Laatst bijgewerkt  26-11-2018

 Gemeente Beekdaelen

Doenrade

         Doenrade (Limburgs: Doonder)  is een dorp met ongeveer 1100 inwoner dat vanaf 1982 deel was van de gemeente Schinnen.  Voor 1982 maakte
         Doenrade deel uit van de voormalige gemeente Oirsbeek. De naam Doenrade werd vroeger ook wel als Doenraedt geschreven.
         Het Plateau van Doenrade heeft zijn hoogste punt op 112 meter NAP. Pen zuiden van Doenrade ligt de buurtschap Klein Doenrade.  (Wikipedia)

==============================================================================================================================================         

         

       

        01- Doenrade-Provincialeweg-Maastrichterweg:   Dit smeedijzeren kruis bestaat volgens 
        gegevens al van voor 1900. Het kruis heeft thans geen corpus en is voorzien van een rond tekstplaatje 
        zonder tekst. Hoogte van het kruis: 285 cm. en breed 110 cm. Het is gemaakt van vierkant ijzer van 4,5 x 4,5 cm.
      
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

              

              

            

         

        02. Doenrade-Akerweg-Provincialeweg Noord. Tekst: Vrede zij met U.
        
In juni 2016 werd het kruis door baldadige jeugd vernield. De Gemeente Schinnen nam contact op met de Stichting Kruisen en Kapellen in Roermond 
       en kwam zodoende bij Chris Willems terecht  die contact opnam met Wiel Erven uit Kunrade, onze man die alles kan. Wiel en Chris repareerde
       vakkundig het kruis en goot een nieuwe sokkel waar het geheel kwam op te staan. Het ziet er dan ook weer piekfijn uit. 
       Jan Scheepers uit Margraten  schilderde het tekstbordje. en de Gemeente Schinnen betaalde de rekening
      ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

          

        03- Doenrade-Kerkstraat-Kluisstraat:   Gietijzeren wegkruis dat in 1930 geplaatst werd door de
        fam. Mengelers. In de bovenbalk bevind zich een langwerpig schildje met in gegrift de kapitalen
        onder elkaar: INRI. Type kruis Egelie: I I A b 2.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

          

        04- Doenrade-Kluisstraat:   Op deze plek stond sinds 1612 een kluis met daarnaast een kleine
        kapel. Een van de kluizenaars was Otto van Hees. Op de gedenksteen in deze kapel staan de
        namen van H. Leessens en C. Janssen. 1926. In de jaren 90 van de vorige eeuw hing hier een
        houten kruis in dat gemaakt is door dhr. Hubert Aretz uit Doenrade.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

          

        05- Doenrade-Bekweg-Kerkstraat:   Dit stenen kruis werd geplaatst in 1961 onderleiding van
        dhr. Dols en de bewoners van de Bekweg-Kerkstraat. De grond is van Math. Roberts die deze
        afstond en ook de bouwtekening maakte. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

            

          

           

        06- Doenrade-Bekkerveldweg-Kneijkuilerweg:
        
Dit uit Hillensberg stammend smeedijzeren kruis werd door de fam. Hallmans mee naar Doenrade
        genomen en stamt uit 1870. Het werd geplaatst tegen de gevel van het huis van Michel Penners.
        In 1961 werd het kruis verplaatst naar de huidige plek omdat op de oude plek een kapel werd gebouwd.
        Het kruis staat op het drielandenpunt Doenrade-Bingelrade-Hillensberg.

 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

        07- Doenrade-Sittardergats-Annegats: Het smeedijzeren kruis in het Tiend Look staat hier vermoedelijk
        uit 1889. In het hardstenen voetstuk staat gekapt: N.J. Warblings 1889. Hoogte van het kruis
        245 cm. en breedte 96 cm. Hoofd en corpus links kijkend achterover nijgend, lange haren.
        Geen doornen kroon. Lende doek aan de voorkant geknoopt.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

        08- Doenrade-Akerweg-Klein Doenraderweg:   Het eerste veldkruis dat in klein Doenrade stond,
        was een houten kruis. Toen dit kruis in verval geraakt was heeft de fam Debije een smeedijzeren
        gekregen en in 1930 geplaatst. Voor 1926 heeft dit kruis gestaan op de plek waar nu de kapel
        in de Kluisstraat staat. In 1990 is het kruis opnieuw herplaatst door de gemeente Schinnen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

          

        09- Doenrade-Vielderweg-Clouserweg:   Dit gietijzeren kruis is geschonken door de parochie
        Doenrade en werd door de gemeente Schinnen geplaatst. Het kruis dateert uit 1920.
        Tekst: Vrede geef ik U. INRI.  Type kruis Egelie:  I I B 2.1.  In 1994 stond er de tekst op; Vrede zij met U.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

        

        10- Doenrade-Klein Doenraderweg:   Stenen moordkruis uit 1673. Tekst: Alhier is den 12 april is
        Ao 1673 onnoosel doorschoten Hans Jacob Hyckelhoven in syn leven gewesen commis van
        de licenten syner catolyke maiesteyt in het landt van Limborch. Godt trost de siele. 

        Hans Huckelhoven was een commis of douanier die hier werd doodgeschoten.
      

        Land van Herle - Uit de Onderbanken okt. 1951.  J.G.J.Hoens.
        Er zijn ook tastbare herinneringen uit die tijd.
 Te Doenrade bij de "Kloes"staat, weggezakt onder een heg, een
        oud stenen grafkruis, voorstellende een mooi uitgevoerde Calvarieberg. Daaronder duidelijk leesbaar:
        Alhier is den 17 aprilis A 1673 onoosel doorschoten HANS JACOB VON HUCKELHOVEN in sijn leven gewesen

        commis van de licenten syner catolyke Maiesteit der Lande van Limborch. God trooste de Siele.

        Die catolycke Maiesteit ia natuurlijk de koning van Spanje en men ziet, dat het Spaanse Land van Valkenburg 
        werd gerekend tot de landen van Limborch.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        11- Doenrade-Kerkstraat-RK Kerk:  Triomfkruis in de kerk van Doenrade.

    

    20 - Klein Genhout-Putweg-Heihofweg:  In 1954 besloten de inwoners van Klein Genhout om een kapel te bouwen die kon
     dienen als rustaltaar bij de div. processies. Het was architect Kemps uit Heerlen die het ontwerp maakte en de inwoners van
     Klein Genhout bouwden de kapel zelf. Deze werd toegewijd aan O.L.Vrouw van Fatima.
     De kapel werd op zondag 4 juli 1954 ingezegend door de Hulsbergse missiebisschop Mgr. Bruls onder zeer grote belangstelling.

===================================================================================================================