Laatst bijgewerkt:  22-01-2019    

Gemeente Eijsden-Margraten

Welsden-'t Rooth

         Groot Welsden (Limburgs: Groet Welsde)  is een buurtschap op het plateau van Margraten ten noorden van het dorp Margraten
               in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg.  Tot 31 december 2010 maakte de buurschap deel uit
               van de gemeente Margraten. De buurtschap telde in 2003 160 inwoners.
               De oorspronkelijke naam was  Welpdal of Welpsdal.  Groot Welsden bestaat uit een hoog en laag gedeelte.

               't Rooth (Limburgs: 't Roet)  is een buurtschap op het Plateau van Margraten ten noordoosten van het dorp Cadier en Keer in de gemeente
               Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg.  Tot 31 december 2010 maakte het dorp deel uit van de gemeente Margraten.
               De buurtschap, die groter is geweest, bestaat no uit een vijftiental huizen, aan n straat die ook 't Rooth heet.
               Ten westen van 't Rooth ligt sinds 1954 een grote mergelgroeve, de Groeve 't Rooth. Ten behoeve van de mergelwinning is het deel van het
               dorpje ten westen van de Keunestraat, de weg van Cadier en Keer naar Gasthuis, afgebroken.  ( Wikipedia)

==============================================================================================================================================

         

        

         

         

       01- Welsden-Groot Welsden-Groot Welsderweg:
       Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Kruis is afkomstig van een
       begraafplaats. In okt./nov. 1989 geplaatst door Pierre van Proemeren en Sjeng Lemmens en
       Mart Huls. Voet van het kruis is gemetseld door Pierre van Proemeren. Bomen geschonken
       door Boomkwekerij Frijns uit Groot Welsden. Type Egelie: I A a 1.3.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

           

       

       02- Welsden-Groot Welsden-Putweg:
       Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Dit kruis is +/- 30-9-1993
       door P Steyns herplaatst nadat het door de geheime zandstraler (dhr. W. Erven uit Kunrade
       was hersteld. Het was in div. stukken gebroken. Onderhoud: St. K. & K. En dhr. P. Steyns
       Groot Welsden no 7.  Type Egelie: I I A b 1.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

                     

         

       03- Welsden-Groot Welsden-Eikersteeg: 
       Gietijzeren wegkruis met loden corpus. kruis is in 1987/1988 gerestaureerd en op betonnen
       sokkel geplaatst. Restauratie: Mart Huls en Pierre Proemeren.
       Onderhoud: St. K. & K. afd. Margraten. Type Egelie: I B b 2.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

            

          

       04- Welsden- Groot Welsden-Putberg:
       
Gietijzeren kruis met God onze Vader in het centrum engelen kopjes.
       In de schacht een afbeelding van Maria Hemelvaart. Onderhoud: fam. M. Schlenter, de 
       bewoners van het pand. Kruis is geplaatst door Maria Sluijsmans, de vroegere bewoonster van
        het pand. Type Egelie: I I I B b 2.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

     

       05- Welsden- Groot Welsden no 96.
       Gietijzeren kruis in muur nis met gietijzeren corpus.
       Initialen MA-Am of Ma door elkaar heen. W. Walstra. groot Welsden no 96 de bewoner van het
       pand.  Type Egelie: I I I A a 3.2.
       
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       06- Welsden- Groot Welsden no 46:  Gietijzeren kruis op de binnenhof van deze voormalige
       boerderij.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

       

       07-Welsden- Groot Welsden-Kerkesteeg: 
       Groot houten kruis met houten corpus. Let vooral op de scheve  houding van het corpus, 
       zeer uniek. Het kruis is uitgevoerd met zadeldak. Kruis is in 1986 door
       Jan Scheepers gerestaureerd en word onderhouden door de Jonkheid.Het corpus is vervaardigd
       door kunstenaar Weerts uit Maastricht en stelt de lijdende en van pijn kronkelende Christus voor.
       Het kruis is geplaatst voor de behouden terugkeer van onze jongens uit Nederlands-Oost Indi.
       Het kruis is geplaatst na 1946.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                 

       

       08- Welsden- Groot Welsden-Musschenput:  Smeedijzeren wegkruis met loden corpus.
       Tekst: 1853 Me mot slivenhier der tied geeve.
       Het kruis is uitgevoerd met bloedstraal in rechter zij en een kelk die het
       bloed opvangt. Een doodshoofdje siert het onderste stuk van het kruis. Het kruis is in 1992 
       gerestaureerd door Jan Scheepers en herplaatst op 12-9-1992 door Jan en Jules Scheepers.
       Bij restauratie werkzaamheden kwamen de volgende initialen vrij nl. D.V. en P. S. en 1853.
       Van dhr.Schreurs is bekend dat de letters D.V. en P.S. waarschijnlijk zijn van Dominicus 
       Vaessen en Petrus Schreurs, zijn grootvader. Onderhoud: St. K. & K te Margraten
       Groot Welsden-Musschenput:  Tekst op het kruis: 1853 Me mot slivenier der tied geeve.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

       

             

        09- Welsden- Groot Welsden Verl. Achterbergweg:  Gietijzeren kruis. Initialen A.P.N. met kruisje.
       Tekst: Leven Hierke, Bedankt dat veur dizze groond moage bewirke.
  Type Egelie: I A a 1.3        
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       10- Welsden-Groot Welsden:   Kruisje op Hekwerk.     
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       

       

        15- Welsden- Klein Welsden: 
        Houten veldkruis met gietijzeren corpus. In 1985 opgericht ter vervanging van
       een in het verleden verdwenen kruis, door de toenmalige stichting klein Margraten. Omdat ter
       plaatse de bronkprocessie keert, is het als processiekruis gedoopt. In juni 1985 door kapl.
       Janssen ingezegend. Het vernieuwde kruis is in 2003 geplaatst door de St. K. & K. Margraten.
          
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      16- Welsden- Klein Welsden:  Op een hek staat dit kleine ijzeren kruisje.               
       
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

         

       

        17- Welsden-Klein Welsden-Achterbergweg;  Houten kruis hier aan de Achterbergweg.
         Voorheen stond hier ook al een houtenkruis dat afkomstig was van het graf van de vrouw van Sjaak
         Bessems. Later plaatste de werkgroep van de St. Kruisen en kapellen uit Margraten dit houten kruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       18- Welsden-Zangerijweg:  Klein smeedijzeren kruisje van profielstaal zonder corpus.

==============================================================================================================================================================================================

            

        

          

            

        

        20- Het Rooth-Harenweg:  Houten veldkruis met gietijzeren corpus. het kruis is vervaardigd
       door J. Lemmens, Eijkerstraat 55. Geplaatst door Mart Huls en P. v. Proemeren. Het staat 
       tegen een oude lindeboom met bloemperk. In het bovenste gedeelte van het kruis is een 
       afbeelding van O.L.V. Sterre der Zee. kruis is in het najaar van 2003 vernieuwd.
      
 Het kruis van afbeelding 11A vr 1988.
       In het najaar van 2003 werd het kruis vernieuwd door de werkgroep
       van de St. K. & K. afd. Margraten en van een nieuw sokkel voorzien. Deze werd gemaakt door
       Pierre Royen. Het kruis is voorzien van een zadeldak en rugwand.
       
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

           

            

           

        21- Het Rooth-Keunestraat: Betonnen kruis, zilverkleurig geverfd met corpus van legering van lood
       en tin. Goudkleurig geverfd. Tekst: INRI. Onderhoud: St. K. & K. afd. Margraten. 

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       

       22- Het Rooth-Keunestraat:  Betonnen kruis met steentjes van Mozaek en corpus van gietijzer. 
       Tekst: ter herinnering aan vertrek van Eerw. Pater Coolen 1-9-1940. Het is een Memoriekruis. Werd in 1940 door
       de fam. van pater Coolen opgericht ter nagedachtenis van diens vertrek naar de Missie in
       Afrika (Goudkust). Door de W.O. Twee is hij wel vertrokken.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       23- Het Rooth-Kapel:   Aan de zijgevel van de Mariakapel in het Rooth hangt dit kruisje met houten corpus 

 ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================<

     

      24- Het Rooth:  Onbekend.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         

        

        

      

     30- Het Rooth-Keunestraat- Mariakapel.
         
De kapel werd in 1970 gebouwd. Ter gelegenheid van de eerste steenlegging plaatsten de inwoners van 't Rooth op
         zaterdag 3 april 1970 een feesttent.
         De dag erna werd in de tent een H.Mis opgedragen, opgeluisterd door het kinderkoor de Lentebloempjes uit Margraten.
         's Middags werd door burgemeester Kuijpers van de toenmalige gemeente Margraten middels het doorknippen van een lint
         het bouwterrein vrijgemaakt. Aansluitend vond de eerste steenlegging plaats door pater Coolen - de enige priesterzoon van
        't Rooth  - en pastoor Wolfs van de parochie Cadier en Keer. De festiviteiten brachten inclusief giften bijna 4500 gulden op.
         Op zaterdag 15 augustus 1970 (Maria Hemelvaart) werd mgr. E. Beel, hulpbisschop van  Roermond, begroet bij het kruis
       van pater Coolen. Guido Schreurs bood de bisschop een krotwsj aan en de bruidjes Maria Bessems en Ingrid Molin
        spraken de bisschop toe. In stoet trok men naar de kapel, voorafgegaan door ruiters uit Cadier en Keer,
        de schutterij van Margraten, de Lentebloempjes, de harmonie uit Bemelen, het bestuur van de Vriendenkring,
        de Suisse, bruidjes en de bisschop met gevolg. Tijdens de eucharistieviering met als voorganger de bisschop,
        geassisteerd door pastoor Wolfs, vond na de preek de inwijding van de kapel plaats  en de zegening van het beeld
        O.L. Vrouw Sterre der Zee. Het kerkelijk zangkoor Jubilate Deo en de Lentebloempjes luisterden de plechtigheid muzikaal op.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   31- Welsden-Groot Welsden-Hareweg:   Op een mergelstenenmuur een Mariabeeldje

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================