Laatst bijgewerkt  26-11-2018

 Gemeente Beekdaelen

Nuth

     Nuth (Limburgs: Nut)  is een dorp in het zuiden van de nederlandse provincie Limburg, gelegen langs de autosnelweg A76 tussen de stedelijke gebieden
         van Heerlen en Sittard-Geleen. Het was tot 01-01-2019 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Nuth. In en rond het dorp wonen circa 5500 mensen.
         De plaats Nuth ligt in het oosten van de vroegere gemeente en vervult hierin een centrumfunctie, met onder ander een station langs de lijn Heerlen-Sittard
         en  een groot bedrijventerrein langs de A76. Het centrum van het dorp ligt langs de provinciale weg van Brunssum naar Valkenburg, de N298.
         Hier zijn het gemeentehuis en rondom het marktplein verschillende winkels te vinden.  ( Wikipedia )

=============================================================================================================================================

          

      

     

        01- Nuth-Slagboomsweg-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis.  Tekst: INRI.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

          

        

      

        02- Nuth-Grijzegrubben:  Houten boomkruis uitgevoerd in vliegermodel.  Tekst: Wees eendrachtig
        het lijden van Uwen gecruijsten Jesus.  Corpus is van brons.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        03- Nuth-Valkenburgerweg no 73:  Houten gevelkruis in de hoek van een uitsparing van het
        woonhuis.  Corpus is van gegoten lichtmetaal.  Tekst: INRI.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

            

        04- Nuth-Voorsterstraat:  Oud smeedijzeren kruis met bronzen corpus.  Op de foto uit 2006 ziet U
        duidelijk hoe het kruis in de boom is gegroeid. En het groeit maar door.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

            

                  

         

        

        05- Nuth-Hunnecum:  Schuin tegenover de grote poort van het Strepenhuis bevindt zich een
        imposant gietijzeren wegkruis. Op het bakstenen voetstuk staan Maria en Johannes aan de
        voeten van een Limburgs groen kruis. Voor 2010 was het kruis in zilverbrons geverfd.
        Het vermoeden bestaat dat dit kruis oorspronkelijk op een kerkhof heeft gestaan.  1904 staat
        als jaartal aangegeven, waarin het in Hunnecum is geplaatst. Het werd bekostigd door de 
        gezusters Slangen die in Oud Hunnecum woonden, ter gelegenheid van een gebedsverhoring.
        Voor de Tweede Wereldoorlog
        heeft dit kruis aan de overkant van de Kampkensweggetje gestaan. Kruis is in 2009 op 19 dec.
        vernield. Op initiatief van dhr. Sprakelaar is het kruis hersteld en in september 2010 herplaatst.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        06- Nuth-Hunnecum-Provincialeweg: Ongelukskruisje tegen de boom van het ongeluk.
        Tekst: Cindy 27-9-2004.  Tekstbordje:  Cindy Schoonbrood 27-9-2004.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

        07- Nuth-Hunnecum-Putstraat-Provincialeweg:  Gietijzeren wegkruis.  Type Egelie: onbekend.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        08- Nuth- Slagboomsweg-Kerkhof:   Houten kruis op het kerkhof van Nuth.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

        09- Nuth-Kamp-WieŽnweg:  Het gietijzeren kruis werd op 18 juni 1995 tijdens de processie
        ingezegend. Het is een Maria kruis. Kruis werd vernield en in augustus 1998 herplaatst.
        Aan de twee bomen van foto 09B ziet U twee Maria beeldjes in behuizing hangen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

                                    

        10- Nuth-Kampweg-WieŽnweg-Nierhoven: Groot houten kruis uitgevoerd in vliegermodel.
        Corpus is van een legering koper en tin gegoten.  Tekst: INRI.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

         

       

        11- Nuth-Kamp-Slagboomsweg-Daelderweg:  Groot Stenen kruis met corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       
     

                          

          

          

       

        12- Nuth-WieŽnweg-Vloedgraaf: Groot gietijzeren kruis onder een oude lindeboom. Tekst: INRI.
        Hier zou in 1707-1708 door een hevig noodweer een boerenknecht uit Merkelbeek  door de
        bliksem zijn gedood samen met zijn twee paarden. Vanaf die tijd heef het kruis tussen twee
        lindebomen gestaan waarvan er nu nog maar een over is. Vroeger voor 1950 stond hier een
        granieten kruis. In de Volksmond heet dit kruis "Het Nuther kruuts".
        Foto 12A: Henk Bloebauk-Frans Merckx-Wim Hermans
      

        Limburg Dagblad 7 december 2004.  Dhr Sprakelaar.
       Het Nuther kruis op het einde van de holle weg staat er meer dan driehonderd jaar. In 1707 -1708 is door een

        hagelstorm de oogst verloren gegaan en werd een boerenknecht uit Merkelbeek, samen met twee paarden, door 
        de bliksem dodelijk getroffen zegt van Sprakelaar.Vanaf die tijd heeft het kruis tussen de twee lindebomen er
        zeker gestaan. De oude lindebomen wordt vanwege zijn vorm ook wel de "vork van Nuth" genoemd. Het kruis
        is van massief aluminium en behoort- net als het kruis op de Rijksweg- tot de oudste wegkruisen in Nuth.
        Correctie: Massief gietijzer.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        13- Nuth-Maastrichterweg no 14:Klein houten gevelkruisje uitgevoerd in vliegermodel. Corpus is een
        legering van koper en tin.  Tekst:  Bewaar uit het verleden Geloof en goede zeden. J.K. Deze
        tekst hing bij een vorig kruisje dat inmiddels verdwenen is.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       14- Nuth-Maastrichterweg-Dreckweg:  In 1997 werd dit houten boomkruis hier geplaatst.
         Het heeft een bronzen corpus. Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       

         

        15- Nuth-Maastrichterweg-Beekerweg:  Granieten kruis met corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

        

        16- Nuth-Pingertweg nr. 6:  Houten gevelkruisje.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        17- Nuth-Kathagen: Het verdwenen houten kruis te Kathagen. Kan dit het kruis zijn van afbeelding 10
        van Kampweg-WŽŽnweg-Nierhoven???

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

         

           

        18- Nuth-Terstraeten:  Groot houten kruis tegen een boom.  Corpus is van gietbrons. Tekst: INRI.
        Oude foto van kruis met de boerderij op de achtergrond.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        19- Nuth-Helle-Putterweg:  Stenenkruis met de tekens IHS erop. Het kruis bezit geen corpus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

        20- Nuth-Stationstraat nr. 290:  Houten gevelkruisje in vliegermodel.  Tekst: Geloofd zij Jezus
        Christus.  Het kruisje bezit een bronzen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

            

       

        21- Nuth-Valkenburgerweg: Herdenkingskruis van pastoor G.J. Ritzen. Het bezit een bronzen
        corpus.  Tekst: INRI. Aan onze herder G.J. Ritzen bij zijn 40 jarig priesterfeest 1938.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        22- Nuth- Maastrichterweg no 12:  Klein houten kruisje. Afkomst onbekend.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        23- Nuth-Dorpstraat-oud Kerkhof bij de kerk: 
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       24- Nuth- Grijzegrubben-Nierhoven:   Verdwenen kruis???  

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

                                                                                                               In optocht met lichtprocessie naar het kruis

          

      Dhr. M.van Sprakelaar en J. Wouters tijdens toespraken    M.van Sprakelaar met een mooi gedicht. 

          

      Schoolkinderen zeggen een gedicht op                      Kapl. Jan Geilen tijdens de inzegening

        

         Bloemenhulde door de schoolkinderen   

        25- Nuth-Grijzegrubben-Aan 't Kempke.

        Op zondag 11 oktober 2015 werd dit prachtige kruis plechtig ingezegend door kapl. Jan Geilen van
        de St Bavo parochie te Nuth. De werkgroep  Kruisen en Kapellen van het kerkdorp Nuth o.l.v.
        dhr. Marh van Sprakelaar en de buurtver. Grijzegrubben dhr. John Wouters waren de initiatief nemers
        om op deze plek waar een 50 tot 60 jaren geleden al een kruis stond, opnieuw te planten.
        Onder grootte belangstelling ( ca 100 pers. ) werd dit kruis feestelijk ingezegend. Na het zingen van
        div. liederen en spreekbeurten van de heren Math van Sprakelaar - John Janssen en een prachtig
        gedicht, konden de kinderen een bloemen hulde brengen bij het kruis. Het was mevr. Mertens-Jacobs
        die het kruis onthulde, zij had nl. het corpus geschonken. Na de inzegening werd nog een toepasselijk
        lied gezongen. Enkele muzikanten speelden toepasselijke muziek. Het kruis is afkomstig van het
        kerkhof te Nuth. Na afloop werd er koffie en vla geserveerd op hoeve de fam. Klinkhamer.
        Tekst:  "ůnwaer, wind, zůn of raege  mich kumps te ummer taege." 

        Gedicht van Mathje van Sprakelaar

        MoeŽderzieŽl allein, steisj te tŲsje al dat greun, Wachtend, totdat eine kump, dŤh dich vreug om stjeun.
        Getrouw op dees plek, kris te hie en dao eine vaeg, Daag in daag out,in dizze haole waeg.
        Gegaote in beton, verankerd mit de grond, Sjteis te moervast, zoeŽ wie luuj van GriezegrŲbbe dat dont.
        Sjtillekes en in michzelf, blief ich effe sjtaon, hie bie dit kruuts allein vuurdat ich heivesj gaon.
        De heng gevouwe, en dich aan mien ziej, mit dit moment in dank, bŤn ich vuur aeve bliej.
        Onwaer, wind, zon of raege, noeŽts geis te v,rlaore, Mich kumps te in de Bronkwaeg taege, Blief ein lang laeve
        besjaore.
        ZoeŽ effe in gedachte, vol houp en gowwe mood, mit dich hieŽ gans allein , dat deid dich good.
        Buim kŤns te klieŽve, dat wits te desjeid, mťr, 't kruuts zal blieŽve, tot in ieŽwigheid.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          26- Nuth- Leeuwerweg;  In 1983 werd een klein houten kruisje genhangen aan de Amerikaanse eik in de Leeuwerweg.
          Het kruisje bezat een corpusen een afdakje. De kleur was blauw.Het hing hier tot 2003. 
          Wie het gehangen heeft is niet bekend. Het nieuwe kruis is geschonken door Math Sprakelaar en gemaakt door Jan Kolmor.
          De achterwend heeft de vorm van een blad van de Amerikaanse eik. 
          Het kruis is geplaatst door het IVN afd. Nuth. Op 11 mei is het kruisje ingezegend door pastoor J. L'Ortey van de
          H. Bavoparochie in NuthTekst; op het kruisje;   'Doer berg en dal. 
 Mich vings te uŽveral'.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       27- Nuth- Dorpstraat no 2;  Smeedijzeren kruis. Is Verdwenen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      28- Nuth- Dorpstraat-Kerkhof.  Betonnen kruis aan de muur van de H. Bavo Kerk.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      

      29- Nuth- Daelderpad:  Aan het Daelderpad in de tuin van restaurant Daelderhof staat dit prachtige houten kruis.
      Tekst: Zeuks te mich, vings te mich.

========================================================================================================================================================================================================

      

        

        

        

        

      30- Nuth- Eikenderweg-Pingerweg:  Fraai gietijzeren kruis dat voorheen op het kerkhof te Nyswiller heeft gestaan op het graf van de
      schenker van dit kruis
kruis dhr Ad van Wersch die ook een toespraak hield over de geschiedenis van dit kruis..
      Geplaatst op 20 november 2018 door Wiel Erven en ingezegend op 23 november 2018 door pastoor Geilen.

=========================================================================================================================================================================================================================

            

            

          

          

        40- Nuth-Grijzegrubben: Maria kapel die in 1945 gebouwd werd uit dankbaarheid dat men de
        oorlog goed doorstaan had. Voor de oorlog stond op deze plek een wegkruis dat in de oorlog vernield werd.
       Op de plek van de kapel stond in 1944 een kruis. Dat werd door de bevrijders echter per ongeluk omgereden.
       Om de herinnering aan dat kruis te bewaren en als dank voor het feit, dat men de oorlog goed was doorgekomen, 
       heeft men in 1945 deze kapel gebouwd. Het stuukwerk van de kapel is blauw geschilderd.
       Op een altaar, voor een kleurig glas-in-loodraam met spitsboog, staat een Mariabeeld met kind.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

          

          

            

         41- Nuth- Reimerbekerweg:    Dit kapelletje heeft de initialen M v K wat duidt op Michiels van 
         Kessenich, bewoner van het kasteel Reimersbeek.
         Aan de voorzijde is een hardsteen ingemetseld met de tekst: Uit Dankbaarheid, M v K. M.v.K zal duiden op
        Jonkheer Michiels van Kessenich die gedurende de tweede helft van de 19e en de eerste helft van 20e eeuw
        het nabijgelegen kasteel Reijmersbeek bewoonde.Tegen de achterzijde van de witgeschilderde nis stond op 
        een versierd console een beeld van een koninklijke Maria met Kind. Helaas is het interieur anno 2016 ernstig vervallen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

                            

                                                     

        42- Nuth-Hellebroek-  Mariakapel.
        Het ijzeren hekwerk waarmee de kapel gesloten kan worden is versierd door witte vissen in het water en een ster in elke deur,
        verwijzend naar de Sterre der Zee.Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De kapel heeft kleurige glas-in-loodramen aan de zijkanten
       en boven de toegang. Aan de achterzijde heeft men drie nissen gemetseld. Voor de middelste staat een beeld van Maria met kind van Jean Weerts.
       Het zadelgewelf is van hout.
=====================================================================================================================================================================================================================