Laatst bijgewerkt  14-10-2022

 Gemeente Beekdaelen

Sweikhuizen

    Sweikhuizen (Limburgs: Zjweikese of Sjwekese)  is een woonkern grenzend aan Geleen en Spaubeek behorende tot de voormalig gemeente
         Schinnen. Aangenomen wordt dat de naam Sweikhuizen afkomstig is van het woord Zweihuizen oftewel twee huizen. De naam slaat op de bebouwing
         tussen twee huizen. Men vermoedt dat de Stammenhof, gelegen boven op de helling, het boven- en de Biesenhof onder aan de helling, het benedenhuis was.
         .
         (Bron: Wikipedia)

==============================================================================================================================================

           

           

        

      

        01-Sweikhuizen-Bergstraat-Beukenboomsweg:   Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje met de tekst: Heer wees ons genadig.
        Op de achterkant staan de initialen ingeslagen: H.B. 1865. Ze staan voor Hub Baggen.  
        Het staat in de tuin van de fam. Keulers die ook voor het onderhoud zorgt.
        Zoals U op het tekstplaatje ziet bij de volgende foto is deze tekst niet correct.

        Sweikhuizen-Bergstraat-Beukenboomsweg:   Het tekstplaatje op het kruis met de volgende tekst: "INRI. ZYT MY GENA. EN BARMH. L.B 1846".

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        02- Sweikhuizen-Bergstraat-Kerkmuur:  Gevelkruisje uit 1739. Onder het reliŽf gehouwen kruis staat
        in chronogram: sWeekVYsen CrVCifiXVM aDorat (1739). Wat betekend: Sweikhuizen aanbid de gekruisigde.

        Limburgs Dagblad  1 dec. 1951.  Kruisen in het Limburgse land.
       
Voordat het kerkje ter ere van Sinte Odilia werd gebouwd stond er op "de Pley" te Sweikhuizen een groot
        Christuskruis. Al 300 jaar stond het er. de bewoners van het aardige dorpje dat verscholen tussen bossen en
        boomgaarden tegen de heuvelflank ligt gevlijd, kwamen daar vaak bijeen om te bidden. De naburige kerken van
        Schinnen, Spaubeek en Opgeleen stonden zo ver weg. en hier wachtte Christus hen met uitgespreide armen.
        Toen de mensen van Sweikhuizen eindelijk na lang aanhouden van de kerkelijke en wereldlijke overheid verlof
        hadden gekregen- in 1739- om op de Pley 'n kapel te bouwen, waarin zij in 't vervolg hun godsdienstige plichten
        konden nakomen, moest 't kruis verdwijnen. jammer genoeg heeft men het toen niet ergens ander herplaatst.
        In de loop der rumoerige jaren is 't verdwenen. wel werd als herinnering aan dit kruis boven de kerkdeur van 't
        nieuwe kerkje een steen met reliŽfkruis aangebracht. Het onderschrift 'Sweekhuysen Crucifixum adorat"
        (Sweekhuysen aanbidt de Gekruiste)  bewees en bewijst nog de eerbied, liefde en gehechtheid aan het kruis bij 
        de eenvoudige mensen van Sweikhuizen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

      

      

      

          

        03- Sweikhuizen-Bergstraat:   Ter herdenking van het tweehonderd jarig bestaan van de parochie kerk en van de kruisplanting in vroeger eeuwen is dit
       kruis geplaatst.   Op zondagmiddag 25-6-1939 is dit kruis door deken Packbier van Schinnen plechtig ingewijd.
       In 1990 is het gehele kruis gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        04- Sweikhuizen-Biezenhof: Op de binnenhof van de Biezenhof staat dit prachtige gietijzeren kruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        05- Sweikhuizen-Biezenhof:  Op de binnenhof van de Biezenhof staat dit oude gietijzeren kruis.
 
       De betekenis van het hart van het kruis is als volgt: In het ovaal; "Alziend Oog van God" ( de Vader) omgeven door een stralenkrans.
        Tussen de 'zonnenstralen'  in het ovaal: kruis zonder corpus, geflanceerd door lans & spons op rietstok.
        Kruis staat op een berg (heuvel van Golgota). De initialen: I S A M: Iesus Salvator = Jezus de Redder (Verlosser). AM = verstrengelde hoofdletters/ kapitalen
        A en M Maria ( desnoods Ave Maria) zoals het er staat is het 't bekende Maria monogram.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        06- Sweikhuizen-Sleijerweg:   Boomkruis. Krutske in de Sley. Zef Halmans verteld dat het kruisje er al heel lang hangt, want zijn vader vertelde hem dat
       
het er al was in zij eigen jeugdjaren, aan de Canadas in de berm, daar waar de Sleijerweg een bocht maakt naar links en aansluit aan de  Beukenboomsweg.
        

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        07- Sweikhuizen-Bergstraat no 15:   Smeedijzeren kruis dat in 1992 geplaatst is. Tekst: AD 1992.  Kruis was in 2011 verdwenen.
      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        08- Sweikhuizen-Bergstraat:   Gietijzeren kruis in de voortuin. Tekst: Heer blijf mij nabij 1990. Kruis was in 2011 verdwenen

=================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

        09- Sweikhuizen-Op de Hei:  Het krutske op de Hei. Van oudsher hangt hier een kruisje aan  een Beukenboom. Vroeger trok hier de Veldprocessie langs.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        10- Sweikhuizen-Op de Heugde:  Lei Gemeni, 84 jaar oud en wonende te Sweikhuizen vertelde dat hier altijd een kruisje heeft gehangen.
         Voor de oorlog was het kruis opeens weg en heeft hij zelf een nieuw opgehangen. Het afdakje is door oud koster G.Ehlen van Puth gemaakt.
        Jan Boesten heeft het gehele kruisje in mei-juni 1988 vernieuwd.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        11- Sweikhuizen-Duister Gatsken:  Boomkruis. Sinds mensenheugenis hangt hier al een kruis, vertelde mevr. Knubben-Boijens uit Munstergeleen
        die het land en de boom toebehoord. Het hoe en waarom is niet bekend, vandaar het oude spreekwoord:Aan Gods zegen is alles gelegen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

       

        12-Sweikhuizen-Bergstraat no 1:  In de tuin van Gasterie De Bokkereijer staat dit houten kruis.  Het is uitgevoerd met vliegerkap en rugwand.
        Het bezit een lood -tinnen corpus.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        13- Sweikhuizen-Bergstraat no 41:  Is dit een kruis of een muuranker of een Keltisch kruis??

 ===========================================================================================================================================