Bijgewerkt 04-05-2018.

Gemeente Schinnen.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
       Amstenrade - Doenrade - Oirsbeek - Puth - Schinnen - Thul - Sweikhuizen

============================================================================================================================================================================================

       Amstenrade.

         

       

         

         

       

      01- Amstenrade-Hommerterweg:   Gietijzeren wegkruis. Helaas is dit prachtige kruis zwaar
        beschadigdin de zomer van 2007. De fam Sijen die vlakbij het kruis woont, zorgt nu voor het
        onderhoud. Type Egelie: I I A b 19.
        Het gietijzeren kruis is uit 1890. Vandalen hebben de zij-armen afgebroken, een hakenkruis op de borst van O.L.Heer getekend als mede een Hitler snor..
        Dit is Godslastering .Jan Jansen uit Nuth nam contact op met Oscar Chiaradia en hij zocht iemand die de laswerkzaamheden wilde verrichten.
        Dit alles speelde in 2008.  In 2012 was het geheel nog niet hersteld.
        In 2018 was er een nieuw gietijzeren kruis geplaatst. Het is een geheel apart kruis zonder corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        02- Amstenrade-Hagendorenweg-Kloosterberg:
       
Zeer oud kruis uit 1676 met de Tekst:
       "Ao 1676 den 8 september ist den Ehrsamen Dirck Bellen gerigs Vorderer Banck Orsbeck gestorben
        gewesener eheman von Elisabet Vluegels. Gott trost die seelen".
Het is een hardstenen kruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        03- Amstenrade-Kempkensweg-Hagendorenweg:   Smeedijzeren wegkruis dat tot de jaren 1930
        in de voortuin van de pastorie heeft gestaan. Nadien kreeg het een plaats in de muur nis van de
        kasteelmuur. In de horizontale balk van het kruis staan de volgende initialen: W.S. Anno 1634.
       
H.W. Winands Slupers overleden op 15 okt. 1634 te Amstenrade.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

         

         

        04- Amstenrade-Holterweg:   Dit kruis staat tussen twee oude essen bomen en was vroeger
        voorzien van een wit corpus. Tekst: "J.W.W. 1824 M.M.M. 1905 A.M.D. J.P.W. 1904-1973.
        Deze letters staan voor Jan Willem Willems. Maria Mechtildis Maas. Anna Maria Dresscher.
        Jan Pieter Willems".
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

        05- Amstenrade-Poststraat-Hoofdstraat:   Smeedijzeren wegkruis uit 1914. Tekst: Mijn Jezus
        Barmhartigheid.  In 1914 geplaatst door Wilhelmus Offermans, gehuwd met Catherina Leunissen
        Maker van dit kruis is Claas Westra, geboren in Amsterdam en na hun huwelijk woonachtig in
        Amstenrade, Putstraat 6. het geheel staat op een natuurstenen sokkel.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

        06- Amstenrade-Poststraat-Heiberg: Devotie kruis.Dit houten kruis heeft een afmeting van 290 cm
        Hoog en 150 cm breed. Tekst: INRI. Onder het corpus staat gebeiteld: JWWMMM1817.
        Hersteld in 1903 en 1980. De initialen staan voor Jan Willem Willems en Maria Mechtildis Maas.
        Het kruis is voorzien van een houten corpus.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

        07- Amstenrade-Hagendorenweg-Kerkhof:   Op de toegangspoort van het kerkhof siert dit kruis deze poort.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      08- Amstenrade-Hagendorenweg-Kerkhof:  Centraal kerkhof kruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      20- Amstenrade-Putstraat: Open Mariakapel.

     Doenrade.

         

      

     

        01- Doenrade-Provincialeweg-Maastrichterweg:   Dit smeedijzeren kruis bestaat volgens
        gegevens al van voor 1900. Het kruis heeft thans geen corpus en is voorzien van een rond tekstplaatje
        zonder tekst. Hoogte van het kruis: 285 cm. en breed 110 cm. Het is gemaakt van vierkant ijzer van 4,5 x 4,5 cm.
     
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

              

            

        

      

        02. Doenrade-Akerweg-Provincialeweg Noord. Tekst: Vrede zij met U.
       
In juni 2016 werd het kruis door baldadige jeugd vernield. De Gemeente Schinnen nam contact op met de Stichting Kruisen en Kapellen in Roermond
       en kwam zodoende bij Chris Willems terecht  die contact opnam met Wiel Erven uit Kunrade, onze man die alles kan. Wiel en Chris repareerde
       vakkundig het kruis en goot een nieuwe sokkel waar het geheel kwam op te staan. Het ziet er dan ook weer piekfijn uit.
       Jan Scheepers uit Margraten  schilderde het tekstbordje. en de Gemeente Schinnen betaalde de rekening
      ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

         

       

        03- Doenrade-Kerkstraat-Kluisstraat:   Gietijzeren wegkruis dat in 1930 geplaatst werd door de
        fam. Mengelers. In de bovenbalk bevind zich een langwerpig schildje met in gegrift de kapitalen
        onder elkaar: INRI. Type kruis Egelie: I I A b 2.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       

        04- Doenrade-Kluisstraat:   Op deze plek stond sinds 1612 een kluis met daarnaast een kleine
        kapel. Een van de kluizenaars was Otto van Hees. Op de gedenksteen in deze kapel staan de
        namen van H. Leessens en C. Janssen. 1926. In de jaren 90 van de vorige eeuw hing hier een
        houten kruis in dat gemaakt is door dhr. Hubert Aretz uit Doenrade.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

        05- Doenrade-Bekweg-Kerkstraat:   Dit stenen kruis werd geplaatst in 1961 onderleiding van
        dhr. Dols en de bewoners van de Bekweg-Kerkstraat. De grond is van Math. Roberts die deze
        afstond en ook de bouwtekening maakte. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

            

         

       

        06- Doenrade-Bekkerveldweg-Kneijkuilerweg:
       
Dit uit Hillensberg stammend smeedijzeren kruis werd door de fam. Hallmans mee naar Doenrade
        genomen en stamt uit 1870. Het werd geplaatst tegen de gevel van het huis van Michel Penners.
        In 1961 werd het kruis verplaatst naar de huidige plek omdat op de oude plek een kapel werd gebouwd.
        Het kruis staat op het drielandenpunt Doenrade-Bingelrade-Hillensberg.

 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

        07- Doenrade-Sittardergats-Annegats: Het smeedijzeren kruis in het Tiend Look staat hier vermoedelijk
        uit 1889. In het hardstenen voetstuk staat gekapt: N.J. Warblings 1889. Hoogte van het kruis
        245 cm. en breedte 96 cm. Hoofd en corpus links kijkend achterover nijgend, lange haren.
        Geen doornen kroon. Lende doek aan de voorkant geknoopt.
        In 2018 staat er een bild voor van O.L.V van Smarten. Maria met een kind op de schoot.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

     

        08- Doenrade-Akerweg-Klein Doenraderweg:   Het eerste veldkruis dat in klein Doenrade stond,
        was een houten kruis. Toen dit kruis in verval geraakt was heeft de fam Debije een smeedijzeren
        gekregen en in 1930 geplaatst. Voor 1926 heeft dit kruis gestaan op de plek waar nu de kapel
        in de Kluisstraat staat. In 1990 is het kruis opnieuw herplaatst door de gemeente Schinnen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

     

        09- Doenrade-Vielderweg-Clouserweg:   Dit gietijzeren kruis is geschonken door de parochie
        Doenrade en werd door de gemeente Schinnen geplaatst. Het kruis dateert uit 1920.
        Tekst: Vrede geef ik U. INRI.  Type kruis Egelie:  I I B 2.1.  In 1994 stond er de tekst op; Vrede zij met U.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

        

        10- Doenrade-Klein Doenraderweg:   Stenen moordkruis uit 1673. Tekst: Alhier is den 12 april is
        Ao 1673 onnoosel doorschoten Hans Jacob Hyckelhoven in syn leven gewesen commis van
        de licenten syner catolyke maiesteyt in het landt van Limborch. Godt trost de siele.

        Hans Huckelhoven was een commis of douanier die hier werd doodgeschoten.
      

        Land van Herle - Uit de Onderbanken okt. 1951.  J.G.J.Hoens.
        Er zijn ook tastbare herinneringen uit die tijd.
Te Doenrade bij de "Kloes"staat, weggezakt onder een heg, een
        oud stenen grafkruis, voorstellende een mooi uitgevoerde Calvarieberg. Daaronder duidelijk leesbaar:
        Alhier is den 17 aprilis A 1673 onoosel doorschoten HANS JACOB VON HUCKELHOVEN in sijn leven gewesen

        commis van de licenten syner catolyke Maiesteit der Lande van Limborch. God trooste de Siele.

        Die catolycke Maiesteit ia natuurlijk de koning van Spanje en men ziet, dat het Spaanse Land van Valkenburg
        werd gerekend tot de landen van Limborch.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        11- Doenrade-Kerkstraat-RK Kerk:  Triomfkruis in de kerk van Doenrade.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      12- Doenrade- Limpensweg:  Kruis-rijkelijk versierd.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      13 - Doenrade-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis.

     Oirsbeek.

              

         

       

        01- Oirsbeek-Altaarstraat-Provincialeweg: 
        Houten wegkruis uit 1985. Dit vernieuwde kruis is gemaakt door Sjang Heijnen uit Amstenrade.
        Het corpus met een gewicht van 85 kg.(gietijzer) is vervaardigd door Paul Kusters uit Oirsbeek.
        Spanwijdte 98 cm en 140 cm lang.Kruis is in 2004 gerestaureerd.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        02- Oirsbeek-Dorpstraat no 98:   Gevelkruisje van hout. tekst: J.G.V.  A.M. 1870. Het kruisje werd
        hier in 1977, na verbouwing van het woonhuis door dhr. F. Boymans  opgehangen. Het werd
        gemaakt door een familielid, dhr. Sjul Pirnay.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

        03- Oirsbeek-Raadhuisstraat-Kerkmuur:  Groot houten devotiekruis in de nis van de
        St. Lambertuskerk dat in 1955 is geplaatst.
        Houtsoort: Piche-Pine, een oude strotsboom geleider van liftschachten van de Limburgse mijnen.
        Spanwijdte kruis: 165 cm. Dikte balken 18x18 cm.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        04- Oirsbeek-Mozartstraat:   De oude stand plaatst van dit hagelkruis was 300 m. verderop in het
        veld. Dorpsmid Lei Weustenraed uit Amstenrade maakte dit kruis. In 1969 werd het verplaatst
        naar de hoek Lenzeweg in de wei van meester Habets. De fam. Knops plaatste dit kruis op de
        huidige plaatst in 1984.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        05- Oirsbeek-Oppevenerweg:   Dit houten wegkruis staat aan het begin van het paadje genaamd
        Koeten Gats onder een oude knotlinde. De fam. Offermans plante destijds het kruis onder deze
        boom. Men wilde zich beschermen tegen blikseminslag. In 1981 is het oude kruis vernieuwd.
        Onderhoud: Fam. H. Roks.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

        Oirsbeek-Beukenberg-Grachtstraat:   Houten wegkruis op een bakstenen sokkel. Dit kruis is
        het derde kruis dat hier sinds 1909 is geplaatst. Het thans geplaatste kruis dateert uit 1985 en
        is een werkstuk van dhr Weyts uit Oirsbeek en werd ingezegend door pastoor Dohmen op
        2 juni 1985.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

        07- Oirsbeek-Maastrichterweg-Hagendoornweg:
        Eikenhouten wegkruis uit 1987. Hoogte 273cm en breedte 155cm.
        Drie zware krullen versieren de voet van het kruis. Het werd destijds geplaatst uit dankbaarheid
        voor het besparen van oorlogsgeweld 1914-1918. Het kruis is div. malen vernield.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      08- Oirsbeek-Sittarderweg;  Hier overleed Alan door een auto ongeluk.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        09- Oirsbeek- Lindelaan-Torenstraat:  Houten kruis met zadeldak met houten corpus.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       20- Oirsbeek- Boompjesweg;  De Fatimagrot werd direct na de oorlog uit dankbaarheid gebouwd en kwam in mei 1946 gereed.
       De bevolking heeft met handkracht de helling uitgehouwen en met Kunradersteen afgewerkt.
       Het Mariabeeld is van de hand van Charles Vos.

     Puth.

             

       

         

       

        01- Puth-Julianastraat-Aan het Lindjen:   Dit grote eikenhouten wegkruis werd door de parochie
        Puth en zijn bewoners neergezet in 1954. Het betreft een kruis van 225 cm hoog met een wit
        corpus dat werd ingezegend door pastoor Lebens uit Puth. Voorheen stond een hardstenen
        wegkruis dat nu staat "Aan Knoorens Lindjen", einde Steenstraat te Puth. In 2012 was het corpus verdwenen.

       
In 2018 siert er weer een copus het kruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

        

        02- Puth-Steenstraat-Aan het Lindjen:   Goed onderhouden gevelkruisje. Bewoner Henk Noteborn 
        heeft dit gevelkruisje uit ca 1950 in samenwerking met de groep Kruisen en Kapellen uit Schinnen in
        1990 gerestaureerd. Dit in samenwerking met Antiek restaurateur André Lenssen uit Spaubeek.

       
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

         

       

        03- Puth-Steenstraat-Scholtissen Holenweg:Stenen wegkruis "Aan Knoorens Lindjen" zoals het hier heet in de volksmond.
        Het kruis staat onder enkele lindebomen en in de voet staat: "Geloofd zij Jezus Christus 1941"
        in gebeiteld. De fa. Laudy uit Sittard plaatste het in 1941 en voorzag het van een koperen corpus
        In 1979, na vernieling heeft edelsmid Arnauld Jaegers deze corpus opgeknapt.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        04- Puth-Maastrichterweg-Hagendoornweg:   Eikenhouten wegkruis uit 1987. Hoogte 273 cm.
        Breedte 155 cm. Drie zware krullen versieren de voet van het kruis. Het werd destijds geplaatst
        uit dankbaarheid voor het besparen van oorlogsgeweld 1914-1918. Het kruis is diverse malen
        vernield.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

         

     

        05- Puth-Weg langs Stammen-Stammenderhof:   Hij is de koning tussen het bieten- en maïsveld
        Hij is de grote eenzame van het Stammenderveld, de koning van het akkerland. Zo omschrijft
        Jan Hendriks deze op zijn minst 200 jarige lindeboom. Dit kruis met wit corpus hangt hier sinds
        1942 en is bevestigd door dhr. H. Riga, bewoner van de Stammenderhof.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

          

        06- Puth-Bovenste Puth-Geleenstraat:   Dit gevelkruisje hangt hier sinds 1979 aan de fraaie
        vakwerkboerderij van dhr F. Maas. Volgens dhr. Maas is het kruisje afkomstig van de doodskist
        van zijn moeder.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

        07- Puth-Geleenstraat-Keldenaar:   Op zondag 12 juli 1981 werd dit wegkruis in processie vanaf
        de kerk in Puth naar de huidige plaats gebracht en ingezegend door pastoor Habets uit Puth.
        De grond is eigendom van de fam. J. Meekels die ook voor het onderhoud zorg draagt.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

          

        

     

        08- Puth-Kempkensweg:   Wegkruis dat dateert uit 1949. Uit oude stukken is bekend dat hier sinds
       1902 al een wegkruis stond en wel een gietijzeren. Sjeng Habets (kantonnier) metselde de
        sokkel en pastoor J.G.B. Vervoort zegende het kruis in.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        09- Puth-Duistergatsken:   Boomkruis. Sinds mensenheugenis hangt hier al een kruis, verteld mevr.
        Knubben-Boijens uit Munstergeleen die het land en de boom toebehoord. Het hoe en waarom is
        niet bekend. Vandaar het oude spreekwoord: Aan Gods zegen is alles gelegen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

          

        10- Puth-Geleenstraat-Kerkweg no 133:   Dit kleine gevelkruisje is een vervanging van het oude
        18e eeuw stammende grote gevelkruis. Dat kruis werd in 1981 verwoest door een brand.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        11- Puth-Vogelzang:   Harrie Maas heeft in 1979 aan deze lindeboom, die in zijn weiland staat, een
        nieuw kruisje gehangen. Op de achterkant heeft hij zijn initialen H.M. 1979 in gekapt.
        Het corpus werd geschonken door dhr. Hubert Meijers.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

     

        12- Puth-Sittarderweg:   Ook hier aan een grote lindeboom hangt een kruisje. Dhr. Frits Maas vond
        op een morgen het witte porseleinen corpus op zijn land kapot. De fam. Maas heeft er voor
        gezorgd dat er weer een nieuw kruis werd opgehangen. Dhr. Sjang Hermans was degene die
        in 1916 de boom geplant heeft.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

     

        13- Puth-Panoramaweg:   Vroeger stond dit wegkruis aan de rechterkant van de weg. Dat kruis
        werd geplaatst door Pie Meens die geboren is in 1872 in Bovenste Puth. Onder het kruis hing
        toen de spreuk: Gegroet o kruis onze enige hoop. In 1970 werd het verplaatst en verzorgd
        door de fam Leunissen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

     

           14- Puth-Kerkweg-Zandberg:   Hier op deze plek werd in de dertigerjaren een ijzeren wegkruis
            geplaatst door de R.K. Mijnwerkersbond van Schinnen. In 1984 werd dit kruis vernieuwd en in
           1988 vernield en zinloos van zijn sokkel getrokken. Spontaan bood de fam. Fober-Huiberts dit
            grafkruis aan uit 1930. Het corpus is afkomstig van de fam. Th. Erkens.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

       

        15- Puth-Steenstraat no 9:  Oud en goed onderhouden gevelkruisje. Bewoner Henk Noteboren
        heeft dit gevelkruisje uit 1900 in samenwerking met de groep kruisen en kapellen uit Schinnen in
        1990 gerestaureerd. Dit in samenwerking met Antiek-Restaurateur André Lenssen uit Spaubeek.
        In 2013 werd het kruisje vernieuwd.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      16- Puth- Kempkensweg no 14;  Klein huiskruisje bij de familie Teheux-Delaru. Het kruisje is gemaakt door Wiel Pinckers uit Schinnen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       17- Puth-Kerkhof;  Apart kerkhofkruisje.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       18- Puth-Achter het voetbalveld;  Klein huiskruisje.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       19- Puth-Kerkhof;  Stenen kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

     

        30- Puth- Albertstraat-Sittarderweg:  Mariakapel die ontworpen is door dhr. R. Meekels.
        In de kapel staat een Mariabeeld van Lourdes dat geschonken is door de zusters van Sint Jozef te
        Heerlen in 1980. De kapel werd in 1977 gebouwd door de buurtbewoners.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

       31- Puth-Bernhardstraat-Eenheidsstraat:  Evenals de veldkapel aan de Pastoor Albertsweg is deze kapel het gevolg van het verdwijnen
      van de oude veldkapel  'op de Kring', die moest wijken voor de dorpsuitbreiding. Het oude kapelletje dateerde uit 1890 en een eeuw later heeft
      men op deze nieuwe kapel gebouwd dankzij de medewerking van een aantal buurtbewoners
      Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. Op een gebogen, marmeren altaar staat een groot Mariabeeld,
     dat het ronde glas-in-loodraam in de absis   aan het zicht onttrekt. In de zijmuren is een hoog spitsboograam aangebracht.
     Links is een houten plaat aangebracht, die herinnert aan het oorspronkelijke kapelletje     'de Kring'.
     Het Mariabeeld is afkomstig uit de voorgevel van het oude klooster van Puth

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        32- Puth- Kempkensweg no 6:  Klein kapelletje aan de Kempkensweg.

      Schinnen.

        

           

            

             

            

        01- Schinnen-Stationsstraat-Dorpstraat:   Volgens de tekens op het oude kruis zou dit weleens
        een weerkruisje kunnen zijn. Bliksemschicht en de zon zijn hier de symbolen voor.
        Dit is vermoedelijk het oudste gevelkruisje van de Gemeente Schinnen en stamt vermoedelijk
        uit 1880. In 1981 gerestaureerd en op Goede Vrijdag 17-4-1981 herplaatst.
        In de jaren 2003-2006 heeft het een nieuwe restauratie ondergaan.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

     

        02- Schinnen-Altaarstraat:   Het oude rustaltaar uit 1954 werd door een LTM bus in 1959
        omvergereden. Van het schadebedrag en vrijwillige giften werd dit rustaltaar in 1961 op 14 aug.
        opnieuw ingezegend door Deken Custers. Het houten kruis werd gemaakt door dhr. Giel Erkens
        uit Schinnen en het corpus door dhr. Drummen uit Heerlerheide.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

         03- Schinnen-Wolfhagen:   Houten gevelkruisje. Tekst: INRI. Dit gevelkruisje is een copy van het
         houten gevelkruisje dat hangt aan de gevel van de fam. Teheux-Delaru te Puth. Het is gemaakt
         door Wiel Pinckers uit Schinnen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

        04- Schinnen-Wolfhagen:   Gietijzeren veldkruis. Geplaatst in 1986 door de leden van Vereniging
        Historie Schinnen. Het is afkomstig van het kerkhof te Schinnen. Afm. 145 cm bij 93 cm.
        Maria ten hemel opneming is in het kruis weergegeven. Volgens de overleveringen heeft hier
        vroeger ook een kruis gestaan. Type Egelie: I I I B b 3.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

        05- Schinnen-Zandberg-Heisterberg:   Smeedijzeren wegkruis met wit gietijzeren corpus.
        De kruisigings spijkers zijn in de handpalm bevestigd. Twee vingers gebogen, hoofd rechts naar
        achteren. Lendendoek rechts geknoopt en in een slip afhangend.
 
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

       

           

         

           

          

       

        06- Schinnen-Heisterbrug-Terborg:   Hardstenen veldkruis tussen reuzen van Lindebomen.
        Tekst: salVos faCLas DoMine sCHInnenses 1758. Wat betekend: Heer behoud de inwoners van
        Schinnen. Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf schonk dit kruis in 1758 aan de
        gemeenschap Schinnen. Op de achterkant staat gebeiteld:  fLeCte CruCeM JeSU sUppLeX
        Venerare Viator tUta SaIUtLfera stat CrUCe nostra saLUs (1758). Wat betekend: Buig U, o
        deemoedige wandelaar, aanbid het kruis van Jezus, ons heil staat veilig door het heilbrengende kruis.
       

        Dankkruis te Terborg - Schinnen
        Schinnen:  Bij kasteel Terborg in Schinnen staat een prachtig mooi hardstenen veldkruis dat eigenlijk een

        dankkruis is. Het was Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf die het kruis hier liet plaatsen als
        dank aan de bewoners van Schinnen. het kruis wordt omringd door twee knotlinden, die zeker 250 jaar oud zijn,
        en 2 jonge knotlinden. De bomen zijn vermoedelijk in 1758 geplaatst, gelijktijdig met het kruis.
        Tekst.
        De tekst op het kruis is aan de voorzijde onder het corpus moeilijk leesbaar, maar uit bewaarde geschriften weten
        we wat hier in gebeiteld staat. "SaLVos fa Clas DoMIe scHInnenses" (1758), wat betekend: Heer, bescherm de
        inwoners van Schinnen. De hoofdletters geven de jaartallen aan in Romeinse getallen.  Wie was die Vrouwe Maria
        Ernestine van Schellardt van Obbendorf en Sophia Pijls bewoners van kasteel Terborg. Waarom dit kruis juist op
        deze plek geplaatst, is nog steeds niet duidelijk.
        Reliëfs.
        In de voet van het kruis staat het wapen van de Schellardts afgebeeld. het is uitgevoerd in reliëf. Het corpus is
        weergegeven in half reliëf. Boven het corpus staan de letters INRI (Jezus Nazaraeus Resu Judeacorum) Jezus
        van Nazareth koning der Joden. Op de achterzijde van het kruis staat de Larijnse tekst; "fLeCte CrUeM JeSU

        sUppelLex Venerare VLator tUta saLUtfera stat CrUCe nostra saLUs". (1758). "Buig u, o deemoedige wandelaar,
        en aanbid het kruis van Jesus: Ons heil is veilig door het heilbrengende kruis".(1758).
        Corpus.

       
Wanneer we het corpus eens goed in ogenschouw nemen, zien we het hoofd naar links gericht, omhoog kijkend.
        De voeten naast elkaar, afzonderlijk gespijkerd, en het heeft een korte baard. het kruis is hoog, 2,60 m. en 94 cm.
        breed. In 1989 werd een verzoek aan de gemeente Schinnen gericht het kruis te laten restaureren. de gemeente,
        op haar beurt, vroeg de Rijksdienst voor Monumenten om het kruis te inspecteren en zo nodig een reparatie uit
        te voeren wat ook heeft plaats gevonden.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

             

       

        07- Schinnen-Terborgh-Heisterbrug:   Stenen memorie- of ongelukskruis. Tekst: Hier overleed
        Den Heer Jac Voncken 21-4-1945. Hij werd op 45 jarige leeftijd getroffen door een hartaanval
        en was vader van 4 kinderen en woonachtig te Beek.
        In 2018 was het kruisje gedeeltelijk vernield -Rechter arm afgeslagen.
        Jac Voncken kruis te Terborg - Schinnen
        Schinnen:  De gemeente Schinnen is een kruis-vriendelijke gemeente. Wanneer we door Schinnen wandelen of

        fietsen dan komen we tientallen kruisen tegen, allemaal goed verzorgd en mooi versierd. Toen ik richting Terborg
        wandelde en voorbij het hardstenen kruis van Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf kwam,
        vervolgde ik mijn tocht richting Spaubeek. Ik keek omhoog naar het Stammenderbos, een prachtig natuurgebied
        gelegen tussen Schinnen en Sweikhuyzen en Daniken. Plots stond ik voor het memoriekruis van Jac Voncken uit
        Beek.
        Memoriekruis.
        Ongevallen of memoriekruisen komen in ons Limburgse land veelvuldig voor. Deze memoriekruisen herinneren
        ons aan het verongelukken of overlijden van een of meerdere personen. Zij werden geplaatst op de plek, of in de
        nabijheid waar het ongeluk had plaats gevonden. Dikwijls staat er een tekst op het kruis zoals de naam en sterf-
        datum. Soms staat de leeftijd erbij en waardoor het slachtoffer is overleden, b.v. hartinfarct, trap van een paard
        of een verkeersongeluk. Deze opschriften maken duidelijk waarom het kruis geplaatst werd.
        Jac Voncken.
        Zo ook het kruis van Jac Voncken uit Beek, aan de weg voorbij kasteel Terborg, rechts in het talud van de weg.
        Het is een hardstenen kruis. Jac Voncken, geboren 24-2-1900, zoon van Lambert Voncken en Maria Gelissen en
        overleden op 21-4-1945. Hij was gehuwd met Maria Catharina Hubertina Voncken. Hij stierf ter plaatse aan een
        hartaanval. Jac Voncken was geboren en getogen in Beek en vader van vier kinderen. Hij had verschillende
        beroepen of functies zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hij runde een café in Beek en was daarbij ook nog
        landbouwer. Tevens was hij depothouder van het Landbouw Synbdicaat. Het hardstenen kruis heeft een wit
        corpus. Tekst op de sokkel van het kruis: "Hier overl. In den Heer Jac Voncken Beek 21-4-1945".
       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        08- Schinnen-Nagelbeek-Hegge no 18:  Dit gevelkruisje hangt hier sinds mensenheugenis en word
        onderhouden door Jean Otten, de bewoner van dit pand.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       

       

        09- Schinnen-Thull:   Dit gietijzeren kruis werd in 1872 geplaatst door Christianus Hendrik Douven.
        Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. In 1964 moest het kruis verdwijnen voor de bouw van de villa
        van de fam. Cruchten. In 1980 werd het kruis onder leiding van mevr. Wies Meens herplaatst en
        gerestaureerd door de fa. Wanders-Moonen uit Hoensbroek. Tekstbordje was in 2011 verdwenen.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

        

        10- Schinnen-Hegge-Heggerweg:  Dhr. Michael Engwegen heeft dit kruis in ca 1914 laten plaatsen
        uit dankbaarheid als zijn gezin gespaard zou blijven van oorlogsgeweld en als zijn zoon Jan
        Hendrik behouden uit de oorlog zou terugkeren. Op maandag 16 oktober werd het kruis door
        2 jeugdige vandalen vernield. In het voorjaar 1990 werd het gerestaureerde kruis opnieuw
        geplaatst. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid R.I.P.  Type Egelie: I I B b 2.1.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

        11- Schinnen -Nagelbeek-Hettekensweg:   Hub Bouwens kent de maker van dit kruis nl. Hendrik
        Driessen uit Schinnen die in 1850 werd geboren en dit kruis in 1926 maakte. Achter de Naate
        Haof was de eerste standplaats. In 1977 werd het op de huidige plaats neergezet.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

             

       

        12- Schinnen-Lindeweg-Eyskensweg:   Dit moordkruis is het enige in Schinnen.
        Tekst: Den 23 may 1818 word hier ontrent mordaedelyk doodgeschoten den eersaemen
        Lois Winandus Plum, bidt Godt voor zijn ziel. Smokkelaar Lois Plum was 40 jaar oud en verkocht
        zout aan de boeren.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

        13- Schinnen-Thull:   Smeedijzeren veldkruis van Jan Mathijs Nijsten. J.M.N. 1869.
        Het kruis is in 1969 verplaatst naar de huidige lokatie.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        14- Schinnen-Wolfhagen:  Onbekend.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

       15- Schinnen-Thull no 42:   Dakkruis op het dak van boerderij no 42 te Thull.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       16- Schinnen-Thull;  Klein gevelkruisje.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

      17- Schinnen-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

         

     

        30- Schinnen-Nagelbeek:   Mariabeeld. Voordat dit beeld er werd geplaatst hing tegen een boom een eenvoudig Mariabeeldje
         waar de buurtbewoners kwamen bidden om bescherming te vragen tegen het geweld in de Tweede Wereldoorlog.
         Uit dankbaarheid voor de verkregen bescherming hebben zij direct na de bevrijding plannen  gemaakt om bij de splitsing
         Maastrichterweg-Grubbenweg een Mariakapel te bouwen. De familie L. Houtvast uit Schinnen schonk het stukje grond waarop de kapel zou
         worden gebouwd. De kunstenaar Gène Quanjel uit Geleen maakte het ontwerp voor de kapel en het Mariabeeldje.
         Het beeld werd gebakken in de Abdij van de Benedictijnen  in Lemiers ( Mamelis). Alle werkzaamheden zijn door de buurtbewoners zelf uitgevoerd.
         De inzegening werd op zondag 15 september 1957 door deken Custers van Schinnen verricht, geassisteerd door pater Zef Debets uit Nagelbeek.
         In 1987 is het beeld door vandalen onthoofd en door de Margratense kunstenaar Math Wanders spontaan weer gerestaureerd.
         Het geheel is toen opgeknapt en in oude glorie hersteld. Op 28 mei 1988 werd de open Mariakapel opnieuw ingezegend door Deken
         J. Keulen, geassisteerd door kapelaan B. Gorissen en pastoor J. Debets. Zef Bouwens, Jo Buijsen, Hub Otermans, Jo Otten en Zef Pelzer
         onderhouden de kapel in 2007.
        Jan Jansen.

        =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        31- Schinnen-Achter de Kerk;  Deze Mariakapel werd in 1939 gebouwd naar een ontwerp van dhr.H.Tummers. Deken Packbier zegende de kapel in.
        Op een altaar staat een groot wit Mariabeeld met Jezus kind op schoot. Achter het beeld hangt een blauw doek.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

     

        32- Schinnen-Zandberg-Heisterbrug;    Op de plek waar nu de kapel staat werd sinds 1925 jaarlijks een rustaltaar ingericht voor de Sacramentsprocessie.
       De buurtschap Heisterbrug besloot in 1958 tot de bouw van een vaste kapel, nadat de houten rustaltaar door een storm bouwvallig was geworden.
       In 1959 werd de kapel ingewijd dor pater Daniels uit de Zandberg. Een beeld van Maria van Banneux werd in processievorm van het station naar de kapel gebracht.
       Helaas is dit beeld in 1974 gestolen. De huidige kopie van dit beeld wordt door middel van een ijzeren hekwerk beschermd tegen gemakkelijke diefstal.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     Sweikhuizen.

           

           

          

       

        01-Sweikhuizen-Bergstraat-Beukenboomsweg:   Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje met de
        tekst: Heer wees ons genadig. Op de achterkant staan de initialen ingeslagen: H.B. 1865.
        Ze staan voor Hub Baggen. Het staat in de tuin van de fam. Keulers die ook voor het onderhoud
        zorgt. Zoals U op het tekstplaatje ziet bij de volgende foto is deze tekst niet correct.

        Sweikhuizen-Bergstraat-Beukenboomsweg:   Het tekstplaatje op het kruis met de volgende
        tekst:  "INRI. ZYT MY GENA. EN BARMH. L.B 1846".

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        02- Sweikhuizen-Bergstraat-Kerkmuur:  Gevelkruisje uit 1739. Onder het reliëf gehouwen kruis staat
        in chronogram: sWeekVYsen CrVCifiXVM aDorat (1739). Wat betekend: Sweikhuizen aanbid de gekruisigde.

        Limburgs Dagblad  1 dec. 1951.  Kruisen in het Limburgse land.
        Voordat het kerkje ter ere van Sinte Odilia werd gebouwd stond er op "de Pley" te Sweikhuizen een groot
        Christuskruis. Al 300 jaar stond het er. de bewoners van het aardige dorpje dat verscholen tussen bossen en
        boomgaarden tegen de heuvelflank ligt gevlijd, kwamen daar vaak bijeen om te bidden. De naburige kerken van
        Schinnen, Spaubeek en Opgeleen stonden zo ver weg. en hier wachtte Christus hen met uitgespreide armen.
        Toen de mensen van Sweikhuizen eindelijk na lang aanhouden van de kerkelijke en wereldlijke overheid verlof
        hadden gekregen- in 1739- om op de Pley 'n kapel te bouwen, waarin zij in 't vervolg hun godsdienstige plichten
        konden nakomen, moest 't kruis verdwijnen. jammer genoeg heeft men het toen niet ergens ander herplaatst.
        In de loop der rumoerige jaren is 't verdwenen. wel werd als herinnering aan dit kruis boven de kerkdeur van 't
        nieuwe kerkje een steen met reliëfkruis aangebracht. Het onderschrift 'Sweekhuysen Crucifixum adorat"
        (Sweekhuysen aanbidt de Gekruiste)  bewees en bewijst nog de eerbied, liefde en gehechtheid aan het kruis bij
        de eenvoudige mensen van Sweikhuizen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       

         

          

        03- Sweikhuizen-Bergstraat:   Ter herdenking van het tweehonderd jarig bestaan van de parochie
        kerk en van de kruisplanting in vroeger eeuwen is dit kruis geplaatst. Op zondagmiddag
        25-6-1939 is dit kruis door deken Packbier van Schinnen plechtig ingewijd. In 1990 is het gehele
        kruis gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        04- Sweikhuizen-Biezenhof: Op de binnenhof van de Biezenhof staat dit prachtige gietijzeren kruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        05- Sweikhuizen-Biezenhof:  Op de binnenhof van de Biezenhof staat dit oude gietijzeren kruis.
        De betekenis van het hart van het kruis is als volgt: In het ovaal; "Alziend Oog van God" ( de Vader)
        omgeven door een stralenkrans. Tussen de 'zonnenstralen'  in het ovaal: kruis zonder corpus,
        geflanceerd door lans & spons op rietstok. Kruis staat op een berg (heuvel van Golgota).
        De initialen: I S A M: Iesus Salvator = Jezus de Redder (Verlosser). AM = verstrengelde hoofdletters/
        kapitalen A en M Maria ( desnoods Ave Maria) zoals het er staat is het 't bekende Maria monogram.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

        06- Sweikhuizen-Sleijerweg:   Boomkruis. Krutske in de Sley. Zef Halmans verteld dat het kruisje
        er al heel lang hangt, want zijn vader vertelde hem dat het er al was in zij eigen jeugdjaren, aan
        de Canadas in de berm, daar waar de Sleijerweg een bocht maakt naar links en aansluit aan de
        Beukenboomsweg.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        07- Sweikhuizen-Bergstraat no 15:   Smeedijzeren kruis dat in 1992 geplaatst is. Tekst: AD 1992.
        Kruis was in 2011 verdwenen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        08- Sweikhuizen-Bergstraat:   Gietijzeren kruis in de voortuin. Tekst: Heer blijf mij nabij 1990.
        Kruis was in 2011 verdwenen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        09- Sweikhuizen-Op de Hei:  Het krutske op de Hei. Van oudsher hangt hier een kruisje aan
        een Beukenboom. Vroeger trok hier de Veldprocessie langs.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        10- Sweikhuizen-Op de Heugde:  Lei Gemeni, 84 jaar oud en wonende te Sweikhuizen vertelde
        dat hier altijd een kruisje heeft gehangen. Voor de oorlog was het kruis opeens weg en heeft hij
        zelf een nieuw opgehangen. Het afdakje is door oud koster G.Ehlen van Puth gemaakt.
        Jan Boesten heeft het gehele kruisje in mei-juni 1988 vernieuwd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        11- Sweikhuizen-Duister Gatsken:  Boomkruis. Sinds mensenheugenis hangt hier al een kruis,
        vertelde mevr. Knubben-Boijens uit Munstergeleen die het land en de boom toebehoord.
        Het hoe en waarom is niet bekend, vandaar het oude spreekwoord:Aan Gods zegen is alles gelegen

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

          

          

        12-Sweikhuizen-Bergstraat no 1:  In de tuin van Gasterie De Bokkereijer staat dit houten kruis.
        Het is uitgevoerd met vliegerkap en rugwand. Het bezit een lood-tinnen corpus.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        13- Sweikhuizen-Bergstraat no 41:  Is dit een kruis of een muuranker??

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      14- Sweikhuizen-Kerkhofweg-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

    

        Retour Index.