Laatst bijgewerkt 22-01-2019

Gemeente Landgraaf.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
      
Abdissenbosch - Eikske - Hopel - Kakert - Lauradorp - Leenhof - Lichtenberg - Nieuwenhagen-
       Nieuwenhagerheide - Rimburg - Schaesberg - Waubach.

       Oude foto's bijgevoegd dd 08-07-2015

======================================================================================================================================================================================================================

       Abdissenbosch

          

     

        

       01- Abdissenbosch-Reeweg-Vogelzankweg: Voor de aanleg van het industrieterrein moest
       het uit 1952 bestaande kruis verhuizen. Na deze herplaatsing is het weer verhuisd naar de
       huidige locatie. Een muur met uitgespaarde nis voor het kruisbeeld werd op gemeentegrond
       gebouwd. In de trapeziumvormige muur is een kruis met gegoten corpus aangebracht.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

         

    

       02- Abdissenbosch-Scherpenseelerveeweg nabij vliegveldje:
       Voor 2006 stond dit kruis iets verder bij een woonhuis. 
      
Dit kruis op een betonnen sokkel is in  2006 hier geplaatst.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

    

        03- Abdiisenbosch-Gravenweg-Merkelbaghstraat.
   
   Gietijzeren kruis, geplaatst door de Buurtver. in  2001.
       Type Egelie:  I I A b 5.1. Tekst op het tekstplaatje: Dit veldkruis werd in 2000 geplaatst
       in opdracht van de belangenvereniging D'r BŲsch.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

         10-Abdissenbosch-Gravenweg-Jagerspad:  Tot 1997 stond dit wegkapelletje aan de Europaweg Noord.
       Het werd verplaatst door de Belangen vereniging D'r BŲsch. Het kapelletje werd gebouwd in 1922.
       Tekst:Bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

==================================================================================================================================================================================================================

       Eikske

            

        

          

       01- Eikske-Hoofdstraat-Achter de Winkel:   Wegkruis van 360 cm hoog en vervaardigd van hout
       met een uit klei vervaardigd corpus van ca 105 cm. De handen zijn open en de vingers recht.
       Het kruis is in 1956 geplaatst door de families Wetzels, Jongen, Hansen, van Mil, Gerrits,
       Huyten en Odekerken. Het werd geplaatst ter hoogte van de Schoolstraat en was bedoeld als
       rustaltaar tijdens de processies. Het werd op 27 juni 1956 ingezegend door pastoor Geraeds.
       Tijdens de afbraak van de 4 flats, verdween het kruis weer tijdelijk en werd het Terracotta
       corpus vervaardigd door Hub Huyten beschadigd. In 2007 werd het herplaatst met een nieuw
       corpus dat afkomstig is uit de kerk van O.l. Vrouw van Lourdes van de Gracht.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       02- Eikske-Wendelstraat-Prem:  Wegkruis dat geplaatst is in 1930 en dat door pastoor Schatten
       en kapl. Poels op 6-7-1930 werd ingezegend. Het is een oud grafkruis uit Aken. het kruis is van
       hardsteen met twee kleine pilasters. Tekst: "Jezus voor U leef ik. Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Jezus voor U sterf ik".
 
================================================================================================================================================================================================================

        Hopel

        

       

            

       01- Hopel-Hopelerweg:   Hier is door particulier initiatief een voormalig grafkruis geplaatst.
       Jammer dat dit kruis op 22 oktober 1988 vernield werd. De brokstukken zijn verzameld en weer
       tot een geheel gevormd. Parochie: Pastoor van Ars - Eygelshoven. Type Egelie: I I A b 10.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       02- Hopel-Mensheggerweg:   Aan de gevel van het vakwerkhuis, bewoond door de fam. Jaminon
       is een smeedijzeren kruis aangebracht. Het was vroeger een veel voorkomend gebruik om een
       kruis aan te brengen aan een huis of boerderij. Dit is hier, de oude stijl getrouw, als sierend
       element gedaan. Gun het een blik bij het voorbijgaan.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

              

          

        

       03- Hopel-Strijthagen-Rouenhof:   Veldkruis op romaans zuiltje. In 1984 op 19 mei werd
       dit kruis voorzien van een nieuw corpus van 35 cm. het kruis is vervaardig van profielijzer met
       een plaatje met de tekst: INRI. Pastoor Borghans van de H.Michael parochie zegende dit
       De zuil zoals ik hem vond in april 2012. Het kruis is verdwenen. Vernield??  Jammer.
       In 2015 stond het kruis er weer boven op.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       04-Hopel-Tunnelweg-Winselerhof:   Veldkruis van hout met een hoogte van 240 cm. en een
       corpus van gietijzer met de afmeting van 70 cm. Parochie: O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangen
       Terwinselen.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       Kakert

            

       

       01- Kakert-Hompertsweg-Kakertsweg:   Smeedijzeren wegkruis. het strakke kruis is aan de
       balk en schacht uiteinden met een tweetand afgewerkt en in het centrum met een vlakijzer-
       krullen vergroot. Het kruis is 230 cm groot en het corpus is van gietijzer. Parochie: H.Barbara.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        02- Kakert-Lindestraat-Poelsstraat:  Wegkruis uit 1941. Een kruis vervaardigd door en op de
       Oranje Nassau mijn met hout van een oude geleidesboom uit de hoofdschacht. Een mooie
       aanwinst voor de gemeenschap Kakert. Een 80cm hoge heuvel geeft het 230cm hoge kruis een
       mooi fundament. Parochie: H. Barbara-Kakert. Let vooral op de verandering van kleur van het hout.
        

        Limburgs Dagblad  20 april 1973.  Dorpskruis in ere hersteld.
        Schaesberg, 20 april- Om vier uur gistermiddag is het dorpskruis van de Kakert op het kruispunt Lindestraat- Dr.
        Poelsstraat herplaatst. Dat gebeurde door enige initiatiefnemers uit de wijk. Pastoor P. Bindels verrichte de
        inzegening van het dorpskruis. Rector Mulleners heeft er indertijd (1942) zorg voor gedragen dat op dat punt een
        kruisbeeld werd opgericht. Jarenlang sierde het houten kruis voorzien van een gietijzeren corpus het straatbeeld.
        De laatste tijd raakte het monument in verval. Omwonenden hebben zich over het dorpskruis ontfermd. De een
        zorgde voor hout en de ander nam de verf voor zijn rekening. Ook de woningvereniging Schaesberg heeft een
        steentje bijgedragen. Door deze gezamenlijke aanpak heeft de Kakert een nieuw dorpskruis terug. Vrijwilligers
        meldden zich ook al voor onderhoud en permanente versiering van het monument.       

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       10- Kakert-Hompertsweg:  Kapelletje aan de Hompertsweg. Barbarakapel.

========================================================================================================================================================================================================

       Lauradorp

         

       

       01- Lauradorp-Lindestraat:  Als jaar van oprichting wordt 1947 genoemd, na een gehouden Missie
       en materieel mogelijk gemaakt door NV Laura en Ver. te Eygelshoven.
       Het kruis is 400 cm. hoog en is gemaakt van hout en voorzien van een afdakje. Het 85 cm. grote
       corpus heeft de armen rechts zijwaarts gestrekt. het is dus een Missiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

         

       02 Lauradorp-Groenstraat West; Dit bouwwerk werd in 1948 opgericht. Het draagt het opschrift
       "Toewijding aan het Heilige Kruis". Fereco 1948. Een bakstenen muur van 650 cm. lang heeft in
       het midden een opstand, breed 160 cm. en hoog 350 cm. Door een afdak krijgt het geheel een
       open kapel achtig karakter. Op kosten van de NV Laura werd het houten corpus vervaardigd.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       03- Lauradorp-Groenstraat West:   Het eikenhouten kruis op een steenworp afstand van het
       Fereco kruis, staat tegen de gevel van een pand. veel gelijkenis in kruis-uitvoering heeft het met
       het "Iggen KieŽr kruis".  Van uitzonderlijk model is het witgeverfde gietijzeren corpus. Een voor
       onze contreien zeldzame uitvoering. Parochie: H. Therťsie en Don Bosco.
       Omstreeks 1870 stond dit kruis een vijftigtal meters westwaarts bij cafť Hanssen onder drie
       lindebomen. hier is het vernield. Het was dhr. Gerards die het corpus liet restaureren en plaatste
       het bij zijn woonhuis. In 1975 vervaardigde timmerfabriek Peters een nieuw eikenhouten kruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

         

         

       

             

       04- Lauradorp-Nieuwenhagerheidestraat:   Van dit tegen een woonhuis staande devotiekruis uit
       de 17e eeuw zijn vele verhalen de aanleiding tot kruisplaatsing geweest. Dit hardstenen kruis
       hoog 200 cm. en 40 cm. breed, is voorzien van een in gebeitelde Christus figuur.
       Tekst: "Niemand gaet hier vorbei of seg H. Maria bit vor ons".
       Het verhaal gaat dat tijdens een Pinksteren stoet een meisje onder het stenenkruis terecht kwam
       en overleed. De kinderen van Nieuwenhagen en Lauradorp houden de traditie nog in ere  met
       Pinksteren en trekken met stoet door het dorp onder het zingen van het liedje:
       "Roze, roze Marina! Hei kumt de Pinksterblom Fina, Gef hŲr get en lot hŲr goa. Ze mÚt noch
       Ųrges wiejjer goa, Ze mÚt nog noa Maria goa. Maria makt inne wekgebrei, Doa zitte vur
       allemoale bei. Klee en groeť, naks en bloeŽt, En 't kindje op Maria's sjoeŽt".

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

       Leenhof

                

           

       

        

       01- Leenhof-Heerlenseweg-Voetpad:  Wegkruis dat in 1987 geplaatst is. De schacht van het
       gietijzeren kruis laat een Maria figuur zien, staande in de wolken. In het cirkelvormig centrum
       staat, omgeven wolken, half zichtbaar de figuur van God de Vader. Twee engelen kopjes
       versieren dit kruis. Parochie: O.L.Vrouw van de Berg Carmel. Type Egelie: I I I B b 2.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

         

      

       02- Leenhof-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis. Het bezit een apart corpus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       

        10-Leenhof-Leenhofkapel:   Kapel van Leenhof. Kapel is tussen 1637 en 1647 gebouwd in opdracht 
       van Baron Frederik van Schaesberg. Op 22 mei 1938 werd de kapel toegewijd aan O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
       Drs. J.A.E. Storcken s.m.a. schrijft over de Leenderkapel het volgende:
       De Legende van 't LieŽnderkepelke.  D'r graaf van Sjaasberg how in 'ne veldsjlaag an Moder Maria gebeŽn en hŲr hulp gevroag. D'r veldsjlaag wůn heŽ, en noe wool

       heŽ get oet ier vur zieng Besjermvrůw doeŽ. Mar wie heŽ ůch dach, 't kůs 'm nieks ivalle wat 'm gesjik en weerdig leek es ier an de Leef Vrow. Bis heŽ ing nach dreumde
       dat 't ůp d'r sjpits van d'r berg bej 't kesjtieŽl van Sjaasberg sjneijde. De slnevlŲksjes hupde zich bis ing witte dekke, mar wůnger , in 't midde bleef ing plaatsj oape
       Graad e zoe groeŽt es wie dat 'r e kepelke op sjtoa kůs. D'r angere mŲrge, wie dat d'r graaf wakker woeŽt, wisse zienne dreum nog gans genau. Evvel goof d'r 't ieŽste
       ging 'weŽd aa, mar noa d'r ganse lange daag geleufde heŽ dat deŽ dreum hem mesjien wal op get wool wieze. Drum ging heŽ ins kiekke en sjravelde heŽ d'r berg errop.
       An d'r voot van d'r berg woar de eŽd get vuchtig, graat of 't gereŽgend of gesjejd how, en zoeŽ bleef 't bis hoeŽger ůp. De aafgelope daag how 't evvel ging natigheet
       gegeŽve. An d'r huevelsjpits gekoame trůf d'r graaf e drueg sjtuk grůnd aa. Dat wungerde hem nog mieŽ. 't Woar graad wie in zienn dreum. Woar 't da wurklig passeerd?
       How 't da wurklig gesjnejd dis nach?  D'r graaf bekeek zich ins wie wiet dat d'r spits da dreug woar. De plaatsj woar zoeŽ wie die in d'r dreum, ing důnkel plaatsj, tussje
       aal dat wit van d'r sjnej, woa gee vlŲksjke gevalle woar. Dat zoog heŽ es e antwoad van Maria, noe wis d'r graaf wie heŽ Moder Maria ging iere en danke.
      Op dees plaatsj wool Zie bezůnger ge-ierd weŽde. D'r graaf van Sjaasberg leet doew 't LieŽnderkepelke bůwwe, boave ůp d'r berg, in 't KepellerbŲsjke.

 

========================================================================================================================================================================================================

       Lichtenberg

         

         

       

       01- Lichtenberg-Kampstraat-Keizerstraat:   Dit kruis is particulier bezit en staat in de boomgaard
       van de fam. Bosch. en heeft als voetstuk een vijftal molenstenen. Hier stond begin 20e eeuw een
       molen die door brand verwoest werd. Als devoot monument en als herinnering aan de molen
       doet dit kruis ons gedenken.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       02- Lichtenberg-Oude Landgraaf-Kleikoeleweg: Hier stond voorheen een kapitale, zeer bekende
       en legendarische beuk. (Fagus sylvatica L) waaraan dit kruis was bevestigd.
       Parochie: H. Familie-Lichtenberg.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       03- Lichtenberg-Op de Heugden-Veldstraat:   Wegkruis. Ingegoten zandloper in de schacht wijst
       er op dat dit kruis gebruikt is als grafkruis. In het centrum heeft een stralenkrans vanuit de hoeken.
       In de bovenbalk is een schildje aangebracht met de kapitalen INRI. Geplaatst in het voorjaar
       1990 op een sokkel van Kunradersteen. Type Egelie: I I A b 2.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

            

        04- Lichtenberg-Pasweg:   Dit kruis stond voor 1940 in de groentetuin van de fam.Dautsenberg.
       Huis en bewoners zijn bekend door inbraken van de Bokkerijders. Het kruis is 168 cm. hoog en
       is van een Duitse tekst voorzien: "Gelobt sei Jesus Christus 1896". Boven balk is versierd met
       engelenkopjes. Type Egelie:  I I B b 2.1.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

          

        05- Lichtenberg-Veldstraat-Heggestraat:   In de hardstenen voet van dit kruis is de tekst gegrift:
       "Tot eerherstel geloofd zij Jezus Christus". Dit tot eerherstel heeft betrekking op een baldadige
       vernieling (6-2-1927) van een gietijzeren wegkruis door carnavalsvierders in de nacht van
       Dinsdag op Aswoensdag.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        06- Lichtenberg-Op de Heugden-Streeperstraat:  Dit sierlijke monumentale kruis, eens opgericht
       door Hendrik Jozef Erens (1809-1877) ter nagedachtenis aan zijn vader Johan Peter Erens
       (1778-1836).  Tekst: "Zum frommen andenken an die Wwe P.J.Erens 1865". Op de marmeren
       plaat staat:  "Mijn Jezus Barmhartigheid. Ver. Het Streeperkruis 1930".
      
Wwe is de Duitse afkorting voor Witwe (weduwe). hub Toenbreker.

===========================================================================================================================================================================================================================================

        Nieuwenhagen

             

         

       01- Nieuwenhagen-Achter de Hoven-Dorpstraat:   Een gemetseld basement, hoog 40 cm., is het
       fundament voor een hardstenen wit geschilderd wegkruis, hoog 130 cm. en trapsgewijs
       versmald. Hierin aangegeven de tekst: "Zoo heeft God de wereld lief gehad IHS".
       Het kruis is 55 cm hoog.
       De Limburger  4 maart 1975.
       Nieuwenhagen:  Het kruisbeeld aan de Dorpstraat zal gerestaureerd en herplaatst worden. Daarmee zijn alle

        wegkruis-monumenten van de parochie Maria Hulp der Christenen in ere hersteld of vervangen door
        gelijkwaardige.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       02- Nieuwenhagen-Coonenlaan:   Dit kruis stond vroeger op de Heerenweg
       Kruis is in 2004 verplaatst.  Type Egelie:  I I A b 5.2.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       03- Nieuwenhagen-Haanweg:   Gemetseld kruis aan de ingang van het kerkhof.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

       

       04- Nieuwenhagen-Haanweg:   In april 1974 werd dit kruis geplaatst ter vervanging van het oude
       kruis aan de Haanweg. In het kruis met corpus gekapt, staat in de trapezium vormige voet van
       van 55 cm. hoogt de tekst: "O kruis onze enige hoop, wees gegroet. INRI".
       Het kruis is 125 cm. hoog, mooi uitgehouwen met terug liggende achterwand.
       Van oudsher stond er al een kruis aan de Haanweg dat echter moest wijken voor de aanleg van
       de autobaan, de Noord-Zuidverbinding. Het was Provinciale Waterstaat die de belofte deed dat
       zij het kruis opnieuw zouden plaatsen. Dit gebeurde in april 1974.
      

        Limburgs Dagblad  10 april 1974.
       Ubachs over Worms:  Aan de Haanweg te Ubachs over Worms, even voorbij het viaduct onder de Noord-

        Zuidverbinding, is door de Provinciale Waterstaat een nieuw stenen kruisbeeld geplaatst. Van oudsher stond ter
        plaatse een veldkruis, dat echter enkele jaren geleden moest wijken voor de aanleg van een autoweg: de Noord-
        Zuidverbinding. Provinciale Waterstaat deed echter aan de buurtbewoners de belofte dat het kruisbeeld her-
        plaatst zou worden na voltooiing van de autobaan. Die weg was inmiddels al lang gerealiseerd, doch de herplaat-
        sing van het kruis liet op zich wachten. Buurtbewoners staken de koppen bij elkaar en herinnerden Waterstaat
        met de regelmaat van een klok aan de gedane belofte. Sinds enkele dagen is die belofte gestand gedaan en is op
        last van de Provinciale Waterstaat een nieuw stenen kruisbeeld geplaatst aan de Haanweg.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

                   

       05- Nieuwenhagen-Hereweg-Heergank:   Dit beeld is van gelijke uitvoering als het beeld van de
       kerk in Lauradorp. Dit wijst erop dat beide beelden afkomstig zijn van NV Laura en Ver. uit
       Eygelshoven. Vermoedelijk zijn het beelden uit de tijd dat er zowel  "Boven als Ondergronds"
       een kapel was om bescherming te vragen en als dankzegging.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       06- Nieuwenhagen-Hereweg-Loysonstraat:   Op een gemetselde voet, hoog 70 cm. staat dit
       gietijzeren kruis, 180 cm. hoog en 110 cm. breed. In de voet aan weerszijden van de schacht twee
       figuren onder baldakijn. Rechts Maria en links de Evangelist Johannes. Parochie: Hulp der Christenen.
       Type Egelie:  I I A b 10.

        De Limburger 4 maart 1975.
       Nieuwenhagen:  In de buurt van de familie Maes aan de Hereweg. Hier stond vele jaren een kruis dat later door

        belhamels vernield werd. Deze nieuwe crusifix heeft voor Nieuwenhagenaars en niet Nieuwenhagenaars een
        historische waarde. het heeft namelijk ruim zeventig jaren in de aula van de mijn Laura gestaan.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

          

       07- Nieuwenhagen-Hoefveld:   De belangengroepering Hoefveld plaatste op 18 mei 1990 een
       gietijzeren kruis dat slechts 4 dagen stond toen het door de jeugd vernield werd.
       Een nieuw kruis werd door het OCGL ter beschikking gesteld en eind okt. 1990 geplaatst.
       Het kruis is van 150 cm. hoog en van profielstaal van 50 mm. gemaakt en voorzien van een
       bronzen corpus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       08- Nieuwenhagen-Kerkhof Haanweg:   Centraal kerkhofkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       09- Nieuwenhagen-Kerkhof Haanweg:   Tegen de gevel van de oude kerk hangt dit smeedijzeren
       kruis. Verdere gegevens ontbreken.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

       10- Nieuwenhagen-Schanserweg: Gietijzeren wegkruis in de hoek van de tuin op de Schanserweg
       no 5. Type Egelie: I I A b4.1

       Limburg Dagblad  31 mei 1967.  Historisch kruis moest wijken voor wegverbeding.
        Nieuwenhagen: 21 mei - In Nieuwenhagen is maandag een kruisbeeld gesneuveld, waarvan het onderstuk uit 1794
        stamde. Het historisch stuk, dat wel de stormen van de Franse revolutie doorstond, was niet opgewassen tegen
        een noodgedwongen verhuizing. Het beeld stond langs de Schanserweg en moest dar verdwijnen wegens een
        verbreding van het wegdek. Pastoor H. Meens, naar wiens woning de overblijfselen werden overgebracht, tracht
        nu de brokstukken in elkaar te passen, zodat inscriptie en jaartal nog leesbaar zijn.
        Pastoor Meens, die een levende belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn parochie en de resultaten van
        zijn historische navorsingen regelmatig publiceert in het parochieblad, wilde voorkomen dat het kruis naar de
        vuilnisbelt verhuizen zou. Van de gemeente Ubach over Worms, eigenaar van het kruis, kreeg hij toestemming om
        zich over het beeld te ontfermen. De pastoor, die nu in de laatste acht jaren drie keer een kruisbeeld heeft zien
        verdwijnen- er resten er nog drie in Nieuwenhagen- vindt het triest, dat het landschap van de kruisbeelden wordt
        beroofd. Vooral dit geval is bijzonder spijtig, is zijn oordeel. Dit is een van de weinige kruisen, die niet ten offer
        vielen aan de Franse revolutie en overheersing.
        Het onderstuk van het beeld bestond uit Naamse steen. Oude parochianen vertellen, aldus pastoor Meens, dat
        het kruisbeeld in 1944 door een Amerikaanse tank werd geramd; daarna zouden op het historisch onderstuk een
        nieuw kruis en een nieuw corpus zijn geplaatst.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                  

      11- Nieuwenhagen-Vaechshof-Hereweg: Dit 260cm.hoog houten wegkruis met een dwarsbalk
      140cm. kreeg een plaats in het gazon na de nieuwbouw en aanleg van 't Vaechshof -wegennet.
       Het bronzen corpus is eerst jaren later +/- 1982 aangebracht. De beeltenis, groot ca. 75 cm.
       heeft de armen schuin omhoog met open handen. Parochie: Hulp der Christenen -Nieuwenhagen.

        De Limburger  4 maart 1975.
       Nieuwenhagen:  Op de hoek Vaechshof-Hereweg zal een kruis geplaatst worden met een lengte van twee en

        halve meter. Het kruis wordt zaterdag 15 maart gezegend tijdens een plechtige mis in het kader van de
        herkruising van Nieuwenhagen. De mis begint om 19 uur in de parochie Maria Hulp de Christenen en wordt
        opgedragen door pastoor Custers. De plechtigheid van het inzegenen wordt muzikaal opgeluisterd door
        Harmonie Sint Caecilia.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       25- Nieuwenhagen-Bij de Kerk: Bij de kerk staat deze kapel met als afbeelding een kelk met hostie
       en stralenkrans.

==================================================================================================================================================================================================================================

       Nieuwenhagerheide

           

          

       

       01- Nieuwenhagerheide- Aan de Beuk- 't Park:  In het jaar 1946 werd dit wegkuis opgericht door
       de Buurtvereniging. Op het bakstenen voetstuk is een houtenkruis aangebracht. Hoogte 250 cm.
       breedte 140 cm. In het bovenstuk is schuin in gebeiteld: INRI. Omdat het kruishout lang van een
       corpus verstoken bleef vond men als oplossing het aanbrengen van een kleiner kruis met corpus
       op het grote kruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

             

       02- Nieuwenhagerheide-Bosheide-Kremerslaan:   Door de fam. Houben werd in 1984, in hun
       voortuin een naar eigen ontwerp versierd met veel krullen, een smeedijzeren wegkruis geplaatst.
       Dit 190 cm. bij 120 cm. groot kruis is versierd met een aluminium corpus. Parochie: H. Hart van Jezus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

     

       03- Nieuwenhagerheide-Burg. Jongenstraat-Emmastraat:   Binnen een afgerasterd verhard
       perceel is een met flagstone bewerkte zuil opgesteld. Hierop staat een 220 cm. groot houten kruis
       voorzien van een 120 cm. hoog keramisch corpus. Het is een wegkruis. Parochie: H. Hart van Jezus.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

     

       04- Nieuwenhagerheide-Hoogstraat-Dorpstraat:   Op een trapezium vorm gemetselde voet van
       130cm. hoog is een handwerk metalen wegkruis geplaatst. Als basement dient een metalen ring.
       Een corpus groot 30 cm. Het heeft de armen schuin omhoog gestrekt. Parochie: H. Hart van Jezus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      

       05- Nieuwenhagerheide-Hoogstraat-Pr. Bernhardstraat: Gietijzeren kruis dat in 1987 op 15 mei
       werd ingezegend door Mgr. Castermans. het is geplaatst op een gemetselde voet van 100 cm.
       en twee lagere consoles. Het gietijzeren kruis is 144 cm. hoog en 78 cm. breed. In de schacht
       is een zandloper aangebracht. Parochie: H. Hart van Jezus. Type Egelie: I I A b 2.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       07- Nieuwenhagerheide-Grote Heiweg-Oude Landgraaf:   De plaats waar dit veldkruis staat is
       uitermate belangrijk, nl.de benaming "Oude Landgraaf".Dit geeft aan dat hier de veel genoemde
       omwalling opgetekend als Archeologisch Monument ligt. Aan dit monument heeft de Gemeente
       Landgraaf zijn naam aan te danken.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

     

       08- Nieuwenhagerheide-Schachtstraat:   Veldkruis van smeedijzer met een hoogte van 135 cm.
       Het corpus is van 40 cm. hoog. De kruisvorm in het centrum met vlak ijzer geschraagd en door
       ijzeren beugels aan de balken en schacht bevestigd. Parochie: H. Hart van Jezus.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        09- Nieuwenhagerheide-Apollolaan:   Bij de fam. Schulteis heeft binnen de omheining van hun
       perceel een niet direct opvallend kruis geplaatst. Niet groot, laag bij de grond, maar moeilijk als
       rustaltaar te gebruiken, maar het bekijken waard. Een mooi huiskruis. Kruis is verdwenen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        

       10- Nieuwenhagerheide-Voortstraat-Kleikoeleweg:   Op een bakstenen gemetseld voetstuk van
      145 cm. hoog en 77 cm. breed staat een vlakijzeren wegkruis, groot 95 cm.
       In de hoeken van het centrum zijn 4 ringen ter verfraaiing aangebracht. Het geheel is afgedekt
       met een metalen afdak. Het gietijzeren corpus is 32 cm. groot.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      11- Nieuwenhagerheide-Hoogstraat no 137:  Kruis tegen de gevel van de kerk.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        12- Nieuwenhagerheide- Nieuwe Kerkhof:   Het stenen kruis is vervangen door een houten kruis
       als Absoute kruis op het kerkhof.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

         25- Nieuwenhagerheide-Kleikoelebergweg.  Maria kapel. De Ďkapel in het bos is gewijd aan Maria, koningin van de vrede,
         Op dit moment is een aantal vrijwilligers druk doende de kapel op te knappen.
         Helaas is Jo Bloemen, de organisator achter alle activiteiten bij de kapel, onlangs overleden. Het kapelletje heeft bij veel mensen van Ďop gen Heií
         een speciale plek
.

===========================================================================================================================================================================================================================

       Rimburg

            

             

       01- Rimburg-Broekhuizenstraat no 12:   Houten gevelkruis aan privť woning. Kruis is uitgevoerd
       in vliegermodel en voorzien van een afdakje.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

         02- Rimburg- Broekhuizenstraat no 12:   Aan de Broekhuizenstraat no 12 hangt dit houten kruis.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

          

         

                

         

       

       03- Rimburg-Broekhuizenstraat-Kerkveldweg:  Het kruis met vergrote voet op twee bladmotieven
       voorzien basement toont een doodshoofd met gekruiste beenderen. De schacht is aan de
       buitenzijde met zaagtand afgezet. Het meegegoten corpus heeft de armen zijwaarts gestrekt.
       Tekst:  "Geloofd zij Jezus Christus 1894". Type Egelie: I I A b 3.
       De maker van het natuurstenen onderstuk is dhr. Pierey uit Maastricht en op het kruis staat te
       lezen: Nestor Martin 1760.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

           

       04- Rimburg-Broekhuizenstraat-Rinckberg:   Een hardstenen 150 cm. groot wegkruis aan de
       uiteinden als driepas afgewerkt met halfronden hetgeen bloemvormig aanzien geeft. De ca. 150
       cm. hoge voet draagt het opschrift: "Geloofd zij Jezus Christus 1908". Dit geeft de ouderdom
       van dit kruis aan.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        05- Rimburg-Bos:   Dit kruis is geplaatst door dhr. Spierts in 2006. Het is een granieten kruisje met
       tekstplaatje met INRI. Het bezit een bronzencorpus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

       06-Rimburg-Kapelweien: Op een stenen onderstuk (110x75cm) bestaande uit schoon metselwerk
       staat een gietijzeren kruis. Volgens de maten van dit gietmodel is dit kruis ca 25cm. in de voet
       ingewerkt of is het onderstuk afgebroken. Parochie: H. Drievuldigheid Rimburg. Type Egelie: I A b 3.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

       

                  

        07- Rimburg-Scherpenseelermolenweg:  Het Conzten veldkruis kreeg na de ruilverkaveling zijn
       huidige plaats onder een Lindeboom. Dit bijna 70 jaar oude kruis viel in april 1985 ten offer aan
       baldadigheid of schrootverzamelaars. In jan 1990 werd het vernieuwde kruis ook vernield
       0p 14 juni 1990 werd weer een nieuw kruis geplaatst.

       Limburgs Dagblad  18 april 1985.  Monumentaal veldkruis verdwenen
        Landgraaf:  Een groot aantal inwoners van Rimburg is geschokt door het verdwijnen van het wegkruis dat
        sinds mensenheugenis aan de Scherpenzelermolenweg stond. Sinds een week is het gietijzeren kruis, dat
        midden in het veld stond , verdwenen. Alleen de sokkel rest nog.
        Sinds 1913 stond het veldkruis aan de Scherpenzelermolenweg, maar het kruis zelf is al veel ouder. Eerder
        stond het op de plek waar nu de Warderkapel ligt. De verplaatsing van het monument gebeurde in 1913 op
        initiatief van dhr. Consten. Zijn nakomelingen zorgen nog heden ten dage voor het kruis. Deze laatsten waren
        het dan ook die vorige week ontdekten dat het was verdwenen. Waarschijnlijk hebben vernielzuchtige jongelui
        het kruis van zijn sokkel getrokken en ergens neergegooid. Al eerder werd iets dergelijks geprobeerd, maar
        toen kwam het kruis ongeschonden uit de 'strijd'. In Rimburg hoopt men nu dat het ergens wordt gevonden en
        zal worden teruggebracht. Er zijn voldoende mensen die het dan weer keurig op zijn plaats willen zetten. 

       Limburgs Dagblad  18 Augustus 1985.  Nieuw kruis in Rimburg.
        Rimburg:  Aan de Scherpenzeler Molenweg in Rimburg is eergisteren door het Oudheidkundig Cultuurhistorisch
        Genootschap Landgraaf (OCGL) en nieuw wegkruis geplaatst. Enkele maanden geleden werd hier het bestaande
        kruis vernield. Het OCGL ging daarop naarstig op zoek naar een nieuw wegkruis.
        Dit werd verkregen via de familie Ramaekers uit Schaesberg die het op haar beurt weer kreeg van kennissen uit
        Tegelen. Het gaat om een gietijzeren kruis met Christus en de vier evangelisten Marcus, Johannes, Paulus en
        Matheus. Hoe oud het is en die geschiedenis ervan zijn niet bekend. Eergisterochtend werd het om negen uur
        op de nog staande sokkel geplaatst. De gemeente had ervoor gezorgd dat alles opgeknapt was.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      08- Rimburg-Brugstraat-Kerkhof.   Apart kruis op het kerkhof van Rimburg.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       09- Rimburg-Brugstraat-kerkhof:   Absoute kruis op het kerkhof van Rimburg.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        25 -Rimburg-Steenbergweg:  De St.Jozef kapel werd in 1951 gesticht door oud strijders van
       Rimburg, voor behouden terugkeer uit de WOII. De kapel is ontworpen door Horst Buschouw en is gewijd aan de H. Jozef.
    .
  Op 16 april 1993 werd de kapel beschadigd door vandalen. Het aanwezige boek met de namen van de Rimburgse oorlogsslachtoffers was verdwenen.

================================================================================================================================================================================================================================================================

       Schaesberg

           

         

        01- Schaesberg-Achterstraat-Ceintuurstraat:   Toen neomist Mennen in 1939 zijn eerst H. Mis
       celebreerde, droeg de Oranje Nassau 2 mijn een steentje bij door het plaatsen van een wegkruis
       Hoogte 240 cm.. Corpus 105 cm. Tekst: "Red Uw onsterfelijke ziel". Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.
      
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       02- Schaesberg-Baanstraat:   Het wegens plaatsgebrek enigsinds tegen de muur gedrukt
       kruisbeeld is een grafkruis. Dit is te zien aan de zandloper die in de schacht is weergegeven.
       Hiermede wil men iedereen attent maken op de hem gegeven tijd. Parochie: H. Petrus en Paulus
       Schaesberg. Type Egelie:  I I A b 2.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       03- Schaesberg-Hoofdstraat-Baanstraat:   Op deze plek stond vroeger een smeedijzeren kruis
       dat werd vernield. Omdat het eigenlijk een sta-in-de-weg ging worden, werd het tegenwoordige
       kruis als stucwerk op het woonhuis aangebracht. Het kruis is 240 cm groot en het corpus is
       55 cm. groot.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

                

       04- Schaesberg-Hoofdstraat-Brandhofstraat:   Dit uit 1925 bestaand kruis is 310 cm. hoog en is
       geplaatst in april 1925 ter gelegenheid van het 30 jarig ambsjubileum van burgemeester   
       Quadvlieg. Opschrift: Jubeljaar 1925. Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.

       Limburg Dagblad 7-9-1995
       Landgraaf
: Het kruisbeeld op de hoek van de Hoofdstraat/Brandhofstraat in Landgraaf krijgt zaterdag een
        nieuw corpus. Het oude corpus is in 1992 gestolen. Een comitť met Sjir Leunissen als voortrekker, heeft een
        nieuw Christusbeeldje laten maken. Dit wordt zaterdag herplaatst en ingezegend door pastoor C. Dieteren.
        Harmonie St.-Michaele Eikske en gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia verlenen medewerking.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


         

          

       05- Schaesberg-Kerkplein-Kerk: Stenen kruis met div. namen erop aan de linkerzijde:
       Dokter Pierre A M H Quaedvlieg Arts te Roermond echtgenoot van J.Wald geb. te Schaesberg
      16 jan 1860 overl. te Roermond 10 nov. 1914. M H J Mattieu Quaedvlieg Burgemeester van
       Schaesberg geb. 29.3.1863 te Schaesberg overl. 13.8.1938. Echtg van L C H Pluijmaekers
       * 1.6.1876  + 20.6.1968  Else Quaedvlieg * 6.6.1914  + 5.2.1995.

       Aan de Voorzijde de tekst: Zur frommen Erinnerung an den Woklo. Herrn Nicolas Joseph Hubert
       Quaedvlieg Ehegatte von Maria Josepha Hubertina Latten geboren am 17 November 1817
       gestorben am 7 December 1882  M. Josepha H. Latten geb. zu Barmen 28 Oct. 1829  gest. zu
       Schaesberg 19 Febr. 1902.

       Aan de Rechterzijde de tekst:  Fraulein Anna Maria Hubertina Quaedvlieg geboren am 29 januari
       1866  gestorben am 15 September 1889.  Fraulein Elise M.J.H. Quaedvlieg  geb. Schaesberg
       30 Nov. 1856  gest. zu Sittard 3 Dec. 1919.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       06- Schaesberg-Kerkplein-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

      

       07- Schaesberg-Op de Heugden-Streeperstraat:   Dit sierlijke monumentale kruis, eens opgericht
       door Hendrik Jozef Erens (1809-1877) ter nagedachtenis aan zijn vader Johan Peter Erens
       (1778-1836).  Tekst: "Zum frommen andenken an die Wwe P.J.Erens 1865". Op de marmeren
       plaat staat:  "Mijn Jezus Barmhartigheid. Ver. Het Streeperkruis 1930".
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       08- Schaesberg-Sleinadastraat-Haesenstraat:   Een gemetselde voet, breed 100 cm. en 50 cm.
       hoog is de fundatie van een uit metaalstrepen rippen vervaardigd kruis. Het gebruikte materiaal
       is smeedijzer 10x30mm. Het corpus is 110 cm groot. Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       09- Schaesberg-Stationsplein:   Dit wegkruis werd op zondag 26 okt. 1919 door de bewoners van
       het buurtschap Dormig plechtig ingezegend. Bij het aanleggen van de tegenwoordige bebouwing
       werd het kruis in juni 1983 door vandalen vernield. de brokstukken werden vakkundig hersteld
       en het kruis werd op 4 mei 1985 herplaatst. Tekst: "Geloofd zij Jezus Christus 1919".
       Type Egelie:  I I A B 10.
       Volgens het Oudheidkundig Genootschap Schaesberg zou dit kruis hier al geplaatst zijn in 1850.
       Het zou hier gaan om een van de zeldzaamste kruisen in Zuid Limburg, dit alles volgens een
       krantenartikel uit 1985.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       10- Schaesberg-Kerkhof:   Centraal Kerkhof kruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       11- Schaesberg-Kerkplein:   Oud stenen grafkruis tegen de muur van de parochiekerk.
===========================================================================================================================================================================================================================================

        Waubach

         

         

         

       01- Waubach-Charles Frehenweg:   Dit kruis, plaatselijk genoemd "Igge KieŽr" is opgenomen
       op de monumentenlijst. Dit is een houten kruis van 430 cm. hoog en 185 cm breed.
       de balkenuiteinden zijn kunstig bewerkt met bloemmotieven en het geheel is afgedekt met een
       met een sierlijk bewerkt dak. Het houten corpus is vervaardigd door Paul Driessen uit Rimburg.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

     

       02- Waubach-Europaweg-Grensstraa:   Na diverse verplaatsingen werd het tegenwoordige kruis
       op 7 dec. ingezegend. Een houten kruis van 230 cm. met een trapeziumvormige achterwand en
       met een tot over de dwarsbalk reikend afdak. Het staat in een klein plantsoen in de parochie St. Jozef te Ubachs over Worms.
      

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      03- Waubach-Kerkhof:   Op het voetpad van het kerkhof ligt dit stenen kruis.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

     

       04- Waubach- Groenstraat Oost-Achter de Put:   Het Haankruis te Groenstraat.
       Volgens overleveringen zou het kruis in 1887 zijn opgericht door de fam. Dortants uit de
       Groenstraat. In sept 1887 werd hier na een volksfeest de 52 jarige wandelaar , Peter Joseph
       Dautzenberg overvallenen half dood geslagen. Voorbijganger vonden de man en brachten hem
       naar huis waar hij op 20 sepember 1887 aan zijn verwondingen overleed. Hij was ongehuwd en
       een zwager van de laatste burgemeester van Rimburg, Egidius Joseph Dortants. Voor de
       eeuwwisseling stond het kruis tussen drie lindebomen. Burgemeester Dortants gaf in 1909
       opdracht de onleesbare tekst opnieuw over te schilderen. Tekst: Gelobt sei Jesus Christus".
       In 1944 werd het gietijzeren kruis zwaar beschadigd en werd vervangen door een betonnen
       kruis. Bij de Bronk deed het kruis dienst als rustaltaar.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

       05- Waubach-Groenstraat Oost-Eygelshovenerweg:   Deze kapel dateert uit 1925. De twee
       pilasters met boog geven het geheel een open aanzien. Als vergrote sluitsteen in de voorboog
       is een steen met in gekapt kruis aangebracht. In het interieur staat een houten kruisbeeld met
       een houten corpus. Naast het kruis stonden voorheen de beeltenissen van Maria en de apostel Johannes.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

     

       06- Waubach-Kerkberg-Oude kerk:   Een houten kruis met puntvormig afdak, voorzien van een
       zinken afdekking is boven de deur van de oude kerk aangebracht. Het kruis is voorzien van een
       50 cm. groot corpus, uit hout gesneden. Bij restauratie van de toren in 1975 werd het grondig
       gerestaureerd. Volgens de overleveringen is het kruis er geplaatst in 1818 bij de verbouwing van
       de oude kapel tot parochiekerk. Het corpus zou afkomstig zijn uit de oude kerk.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

       07- Waubach-Kerkhof:  Vogelzankweg:   Centraal kerkhofkruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       

       08- Waubach-Kerkstraat-Charles Frehenstraat:   In vervlogen jaren stond op dit punt een kapel,
       waarin naast het kruis twee beelden waren ondergebracht. De verkeersligging en de desolate
       toestand waren voldoende om het kapelletje af te breken. Aangepast aan de plaatselijke
       situatie werd een muur gemetseld met daaraan het 100 cm. grote corpus uit brons gegoten in 1965.
       Het corpus is gegoten door de firma Sillen & Co te Swalmen. In 2013 werd het corpus van de muur geroofd door onverlaten.
       Parochie: St. Jozef-Ubach over Worms.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        10- Waubach-Parkheide:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst door de buurtvereniging Parkheide.
       Tekst op het plaatje; Dit kruis werd in 2001 geplaatst in opdracht van belangenvereniging D'r BŲsch.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

            

         

        

       11- Waubach-Rimburgerweg:   Op een hardstenen sokkel van 30 cm ziet men een zeer oud
       grafkruis. Het is een open kruis met in de schacht een gotische nis met twee pinakels met
       driepas en kruisbloem. De schacht als ook de balken zijn bewerkt met gotisch traceerwerk
       kruisbloemen en bladornamenten. Type Egelie: I I A b 4.1.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      12- Waubach-Blauwe Paol:   Hier stond eens een smeedijzeren kruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       13- Waubach-Waubacherweg:   Kruis is gehangen en gemaakt door Antoine Schleijper uit
       Landgraaf. Het is geplaatst op 29 jan. 2007 en ingezegend door pastoor E. Smeets. Het is
       omdat dhr. A. Schleijper dacht dat op deze plek een boomkruis goed op z'n plaats was.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         14- Waubach-Kloosterstraat-Zorgcentrum Heereveld: Het was Frans Cals uit Brunssum die dit
       kruis gerestaureerd en geschilderd heeft in opdracht van de Heemkundevereniging Landgraaf.
       Het is geplaatst op 9 maart 2013 op de binnenhof van zorgcentrum Heereveld te Waubach.
       Het is van het type Egelie I I I A b 1

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       12- Waubach-Wardenweg-Kerkveldweg:   De Wardenkapel is een kruiskapel uit 1914.
       In 1969 door vandalen vernield en door vrienden van de kapel weer in ere hersteld.
       Tekst: "Das Kreuz ist aller hoffnung stern im Kreuz allein ist segen. Drum planzen wir das Kreutz
       des hernn auf Bergen, an Steg und Wegen".

==================================================================================================================================================================================================================================================================

        Retour Indexpagina