Laatst bijgewerkt  21-01-2019

 Gemeente Beekdaelen

Merkelbeek

     Merkelbeek ( Limburgs: Merkelbek)  is een dorpskern in oostelijk Zuid-Limburg (Nederland), en maakt samen met Bingelrade, Schinveld en Jabeek
           deel uit van de voormalige gemeente Onderbanken. Merkelbeek ligt net ten noordwesten van Brunssum, waarop het dorp uitkijkt. Tot 1982 was
           Merkelbeek een zelfstandige gemeente. Het huidige Merkelbeek wordt gevormd door de dorpskernen Bovenste Merkelbeek en Douvergenhout
           (dat weer samengesteld is uit de buurtschappen Douve, Haag en Hout)  Het oorspronkelijke Merkelbeek ligt deels op het grondgebied van de gemeente
           Brunssum, waar het onder de benaming Onderste Merkelbeek of Oud Merkelbeek bekendstaat. Merkelbeek heeft haar naam gegeven aan een beek
           die door het oude dorp stroomde: De Merkelbekerbeek. Deze beek is gedeeltelijk overkluisd waardoor deze niet meer over haar gehele traject
           herkenbaar is.  ( Wikipedia )

==============================================================================================================================================

            

    

        01- Merkelbeek-Belenweg no 43:   Kruis is aangebracht door de bewoner van dit pand dhr. 
        Fleuren. Het is geplaatst in okt 2006 en gekocht door een dochter van dhr. Fleuren die dit kruis
        kocht op een rommelmarkt te Aalst. Vroeger was dit pand een kantoor van een notaris.
        Het was pastoor Adema die het kruis inzegende op zaterdag 13 okt. 2007.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        02- Merkelbeek-Belenweg:   Op het einde van de Belenweg staat dit gietijzeren kruis in een tuin.
        Tekst: Gegroet o kruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

        03- Merkelbeek-Douve no 8:   Aan de gevel van het huis van de fam. Stegers hangt dit RVS kruis
        van ca. 1,25 m hoog. Het corpus is van een legering van koper en tin. Het is vervaardigd door
        dhr. Severens uit Schinveld. Het kruis is in 1997 geplaatst. Ze worden geplaatst om bescherming
        af te smeken van het eigen goed.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       

        

     

          04- Merkelbeek-Haagstraat-Maastrichterweg:   Dit smeedijzeren kruis met een gegoten metalen
        corpus, geplaatst op een rechthoekige hardstenen fundament. De smeedijzeren ornamenten
        rond de corpus werden in 1996 door smid dhr. Stevelmans aangebracht. Het kruis dat eerst bij 
        de Banneux kapel stond , is gerestaureerd door de leden van de H.V. de Veersprunk en werd
        verplaatst naar de tuin van de fam. Snijders van de Haagshof. Pastoor Wassenberg heeft het
        kruis, dat uit de vorige eeuw dateert, in mei 1996 ingezegend

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

            

        05- Merkelbeek-Haagstraat-Plein:   Houten wegkruis voor woonhuis no 18. Tekst: INRI.
        Geplaatst 1n 1960 wegens reconstructie v/d weg. Gerestaureerd in 1991. Corpus: Metaal.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        06- Merkelbeek-Julianastraat-Karmelhof:   Op het kleine kerkhof, niet ver van het voormalige
        klooster, staat een devotiekruis of centraal kerkhofkruis. En liggen er 19 Karmelieten begraven,
        afkomstig van het klooster te Merkelbeek en Brunssum. De eerste Karmeliet werd er in 1933
        begraven, de laatste in 1993. ook zijn er tussen 1939 en 1983 12 Karmelietessen van het
        klooster te Heerlen begraven.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

                     

        07- Merkelbeek-Julianastraat:   Smeedijzeren Hagelkruis met gietijzeren corpus. het is in 1993
        gerestaureerd door de H.V. de Veersprunk uit Schinveld. Het corpus is geschonken door de
        fam. Cox-Clement van de Douve te Merkelbeek. Volgens overleveringen zou het kruis in 1890
        geplaatst zijn door de gebr. Limpens.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

                         

          

          

        08- Merkelbeek-Wilmenweg-Raadhuisstraat:  Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1878. 
        Corpus is van gietijzer met het hoofd naar rechts gebogen. Type Egelie: I A b 3.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        09- Merkelbeek-Oude Misweg:   Ongelukskruis van Jan. Deze is hier verongelukt op 8-7-2004.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        10- Merkelbeek-Raadhuisstraat-Loogstraat:  Wegkruis omringd door enkele hagendoorn struiken.
        Geplaatst in 1990 door de gebr. Limpens.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        11- Merkelbeek-Wilmenweg-Kerkhof:   Centraal houten kerkhofkruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

            

      

          

        12- Merkelbeek-Wilmenweg:   Houten wegkruis met lood-tinnen corpus. Tekst: INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        13-  Merkelbeek-Belenstraat-Geerstraat:   Boomkruis van R.V.S. en gemaakt door dhr. Severens
        uit Schinveld.  Tekst: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

                

          

        14- Merkelbeek- Kloosterstraat: Oud houten wegkruis met een zeer oud corpus. 
        Het kruis heeft een dakje en een houten corpus. Het kruis wordt in het jaar 1910
        al vermeld. Het gevelkruis (Gevel Renckenshuis) is een beschermd monument. De herkomst
        en eigenaar van het kruis zijn onbekend.  In 1935 werd het corpus beschadigd en door de
        kunstacademie in Maastricht hersteld. In 1950 werd het op de huidige plek geplaatst, nadat
        het tegen de kloostermuur had gestaan (1946) en daarvoor bij slagerij Pennings.
        Zeer oude corpus.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

          

      

        15- Merkelbeek-Haagstraat no 34: Klein houten gevelkruisje in kleine behuising aan de muur van 't Puthuuske.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================         

      

   16-Merkelbeek-Wilmenweg-Huize Korenveld:  Klein houten kruisje.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

     

        25- Merkelbeek-Haagstraat:   Mariakapel gewijd aan O.L.Vrouw van Banneux. Ze werd gebouwd in 1962 en de architect was Smeets
        De bouwgrond werd geschonken door de familie Snijders. Boven het altaar staat een moza´ek met de afbeelding van Maria.

==================================================================================================================================================================================================

      

     26- Merkelbeek-Groeneweg:  Lourdesgrot uit 1887.

====================================================================