Laatst bijgewerkt: 01-05-2019

Gem. Sittard-Geleen-Born   

Geleen-Zuid.

      Geleen-Zuid is de meest zuidelijke wijk van Geleen. De wijk telt een aantal flats en herbergt een aantal voorzieningen die van belang voor Geleen en
           omstreken zijn. Zo ligt er een grote middelbare school, het Graaf Huyn College, winkelcentrum de Zuidhof en een bedrijventerrein dat de nodige
           wekgelegenheid verschaft. Het Sint Barbaraziekenhuis, later Maaslandziekenhuis Geleen, was hier gevestigd. Tegenwoordig het Bejaardenhuis.
           Bron: Wikipedia.

==============================================================================================================================================

        

    

  

        39 - Geleen-Geleen Zuid-Hoeve Sint Jansgeleen; Dit kruis staat op grondgebied van Spaubeek
        Devotie kruis uit 1758. Het enige kruis uit het
        Graafschap Geleen dat de Franse Revolutie heeft doorstaan. Het is in 1758 opgericht door pachter
        Loyson van de Sint Jans-Geleen. In 1911 ging het naar de Spaubeeklaan (bouw viaduct). In 1970
        werd het houten corpus gestolen. In 1972 werd het verplaatst, Reiner Vroomen heeft toen een nieuw
        corpus gemaakt in opdracht van het IVN Spaubeek. Tekst; INRI.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

       

      \       

        40 - Geleen Zuid-Verdistraat-Spaans Neerbeek;  Kruis met corpus uit 1836.
        Tekst;  Pro mortalibus crucifixus dei filius - Zoon van God gekruisigd voor de mensen.
       
In 1836 werd het kruis geplaatst in de Pieterstraat. Toen Eysdenerweg-Kapellerweg. In 1950 werd
        de Eysdenerweg opgeheven. In 1956 waaide de boom om, waar tegen het kruis stond. Het kruis ging
        naar een schoolmuseum. In 1973 kwam het kruis hier in Spaans-Neerbeek op de plaats waar eerst
        een kapel stond. Dit door toedoen van dhr. R. Vroomen. René Crol heeft het gekopieerd en in
        polyester laten afgieten. Het origineel is in de kerk van Oud Geleen. In 1988 hersteld door de
        gemeente Geleen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        41 - Geleen-Geleen Zuid- Bachstraat-Kerkhof;  Groot eikenhouten kruis Tekst; INRI.
        Het gebakken klei corpus is gemaakt door Frans Griesenbrock in 1949. Het is ingezegend door
        pastoor Wermeling op 1-11-1949. Het stond eerst op de oude begraafplaats van 1949 tot 1956.
        In 1956 kwam het op dit kerkhof terecht dat sedert 1970 geen dienst meer doet. Vlak voor het kruis
        is het graf is het graf van pastoor Wermeling.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

   

 

        42- Geleen- Daniken-Danikerbos:   Houten boomkruis

============================================================================================================================================