Laatst bijgewerkt  28-02-2024

 Gemeente Beekdaelen

Schinnen

          Schinnen ( Uitspraak (info / uitleg) is een gemeente in Limburg (Nederland), en maakt deel uit van het Heuvelland Noord. Voorheen werd Schinnen
          tot de Westelijke Mijnstreek gerekend. De hoofdplaats is het gelijknamige kerkdorp Schinnen.
         Tot 1981 was het dorp Schinnen een zelfstandige gemeente. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling is Schinnen in het jaar fors uitgebreid.
         Sindsdien telde de fusiegemeente Schinnen 6 dorpen en 9 buurtschappen en gehuchten, waarvan 3 gedeeltelijk in een andere gemeente  zijn gelegen.
         Schinnen zal met de naburige gemeente Nuth en Onderbanken op 1 januari 2019 fuseren tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.
         ( Bron: Wikipedia )

==============================================================================================================================================

         

       

          

             

                

        01- Schinnen-Stationsstraat-Dorpstraat:   Volgens de tekens op het oude kruis zou dit weleens een weerkruisje kunnen zijn.
        Bliksemschicht en de zon zijn hier de symbolen voor. Dit is vermoedelijk het oudste gevelkruisje van de Gemeente Schinnen en stamt vermoedelijk uit 1880.

        In 1981 gerestaureerd en op Goede Vrijdag 17-4-1981 herplaatst.  In de jaren 2003-2006 heeft het een nieuwe restauratie ondergaan.

     

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

         

        02- Schinnen-Altaarstraat:   Het oude rustaltaar uit 1954 werd door een LTM bus in 1959 omvergereden.
        Van het schadebedrag en vrijwillige giften werd dit rustaltaar in 1961 op 14 aug. opnieuw ingezegend door Deken Custers.
        Het houten kruis werd gemaakt door dhr. Giel Erkens  uit Schinnen en het corpus door dhr. Drummen uit Heerlerheide.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

            

         03- Schinnen-Wolfhagen:   Houten gevelkruisje. Tekst: INRI. Dit gevelkruisje is een copy van het houten gevelkruisje dat hangt aan de gevel van de
         fam. Teheux-Delaru te Puth. Het is gemaakt door Wiel Pinckers uit Schinnen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

      

        04- Schinnen-Wolfhagen:   Gietijzeren veldkruis. Geplaatst in 1986 door de leden van Vereniging Historie Schinnen.
        Het is afkomstig van het kerkhof te Schinnen. Afm. 145 cm bij 93 cm. Maria ten hemel opneming is in het kruis weergegeven.

        Volgens de overleveringen heeft hier vroeger ook een kruis gestaan. Type Egelie: I I I B b 3.

      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        

        05- Schinnen-Zandberg-Heisterberg:   Smeedijzeren wegkruis met wit gietijzeren corpus.
        De kruisigings spijkers zijn in de handpalm bevestigd. Twee vingers gebogen, hoofd rechts naar achteren.

        Lendendoek rechts geknoopt en in een slip afhangend.

 =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

        

     

        

      

         

        

        

        

             06- Schinnen-Heisterbrug-Terborg:   Hardstenen veldkruis tussen reuzen van Lindebomen.
        Tekst: salVos faCLas DoMine sCHInnenses 1758. Wat betekend: Heer behoud de inwoners van Schinnen.

        Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf schonk dit kruis in 1758 aan de gemeenschap Schinnen.

        Op de achterkant staat gebeiteld:  fLeCte CruCeM JeSU sUppLeX Venerare Viator tUta SaIUtLfera stat CrUCe nostra saLUs (1758).

        Wat betekend: Buig U, o deemoedige wandelaar, aanbid het kruis van Jezus, ons heil staat veilig door het heilbrengende kruis.

        Dankkruis te Terborg - Schinnen
 
       
Schinnen:  Bij kasteel Terborg in Schinnen staat een prachtig mooi hardstenen veldkruis dat eigenlijk een dankkruis is.
        Het was Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf die het kruis hier liet plaatsen als dank aan de bewoners van Schinnen.
        Het kruis wordt omringd door twee knotlinden, die zeker 250 jaar oud zijn, en 2 jonge knotlinden.
        De bomen zijn vermoedelijk in 1758 geplaatst, gelijktijdig met het kruis.
        Tekst.
        De tekst op het kruis is aan de voorzijde onder het corpus moeilijk leesbaar, maar uit bewaarde geschriften weten we wat hier in gebeiteld staat.
        "SaLVos fa Clas DoMIe scHInnenses" (1758), wat betekend: Heer, bescherm de inwoners van Schinnen. 
        De hoofdletters geven de jaartallen aan in Romeinse getallen.  Wie was die Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf en Sophia Pijls
        bewoners van kasteel Terborg. Waarom dit kruis juist op deze plek geplaatst, is nog steeds niet duidelijk.
        Relifs.
        In de voet van het kruis staat het wapen van de Schellardts afgebeeld. het is uitgevoerd in relif. Het corpus is weergegeven in half relif.
        Boven het corpus staan de letters INRI (Jezus Nazaraeus Resu Judeacorum) Jezus van Nazareth koning der Joden.
        Op de achterzijde van het kruis staat de Larijnse tekst; "fLeCte CrUeM JeSU
sUppelLex Venerare VLator tUta saLUtfera stat CrUCe nostra saLUs". (1758).
        "Buig u, o deemoedige wandelaar,  en aanbid het kruis van Jesus: Ons heil is veilig door het heilbrengende kruis".(1758).
        Corpus.

        
Wanneer we het corpus eens goed in ogenschouw nemen, zien we het hoofd naar links gericht, omhoog kijkend.
        De voeten naast elkaar, afzonderlijk gespijkerd, en het heeft een korte baard. het kruis is hoog, 2,60 m. en 94 cm breed..
        In 1989 werd een verzoek aan de gemeente Schinnen gericht het kruis te laten restaureren. de gemeente,  op haar beurt, vroeg de Rijksdienst voor
        Monumenten  om het kruis te inspecteren en zo nodig een reparatie uit te voeren wat ook heeft plaats gevonden.
       

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

            

      

        07- Schinnen-Terborgh-Heisterbrug:   Stenen memorie- of ongelukskruis. Tekst: Hier overleed Den Heer Jac Voncken 21-4-1945.
        Hij werd op 45 jarige leeftijd getroffen door een hartaanval en was vader van 4 kinderen en woonachtig te Beek.


        Jac Voncken kruis te Terborg - Schinnen
        Schinnen: 
De gemeente Schinnen is een kruis-vriendelijke gemeente. Wanneer we door Schinnen wandelen of fietsen dan komen we tientallen kruisen tegen,
        allemaal goed verzorgd en mooi versierd. Toen ik richting Terborg wandelde en voorbij het hardstenen kruis van Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt  van
        Obbendorf kwam, vervolgde ik mijn tocht richting Spaubeek. Ik keek omhoog naar het Stammenderbos, een prachtig natuurgebied  gelegen tussen Schinnen
       en Sweikhuyzen en Daniken. Plots stond ik voor het memoriekruis van Jac Voncken uit  Beek.
        Memoriekruis.
        Ongevallen of memoriekruisen komen in ons Limburgse land veelvuldig voor. Deze memoriekruisen herinneren ons aan het verongelukken of overlijden
        van een of meerdere personen. Zij werden geplaatst op de plek, of in de  nabijheid waar het ongeluk had plaats gevonden.
        Dikwijls staat er een tekst op het kruis zoals de naam en sterfdatum. Soms staat de leeftijd erbij en waardoor het slachtoffer is overleden, b.v. hartinfarct,
        trap van een paard of een verkeersongeluk. Deze opschriften maken duidelijk waarom het kruis geplaatst werd.
        Jac Voncken.
        Zo ook het kruis van Jac Voncken uit Beek, aan de weg voorbij kasteel Terborg, rechts in het talud van de weg.
        Het is een hardstenen kruis. Jac Voncken, geboren 24-2-1900, zoon van Lambert Voncken en Maria Gelissen en  overleden op 21-4-1945.
        Hij was gehuwd met Maria Catharina Hubertina Voncken. Hij stierf ter plaatse aan een hartaanval.
       Jac Voncken was geboren en getogen in Beek en vader van vier kinderen. Hij had verschillende beroepen of functies zoals dat in die tijd gebruikelijk was.
        Hij runde een caf in Beek en was daarbij ook nog  andbouwer. Tevens was hij depothouder van het Landbouw Synbdicaat.
        Het hardstenen kruis heeft een wit  corpus. Tekst op de sokkel van het kruis: "Hier overl. In den Heer Jac Voncken Beek 21-4-1945".
       
 Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        08- Schinnen-Nagelbeek-Hegge no 18:  Dit gevelkruisje hangt hier sinds mensenheugenis en word onderhouden door Jean Otten, de bewoner van dit pand.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

       

        

        09- Schinnen-Thull:   Dit gietijzeren kruis werd in 1872 geplaatst door Christianus Hendrik Douven.
        Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. In 1964 moest het kruis verdwijnen voor de bouw van de villa van de fam. Cruchten.

        In 1980 werd het kruis onder leiding van mevr. Wies Meens herplaatst en gerestaureerd door de fa. Wanders-Moonen uit Hoensbroek.

       Tekstbordje was in 2011 verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

          

         

        10- Schinnen-Hegge-Heggerweg:  Dhr. Michael Engwegen heeft dit kruis in ca 1914 laten plaatsen uit dankbaarheid als zijn gezin gespaard zou blijven van 
        oorlogsgeweld en als zijn zoon Jan Hendrik behouden uit de oorlog zou terugkeren. Op maandag 16 oktober werd het kruis door
 2 jeugdige vandalen vernield.
        In het voorjaar 1990 werd het gerestaureerde kruis opnieuw geplaatst. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid R.I.P.  Type Egelie: I I B b 2.1.

        

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

        11- Schinnen -Nagelbeek-Hettekensweg:   Hub Bouwens kent de maker van dit kruis nl. Hendrik Driessen uit Schinnen die in 1850 werd geboren en dit kruis
        in 1926 maakte. Achter de Naate  Haof was de eerste standplaats. In 1977 werd het op de huidige plaats neergezet.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

          

        

          

        12- Schinnen-Lindeweg-Eyskensweg:   Dit moordkruis is het enige in Schinnen.
        Tekst: Den 23 may 1818 word hier ontrent mordaedelyk doodgeschoten den eersaemen Lois Winandus Plum, bidt Godt voor zijn ziel.
        Smokkelaar Lois Plum was 40 jaar oud en verkocht zout aan de boeren.
       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

      

        13- Schinnen-Thull:   Smeedijzeren veldkruis van Jan Mathijs Nijsten. J.M.N. 1869.  Het kruis is in 1969 verplaatst naar de huidige lokatie..
        

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        14- Schinnen-Wolfhagen:  Onbekend.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

       15- Schinnen-Thull no 42:   Dakkruis op het dak van boerderij no 42 te Thull.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        

       16- Schinnen-Thull;  Klein gevelkruisje.

========================================================================================================================================================================================

      

      

    

       17- Schinnen- Nagelbeek no 57:  Onder een dak oversteek hangt dit houtenkruisje beschut van weer en wind.
      De oude boerderij draagt de naam " 't Wietzer Hfke 1758".

=================================================================================================================================================================================================================

        

      

      18- Schinnen- Nagelbeek no 59:  Gietijzeren kruisje tegen bakstenen muur. Het bezit een bronzen corpus.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

      

      

      

    19- Schinnen- Thull- Landweg:  Hier overleden door oorlogsgeweld 8 jonge mensen van Schinnen. Op het bord staan de volgende namen:
    Leonard Lambrichs 27 jr - Willems Vijgen 24 jr - Willem Wijers 14 jr - Karel Knarren 11 jr - Johan thiessen 11 jr - Philippus Rovers 10 jr - Maria Thiessen 9 jr
    Lambertus van Eck 9 jr.

================================================================================================================================================

        

    

     20- Schinnen- Wolfhaag-Wolfhagervoetpad. Gietijzeren kruis met de tekst: Adieu als een vriend je vergezelt is geen weg te lang.
     waarom dit kruis hier staat is voorlopig onbekend. 

     =====================================================================================================================================================

         

      

        30- Schinnen-Nagelbeek:   Mariabeeld. Voordat dit beeld er werd geplaatst hing tegen een boom een eenvoudig Mariabeeldje 
         waar de buurtbewoners kwamen bidden om bescherming te vragen tegen het geweld in de Tweede Wereldoorlog. 
         Uit dankbaarheid voor de verkregen bescherming hebben zij direct na de bevrijding plannen  gemaakt om bij de splitsing
         Maastrichterweg-Grubbenweg een Mariakapel te bouwen. De familie L. Houtvast uit Schinnen schonk het stukje grond waarop de kapel zou
         worden gebouwd. De kunstenaar Gne Quanjel uit Geleen maakte het ontwerp voor de kapel en het Mariabeeldje. 
         Het beeld werd gebakken in de Abdij van de Benedictijnen  in Lemiers ( Mamelis). Alle werkzaamheden zijn door de buurtbewoners zelf uitgevoerd.
         De inzegening werd op zondag 15 september 1957 door deken Custers van Schinnen verricht, geassisteerd door pater Zef Debets uit Nagelbeek.
         In 1987 is het beeld door vandalen onthoofd en door de Margratense kunstenaar Math Wanders spontaan weer gerestaureerd.
         Het geheel is toen opgeknapt en in oude glorie hersteld. Op 28 mei 1988 werd de open Mariakapel opnieuw ingezegend door Deken 
         J. Keulen, geassisteerd door kapelaan B. Gorissen en pastoor J. Debets. Zef Bouwens, Jo Buijsen, Hub Otermans, Jo Otten en Zef Pelzer 
         onderhouden de kapel in 2007.
       
 Jan Jansen.

       =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

       

        31- Schinnen-Achter de Kerk;  Deze Mariakapel werd in 1939 gebouwd naar een ontwerp van dhr.H.Tummers. Deken Packbier zegende de kapel in.
        Op een altaar staat een groot wit Mariabeeld met Jezus kind op schoot. Achter het beeld hangt een blauw doek.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

         

     

        32- Schinnen-Zandberg-Heisterbrug;    Op de plek waar nu de kapel staat werd sinds 1925 jaarlijks een rustaltaar ingericht voor de  Sacramentsprocessie.
       De buurtschap Heisterbrug besloot in 1958 tot de bouw van een vaste kapel, nadat de houten rustaltaar door een storm bouwvallig was geworden.
       In 1959 werd de kapel ingewijd dor pater Daniels uit de Zandberg. Een beeld van Maria van Banneux werd in processievorm van het station naar de kapel
       gebracht. Helaas is dit beeld in 1974 gestolen.De huidige kopie van dit beeld wordt door middel van een ijzeren hekwerk beschermd tegen gemakkelijke diefstal.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================