Laatst bijgewerkt  27-02-2024

Gemeente Beekdaelen

Arensgenhout

         Arensgenhout is een gehucht met aangrenzend buurtschap Kleingenhout dat deel uitmaakt van de vroegere gemeente Nuth in de provincie Limburg.   
         Thans maakt het deel uit van de fusie gemeenten Nuth-Schinnen en Onderbanken, Beekdaelen.
         Arensgenhout en het nog kleinere aangrenzende Kleingenhout tellen samen 200 woningen. Beide buurtschappen grenzen aan Schimmert en Hulsberg.
         ( Bron: Wikipedia )

==============================================================================================================================================

           

       

      

        

     

        01- Arensgenhout-Diepestraat-Ravensboschstraat: Stenen wegkruis.Voor 2000 stond hier een houten kruis.
        Houten kruis met houten corpus op bakstenen sokkel uitgevoerd in vliegermodel. Kruis is in 2017 gerestaureerd.
 
        
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        02- Arensgenhout-Kampstraat no.26:  Kruisje op het binnenhof van de boerderij Kampstraat nr. 26
        In 1948 opgehangen door de eigenares de fam. J. Thijssens.  Tekst: INRI.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        03- Arensgenhout-Ravensbosch-Kerkhof klooster:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof van het  voormalige klooster te Ravensbosch.       
     
  Kruis was in 2008 verdwenen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

              

        

         

        04- Arensgenhout-Kampstraat:  Houten boomkruis in vliegermodel. Kruis heeft een houten corpus.
        Tekst:  
O Jesu pie adoramus te. Kruisje is hier geplaatst door dhr. Rikers nadat hij genezen was
van een hart infarct.
        

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

            

        05- Arensgenhout-Ravensboschstraat nr 24:  Dit houten kruisje hangt aan de gevel van de fam.Kurvers, Ravensboschweg nr. 24. te Arensgenhout.
        Er hangt een lood-tinnen corpus op.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        

         

      

        06- Arensgenhout-Diepestraat-Peter Mullensweg:  Houten kruis met houten corpus op een  bakstenen sokkel.
        Het kruis is uitgevoerd in vliegermodel.
  Het wegkruis 06-Arensgenhout is in 1981 geplaatst op de hoek Diepestraat-Peter Mullensweg.
        In de jaren 1960 is dit kruis geplaatst elders in Hulsberg. Het corpus heeft vervolgens jarenlang in het gemeentelager van  Hulsberg
        gelegen en is nadien in  Arensgenhout hergebruikt.

       
Volgens Roger Crombag uit Arensgenhout is de foto no 06-1971-01van Camilla Zeguers genomen op de Valkenburgerweg.
       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

        

      

            

         07- Arensgenhout-Mesweg-Diepestraat:  Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje.  Tekst: INRI.
        Tekstbordje van het kruis.  Tekst:  Aanziet het kruis, aanbidt het niet, aanbidt den Heer wiens beeld gij ziet.
       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

          

          

           

        08- Arensgenhout-Sittarderweg:  Het ongelukskruis voor Pieter Klinkenberg die hier onder de wielen van zijn zware boerekar terecht kwam toen zijn
        paard op hol sloeg.  In de volksmond heet dit kruis "t Kruuske op de Sjtoepert".  Tekst: Hier verongelukte Pieter Klinkenberg  10-10-1889  38 jaar oud.

        Memoriekruis van Pieter Klinkenberg te Arensgenhout
      
  
Arensgenhout:  Wanneer we in Arensgenhout richting Camping 'De Bron' gaan en dan verder naar Ravensbos,
        komen we na ca. tweehonderd meter aan de rechterkant een klein stenen kruis tegen in de berm van de smalle weg. 
        Je moet goed opletten want voor je het weet ben je eraan voorbij.
        Ongelukskruis.
        Het gaat hier om het memoriekruis van Pieter Klinkenberg 38 jaar oud en hier op 10-10-1889 verongelukt.
        Pieter Klinkenberg, een hard werkende boer, leefde met zijn vrouw en vier kleine kinderen op een boerderij te  Oensel - Schimmert.
        Hij was met zijn zoontje Sjengske van zeven jaar oud op weg met paard en kar naar Valkenburg.
        Pieter leverde er groente en fruit af. Hij zat op een van de 'bomen' van de kar en keek achterom om  zijn zoontje, die op de kar zat, te zeggen
        dat hij zich goed moest vast houden op deze hobbelige weg. Hierbij moet hij zijn evenwicht verloren hebben en van de boom gevallen  zijn en onder de
        wielen van zijn kar terecht zijn gekomen. Hij was vrijwel op slag dood. Pieter Klinkenberg die op deze holle weg vol kuilen het leven |iet een vrouw,
        en vier kinderen achter.
        Herberg.
        Het werk op de boerderij was te zwaar voor de alleenstaande vrouw, daar zij ook nog eens voor haar kinderen moest zorgen.
        Ze liet de hoeve verbouwen tot herberg, gunstig gelegen langs een drukke weg. De bewoners in
        Het kleine Oensel wilden de ongelukkige Pieter Klinkenberg gedenken en plaatsten een ijzeren kruis op de plek  waar hij verongelukt was.
       Jaren later werd het kruis gestolen. Jo Beckers plaatste op dezelfde plek een stenen kruis, dat er thans nog altijd staat. het is afkomstig van het
        kerkhof te Hulsberg. Ook vervaardigde hij een klein  wit regeltje met de tekst: "Hier verongelukt Pieter Klinkenberg 10-10-1889. 38 jaar oud".
        
Klein dochter Wieska Beckers-Klinkenberg meent zeker te weten dat haar opa niet op 10 oktober verongelukte maar op 10 augustus.
        Hoe het ook zij, het was destijds een vreselijke klap voor een moeder met haar vier kleine    kinderen.
        
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

         Land van Valkenburg 1976.  door A.D.-C.
        Wae door oos Limbörg land zjwörf, kump ontèlbaar väöl kruuzer tège. Veldkruuzer, hagelkruuzer,devotiekruuzer en memoriekruuzer. 
        Een veldkruuz woord geplaatst op enne drie-, veer- of viefsjprungk van waeg  langs de velder, 'n Hagelkruuz sjtong in 't veld, doa gezat um rampe
        die den augs zouwe kinne doon vergoon te were. Devotiekruuzer hong men aan hoesgevels of zat me in kepelkes, woabie de bronk sjtil heel
        es ze trok door 't dörrep en langs weije en velder. En de memoriekruuzer woorte gezat op plaatse woa enne miensj waor vermoord of verongelök.
        Zoa memoriekruuz sjteit in de Sjtoepert, in de graaf langs de weeg, umgevedoor greun, dat ziech optrek aan  boum en berm en zoa ies 't kompleet e deil
        van de natuur gewore. Tege de sjtiele graaf-wandloog 'n plaat, um  eedere veurbiegenger e gebed te vraoge veur de ziel van Pieter Klinkenberg,
        dae in 1887 hie door 'n ongelök um  't leve kaom. 't Peerd veur de kar woa Klinkenberg op zoot, gong obbins de van door.
        De man veel de van aaf en de raar van de zlwoar boerekar gingen euver 'm heen en hae waor op de plaats doad.
        't Krussj skteit der nog, meh de naamplaat ies eweg. 't Veureg jaor waor ze nog gans.
        Ennen dinsdeg wol ver 'n foto devan make, meh de zon sjtong sjuus derachter.
        Dat ging dus neet. 't vriedes zind veer op e beter moment  truuk gegange en waor de naamplaat kapot gehauwe.
        Noe vraog iech uuch: Wae kuurt ziech aan zoaget?  Woordelek sjtong op de sjtein:  Bid voor de ziel van Pieter Klinkenberg. Hier overleden 1887.
        De sjtökker zind noe auch verdwene en enne vraeme, dae hie langs kump, kan neet miè weite woaveur dat kruus dao slteit.
        Zou 't neet sjoan zin en piëteitvol es men 't weer truuk brach in den auwe sltaot? Gemeinte Hulsberg, zou men  Uuch dat maoge vraoge?
        Sjuus wie auch 't kepelke get wiejer op?  Zoa nèuidt 't mer tot miè vandalisme!   Laote veer den aard van oos oud gelouf, die men allerwege tegekump,
       in ière hauwte! Doa kint allein mer zege op röste en dao kint nemes zonder, auch de gemeinte Hulsberg neet!

       Carol Beckers verteld over haar Overgrootvader.
       De precieze overlijdensdatum van Pieter Klinkenberg, de opa van mijn moeder, is 10-8-1897. Op het bord bij het veldkruis staat de foutieve datum 10 oktober 1889.
       De juiste maand en jaartal is terug te vinden in het overlijdensregister van Hulsberg, want de “Sjtoepert” lag toen op dat grondgebied.
       Feit is dat Pieter van de zwaar beladen kar gevallen. is, onder een karrenwiel terecht kwam en ter plekke is overleden. 
       Over het waarom hij gevallen is zijn er twee versies. Een is dat het paard op hol is geslagen vanwege luide muziek uit het nabij gelegen klooster Ravensbosch,
       de andere is dat hij zich, zittend op een van de twee bomen van de kar, omdraaide naar zijn 7-jarig zoontje Sjengske (Jean) om hem te zeggen dat hij zich goed moest
       vasthouden op die erg hobbelige en dalende weg, waarna hijzelf het evenwicht verloor en viel. Sjengske is Jean, de broer van mijn opa Jacques. Jean emigreerde
       als eerste in 1923 naar de Haute-Marne (Fr.).
       Over de belading van de kar zijn ook twee versies verteld. Een zegt hooi, de ander zegt fruit en groente die hij in Valkenburg ging verkopen. Het verhaal van
      en de hooibelading is geloofwaardig, omdat mijn moeder Wisca Klinkenberg dat ook zo vertelde en omdat het zo door Jacques Klinkeberg aan zijn dochter
      in een familieverhaal  verteld is. Bovendien was Pieter Klinkenberg landbouwer en geen groente- en fruitteler. 

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        09- Arensgenhout:  Op een oude paal hing dit kleine kruisje

===================================================================================================================================================

        

          

     10- Arensgenhout- Ravensbosch 9:
     Aan de zijgevel van deze boeren schuur staat een stenen kruis met een tinnen corpus

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     11- Arensgenhout- Ravensboschstraat 38:  Tegen de gevel van de schuur staat dit gietijzeren kruis dat de voet mist.
     Vermoedelijk een kerkhofkruis van het type Egelie: I I A b 4.2

===================================================================================================================================================================================

        

        

      

        

        

        

          

        20- Arensgenhout-Ravensboschstraat:   Maria kapel. De kapel werd in 1890 gesticht door een  burgemeesters familie uit Sibbe-IJzeren.
       Ze werd in 1978 gerestaureerd  en is voorzien van een Mariabeeld met kind. Eigenaar de fam. Troifontaine.

=========================================================================================================================================================