Laatst bijgewerkt:  01-05-2019

Gem. Sittard-Geleen-Born

De Kluis.

        De Kluis (Limburgs: De Kloes) is een wijk in het zuidoosten van Geleen (gemeente Sittard-Geleen-Born) in de Nederlandse provincie Limburg.
        Deze woonwijk is een naoorlogse uitbreidingswijk gelegen tussen Geleen-Zuid en Oud-geleen nabij sportpark Glanerbrook. De wijk heeft een klein
        aantal winkels, een eigen kerk (Christus Koning), een basisschool en een eigen carnavalsvereniging. Kluis ontleent zijn naam aan de voormalige
        hermitage de Sint-Janskluis.
        Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

      

  

     

        10 - Geleen-De Kluis-Endepolstraat;   Kruis kapelletje in een lindeboom. De oude boom werd op
        15 oktober 1983 door een storm vernield. Het was toen de oudste boom van Geleen. In 1984 werd
        de nis en het kruis herplaatst in de boomstronk door de Stichting Kruisen en Kapellen in Geleen.
        Later werd het herplaatst in de Lindeboom.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

        11 - Geleen-De Kluis-Lijsterstraat;  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is uit dankbaarheid en
        herinnering dat de parochie De Kluis 50 jaar bestaat. Tekst; 50 jaar Christus Koningskerk. Kluis
        Geleen 1948-1998.
Dus het kruis is in 1998 geplaatst.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        12 - Geleen-De Kluis-Leeuwerikstraat-Nachtigaalstraat;  Achter de Cityflat pad tussen Rijksweg
        en Nachtegaalstraat staat dit gietijzeren wegkruis op een molensteen. Het is geplaatst door aannemer
        J. Schutgens in 1923. Type Egelie;  I I B b 2.2.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

       

  

        13 - Geleen-De Kluis-Beekhoverstraat;   IJzeren kruis ingegroeid in boom. In 1983 kwam het kruis
        tegen de boom te staan en werd geschonken door de weduwe Göbbels. In de 5--er jaren werd de
        boom verplaatst door de gemeente. In 1961 werd hij gekapt en geconserveerd door de plantsoenendienst van de Gemeente.       
        De boom werd ton in een betonnen fundament geplaatst. In de volksmond het dit kruis in de Es.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        14 - Geleen-De Kluis-Daniken no 32;  Kruis kapelletje tegen de gevel van huisno. 32 bij de vroegere
        steenfabriek. Dhr G.H. Houben kreeg het kapelletje en beeld in 1988. Hij 1990 maakte hij een nieuw
        kapelletje en het corpus bleef het zelfde.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        

  

  

 

         15 - Geleen-Oud Geleen-Norbertijnenstraat;  Bakstenen kapel met houten kruis en corpus. In de
        sluitsteen staat AD 1945. Beneden staat;  Gegroet o kruis onze enige hoop. Het kruisbeeld is van
        Cuypers uit Roermond. Het houtwerk is uit de kerk van Sint Odiliënberg. In 1987 opgeknapt door de
        Buurtvereniging. De kruiskapel is in 2010 geheel gerestaureerd door twee leden van de Buurtver.
        Norbertijnenstraat. Onder grote belangstelling en met medewerking van schutterij H.H. Marcellinus en
        Petrus is het kruis op zondag 26 juni plechtig ingezegend door pastoor Janssen.
        Dankbare bewoners bouwden na de bevrijding een kapel in hun buurtschap. Het kruiskapelletje wil de
        herinnering vasthouden aan vier jaar onderdrukking en aan geloof in een nieuwe tijd zonder oorlog.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        16 - Geleen-De Kluis-Irenelaan-Hendriklaan;  Kruiskapel. Houten kruis tegen bakstenen muur onder
        afdak. Opschrift;  Ons enig heil. Ingezegend; 31 oktober 1954 door pastoor Wermeling.
        Vroeger stond er een lindeboom met een kruis. Het was toen de hoek Pieterstraat-Kinkenweg.
        De boom verdween bij aanleg van de Hendriklaan en de Irenelaan. Op initiatief van de Buurtvereniging
        Irenelaan schonk zij een nieuw kruis en kwam er een kruiskapel in 1954.
        Pinksteren 1980 werd de kruiskapel tijdens Pinkpopfestival vernield. In 1982 werd de kruiskapel
        gerenoveerd op initiatief van de Ouderen vereniging Oud Geleen. De Stichting "Kruisen en Kapellen"
        gaf een nieuw corpus, dat 4 maanden later werd gestolen. De buurt plaatste later een nieuw kruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

    

        17 - Geleen-De Kluis-Vondellaan;  Gietijzeren wegkruis met doodshoofd op stenen sokkel hier in
        1979 geplaatst. Vroeger stond het op de hoek Steinstraat-Napoleonsbaan en er stond op R.L. M.P
        1910. (Rene Leunissen en Maria?????) In 1979 werd het door de gemeente op de Vondellaan
        geplaatst. Het kruis werd in 1984-1985-1987 en 1988 vernield. In 1994 gerenoveerd door de
        gemeente Geleen.  Type Egelie;  I I A b 4.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

    

        18- Geleen-De Kluis-Daniken:   IJzeren kruis gemaakt van profielstaal. Kruis is inmiddels verdwenen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    
   

     19- Geleen- Kinkeweg no 12:  Een geschilderd kruis aan de zijgevel van woning no 12 in de Kinkenweg.

=============================================================================================================================================