Laatst bijgewerkt  02-01-2019

 Gemeente Beekdaelen

Schinnen

          Schinnen ( Uitspraak (info / uitleg) is een gemeente in Limburg (Nederland), en maakt deel uit van het Heuvelland Noord. Voorheen werd Schinnen
          tot de Westelijke Mijnstreek gerekend. De hoofdplaats is het gelijknamige kerkdorp Schinnen.
         Tot 1981 was het dorp Schinnen een zelfstandige gemeente. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling is Schinnen in het jaar fors uitgebreid.
         Sindsdien telde de fusiegemeente Schinnen 6 dorpen en 9 buurtschappen en gehuchten, waarvan 3 gedeeltelijk in een andere gemeente  zijn gelegen.
         Schinnen zal met de naburige gemeente Nuth en Onderbanken op 1 januari 2019 fuseren tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.  ( Wikipedia )

==============================================================================================================================================

            

            

            

           

          

        01- Schinnen-Stationsstraat-Dorpstraat:   Volgens de tekens op het oude kruis zou dit weleens
        een weerkruisje kunnen zijn. Bliksemschicht en de zon zijn hier de symbolen voor.
        Dit is vermoedelijk het oudste gevelkruisje van de Gemeente Schinnen en stamt vermoedelijk
        uit 1880. In 1981 gerestaureerd en op Goede Vrijdag 17-4-1981 herplaatst.
        In de jaren 2003-2006 heeft het een nieuwe restauratie ondergaan.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

        02- Schinnen-Altaarstraat:   Het oude rustaltaar uit 1954 werd door een LTM bus in 1959
        omvergereden. Van het schadebedrag en vrijwillige giften werd dit rustaltaar in 1961 op 14 aug.
        opnieuw ingezegend door Deken Custers. Het houten kruis werd gemaakt door dhr. Giel Erkens
        uit Schinnen en het corpus door dhr. Drummen uit Heerlerheide.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

         03- Schinnen-Wolfhagen:   Houten gevelkruisje. Tekst: INRI. Dit gevelkruisje is een copy van het
         houten gevelkruisje dat hangt aan de gevel van de fam. Teheux-Delaru te Puth. Het is gemaakt
         door Wiel Pinckers uit Schinnen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        04- Schinnen-Wolfhagen:   Gietijzeren veldkruis. Geplaatst in 1986 door de leden van Vereniging
        Historie Schinnen. Het is afkomstig van het kerkhof te Schinnen. Afm. 145 cm bij 93 cm.
        Maria ten hemel opneming is in het kruis weergegeven. Volgens de overleveringen heeft hier
        vroeger ook een kruis gestaan. Type Egelie: I I I B b 3.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       

        05- Schinnen-Zandberg-Heisterberg:   Smeedijzeren wegkruis met wit gietijzeren corpus.
        De kruisigings spijkers zijn in de handpalm bevestigd. Twee vingers gebogen, hoofd rechts naar
        achteren. Lendendoek rechts geknoopt en in een slip afhangend.
 
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

           

        

            

       

          

          

       

         

        06- Schinnen-Heisterbrug-Terborg:   Hardstenen veldkruis tussen reuzen van Lindebomen.
        Tekst: salVos faCLas DoMine sCHInnenses 1758. Wat betekend: Heer behoud de inwoners van
        Schinnen. Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf schonk dit kruis in 1758 aan de
        gemeenschap Schinnen. Op de achterkant staat gebeiteld:  fLeCte CruCeM JeSU sUppLeX
        Venerare Viator tUta SaIUtLfera stat CrUCe nostra saLUs (1758). Wat betekend: Buig U, o
        deemoedige wandelaar, aanbid het kruis van Jezus, ons heil staat veilig door het heilbrengende kruis.
       

        Dankkruis te Terborg - Schinnen
        Schinnen:  Bij kasteel Terborg in Schinnen staat een prachtig mooi hardstenen veldkruis dat eigenlijk een 

        dankkruis is. Het was Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf die het kruis hier liet plaatsen als
        dank aan de bewoners van Schinnen. het kruis wordt omringd door twee knotlinden, die zeker 250 jaar oud zijn,
        en 2 jonge knotlinden. De bomen zijn vermoedelijk in 1758 geplaatst, gelijktijdig met het kruis.
        Tekst.
        De tekst op het kruis is aan de voorzijde onder het corpus moeilijk leesbaar, maar uit bewaarde geschriften weten
        we wat hier in gebeiteld staat. "SaLVos fa Clas DoMIe scHInnenses" (1758), wat betekend: Heer, bescherm de
        inwoners van Schinnen. De hoofdletters geven de jaartallen aan in Romeinse getallen.  Wie was die Vrouwe Maria
        Ernestine van Schellardt van Obbendorf en Sophia Pijls bewoners van kasteel Terborg. Waarom dit kruis juist op
        deze plek geplaatst, is nog steeds niet duidelijk.
        Reliëfs.
        In de voet van het kruis staat het wapen van de Schellardts afgebeeld. het is uitgevoerd in reliëf. Het corpus is
        weergegeven in half reliëf. Boven het corpus staan de letters INRI (Jezus Nazaraeus Resu Judeacorum) Jezus
        van Nazareth koning der Joden. Op de achterzijde van het kruis staat de Larijnse tekst; "fLeCte CrUeM JeSU

        sUppelLex Venerare VLator tUta saLUtfera stat CrUCe nostra saLUs". (1758). "Buig u, o deemoedige wandelaar,
        en aanbid het kruis van Jesus: Ons heil is veilig door het heilbrengende kruis".(1758).
        Corpus.

        
Wanneer we het corpus eens goed in ogenschouw nemen, zien we het hoofd naar links gericht, omhoog kijkend.
        De voeten naast elkaar, afzonderlijk gespijkerd, en het heeft een korte baard. het kruis is hoog, 2,60 m. en 94 cm.
        breed. In 1989 werd een verzoek aan de gemeente Schinnen gericht het kruis te laten restaureren. de gemeente,
        op haar beurt, vroeg de Rijksdienst voor Monumenten om het kruis te inspecteren en zo nodig een reparatie uit
        te voeren wat ook heeft plaats gevonden.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

             

        07- Schinnen-Terborgh-Heisterbrug:   Stenen memorie- of ongelukskruis. Tekst: Hier overleed
        Den Heer Jac Voncken 21-4-1945. Hij werd op 45 jarige leeftijd getroffen door een hartaanval
        en was vader van 4 kinderen en woonachtig te Beek.
        Jac Voncken kruis te Terborg - Schinnen
        Schinnen:  De gemeente Schinnen is een kruis-vriendelijke gemeente. Wanneer we door Schinnen wandelen of

        fietsen dan komen we tientallen kruisen tegen, allemaal goed verzorgd en mooi versierd. Toen ik richting Terborg
        wandelde en voorbij het hardstenen kruis van Vrouwe Maria Ernestine van Schellardt van Obbendorf kwam, 
        vervolgde ik mijn tocht richting Spaubeek. Ik keek omhoog naar het Stammenderbos, een prachtig natuurgebied
        gelegen tussen Schinnen en Sweikhuyzen en Daniken. Plots stond ik voor het memoriekruis van Jac Voncken uit
        Beek.
        Memoriekruis.
        Ongevallen of memoriekruisen komen in ons Limburgse land veelvuldig voor. Deze memoriekruisen herinneren
        ons aan het verongelukken of overlijden van een of meerdere personen. Zij werden geplaatst op de plek, of in de
        nabijheid waar het ongeluk had plaats gevonden. Dikwijls staat er een tekst op het kruis zoals de naam en sterf-
        datum. Soms staat de leeftijd erbij en waardoor het slachtoffer is overleden, b.v. hartinfarct, trap van een paard
        of een verkeersongeluk. Deze opschriften maken duidelijk waarom het kruis geplaatst werd.
        Jac Voncken.
        Zo ook het kruis van Jac Voncken uit Beek, aan de weg voorbij kasteel Terborg, rechts in het talud van de weg.
        Het is een hardstenen kruis. Jac Voncken, geboren 24-2-1900, zoon van Lambert Voncken en Maria Gelissen en
        overleden op 21-4-1945. Hij was gehuwd met Maria Catharina Hubertina Voncken. Hij stierf ter plaatse aan een
        hartaanval. Jac Voncken was geboren en getogen in Beek en vader van vier kinderen. Hij had verschillende
        beroepen of functies zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Hij runde een café in Beek en was daarbij ook nog
        landbouwer. Tevens was hij depothouder van het Landbouw Synbdicaat. Het hardstenen kruis heeft een wit
        corpus. Tekst op de sokkel van het kruis: "Hier overl. In den Heer Jac Voncken Beek 21-4-1945".
        
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        08- Schinnen-Nagelbeek-Hegge no 18:  Dit gevelkruisje hangt hier sinds mensenheugenis en word
        onderhouden door Jean Otten, de bewoner van dit pand.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

           

        

        09- Schinnen-Thull:   Dit gietijzeren kruis werd in 1872 geplaatst door Christianus Hendrik Douven.
        Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. In 1964 moest het kruis verdwijnen voor de bouw van de villa
        van de fam. Cruchten. In 1980 werd het kruis onder leiding van mevr. Wies Meens herplaatst en
        gerestaureerd door de fa. Wanders-Moonen uit Hoensbroek. Tekstbordje was in 2011 verdwenen.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

          

      

        10- Schinnen-Hegge-Heggerweg:  Dhr. Michael Engwegen heeft dit kruis in ca 1914 laten plaatsen
        uit dankbaarheid als zijn gezin gespaard zou blijven van oorlogsgeweld en als zijn zoon Jan
        Hendrik behouden uit de oorlog zou terugkeren. Op maandag 16 oktober werd het kruis door
        2 jeugdige vandalen vernield. In het voorjaar 1990 werd het gerestaureerde kruis opnieuw
        geplaatst. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid R.I.P.  Type Egelie: I I B b 2.1.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

        11- Schinnen -Nagelbeek-Hettekensweg:   Hub Bouwens kent de maker van dit kruis nl. Hendrik
        Driessen uit Schinnen die in 1850 werd geboren en dit kruis in 1926 maakte. Achter de Naate
        Haof was de eerste standplaats. In 1977 werd het op de huidige plaats neergezet.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

             

         

    

        12- Schinnen-Lindeweg-Eyskensweg:   Dit moordkruis is het enige in Schinnen.
        Tekst: Den 23 may 1818 word hier ontrent mordaedelyk doodgeschoten den eersaemen
        Lois Winandus Plum, bidt Godt voor zijn ziel. Smokkelaar Lois Plum was 40 jaar oud en verkocht
        zout aan de boeren.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

     

        13- Schinnen-Thull:   Smeedijzeren veldkruis van Jan Mathijs Nijsten. J.M.N. 1869.
        Het kruis is in 1969 verplaatst naar de huidige lokatie.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        14- Schinnen-Wolfhagen:  Onbekend.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

       15- Schinnen-Thull no 42:   Dakkruis op het dak van boerderij no 42 te Thull.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       16- Schinnen-Thull;  Klein gevelkruisje.

========================================================================================================================================================================================

        

       17- Schinnen- Nagelbeek no 57:  Onder een dak oversteek hangt dit houtenkruisje beschut van weer en wind.

=================================================================================================================================================================================================================

    

      18- Schinnen- Nagelbeek no 59:  Gietijzeren kruisje tegen bakstenen muur.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

         

      

        30- Schinnen-Nagelbeek:   Mariabeeld. Voordat dit beeld er werd geplaatst hing tegen een boom een eenvoudig Mariabeeldje 
         waar de buurtbewoners kwamen bidden om bescherming te vragen tegen het geweld in de Tweede Wereldoorlog. 
         Uit dankbaarheid voor de verkregen bescherming hebben zij direct na de bevrijding plannen  gemaakt om bij de splitsing
         Maastrichterweg-Grubbenweg een Mariakapel te bouwen. De familie L. Houtvast uit Schinnen schonk het stukje grond waarop de kapel zou
         worden gebouwd. De kunstenaar Gène Quanjel uit Geleen maakte het ontwerp voor de kapel en het Mariabeeldje. 
         Het beeld werd gebakken in de Abdij van de Benedictijnen  in Lemiers ( Mamelis). Alle werkzaamheden zijn door de buurtbewoners zelf uitgevoerd.
         De inzegening werd op zondag 15 september 1957 door deken Custers van Schinnen verricht, geassisteerd door pater Zef Debets uit Nagelbeek.
         In 1987 is het beeld door vandalen onthoofd en door de Margratense kunstenaar Math Wanders spontaan weer gerestaureerd.
         Het geheel is toen opgeknapt en in oude glorie hersteld. Op 28 mei 1988 werd de open Mariakapel opnieuw ingezegend door Deken 
         J. Keulen, geassisteerd door kapelaan B. Gorissen en pastoor J. Debets. Zef Bouwens, Jo Buijsen, Hub Otermans, Jo Otten en Zef Pelzer 
         onderhouden de kapel in 2007.
        Jan Jansen.

       =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        31- Schinnen-Achter de Kerk;  Deze Mariakapel werd in 1939 gebouwd naar een ontwerp van dhr.H.Tummers.
        Deken Packbier zegende de kapel in.
        Op een altaar staat een groot wit Mariabeeld met Jezus kind op schoot. Achter het beeld hangt een blauw doek.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        32- Schinnen-Zandberg-Heisterbrug;    Op de plek waar nu de kapel staat werd sinds 1925 jaarlijks een rustaltaar ingericht voor de
       Sacramentsprocessie. De buurtschap Heisterbrug besloot in 1958 tot de bouw van een vaste kapel, nadat de houten rustaltaar
       door een storm bouwvallig was geworden.
       In 1959 werd de kapel ingewijd dor pater Daniels uit de Zandberg. Een beeld van Maria van Banneux werd in processievorm
      van het station naar de kapel gebracht. Helaas is dit beeld in 1974 gestolen.
      De huidige kopie van dit beeld wordt door middel van een ijzeren hekwerk beschermd tegen gemakkelijke diefstal.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================