Bijgewerkt 5-02-2018

Gemeente Onderbanken.

      Deze gemeente bestaat uit de kernen;

        Bingelrade - Etzenrade - Jabeek - Merkelbeek - Schinveld.
=======================================================================================================================================================================================================================

         Bingelrade.

           

              

        01- Bingelrade-Geerstraat-Dorpstraat:   Smeedijzeren gevelkruis. het staat tegen de gevel van hoeve Luyten.
        Het kruis is in 1961 geplaatst. Tekst: INRI.
==========================================================================================================================================================================================================================
   

         

           

          

        02- Bingelrade-Dorpstraat-Greyertweg:   Gietijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer met
        H.Maria en Johannes. Het is geplaatst in 1979 door de fam. v/d Kamp. In 1996 is het kruis
        gerestaureerd en voorzien van een draad-stalen achterwand. Type Egelie: I I A b 10.
=================================================================================================================================================================================================================

          

           

        03- Bingelrade-Dorpstraat-Kerkhof:   Het grote kruis aan de ingang van het kerkhof van
        Bingelrade is geplaatst op een oude molensteen. Het oorspronkelijke corpus bevind zich in de
        parochiekerk van Bingelrade. Het is een houten corpus van een ontwerp van de leerschool van
        Leonardo da Vinci. Het huidige corpus bij het kerkhof is van steen. Langs de haag zijn 19
        monumentale kruisen geplaatst. De jaartallen variŽren van 1579 tot 1835. Tekst: INRI.
=======================================================================================================================================================================================================================

              

           

           

        04- Bingelrade-Dorpstraat-Maastrichterweg:   Smeedijzeren wegkruis geplaatst in muur nis.
        Het geheel is omringd door 12 bakstenen kruisjes. Het kruis is in 1902 geplaatst door de fam.
        Cleven. Tekst: INRI. Boven het kruis bevindt zich een sluitsteen met de tekst: IHS.

==================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

     

        05- Bingelrade-Dorpstraat-Wiegelraderstraat:   Dank- of Herdenkingskruis. Geplaatst in 1960 in
        opdracht van Mevr. Meertens-v/d WieŽr. Het corpus is een uit steen gehouwen corpus.
        Tekst: O kruis onze enige hoop. Laat ons groeten.
========================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

            

        06- Bingelrade-Dorpstraat-Winkelpaadje:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1966 door Colette
        Bemelmans. Nu staat het in de tuin van de fam. Zuijlen. Het corpus heeft het hoofd naar rechts
        gebogen. Aan het voeteneind een Maria figuur met de apostel Johannes. Type Egelie: I I A b 10.
==============================================================================================================================================================================================================================

          

        07- Bingelrade-Misweg-Greyertweg   Boomkruis. Hoogte kruis +/- 55 cm.
        Het kruis is van R.V.S. gemaakt door dhr. Severens uit Schinveld. Tekst: INRI

=========================================================================================================================================================================================================================================

             

     

        08- Bingelrade-Grachtweg-Tommerwegske:   Houten weg- of veldkruis in vliegermodel. Het eerste
        kruis in 1920 is door de fam. Spierts geplaatst. Corpus is van een legering van aluminium en tin.
======================================================================================================================================================================================================================================

         

           

          

        09- Bingelrade-Hillensbergerweg-Kneijkuilerweg:   Smeedijzeren wegkruis. Geplaatst in 1883
        door de fam. Mertens-Honneť. Tekst: J.H.M.   M.B.H. 1883. INRI. Gietijzeren corpus met het
        hoofd naar rechts gebogen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        10- Bingelrade-Kneijkuilerweg-Groeneweg:   Hier verongelukte een jong meisje uit Kerkrade met
        haar auto toen zij geen voorrang verleende aan een vrachtwagen. Jaar 2003???
================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

               

         

        

        11- Bingelrade-Maastrichterstraat-Eindstraat:   Houten wegkruis met vliegerkap model.
        Tekst:  INRI. Het kruis is geplaatst in 1890 door de fam. Janssen van het kasteel. Kruis is in
        2005 gerestaureerd. Het kruis is een rijksmonument. Het was de fam. Luyten-Stassen die deze
        restauratie op zich namen. Het kruis is jarenlang verzorgd door de vader van dhr. Jo Luyten van
        1938 tot 1972. Jo Luyten nam de boerderij in 1972 over van zijn vader en vond het een morele
        plicht ook het onderhoud van het kruis voor zijn rekening te nemen. De vader van Jan Hoen heeft
        de krans in het verleden gemaakt. In 2005 heeft de familie Luyten-Stassen  een nieuw kruis laten maken.
=======================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

           

           

     

        12- Bingelrade-Viel:   Gietijzeren wegkruis. Het kruis is +/- 1920 geplaatst door de dhr. Heylands
        in de tuin van de fam. Lemans. Het heeft een gietijzeren corpus met het hoofd naar links
        gebogen. Type Egelie:  I A b 5.1.
================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

        13- Bingelrade-Dorpstraat-Wiegelraderstraat:   Boomkruis van hout in vliegerkap model.
        Kruisje heeft een bronzen corpus. Het is in 1960 gestolen. In 1965 door omwonende in ere hersteld.
=================================================================================================================================================================================================================================================================

        14-Bingelrade-Grachtweg:  In 1991 werd hier een houten kruis geplaatst afkomstig van de fam.
        Keuzekamp. Het werd div keren vernield. Sinds aug. 1995 staat dit kruis er van rechthoekig
        profielstaal met een corpus van chroom nikkelstaal. Het is een ontwerp van Ad Severens uit
        Schinveld. Het is geplaatst door leden van de H.V. "De Veersjprunk.

===========================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

        15-Bingelrade-Hulterweg:   Boomkruis van R.V.S. vervaardigd en geplaatst door Ad Severens
        uit Schinveld in 1996. De boom slokt het hele kruisje op.

=======================================================================================================================================

        Etzenrade.

         

         

       

        01- Etzenrade-Etzenraderweg no 9:   Het kruis voor boerderij Spiertz is een hand gesmeed
        grafkruis dat in 1954 ontworpen is door de gebroeders Hub en Leo Kirkels uit Puth. In de
        smederij Diederen aan de Kerkweg in Puth werd dit kruis vervaardigd als grafkruis voor de fam.
        Kirkels-Cuypers. In 1988 werd het door de fam. M. Heunen-Kirkels en L. Boers geschonken
        voor plaatsing als wegkruis. Vroeger stond er tegenover dit kruis dat in 1968 verdwenen is tijdens de
        ruilverkaveling al een kruis. Tekst: Ga in vrede.
=======================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        02- Etzenrade-Kneijkuilerweg:  Roest vrij stalen boomkruis dat gemaakt is door
        dhr Severens uit Schinveld.
===================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

           

        03- Etzenrade-Etzenraderweg-Putterdaalweg:   Weg- of veldkruis van smeedijzer.
        Geplaatst in1875. Gerestaureerd in 1990.
===================================================================================================================================================================================================================================================

         

        04-Etzenrade-Etzenraderweg:   Goed onderhouden gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1870.
        Tekst in de voet: CCICTD  MMPAIIIICIR  GB & JCLC.  Type Egelie: I I B b 2.2.
========================================================================================================================================================================================================================================================

          

        05- Etzenrade-Etzenraderweg-Molenweg: Boomkruisje. Het kruisje is +/- 55 cm hoog en is gemaakt
        van RVS. Het komt van de hand van dhr. Severens uit Schinveld. Het corpus is een legering van
        koper-lood en tin.
===========================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        06-Etzenrade-Etzenraderweg:   Goed onderhouden gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1870.
        Tekst in de sokkel van het kruis: CCICTD  MMPAIIIICIR  GB  &  JCLC.

       

========================================================================================================================================

     Jabeek.

         

     

        01- Jabeek-Aan de Maar:   Prachtig gevelkruis met de afbeelding van Maria op een wereldbol en
        beneden een doorboord hart. Dit kruis is in 1996 geplaatst.
=============================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

        02-Jabeek-Dorpstraat-Bingelraderweg:   Gietijzeren kruis. In het midden de afbeelding van de
        Goede Herder. Aan het voeteneind een afbeelding van twee vrouwenfiguren.
        Type Egelie:  I I I A b 3.
===========================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

         

        

        03- Jabeek-Dorpstraat-Etzenraderweg:  Groot gevelkruis met het opschrift: JMD AGA ANO 1776. Een restauratie in 2011 werd er een nieuw corpus opgehangen
        dat gemaakt is in Venrayse Ateliergroep. Ook de natuurstenen sokkel werd vernieuwd. Vroeger stond dit kruis ergens in het veld.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        04- Jabeek-Dorpstraat-Kerkhof:   Het Schoffelen kruis op het kerkhof van Jabeek.

==================================================================================================================================================================================================================================================

               

        05-Jabeek-Dorpstraat-Kerkhof:   Oud stenen grafkruis met daarin uitgehouwen een kleine
        Christus figuur.

================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        06-Jabeek-Dorpstraat-Kerkhofmuur:   Houten kruis aan de rechter gevel van de kerk.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

           

       

        07- Jabeek-Dorpstraat no 23-Steegweg: Gietijzeren wegkruis.
        Geplaatst in de tuin van de fam. Pennings Type Egelie:  I I A b 10.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        08- Jabeek-Eindstraat-Grachtstraat no 15:   Torenkruis van de kerk van Jabeek.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        09- Jabeek-Steegweg:   Boomkruis ter vervanging van een vroeger boomkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        10- Jabeek-TP 35:   Boomkruis hier geplaatst door dhr. Severens uit Schinveld.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12-Jabeek-In de Gracht:  Oud smeedijzeren wegkruis.

========================================================================================================================================================

    Merkelbeek.

              

        01- Merkelbeek-Belenweg no 43:   Kruis is aangebracht door de bewoner van dit pand dhr.
        Fleuren. Het is geplaatst in okt 2006 en gekocht door een dochter van dhr. Fleuren die dit kruis
        kocht op een rommelmarkt te Aalst. Vroeger was dit pand een kantoor van een notaris.
        Het was pastoor Adema die het kruis inzegende op zaterdag 13 okt. 2007.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        02- Merkelbeek-Belenweg:   Op het einde van de Belenweg staat dit gietijzeren kruis in een tuin.
        Tekst: Gegroet o kruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        03- Merkelbeek-Douve no 8:   Aan de gevel van het huis van de fam. Stegers hangt dit RVS kruis
        van ca. 1,25 m hoog. Het corpus is van een legering van koper en tin. Het is vervaardigd door
        dhr. Severens uit Schinveld. Het kruis is in 1997 geplaatst. Ze worden geplaatst om bescherming
        af te smeken van het eigen goed.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

        04- Merkelbeek-Haagstraat-Maastrichterweg:   Dit smeedijzeren kruis met een gegoten metalen
        corpus, geplaatst op een rechthoekige hardstenen fundament. De smeedijzeren ornamenten
        rond de corpus werden in 1996 door smid dhr. Stevelmans aangebracht. Het kruis dat eerst bij
        de Banneux kapel stond , is gerestaureerd door de leden van de H.V. de Veersprunk en werd
        verplaatst naar de tuin van de fam. Snijders van de Haagshof. Pastoor Wassenberg heeft het
        kruis, dat uit de vorige eeuw dateert, in mei 1996 ingezegend

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

                

        05- Merkelbeek-Haagstraat-Plein:   Houten wegkruis voor woonhuis no 18. Tekst: INRI.
        Geplaatst 1n 1960 wegens reconstructie v/d weg. Gerestaureerd in 1991. Corpus: Metaal.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        06- Merkelbeek-Julianastraat-Karmelhof:   Op het kleine kerkhof, niet ver van het voormalige
        klooster, staat een devotiekruis of centraal kerkhofkruis. En liggen er 19 Karmelieten begraven,
        afkomstig van het klooster te Merkelbeek en Brunssum. De eerste Karmeliet werd er in 1933
        begraven, de laatste in 1993. ook zijn er tussen 1939 en 1983 12 Karmelietessen van het
        klooster te Heerlen begraven.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                       

        07- Merkelbeek-Julianastraat:   Smeedijzeren Hagelkruis met gietijzeren corpus. het is in 1993
        gerestaureerd door de H.V. de Veersprunk uit Schinveld. Het corpus is geschonken door de
        fam. Cox-Clement van de Douve te Merkelbeek. Volgens overleveringen zou het kruis in 1890
        geplaatst zijn door de gebr. Limpens.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

                     

            

        08- Merkelbeek-Wilmenweg-Raadhuisstraat:  Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1878.
        Corpus is van gietijzer met het hoofd naar rechts gebogen. Type Egelie: I A b 3.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        09- Merkelbeek-Oude Misweg:   Ongelukskruis van Jan. Deze is hier verongelukt op 8-7-2004.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        10- Merkelbeek-Raadhuisstraat-Loogstraat:  Wegkruis omringd door enkele hagendoorn struiken.
        Geplaatst in 1990 door de gebr. Limpens.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        11- Merkelbeek-Wilmenweg-Kerkhof:   Centraal houten kerkhofkruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

           

         

        12- Merkelbeek-Wilmenweg:   Houten wegkruis met lood-tinnen corpus. Tekst: INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        13-  Merkelbeek-Belenstraat-Geerstraat:   Boomkruis van R.V.S. en gemaakt door dhr. Severens
        uit Schinveld.  Tekst: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

          

        14- Merkelbeek- Kloosterstraat: Oud houten wegkruis met een zeer oud corpus.
        Het kruis heeft een dakje en een houten corpus. Het kruis wordt in het jaar 1910
        al vermeld. Het gevelkruis (Gevel Renckenshuis) is een beschermd monument. De herkomst
        en eigenaar van het kruis zijn onbekend.  In 1935 werd het corpus beschadigd en door de
        kunstacademie in Maastricht hersteld. In 1950 werd het op de huidige plek geplaatst, nadat
        het tegen de kloostermuur had gestaan (1946) en daarvoor bij slagerij Pennings.
        Zeer oude corpus.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         

     

        15- Merkelbeek-Haagstraat no 34: Klein houten gevelkruisje in kleine behuising aan de muur van 't Puthuuske.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================         

     

   16-Merkelbeek-Wilmenweg-Huize Korenveld:  Klein houten kruisje.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        25- Merkelbeek-Haagstraat:   Mariakapel gewijd aan O.L.Vrouw van Banneux. Ze werd gebouwd in 1962 en de architect was Smeets
        De bouwgrond werd geschonken door de familie Snijders. Boven het altaar staat een mozaÔek met de afbeelding van Maria.

===============================================================================================================================================================================================

    Schinveld.

         

         

     

        01- Schinveld-Bouwbergstraat-Kloosterlaan:   Geplaatst in 1991 op 21 dec. Geschonken door
        de fam. Joosten-Meis uit Valkenburg aan de Heemkunde Ver. de Veersjprunk. Geplaatst door
        M. Mevis, J. v Tongelen en A Severens. Type Egelie:  I I A B 4.1.
      

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
        Anderhalf jaar geleden moest een gietijzeren kruis op de hoek Kloosterlaan-Bouwberglaan het ontgelden.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        02- Schinveld-Brunssummerweg no 46:   Houten gevelkruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

        03- Schinveld-Brunssummerstraat:   Nabij het tankstation staat een houten wegkruis met gietijzeren
        corpus. Naast het kruis, dat is geplaatst in 1978, staan nog twee oude lindebomen, die vroeger
        voor een kapelletje stonden. In verband met de reconstructie van de Brunsummerweg is in 1966
        besloten tot sloop van het kapelletje, dat in 1890 door Hendrik Verhooren werd gebouwd.
        Op 17 augustus 1998 werd het kruis totaal vernield. H.V. de Veersjprunk heeft op 16 september
       1998 een nieuw houten kruis met het oude corpus geplaatst. Het hout werd geschonken door
        Houthandel Fa. Diederen. Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        04- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat: RVS boomkruis dat gemaakt en ontworpen door
        Dhr. Severens uit Schinveld. Hier is in 1932 een inwoner van Gangelt, dhr. Ploum verongelukt.
        Kruis is 55 cm.hoog.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        05- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat:   Devotie kruis van graniet. Geplaatst in 1948 door dhr.
        Marx. Tekst: INRI. Corpus is van een legering van brons en tin gegoten. Het geheel is
        afgeschermd door een smeedijzeren hekwerk.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

        06- Schinveld-Grachtweg-Tommerwegske:   Hier werd in 1991 een nieuw houten wegkruis
        geplaatst door M. Mevis, J. v Tongelen en A. Severens. Dit kruis werd enige tijd later vernield.
        In 1997 werd er een metalen kruis geplaatst van RVS dat gemaakt werd door dhr. Severens
        uit Schinveld.

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
        Van het vernielde houten kruis met Christusbeeldje aan de Merkelbekerstraat-Grachtstraat bleef nog maar weinig
        over, zo verklaart J. Severens van de werkgroep wegkruisen. De werkgroep wil een nieuw kruis laten plaatsen.
        Het zelfde kruis was een jaar eerder ook al doelwit van vandalen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        07- Schinveld-Groeneweg:   Hier verongelukte Tim Schloen, 16 jaar oud toen hij met de fiets van
        school kwam uit Hoensbroek. Hij werd op 6 juni 2003 aangereden door een auto en overleed.
        Tim woonde in Schinveld op de Kloosterlaan en kwam uit een gezin van 5 personen.
        Dit houten kruis is het tweede kruis dat hier geplaatst werd. Wie beide kruisen plaatsten is tot
        nog toe onbekend bij de familie Schloen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        08- Schinveld-Heerenweg-Emmastraat:   Geplaatst in 1988 door dhr. Ruscher. Kruis staat in de
        tuin van de fam. Goossens-Meixner. Het is een smeedijzeren kruis. Thans staat er een houten kruis.
   ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

              

        09- Schinveld-Heidestraat no 14:   In 1956 geplaatst ter vervanging van een kapelletje.
        Fam. verhoren heeft dit kruis geplaatst en ook verzorgd.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        10- Schinveld-Heringsweg-Hoeve Rutten: Voorheen stond dit kruis elders langs de Heringsweg en
        werd geplaatst door Piet van Megen die dit kruis een nieuwe plek gaf in 1990. Het eerste kruis werd
        in 1935 geplaatst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

        11- Schinveld-Jabeekerstraat-Kievit:   Een mooi versierd gietijzeren kruis. Achter het metalen
        corpus is een stralenkrans aangebracht. Boven het hoofd is een ornament meegegoten met de
        kapitalen INRI. Onderaan het kruis tussen de voetsteunen staat een vrouwenfiguur die in de
        linkerhand een beker draagt en in de rechterhand een stafkruis. Onder het corpus is een
        versierde plaats aangebracht met het opschrift: "HieŽr gaef aan dit durp uuge zaege opdat
        ieŽderee hiej geet uuch waeg". Het kruis is geplaatst door M. Mevis en J. v Tongelen in 1991.
        Het kruis is oorspronkelijk een grafkruis uit 1920 van de fam. Benders-Esters.
        Type Egelie:  I I B b 6

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        12- Schinveld-Kinkenweg-Leiffenderweg:   Stenen veldkruis. Geplaatst door de fam.
        Herings-Zillen in 1860. Tekst op het Kruis: "Om U te redden stierf ik aan het kruis. Ik hou van U".
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

           

       

       13- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Bergweg: Gietijzeren wegkruis. In 1920 geplaatst door Antoon
       Verhooren. Het is eigendom van de fam. Math Roex. het kruis is voorzien van een Barbara beeldje en
       twee engelen kopjes. Aan het voetstuk een afbeelding van de H. Petrus. Type Egelie:  I I I B b 5.
       In 2016 is het kruis vernield bij verbouwing door de nieuwe bewoners. De resten zijn bij Heemkunde ver. De Veersjprunk.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

          

        14- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Grote Gats:   Stenen wegkruis. Geplaatst in 1935 door de fam.
        Gooyen. De beelden van Maria en Johannes flankeren het kruis. Tekst op de sokkel:
        "WILT aLtoos CHrIstVs krVIS een plaats Van eere geven zoo Wordt Door CHrIstvs gna ook
        NV VWkrVIs VerdreVen. INRI".

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

        15- Schinveld-Bouwbergstraat-Nieuwwijkstraat:   Gevelkruis van hout. Geplaatst in 1870 door Peter Jozef Jacobs.
        Op de hoek Bouwberg/Nieuwwijkstraat staat aan de
        Bouwbergstraat no 16 een gevelkruis. Het winkelhuis werd in 1842 gebouwd. Dhr. B. Vervlossen
        kocht het pand van de fam. Stevelmans. De winkeldeur was niet meer nodig en werd dicht
        gemetseld. Zo ontstond een nis. De eigenaar kreeg toen het idee om er een kruis in te plaatsen.
        Het kruis met luifel is gemaakt van Eikenhout, dat tijdens de verbouwing is vrijgekomen. Het
        aluminium corpus werd al eerder op een rommelmarkt gekocht. het kruis is geplaatst in 1990.
        Kruis is door de huidige bewoners verwijdert en nu geplaatst bij het pand aan Op de Berg no 10.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        16- Schinveld-Pres. Rooseveltstraat-K.v Nuijsstraat:   Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
        Rond de Christusfiguur zijn bij de herplaatsing in 1990 ornamenten aangebracht. Het kruis is
        vermoedelijk rond de vorige eeuwwisseling geplaatst en werd tweemaal vernield. Vroeger
        stonden er lindebomen omheen in de vorm van een kapelletje. In verband met de reconstructie
        van het kruispunt zijn om veiligheidsredenen de bomen gekapt. Net zoals vroeger wordt er
        tijdens de processie de zegen gegeven met het Allerheiligste.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       17- Schinveld-Schoolstraat -Op den Berg: Smeedijzeren wegkruis. Geplaatst in 1885. Tekst: INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


        
 

         

         

     

        18- Schinveld-Wilhelminaplein no 13:   Tegen de gevel van het pand Wilhelminaplein no 13 staat
        een houten gevelkruis met luifel en een gietijzeren corpus waar omheen een hartvormige
        versiering is aangebracht. Boven het corpus de letters INRI. Midden in het kruis is een nis met
        een Mariabeeldje. Daaronder de tekst: J.H.J. (J.H.Janssen) Maire )burgemeester de Schinveld
        J.L.B. (J.L.Buysers) Adjoint (Wethouder) de Schinveld. MDCCCX (1810) Faire par  (N Koumans
        Timmerman uit Brunssum). Het was in 1976 dat het oude corpus gestolen werd door dronken
        feestvierders. Het corpus was toen meer dan 150 jaar oud. Het kruis is geplaatst uit dankbaar
        heid na de grote brand in het begin van de 19e eeuw.
     

        De Limburger  6 jan. 1976.  Wegcrucifix geroofd.
        Het prachtige antieke kruisbeeld tegen de gevel van Huize Wilhelminaplein op het Wilhelminaplein in Schinveld is
        zijn corpus kwijt. Voorbijgangers ontdekten zondagmorgen de verdwijning van het lichaam aan de historisch
        gezien zeer waardevolle kruis. Waarschijnlijk is het beeld tijdens de feestdagen vernield door dronken feest-
        gangers. De wegcrucifix is meer dan 150 jaar oud. Een zeer verbouwereerde rector-emeritus Bosch uit
        Amstenrade, auteur van het lijvige boek "De geschiedenis van Schinveld" : Naar alle waarschijnlijkheid was het
        een dankbaarheidskruis, tegen de gevel van het huis aangebracht nadat de huizenrij op het Wilhelminaplein na de
        grote brand van Schinveld in het begin van de negentiende eeuw weer opgebouwd was. Ik kan me moeilijk
        voorstellen dat de storm dit heeft gedaan, de wind heeft gewoon geen goede invalshoek daar. Ik kan me haast niet
        aan de indruk onttrekken dat dit het werk is van vandalen. In-tries is het.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

        19- Schinveld-Broekstraat-Einderstraat: In 1898 werd een wegkruis verplaatst van de Einderstraat
        Broekstraat in de tuin v/dfam. M. van Tongelen-Mols. Het houten kruis werd in 1935 vervangen
        door een natuurstenen met een marmeren corpus. In 1944 werd het door een militairvoertuig
        vernield en vervangen door een gietijzeren grafkruis. Dit kruis werd later ook door een voertuig
        vernield. In 1975 is toen het huidige betonnen wegkruis met bronzen corpus geplaatst. In 1993
        werd het kruis weggehaald in verband met woningbouw. In augustus 1997 is het herplaatst
        langs de Broekstraat door de leden van de H.V. de Veersjsprunk. Tekst: Fam. Van Tongel-Mols.        

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        20- Schinveld-Nonke Buusjke.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        21- Schinveld-Nonke Buusjke.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        22- Schinveld-Nonke Buusjke.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        23- Schinveld-Nonke Buusjke.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        24- Schinveld-Nonke Buusjke

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        25- Schinveld-Nonke Buusjke.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        26- Schinveld-Pastoor Greymansstraat:   Gietijzeren wegkruis met links en rechts op consoles de
        apostelen Petrus en Paulus. In het hart de Christus figuur die het hart toont. Op de zijbalken een
        Maltheserkruisje. In het voeteneind een kelk met hostie. Type Egelie:  I I I A b 3.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        27- Schinveld-Julianastraat no 56:  Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1989 door de fam Janssen.
        Type Egelie:  I I A b 4.1.
        Verdwenen kruis  Foto 27

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        28- Schinveld-Heidestraat:   Gietijzeren kruis op de binnenplaats van de boerderij van de fam.
        Stevelmans.  Type Egelie:  I I A b 4.1
      ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        29- Schinveld-Kerkhof:  Houten kruis met stenen corpus, geflanceerd door Maria en Johannes op
        het kerkhof te Schinveld. Geplaatst in 1895.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        30- Schinveld-Kerkstraat:  Het kruis en corpus zijn van R.V.S. en 1,25 m hoog. Het is gemaakt
        door  dhr. Severens uit Schinveld. Het R.V.S. materiaal is verkregen van Staalbouw uit Eijsden.
        Het kruis is geplaatst omstreeks Pasen 1997 door de H.V. de Veersjprunk.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        31- Schinveld-Nonke Buusjke:
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        32-Schinveld-Heerenweg-Bovenste Heiweg: Boomkruis van +/- 55 cm hoog. Het kruis en het
        corpus is gemaakt door Dhr. Severens uit Schinveld. Tekst INRI. Aan de overkant stond vroeger een
        wegkruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        33- Schinveld-Heringsbosch:  Gietijzeren wegkruis

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        34- Schinveld-Nonke Buusjke: 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

      

       

        35- Schinveld-Duikerweg:   R.V.S. kruis. Gemaakt door dhr. Severens.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        36- Schinveld- Pastoor Brounsstraat- In de Meigraaf:   R.V.S kruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    37- Schinveld-Grote Gats-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis, de plek waar afscheid wordt genomen
         van de overledene.

=========================================================================================================================================================================================================================================================

    Retour Indexpagina