Laatst bijgewerkt  02-01-2019

 Gemeente Beekdaelen

Puth

    Puth ( Limburgs: Pöt )  is een kerkdorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, dat behoorde tot de voormalige gemeente Schinnen
         dat oostelijk van Geleen ligt. Het dorp heeft (in 2013) circa 2010 inwoners. Puth ligt tezamen met Doenrade op een plateau ( Plateau Doenrade)
         waar een oude Romeinse handelsweg loopt, vanuit Duitsland richting Maastricht. Deze verbindingsweg heet tegenwoordig de Maastrichterweg.
         Het ontstaan van Puth is vermoedelijk te danken aan deze handelsweg. Ondanks de hoge ligging van het desbetreffende gebied ontstond hier
         toch een populatie wegens de aanwezigheid van zeer vruchtbare en makkelijk te bewerken grond.  (Wikipedia).

==============================================================================================================================================

              

        

            

    

        01- Puth-Julianastraat-Aan het Lindjen:   Dit grote eikenhouten wegkruis werd door de parochie
        Puth en zijn bewoners neergezet in 1954. Het betreft een kruis van 225 cm hoog met een wit
        corpus dat werd ingezegend door pastoor Lebens uit Puth. Voorheen stond een hardstenen 
        wegkruis dat nu staat "Aan Knoorens Lindjen", einde Steenstraat te Puth. In 2012 was het corpus verdwenen.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

        

        02- Puth-Steenstraat-Aan het Lindjen:   Goed onderhouden gevelkruisje. Bewoner Henk Noteborn  
        heeft dit gevelkruisje uit ca 1950 in samenwerking met de groep Kruisen en Kapellen uit Schinnen in 
        1990 gerestaureerd. Dit in samenwerking met Antiek restaurateur André Lenssen uit Spaubeek.

        
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

          

   

        03- Puth-Steenstraat-Scholtissen Holenweg:Stenen wegkruis "Aan Knoorens Lindjen" zoals het hier heet in de volksmond.
        Het kruis staat onder enkele lindebomen en in de voet staat: "Geloofd zij Jezus Christus 1941"
        in gebeiteld. De fa. Laudy uit Sittard plaatste het in 1941 en voorzag het van een koperen corpus
        In 1979, na vernieling heeft edelsmid Arnauld Jaegers deze corpus opgeknapt.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

    

        04- Puth-Maastrichterweg-Hagendoornweg:   Eikenhouten wegkruis uit 1987. Hoogte 273 cm.
        Breedte 155 cm. Drie zware krullen versieren de voet van het kruis. Het werd destijds geplaatst
        uit dankbaarheid voor het besparen van oorlogsgeweld 1914-1918. Het kruis is diverse malen
        vernield.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

             

           

         

    

        05- Puth-Weg langs Stammen-Stammenderhof:   Hij is de koning tussen het bieten- en maďsveld
        Hij is de grote eenzame van het Stammenderveld, de koning van het akkerland. Zo omschrijft
        Jan Hendriks deze op zijn minst 200 jarige lindeboom. Dit kruis met wit corpus hangt hier sinds
        1942 en is bevestigd door dhr. H. Riga, bewoner van de Stammenderhof.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

         

        06- Puth-Bovenste Puth-Geleenstraat:   Dit gevelkruisje hangt hier sinds 1979 aan de fraaie
        vakwerkboerderij van dhr F. Maas. Volgens dhr. Maas is het kruisje afkomstig van de doodskist
        van zijn moeder.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

        07- Puth-Geleenstraat-Keldenaar:   Op zondag 12 juli 1981 werd dit wegkruis in processie vanaf
        de kerk in Puth naar de huidige plaats gebracht en ingezegend door pastoor Habets uit Puth.
        De grond is eigendom van de fam. J. Meekels die ook voor het onderhoud zorg draagt.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

           

       

        08- Puth-Kempkensweg:   Wegkruis dat dateert uit 1949. Uit oude stukken is bekend dat hier sinds
       1902 al een wegkruis stond en wel een gietijzeren. Sjeng Habets (kantonnier) metselde de
        sokkel en pastoor J.G.B. Vervoort zegende het kruis in.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        09- Puth-Duistergatsken:   Boomkruis. Sinds mensenheugenis hangt hier al een kruis, verteld mevr.
        Knubben-Boijens uit Munstergeleen die het land en de boom toebehoord. Het hoe en waarom is
        niet bekend. Vandaar het oude spreekwoord: Aan Gods zegen is alles gelegen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

        10- Puth-Geleenstraat-Kerkweg no 133:   Dit kleine gevelkruisje is een vervanging van het oude 
        18e eeuw stammende grote gevelkruis. Dat kruis werd in 1981 verwoest door een brand.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        11- Puth-Vogelzang:   Harrie Maas heeft in 1979 aan deze lindeboom, die in zijn weiland staat, een
        nieuw kruisje gehangen. Op de achterkant heeft hij zijn initialen H.M. 1979 in gekapt.
        Het corpus werd geschonken door dhr. Hubert Meijers.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        12- Puth-Sittarderweg:   Ook hier aan een grote lindeboom hangt een kruisje. Dhr. Frits Maas vond
        op een morgen het witte porseleinen corpus op zijn land kapot. De fam. Maas heeft er voor
        gezorgd dat er weer een nieuw kruis werd opgehangen. Dhr. Sjang Hermans was degene die
        in 1916 de boom geplant heeft.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       

        13- Puth-Panoramaweg:   Vroeger stond dit wegkruis aan de rechterkant van de weg. Dat kruis 
        werd geplaatst door Pie Meens die geboren is in 1872 in Bovenste Puth. Onder het kruis hing
        toen de spreuk: Gegroet o kruis onze enige hoop. In 1970 werd het verplaatst en verzorgd
        door de fam Leunissen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

       

           14- Puth-Kerkweg-Zandberg:   Hier op deze plek werd in de dertigerjaren een ijzeren wegkruis
            geplaatst door de R.K. Mijnwerkersbond van Schinnen. In 1984 werd dit kruis vernieuwd en in
           1988 vernield en zinloos van zijn sokkel getrokken. Spontaan bood de fam. Fober-Huiberts dit
            grafkruis aan uit 1930. Het corpus is afkomstig van de fam. Th. Erkens.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

     

        15- Puth-Steenstraat no 9:  Oud en goed onderhouden gevelkruisje. Bewoner Henk Noteboren
        heeft dit gevelkruisje uit 1900 in samenwerking met de groep kruisen en kapellen uit Schinnen in
        1990 gerestaureerd. Dit in samenwerking met Antiek-Restaurateur André Lenssen uit Spaubeek.
        In 2013 werd het kruisje vernieuwd. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      16- Puth- Kempkensweg no 14;  Klein huiskruisje bij de familie Teheux-Delaru. Het kruisje is gemaakt door Wiel Pinckers uit Schinnen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       17- Puth-Kerkhof;  Apart kerkhofkruisje.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       18- Puth-Achter het voetbalveld;  Klein huiskruisje.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       19- Puth-Kerkhof;  Stenen kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      20- Puth- Kerkweg-Aan het Lindjen. Betonnen kruis.

=============================================================================================================================================================================

         

        

        30- Puth- Albertstraat-Sittarderweg:  Mariakapel die ontworpen is door dhr. R. Meekels.
        In de kapel staat een Mariabeeld van Lourdes dat geschonken is door de zusters van Sint Jozef te
        Heerlen in 1980. De kapel werd in 1977 gebouwd door de buurtbewoners.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       31- Puth-Bernhardstraat-Eenheidsstraat:  Evenals de veldkapel aan de Pastoor Albertsweg is deze kapel het gevolg van het verdwijnen 
      van de oude veldkapel  'op de Kring', die moest wijken voor de dorpsuitbreiding. Het oude kapelletje dateerde uit 1890 en een eeuw later heeft
      men op deze nieuwe kapel gebouwd dankzij de medewerking van een aantal buurtbewoners
      Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. Op een gebogen, marmeren altaar staat een groot Mariabeeld, 
     dat het ronde glas-in-loodraam in de absis   aan het zicht onttrekt. In de zijmuren is een hoog spitsboograam aangebracht.
     Links is een houten plaat aangebracht, die herinnert aan het oorspronkelijke kapelletje     'de Kring'.
     Het Mariabeeld is afkomstig uit de voorgevel van het oude klooster van Puth