Bijgewerkt  31-01-2018

Gemeente Nuth.

      Deze gemeente bestaat uit de kernen:
       Aalbeek - Arensgenhout - Hulsberg - Nuth - Schimmert - Vaesrade -
       Wijnandsrade.

=============================================================================================================================================================================================================

     Aalbeek                                                           

      

       

   

        

      

      01- Aalbeek-Haasdallerweg:  Dit Putkruisje werd in 1979 vernield door een auto en in 1984
        herbouwd door eigenaar Giel Starmans i.s.w. met het IKL.  Tevens werd de put voorzien van
        een nieuw kruis.  Hier zou al voor 1929 een kruis hebben gehangen volgens mevr. Starmans.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

           

        

       02- Aalbeek-Nieuwhuysstraat:  Hier heeft sinds mensenheugenis een wegkruis gestaan.
        het tekstplaatje is van Sjef Severens uit Voerendaal en is met koperen letters gemaakt.
        De bovenbalk van het gietijzeren kruis heeft een breedte van 118 cm.  En is het enige kruis
        Limburg.  Tekst: Boew op aerd neet vas, geer zeet toch vraeme gas.  Type Egelie: I I A 10.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

            

         

        

        03- Aalbeek-Provincialeweg:   Smeedijzeren Devotiekruis dat ooit opgericht werd voor Adreas
        Houben, die hier dood zou zijn gevonden.  Voorheen stonden hier twee palmboompjes, vandaar
        dat dit kruisje in de volksmond "Het Paume Kruutske" wordt genoemd.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        04- Aalbeek-Puttersweg:  Het kruis in het Putterveld id een gietijzeren kruis dat vermoedelijk stamt
        van rond 1900.  Het is versierd met een engel met zwaard in de linkerhand, dezelfde kruisen
        komen ook voor in Zweden en Frankrijk volgens Dr. Egelie.  Het zijn de oudste type in Limburg,
        dit zou uit 1867.  Type Egelie:  I I B b 8.
        In 2015 heeft Isabella Janssen-Ortmans dit kruis opnieuw geschilderd en gerestaureerd
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

         

        05- Aalbeek-Bosscherweg:  Dit kruis is door de fam. Oberj geplaatst.  Het is uit Vaals afkomstig
        van familie.  Het vervangt het oude kruis dat door de fam. Souren meegenomen naar Hombourg.
        Type Egelie:  I I I A a 3.1.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     06- Aalbeek-Putterweg no 1:  Klein houten kruisje aan de gevel in de Putterweg no 1.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

       

  

     10- Aalbeek- Haasdallerweg-Nieuwhuysstraat:   De in 1952 gebouwde kapel de gewijd is aan
         O.L.Vrouw van het H. Hart is voorzien van een prachtig Mariabeeld dat gemaakt is door een
         kunstenaar uit Vaesrade, nl dhr. Jos Hermans. De kapel is gebouwd op initiatief van de Jonkheid uit
         Aalbeek.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

              

        

       

    11- Aalbeek-Haasdallerweg:  Deze kapel werd door de Jonkheid van Aalbeek gebouwd in 1935 en
        gewijd aan Maria. Ze is in 1979 gerestaureerd.
        De kapel is gebouwd in 1935 en gesticht door de Jonkheid van Aalbeek, dat niet over een bedehuis beschikte.
        De grond werd beschikbaar gesteld door de Jezueten van het nabijgelegen klooster. Dit klooster is later afgebroken.
        In 1979 werd de kapel gerenoveerd.
        Het driezijdig gesloten koor van de kapel staat in de tuin van het pand achter de kapel.
       gevel is verhoogd en steekt boven het met pannen gedekt zadeldak uit. Op de gevel staat een kruis.
       De ingang met spitsboog wordt afgesloten dor middel van een ijzeren hekwerk.
       De twee slanke steunbeuren op de hoeken zijn voorzien van cementen pinakels.
       Op een altaar staat een Mariabeeld achter een scherm, dat met smeedijzer is versierd.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      12- Aalbeek-Klooster:  Verdwenen stenen kruis.

=====================================================================================================================================================================================

         Arensgenhout.

         

               

       

         

        01- Arensgenhout-Diepestraat-Ravensboschstraat: Stenen wegkruis.Voor 2000 stond hier een
        houten kruis . Houten kruis met houten corpus op bakstenen sokkel uitgevoerd in vliegermodel.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        02- Arensgenhout-Kampstraat no.26:  Kruisje op het binnenhof van de boerderij Kampstraat nr. 26
        In 1948 opgehangen door de eigenares de fam. J. Thijssens.  Tekst: INRI.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        03- Arensgenhout-Ravensbosch-Kerkhof klooster:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof van het
        voormalige klooster te Ravensbosch. Kruis was in 2008 verdwenen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

          

        04- Arensgenhout-Kampstraat:  Houten boomkruis in vliegermodel. Kruis heeft een houten corpus.
        Tekst:  O Jesu pie adoramus te. Kruisje is hier geplaatst door dhr. Rikers nadat hij genezen was

       
 van een hart infarct.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

              

        05- Arensgenhout-Ravensboschstraat nr 24:  Dit houten kruisje hangt aan de gevel van de fam.
        Kurvers, Ravensboschweg nr. 24. te Arensgenhout.  Er hangt een lood-tinnen corpus op.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

        06- Arensgenhout-Diepestraat-Peter Mullensweg:  Houten kruis met houten corpus op een
        bakstenen sokkel. Het kruis is uitgevoerd in vliegermodel.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       

         

     

         07- Arensgenhout-Mesweg-Diepestraat:  Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje.  Tekst: INRI.
        Tekstbordje van het kruis.  Tekst:  Aanziet het kruis, aanbidt het niet, aanbidt den Heer wiens
        beeld gij ziet.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

        08- Arensgenhout-Sittarderweg:  Het ongelukskruis voor Pieter Klinkenberg die hier onder
        de wielen van zijn zware boerekar terecht kwam toen zijn paard op hol sloeg.  In de volksmond
        heet dit kruis "t Kruuske op de Sjtoepert". Tekst: Hier verongelukte Pieter Klinkenberg
       10-10-1889  38 jaar oud.

        Memoriekruis van Pieter Klinkenberg te Arensgenhout
        Arensgenhout:  Wanneer we in Arensgenhout richting Camping 'De Bron' gaan en dan verder naar Ravensbos,

        komen we na ca. tweehonderd meter aan de rechterkant een klein stenen kruis tegen in de berm van de smalle
        weg. je moet goed opletten want voor je het weet ben je eraan voorbij.
        Ongelukskruis.
        Het gaat hier om het memoriekruis van Pieter Klinkenberg 38 jaar oud en hier op 10-10-1889 verongelukt.
        Pieter Klinkenberg, een hard werkende boer, leefde met zijn vrouw en vier kleine kinderen op een boerderij te
        Oensel - Schimmert. Hij was met zijn zoontje Sjengske van zeven jaar oud op weg met paard en kar naar
        Valkenburg. Pieter leverde er groente en fruit af. Hij zat op een van de 'bomen' van de kar en keek achterom om
        zijn zoontje, die op de kar zat, te zeggen dat hij zich goed moest vast houden op deze hobbelige weg.
        Hierbij moet hij zijn evenwicht verloren hebben en van de boom gevallen zijn en onder de wielen van zijn kar
        terecht zijn gekomen. Hij was vrijwel op slag dood. Pieter Klinkenberg die op deze holle weg vol kuilen het leven|
        liet, liet een vrouw en vier kinderen achter.
        Herberg.
        Het werk op de boerderij was te zwaar voor de alleenstaande vrouw, daar zij ook nog eens voor haar kinderen
        moest zorgen. Ze liet de hoeve verbouwen tot herberg, gunstig gelegen langs een drukke weg. De bewoners in
        het kleine Oensel wilden de ongelukkige Pieter Klinkenberg gedenken en plaatsten een ijzeren kruis op de plek
        waar hij verongelukt was. Jaren later werd het kruis gestolen. Jo Beckers plaatste op dezelfde plek een stenen
        kruis, dat er thans nog altijd staat. het is afkomstig van het kerkhof te Hulsberg. Ook vervaardigde hij een klein
        wit regeltje met de tekst: "Hier verongelukt Pieter Klinkenberg 10-10-1889. 38 jaar oud".
       
Klein dochter Wieska Beckers-Klinkenberg meent zeker te weten dat haar opa niet op 10 oktober verongelukte
        maar op 10 augustus. Hoe het ook zij, het was destijds een vreselijke klap voor een moeder met haar vier kleine
        kinderen.
       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

          Land van Valkenburg 1976.  door A.D.-C.
        Wae door oos Limbrg land zjwrf, kump ontlbaar vl kruuzer tge. Veldkruuzer, hagelkruuzer,
        devotiekruuzer en memoriekruuzer. E veldkruuz woord geplaatst op enne drie-, veer- of viefsjprungk van waeg
        langs de velder, 'n Hagelkruuz sjtong in 't veld, doa gezat um rampe die den augs zouwe kinne doon vergoon te
        were. Devotiekruuzer hong men aan hoesgevels of zat me in kepelkes, woabie de bronk sjtil heel es ze trok door 't
        drrep en langs weije en velder. En de memoriekruuzer woorte gezat op plaatse woa enne miensj waor vermoord
        of verongelk.
        Zoa memoriekruuz sjteit in de Sjtoepert, in de graaf langs de weeg, umgevedoor greun, dat ziech optrek aan
        boum en berm en zoa ies 't kompleet e deil van de natuur gewore. Tege de sjtiele graaf-wandloog 'n plaat, um
        eedere veurbiegenger e gebed te vraoge veur de ziel van Pieter Klinkenberg, dae in 1887 hie door 'n ongelk um
        't leve kaom. 't Peerd veur de kar woa Klinkenberg op zoot, gong obbins de van door. De man veel de van aaf en
        de raar van de zlwoar boerekar gingen euver 'm heen en hae waor op de plaats doad.
        't Krussj skteit der nog, meh de naamplaat ies eweg. 't Veureg jaor waor ze nog gans. Ennen dinsdeg wol ver 'n
        foto devan make, meh de zon sjtong sjuus derachter. Dat ging dus neet. 't vriedes zind veer op e beter moment
        truuk gegange en waor de naamplaat kapot gehauwe. Noe vraog iech uuch: Wae kuurt ziech aan zoaget?
        Woordelek sjtong op de sjtein:  Bid voor de ziel van Pieter Klinkenberg. Hier overleden 1887. De sjtkker zind noe
        auch verdwene en enne vraeme, dae hie langs kump, kan neet mi weite woaveur dat kruus dao slteit.
        Zou 't neet sjoan zin en piteitvol es men 't weer truuk brach in den auwe sltaot? Gemeinte Hulsberg, zou men
        Uuch dat maoge vraoge? Sjuus wie auch 't kepelke get wiejer op?  Zoa nuidt 't mer tot mi vandalisme!
        Laote veer den aard van oos oud gelouf, die men allerwege tegekump, in ire hauwte! Doa kint allein mer zege op
        rste en dao kint nemes zonder, auch de gemeinte Hulsberg neet!

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        09- Arensgenhout:  Op een oude paal hing dit kleine kruisje

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

              

        20- Arensgenhout-Ravensboschstraat:   Maria kapel. De kapel werd in 1890 gesticht door een
        burgemeesters familie uit Sibbe-IJzeren. Ze werd in 1978 gerestaureerd  en is voorzien van een
        Mariabeeld met kind. Eigenaar de fam. Troifontaine.

=========================================================================================================================================================

        Hulsberg

        

       

        01- Hulsberg-Gouverneur Houbenstraat:  Gietijzeren wegkruis hier geplaatst in deze nog vrij
        nieuwe buurt.  Type Egelie:  I A b 4.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        02- Hulsberg-Hellebreukerweg-Hekerbiltjensweg:  Gevelkruis in vliegermodel uitgevoerd. Corpus in 2017 vernieuwd door Chris Willems
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

      03- Hulsberg-Raadhuisstraat no 31: Houten kruis met een metalen voorkruis hier aan de gevel bij
      de fam. Meex. het bezit een metalen corpus.

======================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      04 - Hulsberg-Dorpveldweg:  Gietijzeren kruis aan particuliere woning.     
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        05- Hulsberg-Schoolstraat:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus.  Tekst: God zij met onze
        gevallenen.  Het kruis is beneden versierd met een bloemstengel.  Type Egelie:  I A b 4.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        06- Hulsberg-Schoolstraat:  Houten kruis bij het klooster van de zusters
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        07- Hulsberg-Oud Kerkhof bij kerk:  Calvarie groep tegen de koor van de kerk te Hulsberg.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

               

        08- Hulsberg-Oud Kerkhof bij kerk:  Oud stenen grafkruis. Tekst: Ano 1634 den 15 october ist
        gestorben Peter Regot. Got troost die sele.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        09- Hulsberg-Parallelweg-Jonkheer v.d. Maessenstraat:  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren Corpus.

        De Limburger  8 dec. 1962.   Kruis in Hulsberg vernield.
        Nu weer vernielden onbekenden het wegkruis op de kruising van de Jonkheer van de Maessenstraat en de
        Parallelweg in Hulsberg. Ze braken beide armen van het kruisbeeld af. Het kruis is slechts enkele weken  geleden
        geheel vernieuwd en gerestaureerd.  De politie stelt een onderzoek in naar de daders van dit zinloze vandalisme.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

     

       10- Hulsberg-Raadhuisstraat:  Smeedijzeren wegkruis. tekst: INRI.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                 

       11- Hulsberg-Raadhuisstraat-Eyskensweg: Profiel buizen wegkruis. Corpus van Gietijzer.
       Tekst: INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        12- Hulsberg-Schoolstraat-Zusters Oblaten:  Centraal kerkhofkruis bij de zusters Oblaten.
        Het is een houten kruis met messing corpus.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

        13- Hulsberg-Wissegracht:  Aan de oude boerderij in de Wissegracht hangt dit zeer oude kruis
        dat vroeger een staand kruis is geweest.  Het heeft een fraai corpus met de voeten rechts buigend.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        14- Hulsberg-Wissegracht-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        Plaatsing kruis door Hans Janssen en Paul Vluggen  dd. 7-6-2013

          

       Wiel Erven zet het kruis vast in het lood.

          

         
         

      Inzegening door Pastoor Amal dd. 9-6-2103

        

        15- Hulsberg-Kloosterlaan-Churchillstraat:  Nieuw geplaatst kruis.
        Dit gietijzerenkruis is afkomstig van het kerkhof van Hulsberg en is een geschenk van pastoor Beuken.
        Het is hier geplaatst door dhr. Hans Janssen en Paul Vluggen op datum 7 juni 2013.
        Ingezegend tijdens de processie door pastoor Amal op zondag 9 juni 2013. Het kruis is in samen-
        werking met de Buurtvereniging "Het goede doel" hier geplaatst. Het plantsoen is door de gemeente
        Nuth in samen werking met de Buurtvereniging ingericht.
        Het kruis heeft een poeder coating ondergaan en het was Wiel Erven uit Kunrade die het kruis in het
        lood heeft vastgezet. Chris Willems uit Ubachsberg heeft de heren van de Buurtvereniging met raad
        en daad bijgestaan. Tekst: "Gangk hie neet veurbie zonger ve sjtil te sjtoan.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   
   
16-17- Hulsberg-Oude kerkhof bij kerk:  
Twee oude Naamse stenen grafkruisen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

     17- Hulsberg- Hekerweg;  Smeedijzeren kruis met metalen vliegerkap en corpus.  Is helaas verdwenen.     
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                  

       

    30- Hulsberg-Wissegracht:  Deze kapel die in 1937 gebouwd werd door de Jonkheid van Hulsberg
        is een open kapel. In de kapel staat een prachtig Mariabeeld op een halve maan als Overwinnares
        van het kwade. De kapel werd in 1972 en 1982 gerestaureerd. Boven de ingang van de kapel staat
        in een nis ook een klein Mariabeeldje.

======================================================================================================================================================================================================================

     Nuth.   

           

       

        01- Nuth-Slagboomsweg-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis.  Tekst: INRI.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

             

             

         

         

        

        02- Nuth-Grijzegrubben:  Houten boomkruis uitgevoerd in vliegermodel.  Tekst: Wees eendrachtig
        het lijden van Uwen gecruijsten Jesus.  Corpus is van brons.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

        03- Nuth-Valkenburgerweg no 73:  Houten gevelkruis in de hoek van een uitsparing van het
        woonhuis.  Corpus is van gegoten lichtmetaal.  Tekst: INRI.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

            

        04- Nuth-Voorsterstraat:  Oud smeedijzeren kruis met bronzen corpus.  Op de foto uit 2006 ziet U
        duidelijk hoe het kruis in de boom is gegroeid. En het groeit maar door.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

           

                   

         

       

        05- Nuth-Hunnecum:  Schuin tegenover de grote poort van het Strepenhuis bevindt zich een
        imposant gietijzeren wegkruis. Op het bakstenen voetstuk staan Maria en Johannes aan de
        voeten van een Limburgs groen kruis. Voor 2010 was het kruis in zilverbrons geverfd.
        Het vermoeden bestaat dat dit kruis oorspronkelijk op een kerkhof heeft gestaan.  1904 staat
        als jaartal aangegeven, waarin het in Hunnecum is geplaatst. Het werd bekostigd door de
        gezusters Slangen die in Oud Hunnecum woonden, ter gelegenheid van een gebedsverhoring.
        Voor de Tweede Wereldoorlog
        heeft dit kruis aan de overkant van de Kampkensweggetje gestaan. Kruis is in 2009 op 19 dec.
        vernield. Op initiatief van dhr. Sprakelaar is het kruis hersteld en in september 2010 herplaatst.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        06- Nuth-Hunnecum-Provincialeweg: Ongelukskruisje tegen de boom van het ongeluk.
        Tekst: Cindy 27-9-2004.  Tekstbordje:  Cindy Schoonbrood 27-9-2004.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

        07- Nuth-Hunnecum-Putstraat-Provincialeweg:  Gietijzeren wegkruis.  Type Egelie: onbekend.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        08- Nuth- Slagboomsweg-Kerkhof:   Houten kruis op het kerkhof van Nuth.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        09- Nuth-Kamp-Wienweg:  Het gietijzeren kruis werd op 18 juni 1995 tijdens de processie
        ingezegend. Het is een Maria kruis. Kruis werd vernield en in augustus 1998 herplaatst.
        Aan de twee bomen van foto 09B ziet U twee Maria beeldjes in behuizing hangen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                                  

        10- Nuth-Kampweg-Wienweg-Nierhoven: Groot houten kruis uitgevoerd in vliegermodel.
        Corpus is van een legering koper en tin gegoten.  Tekst: INRI.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

        

        11- Nuth-Kamp-Slagboomsweg-Daelderweg:  Groot Stenen kruis met corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       
     

                          

         

         

       

        12- Nuth-Wienweg-Vloedgraaf: Groot gietijzeren kruis onder een oude lindeboom. Tekst: INRI.
        Hier zou in 1707-1708 door een hevig noodweer een boerenknecht uit Merkelbeek  door de
        bliksem zijn gedood samen met zijn twee paarden. Vanaf die tijd heef het kruis tussen twee
        lindebomen gestaan waarvan er nu nog maar een over is. Vroeger voor 1950 stond hier een
        granieten kruis. In de Volksmond heet dit kruis "Het Nuther kruuts".
        Foto 12A: Henk Bloebauk-Frans Merckx-Wim Hermans
      

        Limburg Dagblad 7 december 2004.  Dhr Sprakelaar.
       Het Nuther kruis op het einde van de holle weg staat er meer dan driehonderd jaar. In 1707 -1708 is door een

        hagelstorm de oogst verloren gegaan en werd een boerenknecht uit Merkelbeek, samen met twee paarden, door
        de bliksem dodelijk getroffen zegt van Sprakelaar.Vanaf die tijd heeft het kruis tussen de twee lindebomen er
        zeker gestaan. De oude lindebomen wordt vanwege zijn vorm ook wel de "vork van Nuth" genoemd. Het kruis
        is van massief aluminium en behoort- net als het kruis op de Rijksweg- tot de oudste wegkruisen in Nuth.
        Correctie: Massief gietijzer.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        13- Nuth-Maastrichterweg no 14:Klein houten gevelkruisje uitgevoerd in vliegermodel. Corpus is een
        legering van koper en tin.  Tekst:  Bewaar uit het verleden Geloof en goede zeden. J.K. Deze
        tekst hing bij een vorig kruisje dat inmiddels verdwenen is.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       14- Nuth-Maastrichterweg-Dreckweg:  In 1997 werd dit houten boomkruis hier geplaatst.
         Het heeft een bronzen corpus. Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

           

        15- Nuth-Maastrichterweg-Beekerweg:  Granieten kruis met corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        16- Nuth-Pingertweg nr. 6:  Houten gevelkruisje.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        17- Nuth-Kathagen: Het verdwenen houten kruis te Kathagen. Kan dit het kruis zijn van afbeelding 10
        van Kampweg-Wnweg-Nierhoven???

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

         

          

        18- Nuth-Terstraeten:  Groot houten kruis tegen een boom.  Corpus is van gietbrons. Tekst: INRI.
        Oude foto van kruis met de boerderij op de achtergrond.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        19- Nuth-Helle-Putterweg:  Stenenkruis met de tekens IHS erop. Het kruis bezit geen corpus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        20- Nuth-Stationstraat nr. 290:  Houten gevelkruisje in vliegermodel.  Tekst: Geloofd zij Jezus
        Christus.  Het kruisje bezit een bronzen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

     

        21- Nuth-Valkenburgerweg: Herdenkingskruis van pastoor G.J. Ritzen. Het bezit een bronzen
        corpus.  Tekst: INRI. Aan onze herder G.J. Ritzen bij zijn 40 jarig priesterfeest 1938.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        22- Nuth- Maastrichterweg no 12:  Klein houten kruisje. Afkomst onbekend.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        23- Nuth-Dorpstraat-oud Kerkhof bij de kerk: 
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       24- Nuth- Grijzegrubben-Nierhoven:   Verdwenen kruis???  

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

                                                                                                                                                                                               In optocht met lichtprocessie naar het kruis

         

      Dhr. M.van Sprakelaar en J. Wouters tijdens toespraken    M.van Sprakelaar met een mooi gedicht. 

         

      Schoolkinderen zeggen een gedicht op                      Kapl. Jan Geilen tijdens de inzegening

        

         Bloemenhulde door de schoolkinderen   

        25- Nuth-Grijzegrubben-Aan 't Kempke.

        Op zondag 11 oktober 2015 werd dit prachtige kruis plechtig ingezegend door kapl. Jan Geilen van
        de St Bavo parochie te Nuth. De werkgroep  Kruisen en Kapellen van het kerkdorp Nuth o.l.v.
        dhr. Marh van Sprakelaar en de buurtver. Grijzegrubben dhr. John Wouters waren de initiatief nemers
        om op deze plek waar een 50 tot 60 jaren geleden al een kruis stond, opnieuw te planten.
        Onder grootte belangstelling ( ca 100 pers. ) werd dit kruis feestelijk ingezegend. Na het zingen van
        div. liederen en spreekbeurten van de heren Math van Sprakelaar - John Janssen en een prachtig
        gedicht, konden de kinderen een bloemen hulde brengen bij het kruis. Het was mevr. Mertens-Jacobs
        die het kruis onthulde, zij had nl. het corpus geschonken. Na de inzegening werd nog een toepasselijk
        lied gezongen. Enkele muzikanten speelden toepasselijke muziek. Het kruis is afkomstig van het
        kerkhof te Nuth. Na afloop werd er koffie en vla geserveerd op hoeve de fam. Klinkhamer.
        Tekst:  "nwaer, wind, zn of raege  mich kumps te ummer taege." 

        Gedicht van Mathje van Sprakelaar

        Moederziel allein, steisj te tsje al dat greun, Wachtend, totdat eine kump, dh dich vreug om stjeun.
        Getrouw op dees plek, kris te hie en dao eine vaeg, Daag in daag out,in dizze haole waeg.
        Gegaote in beton, verankerd mit de grond, Sjteis te moervast, zoe wie luuj van Griezegrbbe dat dont.
        Sjtillekes en in michzelf, blief ich effe sjtaon, hie bie dit kruuts allein vuurdat ich heivesj gaon.
        De heng gevouwe, en dich aan mien ziej, mit dit moment in dank, bn ich vuur aeve bliej.
        Onwaer, wind, zon of raege, noets geis te v,rlaore, Mich kumps te in de Bronkwaeg taege, Blief ein lang laeve
        besjaore.
        Zoe effe in gedachte, vol houp en gowwe mood, mit dich hie gans allein , dat deid dich good.
        Buim kns te klieve, dat wits te desjeid, mr, 't kruuts zal blieve, tot in iewigheid.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          26- Nuth- Leeuwerweg;  In 1983 werd een klein houten kruisje genhangen aan de Amerikaanse eik in de Leeuwerweg. Het kruisje bezat een corpus
          en een afdakje. De kleur was blauw.Het hing hier tot 2003. Wie het gehangen heeft is niet bekend.
          Het nieuwe kruis is geschonken door Math Sprakelaar en gemaakt door Jan Kolmor. De achterwend heeft de vorm van een blad van de Amerikaanse eik.
           Het kruis is geplaatst door het IVN afd. Nuth. Op 11 mei is het kruisje ingezegend door pastoor J. L'Ortey van de H. Bavoparochie in Nuth.
         Tekst; op het kruisje;   'Doer berg en dal.
 Mich vings te uveral'.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                         

       27- Nuth- Dorpstraat no 2;  Smeedijzeren kruis. Is Verdwenen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      28- Nuth- Dorpstraat-Kerkhof.  Betonnen kruis aan de muur van de H. Bavo Kerk.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

         

        40- Nuth-Grijzegrubben: Maria kapel die in 1945 gebouwd werd uit dankbaarheid dat men de
        oorlog goed doorstaan had. Voor de oorlog stond op deze plek een wegkruis dat in de oorlog vernield werd.
       Op de plek van de kapel stond in 1944 een kruis. Dat werd door de bevrijders echter per ongeluk omgereden.
       Om de herinnering aan dat kruis te bewaren en als dank voor het feit, dat men de oorlog goed was doorgekomen,
       heeft men in 1945 deze kapel gebouwd. Het stuukwerk van de kapel is blauw geschilderd.
       Op een altaar, voor een kleurig glas-in-loodraam met spitsboog, staat een Mariabeeld met kind.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

         

         

            

         41- Nuth- Reimerbekerweg:    Dit kapelletje heeft de initialen M v K wat duidt op Michiels van
         Kessenich, bewoner van het kasteel Reimersbeek.
         Aan de voorzijde is een hardsteen ingemetseld met de tekst: Uit Dankbaarheid, M v K. M.v.K zal duiden op
        Jonkheer Michiels van Kessenich die gedurende de tweede helft van de 19e en de eerste helft van 20e eeuw
        het nabijgelegen kasteel Reijmersbeek bewoonde.Tegen de achterzijde van de witgeschilderde nis stond op
        een versierd console een beeld van een koninklijke Maria met Kind. Helaas is het interieur anno 2016 ernstig vervallen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        122- Nuth-Hellebroek-  Mariakapel.
        Het ijzeren hekwerk waarmee de kapel gesloten kan worden is versierd door witte vissen in het water en een ster in elke deur,
        verwijzend naar de Sterre der Zee.Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De kapel heeft kleurige glas-in-loodramen aan de zijkanten
       en boven de toegang. Aan de achterzijde heeft men drie nissen gemetseld. Voor de middelste staat een beeld van Maria met kind van Jean Weerts.
       Het zadelgewelf is van hout.
=====================================================================================================================================================================================================================

     Schimmert

           

          

       

     01- Schimmert-Billich-Groot Haasdal:  Groot houten gevelkruis met bronzen corpus. Tekst: INRI.
        Lucien Stassen plaatste dit kruis in 1997 aan deze gevel.  Ingewijd op 14-9-1997.
        Tekst:  AMDG. Wat betekent: Ad Majorem dei Gloriam. Tot meerdere eer van God.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

          

        02- Schimmert-Haasdal-Blokweg:  In 1985 werd hier een houten kruis geplaatst dat
        diverse keren vernield werd. Daarna werd dit gietijzeren veldkruis hier geplaatst door
        Fr. Cordeweners. In de volksmond heet dit kruis het Raarderkruis. Tekst: In de sjeem van 't
        kruus leep nog geine verlore.  Bid voor ons. Type Egelie: I I A b 5.1.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

       

        03- Schimmert-Ravensbosch-Charles Eyckdreef:  Het vernieuwde kruis bij de Charles Eyckdreef.
        Geplaatst in 1994. Tekst: Hij die hier gaat voorbij en denkt niet aan mij. Hoe zal het hem vergaan
        als hij ten oordeel zal staan. Type Egelie: I I A b 1. Voorheen hing hier een eenvoudig boomkruis
      

        Limburgs Dagblad  13 januari 2004.  Dwalen door de streek van Charles Eyck.  Hub Snellings.
        Aan het begin van de dreef staat een wegkruis. "Dat is gemaakt door een Belg", legt Snellings uit. "Weet je waar
        je dat aan kunt zien?  Aan de voeten van Onze Lieve Heer. Hij rust met zijn twee voeten naast elkaar op een
        balkje, met door elke voet een spijker. De Christus op het kruisbeeld van Charles Eyck heeft zijn voeten over
        elkaar geslagen, zodat beide met n spijker worden genageld. Hollandse zuinigheid: op die manier spaart de 
        kunstenaar n spijker uit.... Ik heb dat grapje wel eens aan een gezelschap met priesters. Zelden heb ik mensen
        in het Ravensbosch z hard horen lachen als toen.

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.  2002.
        Historie:  Willy Dautsenberg, van de nabij gelegen hoeve Holswick, had er altijd een kruis aan een eik gehangen;
        na het rooien van de eiken heeft dhr. Cordeweners er in 1994 ter compensatie een wegkruis geplaatst.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

           

           

         

        04- Schimmert-Trichterweg-Groot Haasdal: Boomkruis met tinnen corpus hing hier tot 1993.
     
        Schimmert-Trichterweg-Groot Haasdal:  Het vernieuwde boomkruis dat hier hing van 1993 to 1999. Daarna is het vervangen.
              Schimmert-Trichterweg- Haasdal:  Het vernieuwde kruis dat hier in 1999 tot heden.
             Tekst:  In de sjeem van 't kruus, ging nog geine verlore.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

           

        

        05- Schimmert-Groot Haasdal: Klein gevelkruisje aan woonhuis. Eigenaar: Theo en Betsie Eijssen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

           

         

         

         

       

        06- Schimmert-Hoofdstraat-Puth:  Gietijzeren wegkruis.  Tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1905.
        INRI.  Aan het voeteneind bevindt zich een Maria figuur. het kruis zou dus in 1905 geplaatst zijn.
        Het werd toen der tijd geplaatst bij de waterput als samenkomst van mens en vee.
        Type Egelie:  I I B b 5.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        07- Schimmert-Kampweg-Genhouterweg:  Gietijzeren wegkruis. Tekst: Ave Jesu. INRI A.S. J.B.
       1922.  In de nis een vrouwenfiguur in tuniek en mantel. De rechterarm langs het lichaam
        hangend en daarin een stafkruis. In de linkerhand een kelk geheven.  Type Egelie: I I B b 6.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

              

       08- Schimmert-Klein Haasdallerweg:  Smeedijzeren wegkruis. Sinds 1991 verzorgd door de
       fam. Drummen en Roebroek.  Tekst: INRI.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

           

      

        09- Schimmert-Kleverstraat-Groot Haasdal:  Groot houten wegkruis met groot corpus. Het orig. corpus
        was van Charles Eyck en is in 1939 gemaakt. Deze is een copy. Het kruis is gemaakt door
        Bosch en de omlijsting door P. Lucassen en Fr. Corduweners.  Het is in 1981 
        gerestaureerd en op 14 sept 1981 door pastoor Op 't Veld en van Os  ingezegend. Tekst: INRI.
 

        Limburg Dagblad  13 jan 2004.  Dwalen door de streek van Charles Eyck-Hub Snellings.
        Op de hoek van de Kleverstraat staat een groot houten wegkruis met een Christusbeeld van wit beton.
        "Werk van Charles Eyck" zegt Hub Snellings. "Dat zie je in n oogopslag: die ruwe, wat grillige vorm is typerend
        voor de styl van Eyck".  Hij heeft dat beeld in 1939, toen hij in Ravensbos kwam wonen, geschonken aan de
        buurtschap Groot-Haasdal. Een cadeau voor zijn nieuwe buren
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

        10- Schimmert-Kster Jacobsstraat:  Dit kruis is door Mieneke Tummers geschonken aan de
        parochie Schimmert.  Het is gemaakt door haar man Sjo Tummers de smeed.  Het kruis is
        ingewijd door pater Dassen tijdens de Kruisprocessie a/d vooravond van hemelvaart in 1990.
        Initialen op het kruis: X P en een Christushoofd.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

        11- Schimmert-Kruisstraat-Remigiusstraat: Gietijzeren wegkruis. Kruis is in 1991 geplaatst en
        werd geschonken door Hub Ackermans.Kruis werd ingezegend door pastoor Op 't Veld van Oss.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

       12- Schimmert-Langstraat nr. 47:  Klein gevelkruisje in muur nis. Corpus is van een legering van
       lood en tin.  Tekst: INRI.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        13- Schimmert-Langstraat no. 88: Gietijzeren kruis in de tuin bij de fam. Canton.  Kruis is in
        +/- 1981 gekocht in Belgi. Tekst: INRI. Thans is het eigendom van de fam. Theunissen-Canton.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        14- Schimmert-Langstraat nr. 45:  Smeedijzeren wegkruis.  Eigenaars:  Fam. Curvers-Vroemen.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

        15- Schimmert-Langstraat no 90:  Klein gevelkruisje in muur nis.  Corpus is van brons.  Tekst: INRI.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         

              

     

        16- Schimmert-Montfortstraat:  Gietijzeren wegkruis op marmeren sokkel:  Kruis heeft vroeger
        in de Rozemarijnstraat gestaan.  Onder het kruis heeft broeder Eduart in 1947 een prentje
        geplakt met de afbeelding van de H. Montfort.  Dit prentje zit er thans nog op.  Kruis is
        geschonken door Gusta Kerkhofs.  Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.  Type Egelie: I I A b 4.2.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        17- Schimmert-Montfortstraat:  Gietijzeren wegkruis tegen de achterzijde van de kerk. Het kruis
        staat aan de achterzijde van het tabernakel. Het is in 1995 opgeknapt door Lei Lucassen.
        Type Egelie:  I I I A b 4.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        18- Schimmert-Oensel nr. 12.  Bij de fam. H.Willems hangt dit Christushoofd aan de gevel.
        Het is een smeedijzeren Christushoofd.
        Kruis was in 2015 verdwenen.
       
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

               

        19- Schimmert-Oensel-De Kling: Oud smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.  Tekst:  INRI.
        Onderhoud en versiering wordt verzorgd door de Buurt Oensel.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

        20- Schimmert-Oensel: Gietijzeren wegkruis.Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Type Egelie:IIBb5.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

          

        21- Schimmert-Oensel-Heufkensveldweg: Gietijzeren wegkruis. Geschonken door Sjo Claessens
        in 1982. Ingewijd op zondag 25 april 1982 door pastoor Op 't Veld en van Oss. Na de inwijding
        werd het nogmaals INGEWIJD met een natje en een droogje.  Gesponserd door Sjo Claessens.
        Tekst: Oensel 1982.  Type Egelie:  I I A b 6.2.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        22- Schimmert-Op de Bies: Dit gevelkruisje hangt bij de fam. Ed Boosten.  Het is voorzien van een
        gegoten koper-lood corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        23- Schimmert-Proosdijweg-Kerkhof:  Oud missiekruis dat vroeger op het oude kerkhof heeft
        gestaan.Thans doet het dienst als centraal kerkhofkruis op het nieuwe kerkhof. Oude foto.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        24- Schimmert-Provincialeweg: Ongelukskruisje aan een boom. Tekst:  Norman 14 oktober 2004.
         Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging. Omdat vandaag alles zo anders is.
       Rust zacht Beer. Geen zorgen meer.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        25- Schimmert-Groot Haasdal-Bockhof-Billich:   Smeedijzeren kruis op de binnenhof van deze boerderij.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                    

        26- Schimmert-Groot Haasdal-Bockhof-Billich:  Gietijzeren kruis op de binnenhof van deze boerderij.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        27- Schimmert-Rozemarijnstraat: Eenvoudig kruis aan gevel van woonhuis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

        28- Schimmert-Rozemarijnstraat nr 15: Klein houten gevelkruisje. Tekst: INRI.  Kruisje hangt bij
        de fam. Janssen.  Het is gemaakt door Jan Willems (Jan Kruis).
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

               

       

     

         

           

          29- Schimmert-Rozemarijnstraat-Maastrichterweg:  Boomkruis op 5 sprong van wegen.
          Kruis is diverse keren vervangen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

              

        30- Schimmert-Torenstraat-Klein Haasdal:  Gietijzeren wegkruis.  Geplaatst in 1917 door dhr. Bogman en
        van Oppen.  Vroeger wed hier met een lijkstoet uit Klein Haasdal halt gehouden en 5 Vader
        onzer gebeden voor de overledenen.  Thans is het eigendom van de fam. Geurten-Bogman
        die ook voor het onderhoud zorgen.  Tekst: HB-LO  1917.  Type Egelie: I I A b 12.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        31- Schimmert Proosdijweg-Kerkhof:  Kruis bij de kapel van het kerkhof.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        32- Schimmert- Trichterstraat-Kleverstraat:   Kruis in de gevel van de kapel.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        33- Schimmert- Op de Bies- Kloosterkerkhof:  Op het kloosterkerkhof van de paters
        Montfortanen staat dit prachtige centraal kerkhofkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        34- Schimmert- Op de Bies:   Op de pilaar van de toegangsweg naar het kloosterkerkhof
        staat dit ijzeren kruisje.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

           

        35- Schimmert-Op de Bies no 13:   Bij de familie Oppen-Ramakers hangt aan de voorgevel van hun
        woonhuis dit halve kruis. Het kruis is van het type Egelie: I I A b 1.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        36- Schimmert-Bekerbaan:   Stenen kruis naast de Mariakapel. Voorheen stond hier al een kruis dat
        echter vernield werd door een ongeluk. Dit oude kruis was gewijd aan de H. Apolonia, patrones voor
        de Tandpijn. Of dit kruis daar ook voor dient is onbekend.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

        37- Schimmert-Haasdal-Bokhof-Billich:  Gietijzeren kruis op de binnenplaats van hoeve Bokhof.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      38- Schimmert-kerkhof bij kerk.  Kruiskapel is verdwenen.

  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        39- Schimmert-Hoofdstraat-Rozemarijnstraat:   Oorlogs monument.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        40- Schimmert-Montfortstraat no 6:   Oud Torenkruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

             

         

     

        41- Schimmert- Klein Haasdal:   Klein eenvoudig boomkruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      42-  Schimmert;

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      43- Schimmert-Ravensbosch;

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      44- Schimmert- Molshaag; Kruis in oprit naar kapel.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

              

         

         

     

        50- Schimmert-Groot Haasdal:  H.Hubertus kapel is in 1920 gebouwd en in 1981 gerestaureerd.
        Bakstenen kapel met ronboog toegang, driezijdig gesloten koor een en zadeldak, waarop een dakruiter met bol, kruis en weerhaan staat.
        Op de topgevel staat een versierd stenen kruis.Blijkens een inscriptie in de topgevel werd de kapel in 1931 gesticht of gerenoveerd en in
       1945 gerestaureerd. De bakstenen kapel wordt gesloten door een opvallend hek, dat een bos verbeeld met jachtdieren, wat uiteraard een
       verwijzing is naar Sint-Hubertus. Boven de sluitsteen is een rondbogige nis aangebracht met een kruisbeeld. Het witgeschilderde interieur
       doet druk aan. Er hangt een kruisweg in en er staat een aantal beeldjes in. In een nis boven het altaar staat een beeldje van Hubertus met een
       hert, dat een kruis draagt tussen het gewei, verwijzend naar de legende van Sint-Hubertus. In beide zijwanden is een mooi glas-in-loodraam
       aangebracht met een episode uit het leven van Sint-Hubertus, de patroon van de jacht.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

            

        51- Schimmert-Beekerbaan: Kruis kapel gebouwd in 1937 door de jonkheid van Schimmert. In 1999
        werd de kapel gerestaureerd en van een nieuw Maria beeldvoorzien. In het midden op een
        altaar staat een kruisbeeld met de kleine beeltenis van Maria en de H. Johannes.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

     

        52- Schimmert-Klein Haasdal:  St. Rochuskapel.
        De kapel stond oorspronkelijk aan de Bekerbaan, waar ze in 1893 werd gebouwd. In 1934 werd ze verplaatst naar de huidige locatie
        in de tuin van Sjo Goossens, die de grond gratis ter beschikking stelde. De kosten van de verhuizing, 100 gulden, werd bijeengebracht
       door de Jonkheid van Klein Haasdal. In 1976 werd de kapel opgeknapt. De kapel was gewijd aan St. Rochus, o.a. patroon van de pelgrims
       maar ook van de wevers. Op een altaar in de ronde absis van de kapel staat een beeld van St. Rochus in een gotische nis,
       geflankeerd door twee engelen, die een kandelaar torsen. De vensters bevatten elk een glas-in-loodraam met een afbeelding
       uit het leven van St. Rochus.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

                 

        53- Schimmert- Klein Haasdal t.o no 87:  Maria kapel. Open wegkapel met ijzeren hek en beschermd door plexiglas.
        De kapel heeft een rechthoekig grondvlak. De gevel wordt naar boven toe breder wordt en steekt uit buiten de rest van de kapel.
        Het zadeldak wordt door pannen gedekt. Op de voorgevel staat een eenvoudig kruis. Boven de ingang is een steen gemetseld met de tekst:
        Ave Maria. De rondbogige ingang wordt afgesloten door een ijzeren hek en geheel beschermd door plexiglas.
        Aan beide zijkanten zijn twee ramen aangebracht met rondbogen in hardstenen omlijsting. De kapel is van binnen opgetrokken in schoon
       metselwerk. Ze heeft vier kleurige glas-in-loodramen, die helaas niet goed te bewonderen zijn door het beschermende plexiglas voor de ingang.
       Op een altaar staat een Mariabeeld.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

      54- Schimmert-Op de Bies-Molshaag;  De kapel bij de Molshaag is een veldkapel en ligt op een straat- en kiezelsteen voorzien perk.
      De sluitsteen geeft aan dat de kapel in 1933 gebouwd werd op de grond van de Zusters 'Dochters der Wijsheid'. De kapel is van binnen wit geschilderd
      en heeft een altaar met daarop een Mariabeeld afgebeeld op een maansikkel. Dat duidt op de Overwinnares van het kwade.
=====================================================================================================================================================================================================================
          

        Vaesrade

           

          

        01- Vaesrade-Naanhofsweg:   Gietijzeren wegkruis zonder corpus. Type Egelie:  I I I B b 2.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        02- Vaesrade-Op de Vijfbunder:  Gietijzeren wegkruis.  Type Egelie: I I B b 2.2

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        03- Vaesrade-Vaesraderweg:   Gietijzeren kruis dat afkomstig is van een geruimd graf van het
        Kerkhof te Vaesrade.  Kruis is geplaatst in mei 2009 en ingezegend door pastoor Jacobs op
        17 mei 2009.  Type Egelie:  I I I B b 2.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        04- Vaesrade-Servatiusweg:  Kruis geplaatst in mei 2009 en ingezegend door pastoor Jacobs
        op 17 mei 2009.  Kruis is afkomstig van de fam. Kubben-Bruls uit de Tulpstraat 45 te
        Vaesrade.  Type Egelie:  I I B b 6.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        05- Vaesrade-Vaesraderweg tegen kerkmuur:  Groot gevelkruis met afdak en koperen corpus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           06- Vaesrade-Ingang kerk:  Het oude torenkruis met haan.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        07- Vaesrade-kerkhof:   Gietijzeren kruis op het kerkhof te Vaesrade dat geen graf siert.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         08- Vaesrade-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis zonder corpus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      09- Vaesrade-Tulpstraat no 45;  Het houtenkruis dat staat bij huis no 45 is verdwenen. Thans staat er een gietijzeren kruis.
      Type Egelie: I I I B b 2.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      10- Vaesrade;  Dhr Wauben fotografeerde in 1988 dit kruis in Vaesrade. Waar dit kruis staat of heeft gestaan is onbekend.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        10- Vaesrade-Hommerterweg:  Mariakapel.
        O.L.V. Sterre der Zee kapel te Vaesrade. Deze kapel is in 1953 gebouwd toen O.L.V. Sterre
        der Zee Vaesrade bezocht. Dit alles geschiedde in opdracht van Mgr. Lemmens, bisschop van
        Roermond. In 1987 werd de kapel gerestaureerd.

==========================================================================================================================================================================================================================

        Wijnandsrade

              

           

       

       01- Wijnandsrade-Allee:  Smeedijzeren wegkruis door Theo van Oppen uit Wijnandsrade in 1996
        tijdens het Folklore Festival in aug. gesmeed.  Het is in 1997 geplaatst en ingezegend door
        pastoor Voncken op zondag 8 juni 1997.  Tekst:  Sjtank ins effe stil...
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       
        02- Wijnandsrade-Conventuelenstraat nr. 16.  Kruisje bij huisje van Joost.  Het is geplaatst door
        Jo Berger in 1985.  Het is een gietijzerenkruis van het type Egelie:  I I I A a 2.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        03- Wijnandsrade-Conventuelenstraat nr. 16:  Calvariegroep in de tuin van de Conventuelenstr.
        nr. 16.  Deze tuin was vroeger de begraafplaats van de paters conventuelen die op het kasteel
        woonden tot 1967.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

         

                  

        04- Wijnandsrade-Groeneweg-Blauwe Steen:  In 1995 plaatste enkele bewoners en de Heem-
        kunde ver. Vrienden van Wijnandsrade dit wegkruis.  Het is een eikenhouten kruis uitgevoerd
        met zadeldak.  Tekst:  Gaot mer wiejer en maak angere bliejer.  het bezit een bronzen corpus
        en een tekstbordje met INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

           

           

               

        05- Wijnandsrade-Uitleggersweg-Eikenderweg:  In de zijgevel van dit woonhuis is een decoratief
        muurkapelletje verwerkt. Het kruisbeeld heeft oorspronkelijk op dezelfde plek in het weiland
        gestaan. Later is die lap grond verkocht, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze beeltenis
        in ieder geval zou worden behouden.  Het corpus is origineel en moet meer als 100 jaar oud zijn.
        Twee engelen bewaken het kruisbeeld.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

              

       

        06- Wijnandsrade-Hellebreukerweg:  Waar de Lieverkenszandweg de Hellebreukerweg kruist
        hangt aan een oude lantaarnpaal een klein koperen kruisje in een klein houten kapelletje.
        Vroeger hing het aan een oude lindeboom. Daarom heet het hier ook het kruisje aan het Lindje.
        In de jaren '90 is het door de Heemkunde ver. van Wijnandsrade vernieuwd.
        Wijnandsrade-Hellebreukerweg: Het vernieuwde kruis, geplaatst door de Heemkunde ver.
        Het heeft hier gehangen van 1994 tot 2006. Later is het vervangen door kruis nr. 06B.
        Wijnandsrade-Hellebreukerweg:  Het vernieuwde kruis aan de Hellebreukerweg. Het is een
        houtenkruis met een gietijzeren corpus. Tekst is van Colla Bemelmans en luidt als volgt :
        Ich bn neet allein in eure krke meh gaon ouch mit uch wrke.
        Wijnandsrade-Hellebreukerweg:  Tekstbordje op het kruis met de tekst van Colla Bemelmans.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

       

        

        07- Wijnandsrade-Hellebroek-Bisseweg:  Gietijzerenkruis van het type Egelie:  I I A b 2.
        Tekst:  God zij met ons.  Het Waalhuizerkruis wordt dit kruis in de volksmond genoemd.
        Dit naar lager gelegen gebied dat In gen Wales heet een verdwenen herberg. Hier stond al een
        kruis voor 1864.  In 1814 zou hier een lugubere roofmoord hebben plaats gevonden. Hier een
        een varkenskoopman een zekere Willem Odekerken uit Brommelen beroofd en vermoord zijn.
        Dit kruis staat hier sinds 1995.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        08- Wijnandsrade-Krnerstraat nr 17:  Klein gevelkruisje in de muur nis. Het corpus is van
        gietbrons.  Tekst:  INRI.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

               

         

           

        09- Wijnandsrade-Laar-Wingertweg:  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is ter herdenking aan
        het dodelijk ongeluk van Naomi Verkerke uit Nuth.  Zij verongelukte hier onder een trein op
        6 maart 2001.  Het kruis is in 2001 geplaatst en ingezegend op zondag 2 september door
        pastoor van Heijst.  Smid Theo van Oppen restaureerde dit kruis voor de plaatsing.
        Tekst:  Ich ws dats-te kaoms.
 

        Memoriekruis Naomi Verkerke te Laar-Wijnandsrade
        Laar, een klein gehucht dat bij de dorpskern Wijnandsrade hoort, ligt verscholen achter de autoweg Heerlen-

        Geleen. Bij de herindeling van de gemeente begin 1982 werd het gehucht bij de grote gemeente Heerlen ingedeeld.
        De bevolking van Laar was daar niet blij mee en protesteerde. Dat heeft ertoe geleid dat dit gehucht weer bij de
        gemeente Nuth werd ingedeeld. Zo kon de band met Wijnandsrade en Nuth weer versterkt worden, waarmee de
        bewoners van oudsher een betere band hadden dan met de gemeente Heerlen.
        Wegkruis of Kapel.
        Laar bezat als enige gehucht in Wijnandsrade geen wegkruis of kapel en de Heemkundevereniging Vrienden van
        Wijnandsrade wilde er een wegkruis plaatsen om ook deze witte vlek van een religieus monumentje te voorzien.
        Via via is men aan een kruis gekomen, afkomstig van de familie Duyf uit Heerlen, die het betreffende kruis had
        gevonden in de tuin van hun woning. De vorige bewoners de familie Wahl hadden het kruis gevonden ergens
        langs de weg in het Heuvelland. Vermoedelijk is het afkomstig van een kerkhof en was het overkompleet
        geworden na het ruimen van een graf. Dhr. Wahl heeft het kruis mee naar huis genomen en in zijn tuin geplaatst.
        Dorpsmid.
        De Wijnandsrader dorpsmid, Theo van Oppen, een vakman die al meerder kruisen gerestaureerd heeft maakte van
        dit kruis weer een juweeltje en bracht het, zo goed als dat maar kan, weer terug in de originele staat.
        Theo van Oppen voorzag het kruis van een paar mooie smeedijzeren krullen en het corpus werd goudkleurig
        geverfd.
        Naomi.
        Tussen de autoweg en laar loopt de spoorlijn Heerlen-Sittard, waarlangs de schooljeugd van Nuth naar de
        scholen in Hoensbroek en Heerlen fietst. Zo ook Naomi Verkerke, veertien jaar oud, op 6 maart 2001.
        Ze kwam bij de onbewaakte spoorwegovergang in Laar en dacht dat zij nog wel kon oversteken, maar de trein
        was sneller en schepte het arme meisje en ze overleed ter plekke.
        Kruis.
        De Heemkundevereniging van Wijnandsrade had al voor dit tragische ongeluk de intentie om in Laar een kruis te
        plaatsen. Men nam contact met de ouders van Naomi en met hun goedvinden werd besloten om een kruis te
        plaatsen, dat zou gaan dienen als herinnering aan Naomi en aan alle eerdere slachtoffers van de gevaarlijke
        spoorwegovergang. het memoriekruis werd op zondag 2 september 2001 ingezegend door pastoor van Heyst
        van de Bavo parochie te Nuth. Het was op die 2
de september een aangrijpende plechtigheid en zeker voor de
        ouders van Naomi. Het kruis is voorzien van een tekstplaatje met de mooie tekst erop: "Ich ws dat-te kaoms".
   
    Zo heeft het kleine gehucht Laar nu ook een prachtig weg - memoriekruis dat ons ook nog herinnert aan het
        tragische ongeluk van Naomi Verkerke uit Nuth.
       
Boek; 50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems met dank aan Wiel Oehlen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

              

       

         

        10- Wijnandsrade-Swier-Allee:  Onder het afdak van dit vliegermodel uitgevoerd wegkruis is een
        zilverbronzen corpus aan een eikenhouten kruis bevestigd.  Ook van dit kruis word al melding
        gemaakt op een kaart uit 1842.  In 1969 werd het ingrijpend gerestaureerd, alsmede in 2002
        door de Heemkunde ver. Wijnandsrade.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        11- Wijnandsrade-Opfergeltstraat-Stefanuskerk: Dit oude Missiekruis hangt hier al vanaf 1855 en is door pastoor
        Hoelen hier gehangen ter gelegenheid van de eerste Volksmissie in Wijnandsrade.
        De parochie kreeg het van kapelaan Drummen uit Venlo.  Aangenomen word dat het uit de 15e
        eeuw stamt en door een Nederiinse kunstenaar  is gemaakt.  De hardstenen Mensa onder het
        kruis is zeker 500 jaar oud.
      

        Missiekruis van Wijnandsrade
        Wijnandsrade:  Aan de buitenmuur van de St.-Stefanuskerk in Wijnandsrade en vlak langs de weg, die naar

        Heerlen voert, hangt een wondermooi kruisbeeld. In de volksmond heet het "Het Missiekruis" en elke inwoner
        van Wijnandsrade weet dan dat het behalve mooi, al erg oud is. het Missiekruis werd in 1855 vanuit Tegelen naar
        Wijnandsrade gebracht door pastoor Hoelen die in dit romantisch gelegen dorpje juist zijn benoeming had
        gekregen. De parochie kreeg het van kapelaan Drummen uit Venlo, die het op zijn beurt weer bij een van zijn
        parochianen van zolder haalde, waar het jarenlang vergeten met stof en vuil bedekt had gelegen.
        Dit gebeurde ter gelegenheid van de eerste volksmissie welke in Wijnandsrade werd gehouden. Deze missie werd
        gegeven door de paters Redemptoristen uit Wittem. Zij waren in die dagen bekend om het uitdragen van het
        katholieke geloof onder de mensen. Deze missiepreken werd dan ook zeer goed gevolgd, want in die tijd was
        geloof een van de belangrijkste dingen in het leven.
        Kruis van Maaslandse School.
       
Het kruisbeeld werd rond het jaar 1600 gesneden uit eikenhout door een onbekende kunstenaar van de Maasland-
        se School. De stijl is laat Gotisch en het corpus werd uit een stuk vervaardigd. Alleen de armen zijn aangezet.
        In begin van de zestiger jaren werd het kruisbeeld, dat enige verwantschap vertoont met het beeld van
        Sint Servaas, gerestaureerd. het werd door kunstschilder-restaurateur A. Volders uit Meerssen in ere hersteld.
        Mensa.
       
Dit is ook het geval met de hardstenen mensa, welke ook in die tijd op initiatief van pastoor Meijs, de zielenherder
        van Wijnandsrade vr het missiekruis werd geplaatst. Het vermoeden bestaat, dat deze plaat, welke geen
        inscriptie draagt, vroeger als altaartafel werd gebruikt. Lange tijd heeft deze plaat tegen de kerkmuur gestaan
        en na de oorlog, toen de schade, welke de kerk door een bombardement had opgelopen hersteld werd met de
        steen het pad naar de kerkingang geplaveid bij gebrek aan tegels. Volgens schattingen zou de steen ruim 500
        jaar oud zijn. Het is jaren later dat zowel de mensa als het kruis deze ereplaats krijgen.
      
  Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

           De Nieuwe Limburger 7 aug. 1962.  Missiekruis van Wijnandsrade- Antiek kruisbeeld van grote schoonheid.
        Wijnandsrade:  Aan de buitenmuur van de St.-Stefanuskerk en vlak langs de weg, die in richting Heerlen voert,
        Hangt in Wijnandsrade een wondermooi kruisbeeld. In de volksmond is het "het missiekruis"en elke
        Wijnandsradenaar weet dat het behalve mooi, al erg oud is. Het missiekruis werd in 1855 vanuit Tegelen naar
        Wijnandsrade gebracht door een pastoor die in dit romantisch gelegen dorpje juist zijn benoeming had gekregen.
        Dit gebeurde ter gelegenheid van de eerste missie welke in Wijnandsrade werd gehouden. Het kruisbeeld werd
        rond het jaar 1600 gesneden uit eikenhout door een onbekend kunstenaar van de Maaslandse School. De Stijl is
        laat-Gotisch en het corpus werd uit een stuk vervaardigd. Alleen de armen zijn aangezet. Enige tijd geleden werd
        het kruisbeeld dat enige verwantschap vertoont met het beeld van St. Servaas, gerestaureerd. Het is zeker een
        van de mooiste antieke kunstschatten van onze streken. Het staat onder monumentenzorg.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  
 

            

             

            

        12- Wijnandsrade-Brommelen-Ten Esschen:  Devotiekruis geflanceerd door twee knot lindebomen.
        Het bezit een gietijzeren corpus. Hier zou in vroeger jaren een goudsmid beroofd en vermoord zijn.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        13- Wijnandsrade-Brommelen-Ten Esschenweg:  Op 14 mei 2001 werd de 19 jarige student
        Maarten Krikke door bliksem getroffen. Hij woonde bij zijn ouders in de Vloedstraat te Nuth.
        Hij stond op punt zijn horeca opleiding af te ronden te Heerlen.  Op initiatief van zijn familie en
        vrienden plaatsten zij op donderdag 14 juli 2005 dit prachtige Memoriekruis. Het is vervaardigd
        door Peter Schuijren uit St. Geertruid.  Tekst: Maarten 22-3-1982  + 14-5-2001.
      
 Maarten werd op 22 maart 1982 te Heerlen geboren.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

             

       

       

        14- Wijnandsrade-Swier-Molenweg-Brommelen: 
        Schuin boven de ingang hangt een smeedijzeren kruis.
        Rondom is een blauwe lauwerkrans als decoratie aangebracht. het hangt hieral sinds 1905
        toen hier nog een smidse annex zuivelhandel was.  Op een kaart van 1771 staat dit kruis al
        vermeld.  Het vermoeden bestaat dat dhr. Royen dit kruis heeft geplaatst. Het heeft thans een
        bronzen corpus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        15- Wijnandsrade-Stefanuskerk:  Kruis in de Stefanuskerk.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

          

        16- Wijnandsrade-Swier-Swierderkerkweg.  Dit mooie gietijzeren kruis is in 1994 hier geplaatst.
        Tekst: 1994. Dit praChtige krUIs tot IeDers heiL en WeLzIJn gestICht WerD Laast Weer
        opgerICht. B.G..  Dhr. Sormani uit Brommelen heeft het kruis van een vissers gemeenschap
        uit Eijsden en het is gemaakt in de gieterij Dumolin te Farciennes in Belgi. Afbeelding van de
        H. Petrus met sleutel, anker, bijbel en kelk.
     
   De Uitkijk - 8-6-1994.  Nieuw veldkruis Swier.
        Op de eerste zondag na Pinksteren is het elk jaar in Wijnandsrade kermis. Naar goed gebruik is dit ook de dag,
        waarop de jaarlijkse sacramentsprocessie door de straten van het kerkdorp trekt. Op 29 mei voerde de route van
        de processie door wijnandsrade en door een, voor de gelegenheid, feestelijk versierd Swier. Bij enkele mooi
        verzorgde rustaltaren vond de traditionele zegening met het allerheiligste plaats. Tevens werd op de plek waar de
        weg van Swier naar Wijnandsrade buigt een nieuw, smeedijzeren veldkruis ingezegend. Het betreft hier een
        smeedijzeren kruis, waarin een beeltenis is verwerkt. Dit kleinood werd recent aan de buurtvereniging van Swier
        geschonken. Binnenkort zal de Stichting Vrienden van Wijnandsrade dit veldkruis laten voorzien van een
        chronogram van de hand van Bernard Grothues. Een chronogram is een tekst, die behalve een historisch feit
        of een bepaalde gedachte, tevens een jaartal verbergt. Dat jaartal kan men ontdekken door de getalswaarden van
        de in de tekst voorkomende Romeinse cijferletters gewoon op te tellen.
        Correctie:  Gietijzeren kruis.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

        17- Wijnandsrade-Swier no 45: Ut Swierder Kruutske bevindt zich hier sinds de eeuw
        wisseling, toen aan de overkant van de weg een smidse was gevestigd, van smid Jan Willem
        Bex.  Dit ranke monumentje met zijn speelse bewerkte ornamenten is van de hand van de
        toenmalige smid.  Tot eind jaren zestig heeft het een stukje naar voren gestaan.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

                    

        18- Wijnandsrade-Vink-Blauwe Steen:  Bij de manege de Blauwe Steen is in de zijgevel een oude
        grafsteen ingemetseld. De licht grijze steen heeft de vorm van een kerkje waarop een zwart
        corpus is geschilderd. Een verweerde en vrijwel onleesbare tekst lijkt naar Wijnandsrade te wijzen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       19- Wijnandsrade-Oudenboschstraat-kerkhof:  Houten kruis als centraal kerkhof kruis.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      20-21- Wijnandsrade;  Twee kruisen die helaas verdwenen zijn.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

       

        30- Wijnandsrade-Swier-Lange Gats-Isidorus-kapel:   De Isidorus kapel werd in 2000 gebouwd op initiatief
        van dhr. Hub Ritzen i.s.w. met de buurtver. Swier en de Heemkunde ver. Wijnandsrade.
        De sterfdag van Isidorus is op 15 mei 1130. De kapel werd op 15 okt 2000 ingezegend door
        Mgr. Frans Wiertz, Bisschop van Roermond.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

         

         

       

       

        31- Wijnandsrade-Vink-Blauwe Steen:  Kapel van O.L.V. van Altijd Durende Bijstand.
        Gesticht in 1930 door enkele buurtbewoners. Op Hemelvaartsdag bestond het kapelletje 75 jaar. Vanaf het marktplein vertrok een processie naar de Vink waar een H. Mis
        werd gecelebreerd. Gerda Mennens-L'ortye (91 jaar) heeft het kapelletje  meer dan zestig jaar onderhouden.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        32 - Wijnandsrade-Lieverkenszandweg:   Klein Kapelletje.
        Wiel Oelen schreef in 2004 het volgende over T Sjtaeveshuuske:  "t sjtaeveshuuske is op afstand oudste kapel van het Zuit-Limburgse dorpje Wijnandsrade.

        Het isvernoemd naar de heilige Stephanus, de patroonheilige van de plaatselijke parochie. In het kapelletje is een schilderij  aangebracht van de steniging
        van deze eerste
martelaar van het christelijke geloof.
         't Sjtaeveshuuske heeft een woelige geschiedenis achter de rug. In vergeelde documenten wordt melding gemaakt van een processie, die in 1697

         vanuit de kerk van Wijnandsrade naar de "St Stevenskapel' trok. In nog oudere leenregisters wordt het kapelletje als kadastraal orintatiepunt genoemd
         Tegen het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw heeft het diverse keren figuurlijk aan de rand van de afgrond gestaan.
         Het huidige kapelletje dateert uit 1922. Na een hoogst noodzakelijke opknapbeurt in de jaren vijftig geraakte het opnieuw snel in verval.
         Het viel daarbij ten prooi aan anonieme vandalen. In die tijd is onder meer beklad met godslasterlijke teksten.
         Eind jaren zeventig leek dit monumentje opnieuw reddeloos verloren.
         Het is toen door de Heemkundevereniging van Wijnandsrade weer zoveel mogelijk in de oude staat hersteld.

         Daarbij is aansluiting gezocht op de situatie rond 1950. 't Sjtaeveshuuske was oorspronkelijk op een mergelstenen voet,
         maar tegenwoordig op een betonnen fundament gebouwd. De afbeelding  in de nis is een kopie van een schilderij van mevrouw
        Rubens-Cuijpers ( 1916-1990) uit Thorn. 
         Enkele eerdere afbeeldingen van de steniging van de heilige Stephanus zijn in de loop der jaren verloren gegaan.
        Onder de nis van de kapel is een steen ingemetseld, waarop een spreuk is aangebracht. "Godsvrucht stichtte wat schennershand ten gronde richtte' 
        Achter het kapelletje staan niet de gebruikelijke drie, maar slechts twee linden.
       
 

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               index.htm