Laatst bijgewerk  26-11-2018

 Gemeente Beekdaelen

Schinveld

    Schinveld ILimburgs: Sjilvend ) is een landelijk gelegen dorp in de voormalige gemeente Onderbanken in Nederlands-Limburg.
         Het dorp ligt tegen de Duitse grens. In Schinveld bevindt zich het oude gemeentehuis van Onderbanken. Wat bewinkeling betreft is het de belangrijkste
         kern in de gemeente. Het dorp telt een kleine 5000 inwoners en was de grootste kern van Onderbanken (ruim 8000 inwoners).
         Ook de meeste voorzieningen zijn in dit dorp te vinden.  ( Wikipedia)

==============================================================================================================================================

          

           

      

        01- Schinveld-Bouwbergstraat-Kloosterlaan:   Geplaatst in 1991 op 21 dec. Geschonken door
        de fam. Joosten-Meis uit Valkenburg aan de Heemkunde Ver. de Veersjprunk. Geplaatst door
        M. Mevis, J. v Tongelen en A Severens. Type Egelie:  I I A B 4.1.
      

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
        Anderhalf jaar geleden moest een gietijzeren kruis op de hoek Kloosterlaan-Bouwberglaan het ontgelden.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        02- Schinveld-Brunssummerweg no 46:   Houten gevelkruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

        03- Schinveld-Brunssummerstraat:   Nabij het tankstation staat een houten wegkruis met gietijzeren
        corpus. Naast het kruis, dat is geplaatst in 1978, staan nog twee oude lindebomen, die vroeger
        voor een kapelletje stonden. In verband met de reconstructie van de Brunsummerweg is in 1966
        besloten tot sloop van het kapelletje, dat in 1890 door Hendrik Verhooren werd gebouwd.
        Op 17 augustus 1998 werd het kruis totaal vernield. H.V. de Veersjprunk heeft op 16 september
       1998 een nieuw houten kruis met het oude corpus geplaatst. Het hout werd geschonken door
        Houthandel Fa. Diederen. Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        04- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat: RVS boomkruis dat gemaakt en ontworpen door 
        Dhr. Severens uit Schinveld. Hier is in 1932 een inwoner van Gangelt, dhr. Ploum verongelukt.
        Kruis is 55 cm.hoog.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

              

        05- Schinveld-Eindstraat-Einderstraat:   Devotie kruis van graniet. Geplaatst in 1948 door dhr.
        Marx. Tekst: INRI. Corpus is van een legering van brons en tin gegoten. Het geheel is
        afgeschermd door een smeedijzeren hekwerk.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        06- Schinveld-Grachtweg-Tommerwegske:   Hier werd in 1991 een nieuw houten wegkruis
        geplaatst door M. Mevis, J. v Tongelen en A. Severens. Dit kruis werd enige tijd later vernield.
        In 1997 werd er een metalen kruis geplaatst van RVS dat gemaakt werd door dhr. Severens
        uit Schinveld.

        Limburgs Dagblad  27-6-1995.  Vandalen vernielen opnieuw wegkruis.
        Van het vernielde houten kruis met Christusbeeldje aan de Merkelbekerstraat-Grachtstraat bleef nog maar weinig
        over, zo verklaart J. Severens van de werkgroep wegkruisen. De werkgroep wil een nieuw kruis laten plaatsen.
        Het zelfde kruis was een jaar eerder ook al doelwit van vandalen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        07- Schinveld-Groeneweg:   Hier verongelukte Tim Schloen, 16 jaar oud toen hij met de fiets van
        school kwam uit Hoensbroek. Hij werd op 6 juni 2003 aangereden door een auto en overleed.
        Tim woonde in Schinveld op de Kloosterlaan en kwam uit een gezin van 5 personen.
        Dit houten kruis is het tweede kruis dat hier geplaatst werd. Wie beide kruisen plaatsten is tot
        nog toe onbekend bij de familie Schloen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

        08- Schinveld-Heerenweg-Emmastraat:   Geplaatst in 1988 door dhr. Ruscher. Kruis staat in de
        tuin van de fam. Goossens-Meixner. Het is een smeedijzeren kruis. Thans staat er een houten kruis.
   ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

              

        09- Schinveld-Heidestraat no 14:   In 1956 geplaatst ter vervanging van een kapelletje.
        Fam. verhoren heeft dit kruis geplaatst en ook verzorgd.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

        10- Schinveld-Heringsweg-Hoeve Rutten: Voorheen stond dit kruis elders langs de Heringsweg en 
        werd geplaatst door Piet van Megen die dit kruis een nieuwe plek gaf in 1990. Het eerste kruis werd
        in 1935 geplaatst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

        

        11- Schinveld-Jabeekerstraat-Kievit:   Een mooi versierd gietijzeren kruis. Achter het metalen
        corpus is een stralenkrans aangebracht. Boven het hoofd is een ornament meegegoten met de
        kapitalen INRI. Onderaan het kruis tussen de voetsteunen staat een vrouwenfiguur die in de
        linkerhand een beker draagt en in de rechterhand een stafkruis. Onder het corpus is een 
        versierde plaats aangebracht met het opschrift: "HieŽr gaef aan dit durp uuge zaege opdat
        ieŽderee hiej geet uuch waeg". Het kruis is geplaatst door M. Mevis en J. v Tongelen in 1991.
        Het kruis is oorspronkelijk een grafkruis uit 1920 van de fam. Benders-Esters. 
        Type Egelie:  I I B b 6

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

        12- Schinveld-Kinkenweg-Leiffenderweg:   Stenen veldkruis. Geplaatst door de fam.
        Herings-Zillen in 1860. Tekst op het Kruis: "Om U te redden stierf ik aan het kruis. Ik hou van U".
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

            

        

       13- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Bergweg: Gietijzeren wegkruis. In 1920 geplaatst door Antoon 
       Verhooren. Het is eigendom van de fam. Math Roex. het kruis is voorzien van een Barbara beeldje en 
       twee engelen kopjes. Aan het voetstuk een afbeelding van de H. Petrus. Type Egelie:  I I I B b 5.
       In 2016 is het kruis vernield bij verbouwing door de nieuwe bewoners. De resten zijn bij Heemkunde ver. De Veersjprunk.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

          

        14- Schinveld-Merkelbeekerstraat-Grote Gats:   Stenen wegkruis. Geplaatst in 1935 door de fam.
        Gooyen. De beelden van Maria en Johannes flankeren het kruis. Tekst op de sokkel:
        "WILT aLtoos CHrIstVs krVIS een plaats Van eere geven zoo Wordt Door CHrIstvs gna ook
        NV VWkrVIs VerdreVen. INRI".

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

        

        15- Schinveld-Bouwbergstraat-Nieuwwijkstraat:   Gevelkruis van hout. Geplaatst in 1870 door Peter Jozef Jacobs.
        Op de hoek Bouwberg/Nieuwwijkstraat staat aan de
        Bouwbergstraat no 16 een gevelkruis. Het winkelhuis werd in 1842 gebouwd. Dhr. B. Vervlossen
        kocht het pand van de fam. Stevelmans. De winkeldeur was niet meer nodig en werd dicht
        gemetseld. Zo ontstond een nis. De eigenaar kreeg toen het idee om er een kruis in te plaatsen.
        Het kruis met luifel is gemaakt van Eikenhout, dat tijdens de verbouwing is vrijgekomen. Het 
        aluminium corpus werd al eerder op een rommelmarkt gekocht. het kruis is geplaatst in 1990.
        Kruis is door de huidige bewoners verwijdert en nu geplaatst bij het pand aan Op de Berg no 10.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

        16- Schinveld-Pres. Rooseveltstraat-K.v Nuijsstraat:   Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
        Rond de Christusfiguur zijn bij de herplaatsing in 1990 ornamenten aangebracht. Het kruis is
        vermoedelijk rond de vorige eeuwwisseling geplaatst en werd tweemaal vernield. Vroeger
        stonden er lindebomen omheen in de vorm van een kapelletje. In verband met de reconstructie 
        van het kruispunt zijn om veiligheidsredenen de bomen gekapt. Net zoals vroeger wordt er
        tijdens de processie de zegen gegeven met het Allerheiligste.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       17- Schinveld-Schoolstraat -Op den Berg: Smeedijzeren wegkruis. Geplaatst in 1885. Tekst: INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


          
  

          

          

      

        18- Schinveld-Wilhelminaplein no 13:   Tegen de gevel van het pand Wilhelminaplein no 13 staat
        een houten gevelkruis met luifel en een gietijzeren corpus waar omheen een hartvormige 
        versiering is aangebracht. Boven het corpus de letters INRI. Midden in het kruis is een nis met
        een Mariabeeldje. Daaronder de tekst: J.H.J. (J.H.Janssen) Maire )burgemeester de Schinveld
        J.L.B. (J.L.Buysers) Adjoint (Wethouder) de Schinveld. MDCCCX (1810) Faire par  (N Koumans
        Timmerman uit Brunssum). Het was in 1976 dat het oude corpus gestolen werd door dronken
        feestvierders. Het corpus was toen meer dan 150 jaar oud. Het kruis is geplaatst uit dankbaar
        heid na de grote brand in het begin van de 19e eeuw.
     

        De Limburger  6 jan. 1976.  Wegcrucifix geroofd.
        Het prachtige antieke kruisbeeld tegen de gevel van Huize Wilhelminaplein op het Wilhelminaplein in Schinveld is
        zijn corpus kwijt. Voorbijgangers ontdekten zondagmorgen de verdwijning van het lichaam aan de historisch
        gezien zeer waardevolle kruis. Waarschijnlijk is het beeld tijdens de feestdagen vernield door dronken feest-
        gangers. De wegcrucifix is meer dan 150 jaar oud. Een zeer verbouwereerde rector-emeritus Bosch uit
        Amstenrade, auteur van het lijvige boek "De geschiedenis van Schinveld" : Naar alle waarschijnlijkheid was het
        een dankbaarheidskruis, tegen de gevel van het huis aangebracht nadat de huizenrij op het Wilhelminaplein na de
        grote brand van Schinveld in het begin van de negentiende eeuw weer opgebouwd was. Ik kan me moeilijk
        voorstellen dat de storm dit heeft gedaan, de wind heeft gewoon geen goede invalshoek daar. Ik kan me haast niet
        aan de indruk onttrekken dat dit het werk is van vandalen. In-tries is het.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

             

        19- Schinveld-Broekstraat-Einderstraat: In 1898 werd een wegkruis verplaatst van de Einderstraat 
        Broekstraat in de tuin v/dfam. M. van Tongelen-Mols. Het houten kruis werd in 1935 vervangen
        door een natuurstenen met een marmeren corpus. In 1944 werd het door een militairvoertuig
        vernield en vervangen door een gietijzeren grafkruis. Dit kruis werd later ook door een voertuig
        vernield. In 1975 is toen het huidige betonnen wegkruis met bronzen corpus geplaatst. In 1993
        werd het kruis weggehaald in verband met woningbouw. In augustus 1997 is het herplaatst
        langs de Broekstraat door de leden van de H.V. de Veersjsprunk. Tekst: Fam. Van Tongel-Mols.        

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

        20- Schinveld-Nonke Buusjke.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        21- Schinveld-Nonke Buusjke.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        22- Schinveld-Nonke Buusjke.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

    

        23- Schinveld-Nonke Buusjke.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        24- Schinveld-Nonke Buusjke

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

        25- Schinveld-Nonke Buusjke.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

        26- Schinveld-Pastoor Greymansstraat:   Gietijzeren wegkruis met links en rechts op consoles de 
        apostelen Petrus en Paulus. In het hart de Christus figuur die het hart toont. Op de zijbalken een 
        Maltheserkruisje. In het voeteneind een kelk met hostie. Type Egelie:  I I I A b 3.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        27- Schinveld-Julianastraat no 56:  Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1989 door de fam Janssen.
        Type Egelie:  I I A b 4.1.
        Verdwenen kruis  Foto 27

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        28- Schinveld-Heidestraat:   Gietijzeren kruis op de binnenplaats van de boerderij van de fam.
        Stevelmans.  Type Egelie:  I I A b 4.1
      ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        29- Schinveld-Kerkhof:  Houten kruis met stenen corpus, geflanceerd door Maria en Johannes op
        het kerkhof te Schinveld. Geplaatst in 1895.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        30- Schinveld-Kerkstraat:  Het kruis en corpus zijn van R.V.S. en 1,25 m hoog. Het is gemaakt
        door  dhr. Severens uit Schinveld. Het R.V.S. materiaal is verkregen van Staalbouw uit Eijsden.
        Het kruis is geplaatst omstreeks Pasen 1997 door de H.V. de Veersjprunk.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        31- Schinveld-Nonke Buusjke:
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        32-Schinveld-Heerenweg-Bovenste Heiweg: Boomkruis van +/- 55 cm hoog. Het kruis en het 
        corpus is gemaakt door Dhr. Severens uit Schinveld. Tekst INRI. Aan de overkant stond vroeger een
        wegkruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        33- Schinveld-Heringsbosch:  Gietijzeren wegkruis

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        34- Schinveld-Nonke Buusjke: 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

      

         

        35- Schinveld-Duikerweg:   R.V.S. kruis. Gemaakt door dhr. Severens.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        36- Schinveld- Pastoor Brounsstraat- In de Meigraaf:   R.V.S kruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    37- Schinveld-Grote Gats-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis, de plek waar afscheid wordt genomen
         van de overledene.

=====================================================================