis' in onze contreien.
        Aldaar op de akker overleed tengevolge van de val van een kar landbouwer Tummers. Het kruis
        vermeldt de volgende tekst:  J.M.J. Bid voor zaliger J.A. Tummers Hier overl. 18 nov. 1889 R.I.P.
        Dit kruis, staande op een thans niet meer toegankelijk stuk Vouersweg, zal op verzoek van de
        Stichting kruisen en Kapellen in Limburg door de gemeente Geleen worden herplaatst. De nu in
        overleg gekozen plaats ligt honderd meter zuidelijker aan de Hofkamp.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        32 - Geleen-Krawinkel-Planeetstraat;  Bakstenen kruis in de gevel van de Brandweer kazerne.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

      

    

   

        33 - Geleen-Krawinkel-Vouershof;  Kruis kapel bij de ingang van de begraafplaats in Vouersveld.
        Gebouwd door de buurtbewoners van de Kloosterstraat en de Kloosterdwarsstraat tussen 1880-1890
        bij de muur van de mijn. Dhr. Aelfers bracht het jaartal 1902 aan. Op 5 dec. 1978 werd de kapel over
        gebracht naar het Vouersveld. Door de Aktiegroep Kapel 1902 Auwt Kraonkel. Ingezegend op 10 juni
        1979 door Deken M. Frissen. In 1983 gerestaureerd. Initialen IHS.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        34 - Geleen-Krawinkel-Vouersveld-Crematorium;   Kruis in de kapel van het Crematorium.

==============================================================================================================================================