Laatst bijgewerkt:  10-08-2019

Gemeente Vaals.

Holset.

        Holset, het dorp ligt op een heuvelrug die zich uitstrekt vanaf het zuiden van het dorp gelegen Vijlenerbos tot aan Lemiers, waarbij de heuvelrug
        geleidelijk aan steeds verder afloopt. Deze heuvelrug scheidt de ten westen van het dorp gelegen Hermansbeek van de ten oosten gelegen Zieversbeek.
        Beide  monden bij Lemiers uit in de Selzerbeek. De hoogte van Holset bedraagt ongeveer 190 meter.
        Holset is waarschijnlijk ontstaan als een vroegmiddeleeuwse ontginningsnederzetting in bebost gebied. De naam zou zijn afgeleid van Hulisetum. Hulsbos.
        Holset telt 9 rijksmonumenten, waaronder diverse vakwerkboerderijen en enkele grafheuvels in het Vijlenerbos.
        Op een heuvel in het centrum van Holset, waar tevens enkele wegen samen komen, ligt de H.H. Lambertus en Genovevakerk die gewijd is aan de heilige
        Lambertus van Maastricht en Genoveva van Parijs. Aan de voet van de kerkheuvel ligt de Lambertusbron. Historische boerderijen zijn:
        Hoeve Einrath, aan Holset 57, Hoeve van het voormalige kasteel Alte Burg, 16e- 18 eeuw, Boerderij Winnebroek, aan Holset 96, vakwerkhoeve van
        18e en 19 eeuw. Panhuis, aan Holset 24, een aantal 18e- en 19- eeuwse panden in vakwerk en breuksteen, gegroepeerd om een binnenplaats.
        Bron: Wikipedia.

==========================================================================================================================================

                 

        

           

      

        01- Holset-Eperbaan:   Langs de Eperbaan, even te westen van de kruising met de Hoog Weg staat verscholen  in de berm dit hardstenen kruis.
        Het kruis bevat geen opschrift. Het is mogelijk  dat hier vroeger wel iets op heeft gestaan. Het kruis is geplaatst ter nagedachtenis van Hubert Baggen.
        Deze Johan Joseph Hubert Baggen, echtgenoot van Gertrud Vluggen en vader van drie kinderen, is op 22 november 1934 doodgeschoten door douaniers,
        welke hem betrapten op smokkelen. De douanier welke het dodelijk schot gelost heeft is na dit incident overgeplaatst naar elders in Nederland.
        In 2010 plaatste dhr. Hons uit Mechelen er een corpus en een tekstbordje op met de tekst: Smoekeldtrend. Sie gezin ernrend. "Gevalle i d'r busj. Geneet eeuwige rusj".
       

==========================================================================================================================================

            

          

          

         

        02- Holset-Heideweg-Holsetterheide: Houten wegkruis aan de rand van het Vijlender-Holzetterbos.  Het kruis bezit twee ijzeren kruisen op elkaar. 
        Tekst: Wandelr effe paussere um te meditere.
==========================================================================================================================================

       

        03- Holset-Klaasvelderweg no 16:  Houten kruis in de tuin van de woning aan de Klaasvelderweg.
==========================================================================================================================================

               

               

            

        

          

          

        04-Holset-Klaasvelderweg-Oude Akerweg:  Smeedijzeren kruis op een oude natuursteen geplaatst.
        Corpus is van metaal.  Onder het kruis is een doodshoofd aangebracht.  Kruis werd in 2008 vernield en in 2009 gerestaureerd door Giel Vleugels en dhr. Hongs uit
        Mechelen die ook het tekstplaatje op het kruis bevestigde met de tekst: Jezus an 't siepekrts veur oos'n groete stts euch daank zagend mie ge krts dragend.
       
Op foto 04-2012-02-Willems, staat het jaartal wanneer het kruis gemaakt is nl. 1849.
        Op foto 04-2011-01-Willems staat Ed van Gelder uit Brunssum het kruis te inspecteren namens de Stichting Kruisen en Kapellen uit Roermond.
     
==========================================================================================================================================

            

          

        

        

           

        05- Holset-Klaasvelderweg-Schiltweg:  Weg of veldkruis.  Geplaatst vermoedelijk vlak na de  oorlog 1940-1945.
       Tekst:  Effe blieve stoe beej mich, um stil te stoe beej dich.  Effe beej  mich wake euche hektiek stake.
       

==========================================================================================================================================

          

            

            

          

          

      

        06- Holset-Klaasvelderweg-Steeg:  Houten wegkruis met dak en rugschild. Tot ca 2000 hing op dit kruis een prachtig mooi corpus met de benen van links naar rechts 
        gekruist over elkaar Dit corpus is helaas vernield. Het huidige corpus is van keramiek en stond voorheen in een bedrijfsruimte te Maastricht. 
        Eigenaar en beheer: Parochie Holset. Tekst:  INRI. I d'r sjeem va euch krts vinge Hoolseter stts wilt der oos besjrme euch  euver oos ontfrme.
       
==========================================================================================================================================

            

            

           

      

        07- Holset-Klaasvelderweg-Vaals-Vijlenerweg: Houten wegkruis met metalen corpus.
        De stenen sokkel is afkomstig van een begraafplaats.  Het kruis is in 2001 vernieuwd door de fam. Vandeberg.
       Tekst:  INRI. Es God blf zoe langste lfs, blief dinke Mich en wirke dich.
==========================================================================================================================================

          

          

            

          

        08- Holset-Klaasvelderweg-Vaals-Vijlenerweg:  Groot stenen Gedachteniskruis.  Het herinnert ons  aan Jos v.d.Heijden.
        Tekst op de gedenkplaat: Vater in deine Hnde befele ich meine Geist. Luc. Xx Zum Andenken an HerrnJos v.d.Heijden.  Gest. 5 Marz 1927.Er ruhe in Frieden Amen.
        Corpus is van koper. Jos v/d Heijden was een broer van pastoor v/d Heijden.
==========================================================================================================================================

          

        09- Holset-Steeg-Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis.
==========================================================================================================================================

        

        10- Holset-Steeg-Kerkhof:  Zeer oud grafkruis op het kerkhof te Holset.
==========================================================================================================================================

                 

             

            

          

        11- Holset-Vijlenerweg-Hoeve Einrade:  
        Stalen-Smeedijzerenkruis- of gedachteniskruis. Dit kruis heeft tegen de gevel van hoeve Einrade  gestaan tot 1950.
        Het is toen aan de overkant van de weg geplaatst en later verdwenen.  Foto 11A Kruis verdwenen langs de weg na1999.
        Het herplaatste kruis op de hof van de boerderij Einrade-Holset.

==========================================================================================================================================

            

         

                
     
        12- Holset-Vaals-Vijlenerweg-Hoeve Winnebroek no 96.

       
In een weiland achter een doornen heg stond dit gietijzeren kruis sinds 1991.
        In 2005 vond ik dit kruis terug op Hoeve Winnebroek no 96. De boer had het in dit weiland zolang gestald tot het een definitieve plaatst kreeg.
       Type Egelie:  I I A b 4.2.   Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.

==========================================================================================================================================

              

            

           

        

        13- Holset-Weijersweg-Uilgats:  Smeedijzeren wegkruis met metalen corpus.  Het geheel is uitgerust met een koperen hartje dat als tekstbordje dient.
        Tekst:  INRI. Betet fr den stifter 1857.
==========================================================================================================================================

      

        14- Holset-Klaasvelderweg:  Houten boomkruis. Was in 1995 verdwenen.

==========================================================================================================================================

            

        15- Holset- Steeg-begraafplaatst:   Op het toegangshek van de begraafplaats staat dit kruis.
===========================================================================================================================================

           

        

            

          

        

          

        

       14- Holset-Klaasvelderweg-Lourdesgrot:    Op het hekwerk voor de Lourdesgrot staat dit kleine kruisje met tekstschildje.
      Tekst: Ave Maria Jos Slenter Pastor 7 sept. 1891.

===========================================================================================================================================